Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
1000/OR/15 2015-10-13 RENATA KOHUT
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 202 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 25.10. 2015 R.
1000/OR/19 2019-09-02 JOANNA PADEWSKA
1480,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEGO SPISU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKU PRZEDWYBORCZEGO, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, DYŻUR W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
1001/OR/15 2015-10-13 ALICJA SOCHA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 035 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1001/OR/19 2019-09-02 EWA BONDARUK
1480,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEGO SPISU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKU PRZEDWYBORCZEGO,WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, DYŻUR W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
1002/OR/15 2015-10-13 IWONA WILKOSZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 034 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1002/OR/19 2019-09-02 IWONA SORAL
1480,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEGO SPISU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKU PRZEDWYBORCZEGO, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, DYŻUR W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
1003/OR/15 2015-10-13 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 005 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1003/OR/19 2019-09-02 RENATA WOLSKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEGO SPISU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKU PRZEDWYBORCZEGO, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, DYŻUR W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
1004/OR/15 2015-10-13 ANNA KOCHALSKA
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.036 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1004/OR/19 2019-09-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1500,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEGO SPISU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKU PRZEDWYBORCZEGO,WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA,PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, DYŻUR W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP.
1005/OR/15 2015-10-13 JACEK CHOMICZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 19 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1005/OR/19 2019-09-05 ANNA BIAŁY
945,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 4-11.
1006/OR/15 2015-10-13 MATEUSZ ŻMIJAN
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 089 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1006/OR/19 2019-09-05 ANGELIKA SUCHODÓŁ
324,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 12-28.
1007/OR/15 2015-10-13 ANDRZEJ SADOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 002 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1007/OR/19 2019-09-05 ŻANETA PAWLIK
1019,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 1-3, 98-101.
1008/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ BOROWIECKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 050 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1008/OR/19 2019-09-05 AGNIESZKA KOSTECKA
1037,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 32-39, 29-31.
1009/OR/15 2015-10-13 MARIUSZ KOWALCZYK
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 023 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1009/OR/19 2019-09-05 MAGDALENA WLAZŁO
1154,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 159-165,185,186,157-158.
100/GK/18 2018-11-16 AUTONAKLEJKI.COM.PL PIOTR BARTZ
4059,00 WYKONANIE 5 KPL. TABLIC INFORMACYJNYCH O WYMIARACH 80 X 60 CM (WG WZORU UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ WFOŚIGW W LUBLINIE - WRAZ Z UMIESZCZENIEM NA NICH NAZWY ZADANIA: REMONT WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, UL. ROMERA ORAZ UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. REJA, UL. STWOSZA W LUBLINIE), WRAZ Z KONSTRUKCJĄ PODTRZYMUJĄCĄ I MONTAŻEM W TERENIE.
100/GM/14 2014-04-29 MARTA JASTRZĘBSKA
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
100/GM/15 2015-03-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LPEC S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ LPEC S. A., NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPLNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 9 (OBR. 19, ARK. 7), POŁOŻONĄ PRZY UL. MAJDANEK ORAZ REGULUJĄCE OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
100/GM/16 2016-06-10 ZDZISŁAW KUŚ
5000,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI TRABANT LUD 8464.
100/GM/17 2017-03-31 LPEC
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 31/3 (OBR. 14, ARK. 14) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 59, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
100/GM/18 2018-04-27 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
2189,56 UMOWA NR: 35/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZY BOCZNICY DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA SAMOCHODÓW W CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW - UL. PRZY BOCZNICY, POW.; 5762
100/GM/19 2019-04-26 DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW.JÓZEFA Z CLUNY W LUBLINIE
1217,16 UMOWA NR: 1007/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, KS. MICHAŁA SŁOWIKOWSKIEGO DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI PLAC ZABAW, POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA, UL. KS. MICHAŁA SŁOWIKOWSKIEGO, POW. 483 M2
100/IPS/19 2019-05-06 POLSKIE STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPR. INTELEKTUAL. KOŁO W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM.
100/IR/14 2014-05-29 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR 5/RS/PZ/2014 Z DNIA 29.05.2014 R. WS. UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 43 I NR 48
100/IR/15 2015-06-15 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 12 DO UMOWY 211/IR/12 Z DNIA 15.10.2012R ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
100/IR/16 2016-06-06 USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/15 Z DNIA 30.03.2015 R. NA "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM - ZMIANA TERMINU SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO - 31.12.2016 R..
100/IR/17 2017-07-10 AKM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
34440,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 7, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE, UL. ZEMBORZYCKA 82
100/IR/18 2018-07-05 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
23370,00 WYKONANIE DODATKOWEGO ODCINKA PREFABRYKOWANEJ NAWIERZCHNI KAUCZUKOWEJ ZA MIEJSCEM STARTU NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
100/IR/19 2019-07-19 WYTWÓRNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH GMS SP.JAWNA J.GOŁDA , W.MĄKA
2567610,30 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY AL. J. DŁUGOSZA 8 W LUBLINIE.
100/IT/14 2014-12-02 ANNA RYFKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
100/IT/15 2015-12-14 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. W WARSZAWIE
0,00 KORZYSTANIE Z USŁUGI PAYBYNET.
100/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
221,40 ANEKS DO UMOWY NR 115/IT/16 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
100/IT/18 2018-10-18 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
78890,40 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
100/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
10000,00 KANTATY J.S. BACHA - KONCERT WIELKOPOSTNY W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM - MIASTO KULTURY
100/KL/15 2015-02-10 AGNIESZKA WÓJTOWICZ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. SECESJA W LUBLINIE - DETAL ARCHITEKTONICZNY.
100/KL/16 2016-02-05 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
100/KL/17 2017-01-24 PIOTR KOCIUBOWSKI
4396,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA",KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE - PLAC TEATRALNY 1.
100/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS POKAZU PRZEDPREMIEROWEGO FILMU DOKUMENTALNEGO "ŚWIĘTOKRADZTWO"
100/KL/19 2019-02-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
4600,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WARSZTATÓW MUZYCZNYCH ZAKOŃCZONYCH KONCERTEM W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE" W TERMINIE 20.02.-24.02.2019 R.
100/KP/14 2014-05-08 FEELGOOD SP.Z O.O.
26229,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ IV - TORBY BAWEŁNIANE.
100/KP/15 2015-06-19 LIDEX SP. Z O.O.
4969,20 ANEKS DO UMOWY 78/KP/15 Z DNIA 27.05.2015, DOTYCZY ROZSZERZENIA ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY I ZMIANY WYNAGRODZENIA.
100/KP/16 2016-07-07 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 247/KP/15 Z DNIA 31.12.2016R.
100/KP/17 2017-09-12 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
6150,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH OBCHODÓW 20-LECIA LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
100/KP/18 2018-11-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE NA POTRZEBY WSPÓŁORGANIZACJI W DN. 6.12.2018 R.-13.01.2019 R. FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
100/KP/19 2019-07-01 AV CENTRUM
664,20 WYNAJEM SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W DNIACH 25-28 LIPCA 2019 R. NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019.
100/MZON/17 2017-02-13 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
100/ON/15 2015-12-15 BARTŁOMIEJ TUROWICZ
785,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA KONCERTU KOLĘD I PASTORAŁEK PODCZAS SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LUBELSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.12.2015 ROKU.
100/OR/14 2014-05-07 ANNA KARNAS
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 198 W LUBLINIE
100/OR/15 2015-03-12 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
44881,43 DOSTAWA WODY MINERALNEJ I SOKÓW NA PORZEBY UM LUBLIN
100/OR/16 2016-11-08 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
250,00 UDZIAŁ W FORUM W DNIACH 14-16.11.2016 R. W HOTELU ANDERS STARE JABŁONKI.
100/OR/17 2017-09-26 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 44/OR/17 Z 17.03.2017 R., DOT. ZAMIANY ILOŚCI DO WYKONANIA ROLET, ŻALUZJI ORAZ NAPRAW.
100/OR/18 2018-07-19 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
15375,00 USŁUGA OPRAWY INTROLIGATORSKIEJ (BEZ SPECJALISTYCZNYCH ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH) ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH PO ROKU 1946, FORMAT B4 - TOMÓW 125.
100/OR/19 2019-03-01 KRZYSZTOF PASZCZYK
1050,00 DOSTARCZENIE DO LOKALI OKW BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, POMOC W WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW W DNIU 9.03.2019 R., POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW W DNIACH 10-11.03.2019 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
100/OŚ/14 2014-09-03 MULTIKINO MEDIA SP. Z O.O.
13999,86 KAMPANIA REKLAMOWA PRODUKTU: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW.
100/OŚ/15 2015-05-28 PRZEMYSŁAW SIEBIELEC
2000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIAZANYCH Z OPŁATAMI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
100/OŚ/16 2016-06-07 APTEKA STUDENCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. LANGIEWICZA 16.
100/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
16000,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 11
100/OŚ/18 2018-07-19 LILIANNA ODOROWICZ
7100,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
100/OŚ/19 2019-08-07 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OŚ/17 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY.
100/OW/18 2018-05-04 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
100/OW/19 2019-09-11 JANUSZ PASTUSZUK
5372,64 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ NA LATA 2014-2020.
100/PN/14 2014-04-30 KOZAK KAROL "REHMED-LUBLIN"
4500,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU " INNOWACYJNE METODY I TECHNIKI PRZEMIESZCZANIA PACJENTA. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY." DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA W LUBLINIE
100/PN/15 2015-09-01 OKSANA FOROSTYNA
1650,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO I MODERACJA DYSKUSJI "MISJA KULTURY W CZASACH KRYZYSÓW" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
100/PN/18 2018-08-31 AGIT AGNIESZKA RYDZ
87330,00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO POMIĘDZY JĘZYKAMI POLSKIM, ANGIELSKIM I ROSYJSKIM WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI TŁUMACZENIA ORAZ OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-25 WRZEŚNIA 2018 R. W 6 SALACH LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO, UL. GROTTGERA 2 W LUBLINIE ORAZ 2 SALACH CENTRUM SPOTKAŃ KULTUR, PL. TEATRALNY 1.
100/PN/19 2019-06-17 VIKTORIIA MOTRECHKO
1846,55 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANIĄ VIKTORIIĄ MONTRENCHKO W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
100/ST/14 2014-02-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 72/ST/14 DOTYCZĄCY ZAKTUALIZOWANEGO KOSZTORYSU ZE WZGLĘDU NA RODZAJ KOSZTÓW
100/ST/15 2015-02-02 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
100/ST/16 2016-01-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
17240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - KONTYNUACJA.
100/ST/17 2017-01-30 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
145400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
100/ST/18 2018-03-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
100/ST/19 2019-01-14 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
300000,00 AKTYWNY LUBLIN
100/WZP/19 2019-02-25 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ.
1010/OR/15 2015-10-13 DARIUSZ CIEŚLA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 017 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1010/OR/19 2019-09-05 SEBASTIAN BIELASZEWSKI
1030,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 40-42, 45-48.
1011/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ PYC
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 062 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1011/OR/19 2019-09-05 AGNIESZKA POLESZAK-BRODZIAK
1069,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 49-59.
1012/OR/15 2015-10-13 MAREK RADKIEWICZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 049 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1012/OR/19 2019-09-05 EWA KOSZAŁKA
1033,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 60-66, 67-70.
1013/OR/15 2015-10-13 DOMINIK ŁOLIK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 069 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1013/OR/19 2019-09-05 MARTA BANACH
1075,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 71-78.
1014/OR/15 2015-10-13 IWONA FRANKOWSKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 004 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1014/OR/19 2019-09-05 DOROTA MENCZEWICZ
1040,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 79-87.
1015/OR/15 2015-10-13 NORBERT KASPRZAK
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 038 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1015/OR/19 2019-09-05 MARCIN WÓJCIK
1112,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 88-97.
1016/OR/15 2015-10-13 NORBERT KASPRZAK
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 039 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1016/OR/19 2019-09-05 MONIKA GRYKA
1087,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 166-177.
1017/OR/15 2015-10-13 GRZEGORZ GONTARZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 003 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1017/OR/19 2019-09-05 SŁAWOMIR SZKODZIAK
999,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 43-44, 178-184.
1018/OR/15 2015-10-13 KAMIL ROT
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 010 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1018/OR/19 2019-09-05 AGNIESZKA FERENC
1048,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 142-152.
1019/OR/15 2015-10-13 CEZARY DMOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.077 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1019/OR/19 2019-09-05 GRZEGORZ SZUST
1102,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 102-109.
101/GK/18 2018-11-27 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
2340453,25 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI KOMUNALNEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM W LUBLINIE W REJONIE IV.
101/GM/14 2014-04-29 ARTUR BUDREWICZ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:10
101/GM/15 2015-03-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LPEC S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ LPEC S. A., NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPLNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2 (OBR. 19, ARK. 1), POŁOŻONĄ PRZY UL. MAJDANEK, ORAZ REGULUJĄCE OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU W PRZYPADKU ZWROTU PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI.
101/GM/16 2016-06-01 PELAK BOZENA I DARIUSZ
375,10 UMOWA NR: 1010/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY, ZIELEŃ PRZYDOMOWA: POW. 341
101/GM/17 2017-04-07 MICHAŁ STEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PROGRESS
3628,50 WYMIANA 4 KOMPLETÓW OKIEN WRAZ Z MONTAŻEM PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH W LOKALU NR 36 ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 W LUBLINIE, NA DZIAŁCE OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 66/1 (OBRĘB 36, ARK. 4).
101/GM/18 2018-04-30 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
0,00 UŻYCZENIE O POW. 720 M2 NIERUCHOMOŚCI PRZU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/ PL. PLAC LITEWSKI, CZ. DZ. NR 1/1 (OBR. 36, ARK. 3), Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA KAWIARENKA SEZONOWA".
101/GM/19 2019-04-17 JAN NICPOŃ
44,00 UMOWA NR: 36/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ
101/IPS/19 2019-05-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
202,95 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW Z REPERTUARU ZAIKS PODCZAS KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 25.04.2019 R.
101/IR/14 2014-05-29 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR 6/RS/PZ/2014 Z DNIA 29.05.2014 R. WS. UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DOT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26
101/IR/15 2015-06-10 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
-80457,00 POROZUMIENIE DOT. ROZWIĄZANIA UMOWY NR 48/IR/15 NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA ODWODNIENIE TERENU W REJONIE ULICY CIEPŁEJ W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH Z POWODU TRWAJĄCYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM BIEGNĄCEJ RÓWNOLEGLE TRASY ZIELONEJ (MAJĄCEJ WSPÓLNĄ ZLEWNIĘ Z UL. CIEPŁĄ)
101/IR/16 2016-06-06 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
14637,00 REMONT OGRODZENIA PRZY UL. WOLSKIEJ 5 W LUBLINIE POMIĘDZY PLACEM ZABAW ŻŁOBKA NR 3, A PRZEDSZKOLA NR 12
101/IR/17 2017-07-10 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
30750,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - WYKONANIE POZOSTAŁEGO ZAKRESU UMOWY DO DNIA 14.07.2017 R.; ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ROBÓT O 30 750,00 ZŁ, WARTOŚĆ UMOWNĄ USTALA SIĘ NA KWOTĘ 1 722 361,30 ZŁ
101/IR/18 2018-07-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
39257,91 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WOJEWODZIŃSKIEJ" NA DZIAŁCE NR 72/10, OBR. 65, ARK. 2 W LUBLINIE.
101/IR/19 2019-07-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
306,22 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - WĘZŁA C.O W I LO IM. S. STASZICA, LUBLIN AL. RACŁAWICKIE 26.
101/IT/14 2014-12-02 SYLWESTER TUŁAJEW
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
101/IT/15 2015-12-10 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
3215,34 POROZUMIENIE W SPRAWIE UBEZPIECZENIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA ORAZ WSPÓŁPRACY PRZY LIKWIDOWANIU SZKÓD POWSTAŁYCH W PRZEDMIOCIE UBEZPIECZENIA. (LBW)
101/IT/16 2016-12-29 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
9274,20 ANEKS DO UMOWY NR 94/IT/15 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
101/IT/18 2018-10-18 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
4059,00 DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.
101/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA II - MIASTO KULTURY
101/KL/15 2015-02-10 JAROSŁAW CYMERMAN
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. TEATR KRÓLEWSKIEGO STOŁECZNEGO MIASTA LUBLINA. EPIZODY.
101/KL/16 2016-02-08 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
7500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, RĘKODZIEŁO DLA SENIORA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
101/KL/17 2017-01-24 DARIUSZ DOMAŃSKI
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW " ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE - PLAC TEATRALNY 1.
101/KL/18 2018-02-09 ANNA HAWRYLUK
104,40 KOREKTA MAKSYMALNIE 11 STRON TEKSTU DO POLSKIEJ WERSJI KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU.
101/KL/19 2019-02-05 MAGDALENA NIEDZIAŁEK DĄBRÓWKA
5400,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W RAMACH AKCJI ZIMA W TERMINIE 11.02. - 22.02.2019 R.
101/KP/14 2014-05-12 ART BUYERS SP. Z O.O.
17798,10 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XI TORBY PAPIEROWE I FOLIOWE
101/KP/15 2015-06-26 STUDIO 66 RENATA NIŚCIOR
5535,00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ, TRANSPORT I OBSŁUGA TECHNICZNA EKRANU MOBILNEGO LED ORAZ EMISJA NA EKRANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI I PROMOCJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW.
101/KP/16 2016-07-07 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
3690,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
101/KP/17 2017-09-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
17000,00 WSPÓŁORGANIZACJA WIZYTY SZEFÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH AKREDYTOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.
101/KP/18 2018-11-15 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
11685,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ I: PAPIER FIRMOWY, KOPERTY, ZAPROSZENIA, MAPY A3.
101/KP/19 2019-07-01 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY NA POTRZEBY ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019.
101/MZON/17 2017-02-13 ROBERT SOBIECKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
101/ON/15 2015-12-21 FIBER NOVELTY IZABELA SIKORA
959,00 ZAKUP I DOSTAWA STOJAKA POD PROJEKTOR I LAPTOPA
101/OR/15 2015-03-18 AGNIESZKA WITER
500,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
101/OR/16 2016-12-06 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
179815,52 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH UM LUBLIN W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ - GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
101/OR/17 2017-09-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 10.01.2018 R.
101/OR/18 2018-07-19 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
19880,00 USŁUGA KONSERACJI 14 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1912-1939.
101/OR/19 2019-02-28 DOROTA KUNA
700,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH DOT. WYBORÓW, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
101/OŚ/14 2014-09-04 WOJCIECH KARBOWNICZEK
KARBOWNICZEK WOJCIECH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 33/OŚ/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO DNIA 31.10.2014 R.
101/OŚ/15 2015-05-28 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
55300,00 DOTACJA NA ZADANIE "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
101/OŚ/16 2016-06-07 APTEKA BOŻENNA GAWRYLAK
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. LWOWSKIEJ 12.
101/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
10950,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 13
101/OŚ/18 2018-07-20 BOGUSŁAW DUDZIAK
15425,40 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA POMPĘ CIEPŁA
101/OŚ/19 2019-04-24 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
21020,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ I.
101/OW/18 2018-05-28 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
101/OW/19 2019-09-11 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
4149,50 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
101/PN/14 2014-04-30 BMM
26100,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU"PRAW MIESZKAŃCÓW, KIERUNKÓW PROWADZENIA TERAPII, METOD PRACY Z MIESZKAŃCAMI, ETYKA W PRACY Z MIESZKAŃCEM, Z UWZGLĘDNIENIEM EMPATII I ASERTYWNOŚCI" DLA PRACOWNIKAÓW DPS KALINA W LUBLINIE
101/PN/15 2015-09-01 TAMARA RABAN
1100,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "SZKOŁA PROWOKACJI W SZTUCE" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
101/PN/18 2018-08-23 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-25 WRZEŚNIA 2018 R.
101/PN/19 2019-06-17 MARYNA HAKHUN
1846,55 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANIĄ MARYNĄ HAKHUN W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
101/ST/14 2014-02-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
25000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY WYKONAWCY W ROZGRYWKACH EKSTRALIGII RUGBY
101/ST/15 2015-02-02 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
25400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
101/ST/16 2016-02-29 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
88840,00 "PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - KONTYNUACJA"
101/ST/17 2017-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
33320,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
101/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
101/ST/19 2019-01-14 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
299500,00 AKTYWNY UCZEŃ.
101/WSP/19 2019-10-25 CUMULUS AGENCJA REKLAMOWA JAN MATYSIK
CUMULUS AGENCJA REKLAMOWA JAN MATYSIK
25707,35 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA, ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ I WYKONANIE POD NADZOREM MERYTORYCZNYM GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 22 LISTOPADA 2019 R.
101/WZP/19 2019-02-25 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
1020/OR/15 2015-10-13 ADRIAN KAŹMIERCZAK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 059 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1020/OR/19 2019-09-05 ANNA BULIŃSKA
972,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 110-118.
1021/OR/15 2015-10-13 MONIKA KUJAWSKA
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 011 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1021/OR/19 2019-09-05 TOMASZ KLECZEK
1040,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 119-121, 153-156.
1022/OR/15 2015-10-13 MARZENA BLICHARZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.087 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1022/OR/19 2019-09-05 RENATA OWCZAREWICZ
1055,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 129-137.
1023/OR/15 2015-10-13 ANNA WINIARCZYK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 086 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1023/OR/19 2019-09-05 ANNA GAJOS
1121,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY NR 122-128,138-141.
1024/OR/15 2015-10-13 JAROSŁAW BANACH
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 021 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1024/OR/19 2019-09-23 DOROTA KUNA
4000,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH DOT. WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PIT Z ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 13.10.2019 R.
1025/OR/15 2015-10-13 PIOTR WÓJCIK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 047 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1025/OR/19 2019-09-23 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
4000,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH DOT. WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PIT Z ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 13.10.2019 R.
1026/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ MAKOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 027 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1026/OR/19 2019-09-02 JOANNA WARDZIAK
1000,00 WERYFIKACJA ORAZ KONTROLA UMÓW W PROGRAMIE W KSAT2000I ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1027/OR/15 2015-10-13 MARTA PIASECKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 001 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1027/OR/19 2019-09-17 ŻANETA PAWLIK
2500,00 WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000I UMÓW, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW, ROZLICZENIE DIET CZŁONKÓW OKW, WPROWADZANIE UMÓW DO REJESTRU ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH, (...) W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.
1028/OR/15 2015-10-13 MARTA PIASECKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 066 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2015 R.
1028/OR/19 2019-09-17 MATEUSZ MIERZWA
2100,00 WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000I UMÓW, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW, ZATWIERDZANIE W SYSTEMIE KSAT2000I UMÓW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW (...) W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.
1029/OR/15 2015-10-13 ADAM GÓRECKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 045 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1029/OR/19 2019-09-17 MAGDALENA WLAZŁO
2300,00 WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000I UMÓW, ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIE INFORMACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI FINANSOWEJ WYBORÓW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W DNIACH 13-14.10.2019 R. (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.
102/GK/18 2018-11-27 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
1417993,82 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA ZIELENI KOMUNLANEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM W LUBLINIE W REJONIE I.
102/GM/14 2014-04-29 ADAM RZEPKA
RZEPKA ELŻBIETA
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
102/GM/16 2016-05-05 AGNIESZKA SOKÓŁ
170,00 UMOWA NR: 26/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY POLEPSZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 266 M2
102/GM/17 2017-04-10 JACEK SZYMAŃSKI
125,40 UMOWA NR: 1013/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
102/GM/18 2018-05-07 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZWROTU WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 52
102/GM/19 2019-04-17 JAN NICPOŃ
44,00 UMOWA NR: 37/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ
102/IPS/19 2019-05-07 SUITA STOWARZYSZENIE MÓWIĄCYCH OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH I UŻYTKOWNIKÓW IMP
0,00 POROZUMIENIE DOT, WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM
102/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
61677,71 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH(MIN. ROBOTY ELEKTRYCZNE, DOSTAWA I MONTAŻ KAMER, OSŁONY NA GRZEJNIKI, KRATY NA KLATCE SCHODOWEJ, OBRZEŻA CHODNIKOWE, REMONT DROGI DOJAZDOWEJ) DOT. BUDYNKU SOCJALNO-SANITARNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
102/IR/15 2015-06-29 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
4428,00 DEMONTAŻ I PRZENIESIENIE PODWÓJNEGO BILBORDU MIEJSKIEGO WBUDOWANEGO PRZY SKRZYŻOWANIU UL. DR. MĘCZ. MAJDANKA I UL.KRAŃCOWEJ ORAZ MONTAŻ NA TERENIE PARKINGU REALIZOWANEJ INWESTYCJI " ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE.
102/IR/16 2016-06-03 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
106576,60 NASADZENIA ZIELENI NA TERENIE MIASTA LUBLIN:, PRZY SZKOLE MUZYCZNEJ, UL. LUBOMELSKA, UL. SZELIGOWSKIEGO, UL. SMORAWIŃSKIEGO, UL. GŁUSKA, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12.
102/IR/17 2017-07-10 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
6420,92 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 5
102/IR/18 2018-07-09 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
21525,00 EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 76 PRZY UL. PADEREWSKIEGO 12 W LUBLINIE (DZIAŁKA NR 5, OBRĘB 6 - CZECHÓWKA GÓRNA KOL., ARK. 5)
102/IR/19 2019-07-12 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ILUMINACJI ŚWIETLNEJ BRAMY KRAKOWSKIEJ I JEJ KRUŻGANKÓW W LUBLINIE, UL. BRAMOWA 1.
102/IT/14 2014-12-02 RYSZARD PRUS
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
102/IT/15 2015-12-21 IFLOW SP. Z O.O.
34337,91 ROZBUDOWA SYSTEMU KOLEJKOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
102/IT/16 2016-12-30 QUADRAT PARTNERS SP Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 61/IT/16 (ZMIANA TERMINU).
102/IT/18 2018-10-30 APN PROMISE S.A.
60646,39 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 365 PROPLUS.
102/KL/14 2014-02-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
35000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA WARSZTATÓW KULTURY
102/KL/15 2015-02-10 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OBCHODY JUBILEUSZOWE 45-LECIA FORMACJI TAŃCA TOWARZYSKIEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ GAMZA
102/KL/16 2016-02-08 FUNDACJA PRZYJAZNA PSYCHIATRIA
8000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, EKSPRESJA W SZPITALU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
102/KL/17 2017-01-24 PIOTR MACH
4286,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE - PLAC TEATRALNY 1.
102/KL/18 2018-02-13 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
2460,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WIECZÓR FILMOWO - LITERACKI Z OKAZJI 153 ROCZNICY URODZIN FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ W DNIU 19 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 18.00 W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE
102/KL/19 2019-02-05 FUNDACJA HESPEROS
500,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI MARATONU GIER PLANSZOWYCH W DNIU 16.02.2019 R. W RAMACH AKCJI ZIMA.
102/KP/14 2014-05-12 AGENCJA REKLAMOWA OPTIMA ANITA-MAKARSKA-GURGACZ
4620,37 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ VII DZWONEK ROWEROWY 1080 SZT
102/KP/15 2015-06-20 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
67627,37 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE ORAZ OBSŁUGA MEDIOWA, OBEJMUJĄCA PLANOWANIE I REALIZACJĘ MIESIĘCZNEJ KAMPANII REKLAMOWEJ W INTERNECIE NA POTRZEBY PROMOCJI PROJEKTU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015.
102/KP/16 2016-07-14 WNIEBOWZIĘTE. RAFAŁ MICHAŁOWSKI.
4428,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DN. 28-31.07.2016R.
102/KP/17 2017-09-22 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
JARGIŁO ARTUR,MENET GABRIEL,SUSZEK MARCIN,SZPILAREWICZ TYMOTEUSZ,SZULC ŁUKASZ,WASZCZUK ANDRZEJ
1000,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND W DNIU 25.09.2017 R.
102/KP/18 2018-11-15 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
7380,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ V: ZAWIESZKA ANIOŁ.
102/KP/19 2019-07-01 POCZTA POLSKA S.A.
1170,76 WYKONANIE STAŁEGO DATOWNIKA OZDOBNEGO ZE ZMIENNĄ DATĄ Z HASŁEM I ELEMENTEM GRAFICZNYM ORAZ STOSOWANIE DATOWNIKA W OKRESIE 1.07-31.12.2019 R.
102/MZON/17 2017-02-13 IZA TOMASIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
102/OR/14 2014-05-06 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
32861,96 DOSTAWA WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY UM LUBLIN
102/OR/15 2015-03-16 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
115492,08 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, URZĄDZEŃ DOZUJĄCYCH I WORKÓW NA ŚMIECI
102/OR/16 2016-12-06 ASC GLOBAL S.C.
45821,19 WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE PIECZĄTEK, TUSZU I ARTYKUŁÓW STEMPLARSKICH.
102/OR/17 2017-09-25 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 9. "USŁUGI DLA BIZNESU" W RAMACH OBSZARU "INWESTYCJE I BUDOWNICTWO".
102/OR/18 2018-07-18 NIERUCHOMOŚCI LALAK PROPERTIES SP. Z O.O. S.K.A.
123328,11 NAJEM BUDYNKU PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 2060,62 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE WYNIOSĄ: - CZYNSZ - 100 970,38 ZŁ BRUTTO, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE - 22 357,73 ZŁ BRUTTO.
102/OR/19 2019-02-28 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
700,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH DOT. WYBORÓW, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R
102/OŚ/14 2014-09-09 ANDRZEJ KUŹMICKI "RAJSKI OGRÓD"
19440,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
102/OŚ/15 2015-06-01 ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE AGNIESZKA KOMARZENIEC
5000,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ECOFORUM ,,PO PIERWSZE ŚRODOWISKO"W DNIACH 10-11 CZERWCA 2015 ROKU NA ZAMKU LUBELSKIM W LUBLINIE
102/OŚ/16 2016-06-07 FORTUNA FAMILIA CIOTA SPÓŁKA JAWNA
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. SASANKOWEJ 8.
102/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
10044,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 14
102/OŚ/18 2018-07-20 KONRAD MICHAŁOWSKI
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
102/OŚ/19 2019-04-24 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
19500,00 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XI.
102/OW/18 2018-09-12 GREGORJAN PAULINA KILIAN
1440,00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - GEOGRAFIA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
102/OW/19 2019-09-12 KOMPAS WÓJCIK, PASTUSIAK SPÓŁKA JAWNA
KOMPAS WÓJCIK, PASTUSIAK SPÓŁKA JAWNA
222900,00 DOSTAWA AKCESORIÓW I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ TELEINFORMATYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
102/PN/14 2014-05-08 LUBOMIR PUSZAK
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. KURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
102/PN/15 2015-09-01 OLEKSANDR ROMANCHUK
550,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "SKUTECZNE KULTURALNE MEDIA? PROBLEMY PROJEKTÓW KULTURALNO- MEDIALNYCH W CZASIE KRYZYSU." W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
102/PN/18 2018-09-06 ZOHA BARTOSZ SADOWSKI
7163,52 LUNCH DLA GRUPY WOLONTARIUSZY W DNIACH 12-29.09.2018. W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE.
102/PN/19 2019-06-17 ALINA HAVRASHENKO
1846,55 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANIĄ ALINĄ HAVRASHENKO W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
102/ST/14 2014-02-10 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
18000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH MISTRZOSTW IDO HIP HOP
102/ST/15 2015-02-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
102/ST/16 2016-02-24 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
130900,00 "PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU 2015/2016 - KONTYNUACJA"
102/ST/17 2017-01-30 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
8160,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
102/ST/18 2018-03-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
102/ST/19 2019-01-14 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
209856,00 AMATORSKIE LIGI LUBLINA.
102/WSP/19 2019-10-25 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
9292,65 WYNAJĘCIE POWIERZCHNI LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE W DNIU 22.11.2019 R. NA GALĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2019.
102/WZP/19 2019-02-25 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000,00 UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ.
102/ZE/16 2016-05-30 MACIEJ KARŁOWICZ
KARŁOWICZ AGNIESZKA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
1030/OR/15 2015-10-13 ADAM GÓRECKI
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 199 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1030/OR/19 2019-09-02 ZBIGNIEW DUBIEL
3000,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM PROJEKTÓW UMÓW ZAWIERANYCH NA POTRZEBY WYBORÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRAWA PEŁNOMOCNIKOWI PREZYDENTA DS. WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE I OPINIOWANIE ZARZĄDZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
1031/OR/15 2015-10-13 TOMASZ GAJ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 060 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1031/OR/19 2019-09-02 PAWEŁ BASAK
2300,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DANYCH CZŁONKÓW OKW, NADZÓR NAD OPERATORAMI INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OKW, GENEROWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA OPERATORÓW INFORMATYCZNEJ OKW, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM WYBORÓW (...) W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 13.10.2019 R.
1032/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ KOWALCZYK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 051 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1032/OR/19 2019-09-02 TOMASZ KLECZEK
4300,00 NADZÓR NAD OPERATORAMI INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPERATORÓW INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OKW, NADZÓR NAD WPROWADZANIEM DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DANYCH (FREKWENCJI), (..) NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
1033/OR/15 2015-10-13 ŁUKASZ JANCZARA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 022 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1033/OR/19 2019-09-02 JUSTYNA KOZŁOWSKA
2300,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DANYCH CZŁONKÓW OKW, NADZÓR NAD OPERATORAMI INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OKW, GENEROWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA OPERATORÓW INFORMATYCZNEJ OKW, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM WYBORÓW (...) W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 13.10.2019 R
1034/OR/15 2015-10-13 ANNA SKOCZEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 030 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1034/OR/19 2019-09-02 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
2300,00 NADZÓR NAD OPERATORAMI INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OKW, POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI DANYCH ELEKTRONICZNYCH OTRZYMANYCH Z OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z PROTOKOŁEM WYNIKÓW GŁOSOWANIA, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM WYBORÓW (...) W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 13.10.2019 R.
1035/OR/15 2015-10-13 ANNA SKOCZEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 031 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1035/OR/19 2019-09-02 PAWEŁ MARCZUK
2300,00 NADZÓR NAD OPERATORAMI INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OKW, POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI DANYCH ELEKTRONICZNYCH OTRZYMANYCH Z OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z PROTOKOŁEM WYNIKÓW GŁOSOWANIA, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM WYBORÓW (...) W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 13.10.2019 R
1036/OR/15 2015-10-13 SEBASTIAN KOSOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.041 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1036/OR/19 2019-09-12 ROBERT SZYMAŃSKI
1980,00 DOSTARCZENIE DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R
1037/OR/15 2015-10-13 KATARZYNA ZALEWSKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 046 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R..
1037/OR/19 2019-09-12 KRZYSZTOF PASZCZYK
1980,00 DOSTARCZENIE DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R.
1038/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF SZCZERBA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 082 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1038/OR/19 2019-09-12 STEFAN MIKOŁAJCZUK
1980,00 DOSTARCZENIE DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R
1039/OR/15 2015-10-13 PRZEMYSŁAW CYBUL
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 006 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1039/OR/19 2019-09-12 GRZEGORZ SZARUGA
2020,00 DOSTARCZENIE DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13.10.2019 R
103/GK/18 2018-12-03 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W LUB
13902,12 OBSŁUGA URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH (PALNIKÓW GAZOWYCH ZNICZY) PRZY UL. T. ZANA ORAZ NA PLACU LITEWSKIM.
103/GM/14 2014-04-29 MARCIN KULCZYŃSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:20
103/GM/15 2015-03-23 JAN NICPOŃ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - GARAŻ BLASZANY NR 102 : UL.SMOLUCHOWSKIEGO POW. 21
103/GM/16 2016-05-04 GRAŻYNA SOBIEGRAJ
292,56 UMOWA NR: 1011/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POD CZĘŚĆ BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ POLEPSZENIE WYKORZYSTANIA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI, 106 M2
103/GM/17 2017-04-05 KAZIMIERZ DROZD
217,80 UMOWA NR: 1014/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
103/GM/18 2018-03-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 36/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI
103/GM/19 2019-05-02 MAGDALENA MAŃKO
100,00 UMOWA NR: 4/2019 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - NAJEM
103/IPS/19 2019-05-07 STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "UKRYTY SKARB"
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM
103/IR/14 2014-06-02 MG WENTYLACJA MAŁGORZATA GHANDOUR
105780,00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W SZATNIACH NA POZIOMIE "-1" BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 70
103/IR/15 2015-06-29 ELMIT - GRAŻYNA KUBLIŃSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/IR/15 Z DNIA 02-04-2015 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY LINII ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO I WÓLKA ROKICKA GM. LUBARTÓW (ZMIANA TERMINU WYKONANIA)
103/IR/16 2016-06-06 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
22755,00 WYKONANIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SPOSOBU POSADOWIENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ FONTANNY, UWZGLĘDNIAJĄCEJ AKTUALNE WARUNKI GRUNTOWE PRZY INWESTYCJI " ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
103/IR/17 2017-07-10 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
2337,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/IR/17 Z DNIA 03.04.2017 R. (W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III) - OSTATNI ETAP BUDOWY WĄWOZU JANA PAWŁA II - OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZU JANA PAWŁA II W CZĘŚCI POMIĘDZY UL. JANA PAWŁA II ORAZ UL. POZNAŃSKĄ W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - ZMIANA TERMINU PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI WYNAGRODZENIA O 2 337,00. PO ZMIANIE WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY - 26 199,00 ZŁ
103/IR/18 2018-07-06 STRABAG SP. Z O.O.
163467,00 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAC Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" (ROBOTY DODATKOWE, ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE)
103/IR/19 2019-07-19 MOJA MARKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PIOTR PRUS
5658,00 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ "KAMIEŃ NIESZCZĘŚCIA" W LUBLINIE, PRZY UL. RYNEK 14
103/IT/14 2014-12-02 HELENA PIETRASZKIEWICZ
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
103/IT/15 2015-12-11 SWOBODA.NET.PL TOMASZ AUGUSTYŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/IT/15. (ZMIANA TERMINU)
103/IT/16 2016-12-14 COIG
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
103/IT/18 2018-11-05 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
13530,00 DZIERŻAWA WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH (WIENIAWSKA 14 - CZECHOWSKA 19A).
103/KL/14 2014-02-21 GALERIA LABIRYNT
70000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GALERI LABIRYNT
103/KL/15 2015-02-11 FUNDACJA RATIONE FORTES
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
103/KL/17 2017-01-24 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
12000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
103/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO NA CZECHOWIE
103/KL/19 2019-02-06 GALERIA LABIRYNT
30000,00 DOTACJA CELOWA NA STWORZENIE APLIKACJI MOBILNEJ I PRZYSTOSOWANIE SERWISU INTERNETOWEGO DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
103/KP/15 2015-06-29 POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE LUBELLA GMW SP. Z O. O. S.K
4318,38 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW.
103/KP/16 2016-07-14 WOJCIECH PACEWICZ
3600,00 WYKOANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016 W DN. 28-31.07.2016R.
103/KP/17 2017-10-05 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁORGANIZACJI W LUBLINIE W DNIACH 10-11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU KONFERENCJI PT. "SAMORZĄDOWE TRADYCJE SIEDEMSETLETNIEGO LUBLINA".
103/KP/18 2018-11-15 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
8914,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ 3: KOLOROWANKI Z LEGENDAMI, KOMIKS UNIA.
103/KP/19 2019-07-09 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
6457,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ 5: ZAWIESZKA ANIOŁ.
103/MZON/17 2017-02-13 HANNA WIŚNIEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
103/OR/14 2014-05-08 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
1708,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 NA SIEDZIBĘ OKW W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
103/OR/15 2015-03-18 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
400,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.
103/OR/16 2016-12-12 P.H.U. "GUSTAW" JOANNA GUSTAW
22034,92 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ.
103/OR/17 2017-10-02 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
-0,86 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 109/OR/16 Z DNIA 19.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 0,5 L I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WODY W BUTELKACH 1,5 L PRZY ZMNIEJSZENIU KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 49 102,75 ZŁ.
103/OR/18 2018-08-31 LEOKADIA PASTWA
3121,74 NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 18 M2 W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 14 NA POTRZEBY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. STAWKA CZYNSZU 57,81 ZŁ BRUTTO.
103/OR/19 2019-02-28 DANUTA SZYMANIK
500,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
103/OŚ/14 2014-09-09 REMONDIS SP. Z O. O.
22140,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE IV
103/OŚ/15 2015-06-01 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
5184,00 USŁUGA POLEGAJACA NA ODBIERANIU I PRZEKAZANIU DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
103/OŚ/16 2016-06-07 "APTEKA ŚWIATŁOWSKA, MICHALAK" SPÓŁKA JAWNA
12,30 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. TARASOWEJ 1 I UL. JAGIEŁŁY 1.
103/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
20100,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 17
103/OŚ/18 2018-07-20 DARIUSZ NIEDZIAŁEK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
103/OŚ/19 2019-04-25 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY NA CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE MIESZKAJĄ NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
103/OW/18 2018-09-12 GREGORJAN PAULINA KILIAN
5817,00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - PLANSZE/TABLICE DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
103/OW/19 2019-09-24 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
626,00 ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA: "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
103/PN/14 2014-04-30 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
1600,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DOTYCZACYCH PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH I ANALIZY ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE
103/PN/15 2015-09-08 AGIT AGNIESZKA RYDZ
63965,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO Z J. POLSKIEGO NA ANGIELSKI I Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI ORAZ Z POLSKIEGO NA ROSYJSKI I ROSYJSKIEGO NA POLSKI WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI TŁUMACZENIA ORAZ OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 1-3.10.2015 R.
103/PN/18 2018-09-06 AGIT AGNIESZKA RYDZ
5707,20 TŁUMACZENIE USTNE SYMULTANICZNE ORAZ KONSEKUTYWNE POLSKO-ANGIELSKIE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ PARTNERÓW PROJEKTU AREA 21.
103/PN/19 2019-06-17 IHOR MARAKHOVSKYI
1846,55 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANEM IHOREM MARAKHOVSKYI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
103/ST/14 2014-01-20 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
54000,00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
103/ST/15 2015-01-29 KLUB SPORTOWY PACO
4080,00 KS PACO - PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
103/ST/16 2016-01-29 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW
103/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
103/ST/18 2018-04-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 94 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W LA- LUBLIN 2018
103/ST/19 2019-01-14 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 AKTYWNY STUDENT
103/WSP/19 2019-10-04 MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
3325257,00 UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU ,,WYMYŚLMY WSPÓLNIE LUBLIN''.
103/WZP/19 2019-03-07 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
10000,00 UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ.
103/ZE/16 2016-05-30 BOŻENNA PODLODOWSKA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
1040/OR/15 2015-10-13 ILONA KOWALIK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 033 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1040/OR/19 2019-09-23 JANUSZ MOCHNIEJ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 1 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1041/OR/15 2015-10-13 JACEK MARKOWICZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 048 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1041/OR/19 2019-09-23 JANUSZ MOCHNIEJ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 2 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1042/OR/15 2015-10-13 MIROSŁAW KAPICA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 044 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1042/OR/19 2019-09-23 ILONA SĘKOWSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 3 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1043/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ MATRAS
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 055 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1043/OR/19 2019-09-23 ERNEST HOŁUB
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 4 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1044/OR/15 2015-10-13 MARCIN WRONA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 016 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1044/OR/19 2019-09-23 ANDRZEJ SADOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 5 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1045/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF PRUCHNIAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.072 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1046/OR/15 2015-10-13 DOROTA EWERT
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 008 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1046/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ MAZUREK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 7 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1047/OR/15 2015-10-13 PIOTR DROZD
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 083 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1047/OR/19 2019-09-23 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 8 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1048/OR/15 2015-10-13 PIOTR BISZCZAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 098 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1048/OR/19 2019-09-23 BARTŁOMIEJ WOŁOSZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 9 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1049/OR/15 2015-10-13 PIOTR BISZCZAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 097 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1049/OR/19 2019-09-23 KAMIL KOWALSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 10 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
104/GK/18 2018-12-14 MICHAŁ BIELECKI
159,90 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DEPTAKU KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA.
104/GM/14 2014-04-29 GRZEGORZ TUREK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:24
104/GM/16 2016-06-08 KAMINSKA KRYSTYNA
396,00 UMOWA NR: 1011/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, SŁAWINEK DZIERŻAWY - UPRAWY UPRAWA WARZYW : POW. 720
104/GM/17 2017-04-11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3/5 (OBR. 29, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ 21, 23, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIAMI REWIZYJNYMI ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
104/GM/18 2018-04-30 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
300,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ FESTYNU POD NAZWĄ DZIEŃ SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W LUBLINIE
104/GM/19 2019-05-13 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 47/1 (OBR. 41, ARK. 3) POŁOŻONA PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU W LUBLINIE.
104/IR/14 2014-05-21 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
89790,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UDROŻNIENIU DRÓG EWAKUACYJNYCH W POZIOMIE SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W LUBLINIE, UL. RADOŚCI 13
104/IR/15 2015-06-29 BIURO PROJEKTOWE "ART - FAKTORY" S.C. ARCH. PAWEŁ SPĘDZIA, WIOLETTA S
9225,00 SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NA INWESTYCJI PN. "WYMIANA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ NIECKI STALOWEJ FOLIĄ BASENOWĄ NA NIECKĘ ZE STALI KWASOODPORNEJ, PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE, UL. SMYCZKOWA 3"
104/IR/16 2016-06-01 TBV PROPERTY W. DZIOBA I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA
0,00 POROZUMIENIE USTALAJĄCE WARUNKI WSPÓŁPRACY W CELU REALIZACJI KANAŁU DESZCZOWEGO O ŚREDNICY 600 MM ELIMINUJĄCEGO ZALEWANIE ŚCIEKAMI DESZCZOWYMI TERENU POMIĘDZY ULICAMI: JANA SAWY, ZANA, PANA BALCERA, FILARETÓW W LUBLINIE
104/IR/17 2017-07-10 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
64884,96 WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ W TZW. PRZECHODZIE TEATRU STAREGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 18.
104/IR/18 2018-07-09 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
9348,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW I REKREACJI PRZY ZBIEGU ULIC ZEMBORZYCKIEJ I SŁOWACKIEGO W LUBLINIE, WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH - ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV.
104/IR/19 2019-07-15 WÓJTOWICZ JAKUB
63960,00 WYKONANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W BRANŻY MOSTOWEJ NA ZADANIU POD NAZWĄ "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZCK DLA LOF".
104/IT/14 2014-12-02 STANISŁAW BRZOZOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
104/IT/15 2015-12-21 REWUCKI
24217,92 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU TAXI+.
104/IT/18 2018-11-05 WRCOMPUTERS AGNIESZKA KACA
13859,64 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY CEPIK.
104/IT/19 2019-03-21 BURSA SZKOLNA NR 1
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
104/KL/14 2014-02-21 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
245000,00 DOTACJA CELOWA DLA MBP NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO, SIECIOWEGO, WYKONANIE INSTALACJI AV, ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
104/KL/15 2015-02-11 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
8500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: 22. STUDENCKIE KONFRONTACJE FILMOWE
104/KL/16 2016-02-09 FUNDACJA "BORÓWEK 27"
15000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY , XII STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY " KONTESTACJE", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
104/KL/17 2017-01-24 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
42000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE. EDYCJA VII
104/KL/18 2018-02-14 JOLANTA PROCHOWICZ
2500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 68TH BERLINALE FILM FESTIVAL.
104/KL/19 2019-02-05 AGATA SZTORC
3000,00 PEŁNIENIE FUNKCJI DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNEGO ORG. W LUBLINIE W DNIACH 21-24.03.2019 W RAMACH PROJEKTU "CREART. NETWORK OF CITIES FOR ARTISTIC CREATION"
104/KP/14 2014-05-12 ART BUYERS SP. Z O.O.
5854,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ VIII - ZESTAWY DWÓCH MAGNESÓW 2500 SZT
104/KP/15 2015-06-29 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
6150,00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ SPONSORA PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2015
104/KP/16 2016-07-07 PW BP TOUR PIOTR BREWCZAK
12300,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
104/KP/17 2017-10-16 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
104/KP/18 2018-11-16 KINGA KRASOWSKA
500,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
104/KP/19 2019-07-09 RESOVIA EXPO
1832,70 WYNAJEM I USTAWIENIE LADY WYSTAWIENNICZEJ Z PÓŁKĄ W OKRESIE 24-29 LIPCA 2019 R. NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019.
104/MZON/17 2017-02-13 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
104/OR/15 2015-03-18 BEATA PIEKNIAK
450,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.
104/OR/16 2016-12-12 BARTŁOMIEJ ANDRZEJ GUTEK
3000,00 POMOC W ORGANIZACJI KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO W WYKONANIU ZESPOŁU TRYBUNIE TUTKI, POMOC PRZY SPRAWOWANIU NADZORU NAD WYSTĘPAMI ARTYSTYCZNYMI W SZOPCE BOŻONARODZENIOWEJ, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW FORMALNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
104/OR/17 2017-10-05 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
22386,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
104/OR/18 2018-09-10 JACEK KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
19200,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M. ST. WARSZAWY ORAZ WYBORAMI WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
104/OR/19 2019-02-28 EWELINA RYDEL
600,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
104/OŚ/14 2014-09-09 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
24800,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY.
104/OŚ/15 2015-06-08 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS. DOT. PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2016 R.
104/OŚ/16 2016-05-23 BARBARA POSTĘPSKA
JĘDREJEK BEATA,JĘDREJEK DARIUSZ,JĘDREJEK MARCIN,ZAWISZA-WRÓBLEWSKA MARTA
12152,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA TRWAŁEJ ZAMIANIE SPOSOBU OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE STAŁYM NA: OGRZEWANIE GAZOWE.
104/OŚ/17 2017-06-02 EKKOM SP ZO.O
308730,00 SPORZĄDZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ ORAZ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM MIASTA LUBLIN
104/OŚ/18 2018-07-20 TADEUSZ BOCHNIARZ
BOCHNIARZ BOŻENA,KOMAR MAŁGORZATA
16000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
104/OŚ/19 2019-04-25 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY NA STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, BYTUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
104/OW/19 2019-10-01 DENIS PAWEŁ CLIMATEL
6027,00 DOSTAWA KLIMATYZATORA W RAMACH PROJEKTU "MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ (WOJ. LUBELSKIE)" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.
104/PN/14 2014-05-23 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
104/PN/15 2015-09-01 MICHAŁ ZIELIŃSKI
1700,00 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE PROGRAMU WARSZTATÓW I POPROWADZENIE WARSZTATU "MEDIA I KULTURA. JAK ZNALEŻĆ MIEJSCE DLA INFORMACJI KULTURALNEJ I PROMOCJI? W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
104/PN/18 2018-09-05 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
2706,00 WYNAJEM SALI WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY SPOTKANIA PARTNERÓW W RAMACH PROJEKTU AREA 21.
104/PN/19 2019-06-17 ALONA OLONDAR
1846,55 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANIĄ ALONĄ OLONDAR W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
104/ST/14 2014-02-04 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 POPULARYZACJA SZACHÓW W MIEŚCIE
104/ST/15 2015-01-23 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
5440,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
104/ST/16 2016-01-19 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
31000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
104/ST/17 2017-03-06 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
104/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
28000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE - LUBLIN 2018
104/ST/19 2019-01-11 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
7020,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
104/WSP/19 2019-10-30 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 13/WSP/19
104/WZP/19 2019-02-25 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU.
104/ZE/16 2016-05-30 PAWEŁ GOŁUBIAK
GOŁUBIAK MAGDALENA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
1050/OR/15 2015-10-13 BARTŁOMIEJ ZAMOJSKI
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 054 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1050/OR/19 2019-09-23 DOROTA EWERT
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 11 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1051/OR/15 2015-10-13 DARIUSZ ŁASZKIEWICZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 028 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1051/OR/19 2019-09-23 PIOTR KUŚMIERZAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 12 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1052/OR/15 2015-10-13 JACEK PIESIAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.063 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1052/OR/19 2019-09-23 MARIA KRUPA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 13 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1053/OR/15 2015-10-13 KAROL GŁAZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 078 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1053/OR/19 2019-09-23 KAROL CIECHOŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 14 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1054/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ BASAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 080 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1054/OR/19 2019-09-23 DARIUSZ KULIŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 15 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1055/OR/15 2015-10-13 ŁUKASZ KRUKOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 092 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 ROK
1055/OR/19 2019-09-23 JÓZEF SULOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 16 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1056/OR/15 2015-10-13 JAN ŻAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 057 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1056/OR/19 2019-09-23 DARIUSZ NOSKOWICZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 17 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1057/OR/15 2015-10-13 ARNOLD POLAK
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 079 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1057/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF NÓŻKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 18 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1058/OR/15 2015-10-13 JUSTYNA MALINOWSKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 020 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1058/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ WÓJCIK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 19 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1059/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF SZAWARA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 20 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
105/GK/18 2018-12-17 STYKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60480,00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
105/GM/14 2014-04-29 SŁAWOMIR POGRZEBSKI
30,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA 59 CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
105/GM/15 2015-03-26 F.H.U. GUSZAŁ MARCIN
3135,00 UMOWA NR: 52/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRACI WIENIAWSKICH DZIERŻAWY - INNE CENTRUM OGRODNICZO-SADZONKOWE : UL.BRACI WIENIAWSKICH POW. ; 570
105/GM/16 2016-06-13 DANUTA WOŹNIAK DANMICH
KOWALSKI ANDRZEJ DANMICH
340,00 UMOWA NR: 27/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAŃCOWA 106A DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY KIOSK HANDLOWY : UL.KRAŃCOWA 106A POW. 10
105/GM/17 2017-04-13 GRZEGORZ HERLICZEK
7500,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PARKINGU PŁATNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
105/GM/18 2018-05-07 ANNA MIESZKOWSKA
102,60 UMOWA NR: 1024/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
105/GM/19 2019-05-13 STOWARZYSZENIE HOOPLIFE BASKETBALL
STOWARZYSZENIE HOOPLIFE BASKETBALL
400,00 DZIERŻAWA BŁONI POD ZAMKIEM Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ FESTYNU POD NAZWĄ III PIKNIK SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W LUBLINIE.
105/IPS/19 2019-05-13 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
726,07 USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I DRUKU PLAKATÓW NA LUBELSKIE DNI SENIORA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
105/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
3075,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU:"RADOSNA SZKOŁA", PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE, UL. ŚLIWIŃSKIEGO 5
105/IR/15 2015-06-29 SANITECHNIKA PIOTR SMUTEK
15375,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5 W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 42B
105/IR/16 2016-06-08 "GELA" USŁUGI BUDOWLANE BARBARA JABŁOŃSKA
670038,83 WYKONANIE OGRODZENIA PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ PRZY UL. WYŚCIGOWEJ W LUBLINIE
105/IR/17 2017-07-10 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
153750,00 REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, UL. NIECAŁA 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
105/IR/18 2018-07-09 TENSYS SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 09.07.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/18 Z DNIA 24.04.2018 R. (PRZEBUDOWA ZADASZENIA MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 14.09.2018 R.
105/IR/19 2019-07-18 **EKSAM MSM-BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
1306242,41 DOKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH W LUBLINIE; PLAC ZABAW, PLAC PARKOUR, CHODNIK, DROGI ROWEROWE, OŚWIETLENIE.
105/IT/14 2014-12-02 JAN MADEJEK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
105/IT/15 2015-12-21 IDEO SP.Z O.O.
33333,00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ WDROŻENIE AUTORSKIEGO PANELU DO REZERWACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH ONLINE NA TERENIE MIASTA LUBLIN W RAMACH SERWISU WWW.LUBLIN.EU W CMS EDITO.
105/IT/18 2018-11-08 SECURION JERZY GODZISZEWSKI
15436,33 SYSTEM REJESTRACJI I TRANSMISJI PRZEBIEGU OBRAD RADY MIASTA.
105/KL/14 2014-02-26 ADAM MYJAK
12000,00 WYKONANIE 3 EGZEMPLARZY STATUETEK DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
105/KL/15 2015-02-11 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
5500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO
105/KL/16 2016-02-15 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM CYKL KONCERTÓW "WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE"
105/KL/17 2017-01-24 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
3500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KREATYWNIE POZNAJĘ LUBLIN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
105/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476,00 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET 25.02.2018 R. W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM
105/KL/19 2019-01-31 MARIANA KRIL
1440,00 WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA PRZETŁUMACZENIA TREŚCI W ILOŚCI 48 STRON A4 Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI DO FOLDERU LUBLIN MIASTO KULTURY NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
105/KP/14 2014-05-12 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1506,75 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY PLAKATÓW I ZAKŁADEK DO KSIĄŻKI DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
105/KP/15 2015-06-29 EUROZET SP. Z O. O.
90023,70 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015 NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ RADIO ZET ORAZ EMISJA MATERIAŁU PROGRAMOWEGO, NA POTRZEBY REALIZACJI KAMPANII REKLAMOWEJ NA WWW.RADIOZET.PL.
105/KP/16 2016-07-07 KAMUZI KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 50/KP/16 Z DNIA 20.04.2016R., ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH UMOWY.
105/KP/17 2017-10-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 101/KP/17 Z DNIA 13.09.2017R., ZMIENIAJĄCY ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ.
105/KP/18 2018-11-16 ALEKSANDRA ADAMCZYK
500,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
105/KP/19 2019-07-09 MAREK KRUPA
6000,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED W TERMINIE 25-28 LIPCA 2019R.
105/MZON/17 2017-02-13 BARBARA BARTOSIK
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
105/OR/14 2014-05-07 TOMASZ SZEWCZUK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 92 W LUBLINIE
105/OR/15 2015-03-18 MAŁGORZATA WAWRUCH
450,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM ORAZ PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
105/OR/16 2016-12-16 JANUSZ SZKODZIAK
1000,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI RENAULT LAGUNA LU 0101G.
105/OR/17 2017-10-05 CORNER MEDIA SP Z O. O.
18791,94 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
105/OR/18 2018-09-11 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
541,20 ANEKS DO UMOWY NR 189/OR/17 Z 21.12.2017 R., DOT. DODATNIA NOWEGO BUDYNKU OBJĘTEGO USŁUGĄ PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 12 496,80 ZŁ.
105/OR/19 2019-02-28 SYLWIA WÓJCIK
500,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
105/OŚ/14 2014-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
35303,00 ANEKS NR 105/OŚ/14 DO POROZUMIENIA NR 77/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY BRZMIENIA PARAGRAFU NR 3.
105/OŚ/15 2015-06-11 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
10000000,00 UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ ZWIĄZKOWI KOMUNALNEMU GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ W WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10 000 000,00 ZŁ NA POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBĘDNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA ROKICKA, GMINA LUBARTÓW
105/OŚ/16 2016-06-07 "REA" KM-TARGET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
12,30 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL.KONCERTOWEJ 4D LOK G ORAZ UL. KLEEBERGA 16.
105/OŚ/17 2017-06-08 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
4059,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU "EKO ZBIÓRKA 2017".
105/OŚ/18 2018-07-20 ALINA SYP
7000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
105/OŚ/19 2019-04-24 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
16210,30 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XVI.
105/OW/19 2019-10-08 MECHATRONIKA WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
81991,80 DOSTAWA SYSTEMÓW DEMONSTRACYJNYCH DO PRACOWNI MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
105/PN/14 2014-05-13 ANNA MAZUR
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI PT. "PLANOWANIE METOD I FORM REALIZACJI PROJEKTÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH" W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
105/PN/15 2015-09-08 MACIEJ TUORA
300,00 OBSŁUGA TECHNICZNA SALI KONFERENCYJNEJ PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH..."
105/PN/18 2018-09-07 AGIT AGNIESZKA RYDZ
2250,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ PARTNERÓW PROJEKTU AREA 21.
105/PN/19 2019-06-17 ANTON PETRENKO
1846,55 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANEM ANTONEM PETRENKO W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
105/ST/14 2014-02-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
250000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS ROZGRYWEK LUBELSKIEJ DRUŻYNY W RAMACH I LIGI KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
105/ST/15 2015-02-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
6580,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
105/ST/16 2016-01-20 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIOROW
105/ST/17 2017-02-28 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MP W LOALBALL
105/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
177300,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - MALWINA KOPRON 2018-2020".
105/ST/19 2019-01-11 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
10108,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
105/WSP/19 2019-11-08 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
4000,00 ANEKS DO UMOWY 101/WSP/19 ZMIANA § 4 PUNKT 1 ZWIĘKSZENIE KWOTY DO 29 707,35 ZŁ; ZMIANA TREŚCI § 2 PUNKT 2 LITERA E); DODANIE § 2 PUNKT 2 LITER: H), I), J), K), L).
105/WZP/19 2019-03-01 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU.
105/ZE/16 2016-05-25 KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
CHRZANOWSKA KATARZYNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
1060/OR/19 2019-09-23 MIROSŁAW SZEJDUK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 21 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R
1061/OR/19 2019-09-23 GRZEGORZ SADOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 22 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1062/OR/19 2019-09-23 JUSTYNA MALINOWSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 23 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1063/OR/19 2019-09-23 MARCIN MACHULAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 24 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1064/OR/19 2019-09-23 ŁUKASZ JANCZARA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 25 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1065/OR/15 2015-10-01 DANIEL PAWLIKOWSKI
2500,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW NA POTRZEBY OKW, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP 25.10.2015 R.
1065/OR/19 2019-09-23 TOMASZ ZAWADZKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 26 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1066/OR/15 2015-10-13 MARCIN BORYS
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 101 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1066/OR/19 2019-09-23 KRYSTIAN PIETRZAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 27 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1067/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF SURMA
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 102 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1067/OR/19 2019-09-23 KRYSTIAN PIETRZAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 28 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1068/OR/15 2015-10-13 PIOTR PILIPCZUK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 103 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1068/OR/19 2019-09-23 ROBERT KRÓL
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 29 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1069/OR/15 2015-10-13 ŁUKASZ PIÓROWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 104 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1069/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ MAKOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 30 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
106/GM/14 2014-05-05 BIURO RACHUNKOWE B & K KAMILA CYRSKA-JÓŹWIAK
3937,50 DZIERŻAWA MIESIĘCZNA, UL. LWOWSKA, PRZEZNACZENIE- PARKING STRZEŻONY
106/GM/15 2015-03-26 DARIUSZ BIL
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - GARAŻ BLASZANY NR 56: UL.SMOLUCHOWSKIEGO POW.; 15
106/GM/16 2016-05-25 KATARZYNA WINIARCZYK
120,00 UMOWA NR: 1013/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, 150 M2
106/GM/17 2017-04-10 ZOFIA POPKO
637,00 UMOWA NR: 1015/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
106/GM/18 2018-05-07 RENATA LIS
391,71 UMOWA NR: 1025/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
106/GM/19 2019-05-08 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
105,00 UMOWA NR: 38/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, GŁĘBOKA DZIERŻAWY - MIEJSCA POSTOJOWE PIĘĆ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PRACOWNIKÓW I INTERESANTÓW DZIERŻAWCY, UL. GŁĘBOKA,POW.35M2
106/IPS/19 2019-05-13 CENTRUM STOMATOLOGII KOMPLEKSOWEJ ALDENT S.C. M. PARADOWSKA G. PARADOW
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO LUBELSKIEJ KARTY SENIORA W RAMACH PROGRAMU LUBLIN STREFA 60+.
106/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
2460,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU:"RADOSNA SZKOŁA", PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W LUBLINIE, UL. KASPROWICZA 112
106/IR/15 2015-07-06 "HA-DESK" USŁUGI PROJEKTOWE HANNA IŻYCKA
68880,00 WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI DOBUDOWY NOWEGO SKRZYDŁA DO BUDYNKU DPS "BETANIA" NA DZIAŁCE NR 75 W LUBLINIE, PRZY AL. KRAŚNICKIEJ 223
106/IR/16 2016-06-09 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
35670,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ I PRZEDMIARU ROBÓT NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 44 W LUBLINIE, UL. MASZYNOWA 1 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
106/IR/17 2017-07-14 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 56/IR/17 Z DNIA 13.04.2017 R. NA ZADANIE: W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "SYGNAŁ" ORAZ NA ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO - ZMIANA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH - WYKONANIE DO DNIA 31.07.2017 R.
106/IR/18 2018-07-11 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
158670,00 REMONT SZATNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE PRZY UL. HIACYNTOWEJ 69
106/IR/19 2019-07-25 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/19 Z DN. 11.03.19 R. (PARK LUDOWY) DOTYCZĄCY ROZBICIA (USZCZEGÓŁOWIENIA) POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAŁĄCZNIKA NR 1 I NR 2 DO UMOWY- WYKAZU SCALONYCH ELEMENTÓW (ETAPÓW) ROBÓT I HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO ROBÓT.
106/IT/14 2014-12-02 MATEUSZ ZACZYŃSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
106/IT/15 2015-12-22 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
14400,00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ ORAZ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W BUDYNKU RATUSZA.
106/IT/18 2018-11-15 ELWIG SP. Z O.O.
10578,00 WYKONANIE OKABLOWANIA LOGICZNEGO W 20 POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU ZESPOŁU PORADNI NR 1 W LUBLINIE PRZY UL. MAGNOLIOWEJ 8.
106/KL/14 2014-02-26 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. - JARMARK POEZJI"
106/KL/15 2015-02-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
13000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA III
106/KL/16 2016-02-09 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY ," O WYŻSZOŚCI ŚWIĄT...2016", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
106/KL/17 2017-01-24 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
106/KL/18 2018-02-16 DOMINIKA FALGER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
106/KL/19 2019-02-05 URSZULA KASPRZAK-WĄSOWSKA
2540,00 OPRACOWANIE AUTORSKIE TRZECH OKOLICZNOŚCIOWYCH UTWORÓW MUZYCZNYCH ORAZ ICH ARTYSTYCZNE WYKONANIE.
106/KP/14 2014-05-12 PROSTO SHOP LUBLIN JAKUB STRÓŻEK
8000,00 PRZEPRWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "I LOVE LBN MIXTAPE II"
106/KP/15 2015-06-30 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
2000,00 PRODUKCJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI NA BAZIE DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
106/KP/16 2016-07-12 MICHAŁ RYCAJ
2637,00 AUTORSKA PREZENTACJA POKAZU SZTUKI FREESTYLE FOOTBALL NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016
106/KP/17 2017-10-17 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER NA MEDALACH WRAZ Z DOSTAWĄ.
106/KP/18 2018-11-16 ALEKSANDRA KUCABA
500,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
106/KP/19 2019-07-09 A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J.
4003,65 WYKONANIE ORAZ DOSTARCZENIE FLAG W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2019.
106/MZON/17 2017-02-13 PIOTR FIC
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
106/OR/14 2014-05-06 SALUS FURNICO S.C.
54366,00 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
106/OR/15 2015-03-09 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
500,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW ORAZ CZŁONKOM MKW, WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 W ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZW. Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
106/OR/16 2016-12-16 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER
7183,20 UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI ORAZ KONSERWACJI INSTALACJE I URZĄDZENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (KD) W OBIEKCIE PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1.
106/OR/17 2017-10-06 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
10332,00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW Z SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU Z PRZEKAZYWANIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH O POŻARZE DO CENTRUM POWIADAMIANIA STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, WIENIAWSKIEJ 14.
106/OR/18 2018-09-18 "IMPLEX" HALINA SZYMANIAK-OSEK
20172,00 DOSTAWA URN WYBORCZYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORAZ W WYBORACH PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
106/OR/19 2019-02-28 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
500,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORACH DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
106/OŚ/14 2014-09-09 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
8541,12 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST DRUK ORAZ DOSTAWA 140.000 SZTUK ULOTEK PROMUJĄCYCH SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W FORMACIE A4.
106/OŚ/15 2015-06-01 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS DOT. PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2016 R.
106/OŚ/16 2016-06-07 APTEKA S.C. R.LEWANOWICZ-MIZGA A J.WILK
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL.GŁUSKIEJ 138.
106/OŚ/18 2018-07-20 ANNA KOPYCIŃSKA
6580,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
106/OŚ/19 2019-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY NA STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, BYTUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
106/OW/19 2019-10-02 FOTO-NET IRENEUSZ ZDROWAK
4938,99 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ (WOJ. LUBELSKIE)" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.
106/PN/14 2014-05-16 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
4500,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-5 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
106/PN/15 2015-09-01 MAŁGORZATA KARWICKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE PROGRAMU WARSZTATÓW I POPROWADZENIE WARSZTATU "SZTUKA JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
106/PN/18 2018-09-12 YURII HLUSHCHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
106/PN/19 2019-06-17 KATERYNA MELNYK
1498,65 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANIĄ KATERYNĄ MELNYK W RAMACH PROJEKTU "NTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
106/ST/14 2014-02-04 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 TRZECIA DYCHA DO MARATONU - ORGANIZACJA IMPREZ W MIEŚCIE
106/ST/15 2015-01-23 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
15400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
106/ST/16 2016-03-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
12000,00 "REALIZACJA PROGRAMOW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW - KICK - BOXING"
106/ST/17 2017-05-15 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ORGANIZACJA XXII LUBELSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIŁKI SIATKOWEJ I MNINSIATKÓWKI
106/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85950,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - RAFAŁ FEDACZYŃSKI
106/ST/19 2019-01-11 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
43333,92 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
106/WSP/19 2019-11-15 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
9298,80 PRZEPROWADZENIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (OKRESOWYCH I ROCZNYCH) WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM PROTOKOŁU KONTROLI, PRZYGOTOWANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU ,,WYMYŚLMY WSPÓLNIE LUBLIN. PARTYCYPACYJNIE TWORZYMY INTELIGENTNĄ STRATEGIĘ LUBLIN 2030''.
106/WZP/19 2019-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
9000,00 ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU.
106/ZE/16 2016-06-01 WOJCIECH MŁYNARCZYK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
1070/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF JANKOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 105 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1070/OR/19 2019-09-23 MARTA MACHULAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 31 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1071/OR/15 2015-10-13 MAŁGORZATA RODZIK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 106 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1071/OR/19 2019-09-23 BEATA PISIEWICZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 32 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1072/OR/15 2015-10-13 MAŁGORZATA RODZIK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 107 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1072/OR/19 2019-09-23 ANNA SKOCZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 33 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1073/OR/15 2015-10-13 PIOTR SMALIRA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 108 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1073/OR/19 2019-09-23 ANNA SKOCZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 34 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1074/OR/15 2015-10-13 ZBIGNIEW OSTAPOWICZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 109 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1074/OR/19 2019-09-23 ALEKSANDER CZUBACKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 35 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1075/OR/15 2015-10-13 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 110 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1075/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 36 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1076/OR/15 2015-10-13 ADAM JEZIERSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 111 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1076/OR/19 2019-09-23 IWONA WILKOSZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 37 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1077/OR/15 2015-10-13 MAGDALENA PRAJEL
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 112 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1077/OR/19 2019-09-23 AGNIESZKA PERSJANOW
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 38 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1078/OR/15 2015-10-13 SEBASTIAN CYBUL
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 113 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1078/OR/19 2019-09-23 ALEKSANDER CZUBACKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 39 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1079/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 114 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1079/OR/19 2019-09-23 DARIUSZ KOMOROWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 40 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
107/GM/14 2014-05-07 MARIA POYNTON
216,00 DZIERŻAWA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - DZ. NR 67/47 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 180 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
107/GM/16 2016-06-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
36768,14 WYKONYWANIE PRZEZ MPWIK W IMIENIU I NA RZECZ GMINY LUBLIN CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UREGULOWANIEM ZASAD KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY LUBLIN ORAZ SKARBU PAŃSTWA I NIEBĘDĄCYCH PASEM DROGOWYM, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
107/GM/17 2017-04-11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR: 221/4 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KWIATÓW POLNYCH ORAZ 5/1 (OBR. 73, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. SKOWRONKOWEJ 39A, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
107/GM/18 2018-05-07 ALFRED GAŁĘGA
44,00 UMOWA NR: 37/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
107/GM/19 2019-05-07 SASS - ZRB PHU RYSZARD SASS
200,00 UMOWA NR: 5/2019 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIĘCZNE - LUBLIN, MISJONARSKA 22 DZIERŻAWY - NAJEM POW. 14,80 I POW. 32 CZYNSZ NAJMU OBLICZONY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM WYNOSI: 100,- ZŁ NETTO (SŁOWNIE: STO ZŁOTYCH NETTO) PLUS OBOWIĄZUJĄCY PODATEK VAT ZA OKRES OD 11.04.2018 R. DO DNIA 10.06.2018 R.; 200,- ZŁ NETTO (SŁOWNIE: DWIEŚCIE ZŁOTYCH NETTO) PLUS OBOWIĄZUJĄCY PODATEK VAT POCZĄWSZY OD 11.06.2018 R. DO KOŃCA TRWANIA UMOWY.
107/IPS/19 2019-05-13 FUNDACJA VALERE VITA
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO LUBELSKIEJ KARTY SENIORA W RAMACH PROGRAMU LUBLIN STREFA 60+.
107/IR/14 2014-06-02 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
6000,00 WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22 W LUBLINIE
107/IR/15 2015-06-29 KAMIL JUSZKIEWICZ
20000,00 PROWADZENIE NADZORU AUTORSKIEGO W BRANŻY MOSTOWEJ INWESTYCJI PN. "BUDOWA KŁADKI POMIĘDZY UL. KACZEŃCOWĄ I UL. RZESZOWSKĄ Z WYKONANIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W KIERUNKU UL. GDAŃSKIEJ W LUBLINIE"
107/IR/16 2016-06-09 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
36900,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ I PRZEDMIARU ROBÓT NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35, UL. BŁĘKITNA 5 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
107/IR/17 2017-07-17 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
49752,65 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA NR 77 W LUBLINIE, PRZY UL. RADOŚCI 8
107/IR/18 2018-07-12 STRABAG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 12.07.18 R. DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.18 R. (PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY § 4 UST. 1 LT. B) PLAC ŁOKIETKA - 20 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZAKOŃCZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.
107/IR/19 2019-07-26 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ KOŁTUNIK
47724,00 WYKONANIE PODBUDOWY Z GRUZU BETONOWEGO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE BOISK DO PIŁKI SIATKOWEJ I PIŁKI KOSZYKOWEJ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH, PRZY UL. SŁOWIAN W LUBLINIE
107/IT/14 2014-12-02 TOMASZ PITUCHA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
107/IT/15 2015-12-16 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
0,00 POROZUMIENIE O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ZE ZBIORU DANYCH O NAZWIE CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW.
107/IT/18 2018-11-15 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
10981,44 DZIERŻAWA 8 SZTUK LOKALIZATORÓW GPS.
107/KL/14 2014-02-27 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN.KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO"
107/KL/15 2015-02-12 FUNDACJA "5MEDIUM"
25000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKTYWNI ON/OFFLINE, EDYCJA III
107/KL/16 2016-02-10 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
7500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WCZORAJ - DZIŚ - NA ZAWSZE. HISTORYCZNY PROJEKT SPOŁECZNY
107/KL/17 2017-01-25 STOWARZYSZENIE PASJONATORY.PL
8000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULTURY - SMACZNIE I TAJEMNICZO
107/KL/18 2018-02-16 WLADISLAW WINOKUROW
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
107/KL/19 2019-02-06 MICHAŁ IWANEK
2610,00 ZAMAWIAJĄCY ZLECA, A WYKONAWCA PODEJMUJE SIĘ PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA USŁUGI OPRAWY MUZYCZNEJ PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "GALA PROGRAMOWA 450-LECIA UNII LUBELSKIEJ".
107/KP/14 2014-05-12 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
2767,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XIII KIESZONKI NA IDENTYFIKATOR
107/KP/15 2015-06-30 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
744,81 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Z TYTUŁU NAJMU - KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 744,81 ZŁ.
107/KP/16 2016-07-12 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
73800,00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO NA POTRZEBY EMISJI MATERIAŁU PROGRAMOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016 R.
107/KP/17 2017-10-31 SIM KOŁO
15405,75 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM W POSTACI CZARNYCH TOREB BAWEŁNIANYCH.
107/KP/18 2018-11-16 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
23310,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ 4: KALENDARZ.
107/KP/19 2019-07-09 KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
800,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO WYSTAWY, OBEJMUJĄCEGO 32 PLANSZE WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
107/MZON/17 2017-02-13 MAŁGORZATA KOSIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
107/OR/14 2014-05-08 "AGAM" MICHAŁ DZIAMBA
14555,21 POMIARY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, RYNEK 1, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
107/OR/15 2015-03-18 JOANNA WARDZIAK
300,00 WERYFIKACJA UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO RAD DZIELNIC ORAZ KONTROLA UMÓW DOT. WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W PROGRAMIE KSAT 2000 POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH
107/OR/16 2016-12-16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
15509,92 UDOSTĘPNIANIE URZĘDOWI MIASTA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 321,13 M2 NA POTRZEBY MAGAZYNOWE.
107/OR/17 2017-10-16 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
15375,00 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH I LOKALACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
107/OR/18 2018-09-10 ENIGA EDWARD ZDROJEK
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO NR 15/OR/18 Z DNIA 2 LUTEGO 2018 R. Z DNIEM 31.10.2018 R.
107/OR/19 2019-02-28 BEATA PIEKNIAK
500,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ORAZ WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT2000 W ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIENIC W DN. 10.03.2019 R.
107/OŚ/14 2014-09-17 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
19999,80 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST WYKONANIE FILMU, ZWIASTUNA ORAZ EMISJA FILMU W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
107/OŚ/15 2015-06-15 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
10000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 3/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA
107/OŚ/16 2016-06-07 "MARZENA KISZCZAK-OŻGA, JOANNA ZIEMIŃSKA APTEKA IM. ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA
18,45 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTEKACH PRZY UL. CZWARTEK 17, UL. NOWY ŚWIAT 38, UL. WALLENRODA 13.
107/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
10400,20 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 12
107/OŚ/18 2018-07-20 EWA BOGUTA
5740,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
107/OŚ/19 2019-04-24 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
12228,90 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XVII.
107/OW/19 2019-09-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ (WOJ.LUBELSKIE)" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020.
107/PN/14 2014-05-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
16955,00 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ NA III KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-4 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
107/PN/15 2015-09-08 JOANNA BAŁABAN
300,00 OBSŁUGA TECHNICZNA SALI KONFERENCYJNEJ PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH..."
107/PN/18 2018-09-12 NATALIIA HUBYSH
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
107/PN/19 2019-06-17 OLHA ZAHORODNIA
1498,65 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANIĄ OLHĄ ZAHORODNIA W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
107/ST/14 2014-02-04 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
2000,00 XXXVII BIEG KWITNĄCEJ WIŚNI - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
107/ST/15 2015-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
107/ST/16 2016-02-09 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWEJ SENIOROW- FUTBOL AMERYKAŃSKI
107/ST/17 2017-02-15 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
9000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GRAND PRIX POLSKI PTT W TAŃCU LATYNOAMERYKAŃSKIM
107/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
149100,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - KONRAD CZERNIAK 2018-2020"
107/ST/19 2019-01-14 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
172431,34 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH - I PÓŁROCZE 2019 R.
107/WSP/19 2019-11-21 FLOW PR
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 96/WSP/19 Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 15 GRUDNIA 2019 R.
107/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
9000,00 ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU.
107/ZE/16 2016-06-01 BEATA IWAŃCZUK
IWAŃCZUK ROMAN
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
1080/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 207 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1080/OR/19 2019-09-23 NORBERT KASPRZAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 41 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1081/OR/15 2015-10-13 ANNA PUTON
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 115 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1081/OR/19 2019-09-23 NORBERT KASPRZAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 42 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1082/OR/15 2015-10-13 DAWID PALUSZEK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 116 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1082/OR/19 2019-09-23 ADRIAN KAŹMIERCZAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 43 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1083/OR/15 2015-10-13 TOMASZ ADAMCZYK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 117 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1083/OR/19 2019-09-23 SEBASTIAN KOSOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 44 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1084/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ PITURA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 120 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1084/OR/19 2019-09-23 MARCIN CZERNIAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 45 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1085/OR/15 2015-10-16 HENRYK KAWKA
160,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 070 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1085/OR/19 2019-09-23 MARCIN CZERNIAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 46 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1086/OR/15 2015-10-16 HENRYK KAWKA
160,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 071 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1086/OR/19 2019-09-23 MIROSŁAW KAPICA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 47 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1087/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ STASIECZEK
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 118 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1087/OR/19 2019-09-23 ANDRZEJ BASAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 48 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1088/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ STASIECZEK
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 119 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1088/OR/19 2019-09-23 GRZEGORZ TOMCZYK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 49 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1089/OR/15 2015-10-13 KONRAD GĄSIOR
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 121 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1089/OR/19 2019-09-23 PIOTR WÓJCIK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 50 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
108/GM/14 2014-05-07 BARBARA SKAŁECKA
100,50 DZIERŻAWA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - DZ. NR 67/34 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 67 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
108/GM/16 2016-06-16 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEO-NADIR ROBERT SEMENIUK
18450,00 WYKONANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABLIZACJI 100 PKT GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PKT GRANICZNYCH.
108/GM/17 2017-04-19 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
3625,00 WYKONANIE 20 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 5 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
108/GM/18 2018-05-08 WŁADYSŁAW MIELNICKI
44,00 UMOWA NR: 38/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
108/GM/19 2019-05-14 GABRIEL ZGÓRSKI
1533,00 UMOWA NR: 39/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE
108/IPS/19 2019-05-14 ANDRZEJ NAMIOTA
1285,00 WYKONANIE KONCERTU AUTORSKIEGO WRAZ Z ZESPOŁEM LUBELSKA BASZTA PODCZAS INAUGURACJI LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 3 CZERWCA 2019 R.
108/IR/14 2014-06-02 MEBLE S&K S.C. K.SOWIŃSKA M.SOWIŃSKI
65005,32 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
108/IR/15 2015-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE HENRYK PYTKA
608850,00 REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W LUBLINIE, UL. RADZYŃSKA 5
108/IR/16 2016-06-09 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
11377,50 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ P.POŻ. W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ P.POŻ. BUDYNKU DPS IM. W. MICHELISOWEJ W LUBLINIE, UL. ARCHIDIAKOŃSKA 7 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
108/IR/17 2017-07-11 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
0,00 UMOWA UŻYTKOWANIA NR 621/AN/17 - ODDANIE W UŻYTKOWANIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ( GRUNT POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI RZEKI BYSTRZYCY) O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 323,12M2. NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA BĘDZIE NA DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻĄCĄ REKREACJI, TURYSTYKI, SPORTÓW WODNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB - W RAMACH INWESTYCJI " REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE".
108/IR/18 2018-07-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1071,77 UMOWA NR 17-C1/UP/01015/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM - OŚWIETLENIE TERENÓW ZIELONYCH
108/IR/19 2019-07-26 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
94710,00 REMONT IZBY POŻEGNAŃ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. DR. MĘCZ MAJDANKA W LUBLINIE.
108/IT/14 2014-12-02 ZBIGNIEW JURKOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
108/IT/15 2015-12-16 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
0,00 POROZUMIENIE O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
108/IT/18 2018-11-20 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
2410800,00 DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH DO SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN".
108/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
108/KL/14 2014-02-27 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. RETROSPEKTYWA V EDYCJI FESTIWALU "NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI"
108/KL/15 2015-02-12 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
15000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - RETROSPEKTYWA VI EDYCJI FESTIWALU FILMOWEGO "NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI"
108/KL/16 2016-02-09 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
11000,00 WYKONANIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 8 OTWARTYCH WYKŁADÓW DOTYCZĄCYCH HISTORII LUBLINA PT." 700 LAT MIASTA LUBLINA- SPOTKANIA Z HISTORIĄ"
108/KL/17 2017-01-24 MARIA LAMBERT
1350,00 ORGANIZACJA WERNISAŻU I WYSTAWY MALARSTWA JADWIGI LAMBERT
108/KL/18 2018-02-16 ENDRE FERENC STANKOWSKY
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018
108/KL/19 2019-02-04 MARCIN WĄSOWSKI
6870,00 WYKONANIE UTWORU W POSTACI REŻYSERII AUTORSKIEGO SPEKTAKLU PODCZAS GALI PROGRAMOWEJ.
108/KP/14 2014-05-16 APUS PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWO WYDAWNICZE MAREK LECKI
1276,13 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XIV - TORBA PODRÓŻNA
108/KP/15 2015-06-30 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
450,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY RURY W BUDYNKU PRZY UL. KONRADA WALLENRODA 4A - KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY - 450,00 ZŁ
108/KP/16 2016-07-14 LUBCOM PIOTR GORYCKI
2443,00 URUCHOMIENIE ŁĄCZA DO TRANSMISJI DANYCH O PRZEPUSTOWOŚCI 10 MB/S W DN. 27.07-1.08.2016 R. NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016
108/KP/17 2017-11-08 LIGHT-TECH PUH S.C.
2460,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA ORAZ TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 11.11.2017R.
108/KP/18 2018-11-05 MARCIN WĄSOWSKI
5500,00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEJ KONCEPCJI I WYREŻYSEROWANIE INSCENIZACJI TEATRALNEJ W DN. 7-8 LISTOPADA 2018 R.
108/KP/19 2019-07-09 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
2579,31 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ 3: PLAKATY A3 I B1, ULOTKA.
108/MZON/17 2017-02-13 MAREK SPYCHALSKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ. ZA JEDNO ORZECZENIE
108/OR/15 2015-03-09 DANUTA SZYMANIK
400,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW I MKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
108/OR/16 2016-12-16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
14347,92 UDOSTĘPNIANIE URZĘDOWI MIASTA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 184,80 M2 NA POTRZEBY MAGAZYNOWE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM URN WYBORCZYCH.
108/OR/17 2017-10-16 HENPOŻ RADOSŁAW HEJNO
1771,20 AKTUALIZACJA "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
108/OR/18 2018-09-21 MAGDALENA GLINKA
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 187 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
108/OR/19 2019-02-28 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
500,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIENIC W DN. 10.03.2019 R.
108/OŚ/14 2014-09-17 SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O.
6,15 DZIERŻAWA POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI
108/OŚ/15 2015-06-18 FISH PROJEKT
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 75/OŚ/15,USTALA SIĘ WYPŁATĘ WYNAGRODZENIA W TRZECH RATACH.
108/OŚ/16 2016-06-21 APTEKA MARTA PODGÓRSKA
6,15 UMOWA DZIEŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. MARII KORYZNOWEJ 2G.
108/OŚ/17 2017-06-13 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
10800,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 15
108/OŚ/18 2018-07-20 JERZY SĘKOWSKI
3600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
108/OŚ/19 2019-04-26 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY NA STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, BYTUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
108/OW/19 2019-10-08 MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA
85000,00 DOSTAWA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, ELEKTRONICZNEJ I MECHANICZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
108/PN/14 2014-05-08 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE STOLGRAF PASTERNAK, RADZIEWICZ S
1987,37 OPRAWA GRAFICZNA, SKŁAD, DRUK ORAZ DOSTAWA BROSZUR INFORMACYJNYCH DLA BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW
108/PN/15 2015-09-08 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
12500,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA 50 UCZESTNIKÓW PANELI DYSKUSUJNYCH I SEMINARIUM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 1-3.10.2015 W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH..."
108/PN/18 2018-09-12 ANASTASIIA KRYSTOPCHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
108/PN/19 2019-06-17 ANASTASIIA BROZNYTSKA
1498,65 UMOWA WOLONTARIACKA Z PANIĄ ANASTASIIĘ BROZNYTSKA W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE 4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W DNIACH 17.06.2019 - 05.07.2019.
108/ST/14 2014-02-13 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
8000,00 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOZIOŁEK 2014
108/ST/15 2015-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
40440,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
108/ST/16 2016-01-19 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. SENIORÓW- KARATE KYOKUSHIN
108/ST/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE..XXIV ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKALANEJ POCZEKAJKA CUP 2017
108/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
78600,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - JAN ŚWITKOWSKI 2018 - 2020"
108/ST/19 2019-01-11 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
20128,50 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJEĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
108/WSP/19 2019-11-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
30000,00 ORGANIZACJA, OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ ZAPEWNIENIE UDZIAŁU SPECJALISTÓW 17 WYDARZEŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKANKAMI I MIESZKAŃCAMI LUBLINA W OKRESIE 11.2019-02.2020 R. W RAMACH PROJEKTU "WYMYŚLMY WSPÓLNIE LUBLIN. PARTYCYPACYJNIE TWORZYMY INTELIGENTNĄ STRATEGIĘ LUBLIN 2030"; ZAPEWNIENIE UDZIAŁU 12 EKSPERTÓW TEMATYCZNYCH, SPORZĄDZENIE WYCZERPUJĄCYCH RAPORTÓW/NOTATEK Z ODBYTYCH SPOTKAŃ.
108/WZP/19 2019-03-07 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
9000,00 ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU.
108/ZE/16 2016-06-01 PIOTR BOYEN
BOYEN AGNIESZKA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
1090/OR/15 2015-10-13 MAREK MISIURA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.123 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1090/OR/19 2019-09-23 JACEK MARKOWICZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 51 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1091/OR/15 2015-10-13 JANUSZ CIOCZEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 122 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1091/OR/19 2019-09-23 JACEK DANIEL
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 52 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1092/OR/15 2015-10-13 JANUSZ CIOCZEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 124 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1092/OR/19 2019-09-23 JACEK DANIEL
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 53 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1093/OR/15 2015-10-13 ROBERT SZEWCZYK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 125 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1093/OR/19 2019-09-23 MARCIN DĘBIŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 54 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1094/OR/15 2015-10-13 ROBERT SZEWCZYK
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 137 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1094/OR/19 2019-09-23 RENATA WRÓBLEWSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 55 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1095/OR/15 2015-10-13 ROBERT SZEWCZYK
215,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 206 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1095/OR/19 2019-09-23 JAKUB NASTAJ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 56 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1096/OR/15 2015-10-13 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 126 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1096/OR/19 2019-09-23 PAULINA ZAMOJSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 57 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1097/OR/15 2015-10-15 TOMASZ ŁOZOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 128 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1097/OR/19 2019-09-23 MONIKA FLIS
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 58 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1098/OR/15 2015-10-13 BARBARA TURSKA-PAPRZYCKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 130 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1098/OR/19 2019-09-23 PIOTR KLECZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 59 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1099/OR/15 2015-10-13 TOMASZ GAWRYL
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 131 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1099/OR/19 2019-09-23 PIOTR DOBROWOLSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 60 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
109/GM/14 2014-05-09 EDWARD CICHOSZ
SUSKA-CICHOSZ MARIANNA
60,00 DZIERŻAWA - UL. GDAŃSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 230/2 (OBR. 27, ARK. 1) - POW. 30 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
109/GM/16 2016-05-06 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
208,61 UMOWA NR: 28/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIERŻAWCY, UL. LESZCZYŃSKIEGO, 18,14 M2
109/GM/17 2017-04-20 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 28 MARCA 2017 R. ZAWARTEGO POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM, ZMIENIAJĄCY § 1, PKT 1, 2, 3 § 2, PKT 1, 2 § 3, § 4.
109/GM/18 2018-05-11 MAREK BICZ
BICZ KRYSTYNA
345,10 UMOWA NR: 1026/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
109/GM/19 2019-05-13 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1845,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 23/20 (OBR. 33, ARK. 12) O POWIERZCHNI 0.5901 HA, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. NAŁĘCZOWSKIEJ ZABUDOWANA: 2 BUDYNKAMI MIESZKALNYMI ORAZ 2 BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI W CELU SPRZEDAŻY.
109/IPS/19 2019-05-14 GRUPA INICJATYWNA ZŁOTY WIEK
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY GRUPY INICJATYWNEJ Z WYDZIAŁEM
109/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
2460,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU: "RADOSNA SZKOŁA", PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE
109/IR/15 2015-06-29 MTB-SYSTEM MARIUSZ BARGIEL
17000,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA SAUN WRAZ Z OKABLOWANIEM I PODŁĄCZENIEM W BUDYNKU ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE.
109/IR/16 2016-06-09 LESŁAW FLISIUK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/IR/16 Z DNIA 30.03.2016 R - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN.
109/IR/17 2017-07-24 EDACH SP. Z O.O.
129070,00 WYKONANIE OGRODZENIA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, PRZY UL. PRZYJAŹNI 12 W LUBLINIE
109/IR/18 2018-07-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
842,11 UMOWA NR 17-C1/UP/01016/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM (MONITORING, HOT-SPOT)
109/IR/19 2019-07-30 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
41256,00 REMONT DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU DPS KALINA W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84.
109/IT/14 2014-12-02 EUGENIUSZ BIELAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
109/IT/15 2015-12-30 NORDISK POLSKA SP. Z O.O.
30582,72 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 222 PUNKTÓW (ADRESÓW). (ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU)
109/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
109/KL/14 2014-02-18 EMILIA KIETLIŃSKA
2200,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW KULTURALNYCH WDRAŻANYCH W WYDZIALE KULTURY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
109/KL/15 2015-02-12 RADIO ER
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WIDOWISKO ARTYSTYCZNE UPAMIĘTNIAJĄCE ROK ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II "NIE ŻYJE SIĘ NA PRÓBĘ", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
109/KL/16 2016-02-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: " KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA IV"
109/KL/17 2017-01-24 KATARZYNA ŚWIERSZCZ
10000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "AKTYWNI W ROZWOJU"
109/KL/18 2018-02-16 CHRISTOPH HAMMER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ALTÓWKA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
109/KL/19 2019-02-06 MICHAŁ ŁYSIAK
6300,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE SCENARIUSZA GALI PROGRAMOWEJ 450-LECIA UNII LUBELSKIEJ.
109/KP/14 2014-05-16 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2460,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH LUB PLANSZY REKLAMOWEJ NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN, NA POTRZEBY KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ PROJEKTU "BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LUBLIN"
109/KP/15 2015-06-30 FUNDACJA "TEATRIKON"
KARO-STUDIO SPÓŁKA CYWILNA
0,00 OKREŚLENIE ZASAD FUNKCJONOWANIA PARTNERSTWA - WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. OBYWATELE JUTRA - WYCHOWANI DO DEMOKRACJI.
109/KP/16 2016-07-14 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS
5623,56 OBSŁUGA LOGISTYCZNA NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016.
109/KP/17 2017-11-14 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE I DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
109/KP/18 2018-11-26 MONOLITH FILMS SP Z O.O.
615,00 ZAKUP LICENCJI NA JEDNOKROTNĄ, PUBLICZNĄ I NIEKOMERCYJNĄ PROJEKCJĘ FILMU W DNIU 28.12.2018 R. W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
109/KP/19 2019-07-09 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
6580,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ 4: ZESZYT UNIA, TECZKA KONFERENCYJNA A5 Z BLOCZKIEM.
109/MZON/17 2017-02-13 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
109/OR/15 2015-03-18 ELŻBIETA GUTALSKA
700,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
109/OR/16 2016-12-19 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
49103,61 DOSTAWA WODY MINERALNEJ I SOKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
109/OR/17 2017-10-11 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9464,85 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/OR/17 Z 28.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI: 47324,25 ZŁ.
109/OR/18 2018-09-21 JACEK KACZKOWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 188 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
109/OR/19 2019-02-14 JOANNA WARDZIAK
400,00 WERYFIKACJA UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW PRZED DOKONANIEM KONTRASYGNATY SKARBNIKA, KONTROLA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W PROGRAMIE KSAT2000I POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
109/OŚ/14 2014-08-08 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 41/410/120/08 Z DNIA 2008-01-10 Z PGNIG DOTYCZĄCY PRZEZNACZENIA PALIWA GAZOWEGO.
109/OŚ/15 2015-06-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
22000,00 OKREŚLENIE BILANSU ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH W ZBIORNIKU ZEMBORZYCKIM
109/OŚ/16 2016-06-21 SALUTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18,45 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTEKACH UL. POPIEŁUSZKI 28 LOK. 3, UL. KIEPURY 5B, UL. HARNASIE 11. DOTYCZY ZMIANY § 1,2 I 4
109/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
23328,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 16
109/OŚ/18 2018-07-18 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
72000,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA ROK 2018.
109/OŚ/19 2019-04-24 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
19979,50 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XIV.
109/OW/18 2018-05-28 RAFAŁ KUŚMIERCZYK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH NR 24/OW/17 Z DN. 20.06.2017 R. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
109/OW/19 2019-10-17 ZOFIA STAROWNIK
24750,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI KOORDYNATORA DZIAŁAŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBLINIE IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ W LUBLINIE (WOJ. LUBELSKIE).
109/PN/14 2014-04-29 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
261800,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA- MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ. KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI."
109/PN/15 2015-10-05 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1818000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN" ZMNIEJSZAJĄCY WARTOŚĆ PROJEKTU
109/PN/18 2018-09-12 IVANNA ROMANIUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
109/PN/19 2019-06-26 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
15900,00 POROZUMIENIE Z MEN NA PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020: ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH, ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH I ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH
109/ST/14 2014-02-13 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA "TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ BEKSA CUP"
109/ST/15 2015-02-20 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
9960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
109/ST/16 2016-01-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
120000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.SENIORÓW- LEKKA ATLETYKA
109/ST/17 2017-04-28 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
18000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- TURNIEJ SZACHOWY
109/ST/18 2018-02-19 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
134400,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH.
109/ST/19 2019-01-14 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
121102,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
109/WSP/19 2019-11-05 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
5000,00 ORGANIZACJA XIX EDYCJI KONKURSU "O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ - NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ" W DNIACH 9-13 GRUDNIA 2019 R.
109/WZP/19 2019-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
9000,00 ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU.
109/ZE/16 2016-05-25 KAMILA FARBISZEWSKA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
10/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 32
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 32 UL. WIERZBOWA 13 LUBLIN
10/BK/14 2014-09-18 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
66000000,00 UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NR 2014/49/BSP
10/BK/15 2015-10-26 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY (13/BK/14) O ROZPORZĄDZANIE RACHUNKAMI Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
10/BK/16 2016-02-01 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
10/BM/14 2014-03-19 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KMP W LUBLINIE.
10/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. ZAMOJSKA 43 - LUBLIN.
10/BM/16 2016-02-09 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ.
10/BM/17 2017-02-16 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2017 ROKU SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH DOCHODY WŁASNE GMINY LUBLIN
10/BM/18 2018-04-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA LUBLIN - OKREŚLENIE ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY
10/BM/19 2019-06-21 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS - ZMIANA CZASU OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA NR 3/BM/19.
10/BR/19 2019-10-29 TOMASZ FURTAK ECOTERRA
0,00 ANEKS NR 10/BR/19 DO UMOWY NR 1/BR/19 Z DNIA 11.03.2019 R. DOT. ZMIANY TERMINU UMOWY - PRZEDMIOT UMOWY WYKONAWCA ZREALIZUJE DO DNIA 29.11.2019 R.
10/BRM/18 2018-12-18 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
12580,01 USŁUGA CATRERINGOWA - WIGILIA RADY MIASTA I OPŁATEK KOMBATANTÓW.
10/FE/14 2014-04-04 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3282974,85 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ZELWEROWICZA W LUBLINIE, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ POLIGONOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ CHOINY, WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO WPUSTÓW ULICZNYCH"" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
10/FE/15 2015-03-25 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
268140,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 31/FE/14 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKO DO RUGBY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY I TERMINU REALIZACJI.
10/FE/16 2016-04-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
369,00 UMOWA NA UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE.
10/FE/17 2017-04-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4964008,14 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
10/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
237975,02 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULICY MILCZAN I NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
10/FE/19 2019-05-28 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
328819,74 ANEKS NR 2 DO UMOWY 30/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DOT. ZWIĘKSZENIA POZIOMU DOFINANSOWANIA ORAZ WARTOŚCI PROJEKTU.
10/GD/14 2014-04-02 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3770,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 50 STANOWIĄCEJ ALEJĘ WITOSA (OBR.11-DZIESIĄTA WIEŚ, ARK.3)
10/GD/15 2015-04-30 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 21/GD/14 W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBR.49-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE II, OBR.50-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE III, OBR.52-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE VI - DOT.ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA PRAC ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ETAP II NA DWA TERMINY.
10/GD/16 2016-03-21 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 15 STANOWIĄCEJ ULICĘ ZWIĄZKOWĄ (OBR.18, ARK.6)
10/GD/17 2017-03-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3000,00 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NR 0663.1011-298/2014 W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 50/1 I NR 50/3 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 3) - AL. WITOSA
10/GD/18 2018-06-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
17000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI (CZĘŚCI I, II, IV, VI-VIII) ORAZ POMIAR KONTROLNY GRANIC DZIAŁKI NR 13/9 (CZĘŚĆ X): I CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 21 O POW. 0.8410 HA (OBR.22 - PIASKI, ARK. 3) STANOWIĄCA ULICĘ W. KUNICKIEGO, II CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 1 O POW. 0.9825 HA (OBR. 34 - STARE MIASTO, ARK. 6), STANOWIĄCA ULICĘ G. NARUTOWICZA, IV CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 60 O POW. 0.2107 HA (OBR.36 - ŚRÓDMIEŚCIE, ARK. 5) STANOWIĄCA ULICĘ T. KOŚCIUSZKI, VI CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 144 O POW. 0.0158 HA (OBR.34 - STARE MIASTO, ARK. 2) POŁOŻONA PRZY ULICY DOMINIKAŃSKIEJ 3, VII CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 4/1 O POW. 0.0668 HA (OBR.7 - CZWARTEK, ARK. 2) POŁOŻONA PRZY ULICY LUBARTOWSKIEJ 79, VIII CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 41 O POW. 0.0863 HA (OBR.7 - CZWARTEK, ARK. 1) POŁOŻONA PRZY ULICY LUBARTOWSKIEJ 66, X CZĘŚĆ - WYKONANIE POMIARU KONTROLNEGO GRANIC DZIAŁKI NR 13/9 O POW. 0.0594 HA (OBR.26 - RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 1) POŁOŻONEJ PRZY ULICY KS. J. POPIEŁUSZKI 31 Z EWENTUALNĄ KOREKTĄ ICH PRZEBIEGU
10/GD/19 2019-08-20 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
30624,00 ANEKS DO UMOWY 11/GD/18 Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2018 R. (ZMIANA KWOTY ORAZ TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY).
10/GK/14 2014-04-11 WOJEWODA LUBELSKI
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2014 R.
10/GK/15 2015-02-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
2265565,92 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA ZIELENI KOMUNALNEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM W LUBLINIE W REJONIE II.
10/GK/16 2016-04-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 WYŁĄCZENIE Z UTRZYMANIA SZALETU NA PL. LITEWSKIM NA CZAS MODERNIZACJI PLACU.
10/GK/17 2017-04-04 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
10/GK/18 2018-01-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
17495,10 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ SZKODY BRUTTO, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA OSÓB DO DOZORU SZALETU PUBLICZNEGO W OGRODZIE SASKIM ZA OKRES OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R.
10/GK/19 2019-01-15 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 35/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 3, 4, 5, 6, 7.
10/GM/14 2014-01-23 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 129/GM/11 W SPRAWIE WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. PODWALE 3A I 3B O POW. 335,46 M2 NA ZAJĘCIA SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
10/GM/16 2016-02-12 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA 8 (OBR. 4, ARK. 6) PRZY UL. KONCERTOWEJ 25, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
10/GM/17 2017-01-19 ROTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 148/GM/16 Z DNIA 1.08.2016 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY EWIDENCYJNEGO OZNACZENIA DZIAŁEK (Z DZIAŁKI NR 4 NA DZIAŁKI NR 4/1 I 4/2 OBR. 11, ARK. 7), STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT UMOWY DZIERŻAWY.
10/GM/18 2018-01-22 GGPS SP. Z O.O.
19680,00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 100 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANICZNYCH.
10/GM/19 2019-01-11 JAROSŁAW BRYL
163,20 UMOWA NR: 1001/2019, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
10/IPS/19 2019-02-18 F.H.U. WOLKE BARTOSZ WALIGÓRSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS".
10/IR/14 2014-01-13 CZEGEKO SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 109/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DOMU KULTURY KOLEJARZ W LUBLINIE.
10/IR/15 2015-01-29 "EKKO" BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI INŻ.EDWARD KOTYŁŁO
2460,00 WYKONANIE PROJEKTU DRZWI I ŚCIANEK WEWNĘTRZNYCH WIATROŁAPU W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
10/IR/16 2016-01-25 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
8241,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW O URZĄDZENIE SIŁOWNI TERENOWEJ, USYTUOWANYCH PRZY ULICACH POLI GOJAWICZYŃSKIEJ I UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE
10/IR/17 2017-02-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POŁUDNIOWEJ I GRALEWSKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH DROGĘ.
10/IR/18 2018-02-06 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
48500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
10/IR/19 2019-01-25 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
13161,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACÓW ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY UL. SMYCZKOWEJ 3 ORAZ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 PRZY UL. POGODNEJ 19 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
10/IT/14 2014-02-04 FISKAL SERWIS STANISŁAW FUS
442,80 OBSŁUGA SERWISOWA ORAZ WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH DRUKARKI FISKALNEJ NOVITUS BONO E.
10/IT/15 2015-02-26 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 100/IT/13 Z DNIA 19.04.2013 R., ZMIANA W § 1PKT 2
10/IT/16 2016-02-03 INTALIO SPÓŁKA CYWILNA, TOMASZ MAKIEŁA,TOMASZ MIKOŁAJCZYK
151318,81 ROZBUDOWA SYSTEMU PRACY GRUPOWEJ ZIMBRA COLLABORATION NETWORK EDITION.
10/IT/17 2017-02-16 DOCUFIELD SP. Z .O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
116382,60 DZIERŻAWA WRAZ Z USŁUGĄ UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONEGO TERMINALA POCZTOWEGO.
10/IT/18 2018-03-05 POSITIVEPRO SP Z O.O.
-14268,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 30/IT/16.
10/IT/19 2019-02-13 IFLOW SP. Z O.O.
52521,00 OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMU KOLEJKOWEGO.
10/KL/14 2014-01-09 DOMINIK SZCZEŚNIAK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. KOMIKS "HEJ MISIEK!"
10/KL/15 2015-01-13 MARCIN SUPERCZYŃSKI
650,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH ORGANIZOWANEGO W RAMACH TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W DNIU 18 STYCZNIA 2015 R. W AULI CENTRUM KONGRESOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
10/KL/16 2016-01-07 ANDREAS CHETKOWSKI
8300,00 PRODUKCJA SPEKTAKLU NA PODSTAWIE DRAMATU " NATAN MĘDRZEC" G. E. LESSINGA
10/KL/17 2017-01-04 ŁUKASZ WÓJTOWICZ
1650,00 PROGRAM WYJAZDOWY KING KONG KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
10/KL/18 2018-01-05 BORYS KUNKIEWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "FLO SON."
10/KL/19 2019-01-04 MATEUSZ NOWAK
500,00 PROGRAM WYJAZDOWY "OD PRZODU I OD TYŁU - SKOKI BIAŁORUŚ".
10/KP/14 2014-01-24 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 PUBLIKACJA REKLAMY MIASTA LUBLIN NA ŁAMACH DZIENNIKA "POLSKA; KURIER LUBELSKI".
10/KP/15 2015-01-28 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
33000,00 PROWADZENIE PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
10/KP/16 2016-01-04 WŁADYSŁAW GRZYB
6000,00 PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS WIZYT DELEGACJI Z KRAJU I Z ZAGRANICY ORAZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
10/KP/17 2017-01-13 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
25300,00 PROWADZENIE PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
10/KP/18 2018-02-05 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
3700,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE.
10/KP/19 2019-01-22 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ,,NATURA'' ZENON MIZEREK
3870,81 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 300 SZT. TOREB BAWEŁNIANYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM.
10/MAZ/15 2015-07-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
26497,80 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE II
10/MAZ/16 2016-08-31 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
3690,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH NA DZIAŁCE NR 1/33, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22 W LUBLINIE
10/MAZ/17 2017-02-21 NATALIA PRZESMYCKA
1000,00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
10/MAZ/18 2018-03-27 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
5850,00 WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ I UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z PIELĘGNACJĄ.
10/MAZ/19 2019-03-06 BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU III
10/MKZ/14 2014-07-02 FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
90000,00 ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO
10/MKZ/15 2015-06-09 JACEK WÓJCIK
92735,00 REMONT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH. CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU. PRZY UL. OLEJNA 7
10/MKZ/16 2016-06-30 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
28050,00 REMONT PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH . SIÓSTR BRYGIDEK I ETAP CZĘŚĆ ZACHODNIA OD KROKWI K14-36
10/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
72710,00 REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KOŚCIOŁA I SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO KLASZTORU, OGRODZENIA PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO W KLASZTORZE ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 42
10/MKZ/18 2018-02-06 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
280899,00 TRANSEPT-KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU TRANSEPT-KONSERW. POLICHROMII ŚCIAN (TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE), SKLEPIENIA-PRZĘSŁA TRANSEPT- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA-ŁUKI NAWA- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA -PRZĘSŁA.
10/MKZ/19 2019-04-02 EDAX MOJSKI MARIUSZ
8026,00 REMONT BALKONÓW W KAMIENICY KOWALSKA
10/MZON/14 2014-04-01 ZOFIA RATYŃSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
10/MZON/15 2015-02-25 MARZENA KRASOŃ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
10/MZON/16 2016-03-01 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
10/MZON/17 2017-01-02 AGATA MALEC-TYLUTKO
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 1. ZLECENIOBIORCY, ZA WYKONANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W § 1 PKT. 1 PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 18,00 ZŁ BRUTTO ZA JEDNO ORZECZENIE (SŁOWNIE: OSIEMNAŚCIE ZŁOTYCH ). 2. WYNAGRODZENIE ZLECENIODAWCA WYPŁACI ZLECENIOBIORCY NA PODSTAWIE RACHUNKU WYSTAWIONEGO I DORĘCZONEGO ZLECENIODAWCY DO 15 DNIA KAŻDEGO NASTĘPNEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC POPRZEDNI. 3. WYNAGRODZENIE BĘDZIE PŁATNE PRZELEWEM W CIĄGU 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ ZLECENIODAWCĘ POPRAWNIE WYSTAWIONEGO RACHUNKU, NA RACHUNEK BANKOWY ZLECENIOBIORCY.
10/MZON/18 2018-02-14 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
10/MZON/19 2019-01-07 ZYGMUNT SELWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
10/NW/14 2014-10-27 MOTOR LUBLIN S.A.
300000,00 OBJĘCIE 600 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII M O NUMERACH OD 001 DO 600 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
10/NW/15 2015-12-03 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
2000000,00 OBJĘCIE 20 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII GG O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 2 000 000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 2 000 000,00 ZŁ.
10/NW/16 2016-08-02 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4250000,00 OBJĘCIE 42.500 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII JJ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 4 250 000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 4 250 000,00 ZŁ.
10/NW/17 2017-08-01 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
10/NW/18 2018-06-21 TARGI LUBLIN S.A.
400000,00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII K O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ W SPÓŁCE TARGI LUBLIN S.A.
10/NW/19 2019-05-13 MKS LUBLIN S.A.
1350000,00 OBJĘCIE 13.500 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII DD O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
10/ON/14 2014-10-23 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2
1000,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA POKAZÓW TAŃCÓW DAWNYCH PRZEZ ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO -BELRIGUARDO- PRZY AKOMPANIAMENCIE ZESPOŁU INSTRUMENTALNEGO MUZYKI DAWNEJ -LA FOLIA- PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
10/ON/15 2015-05-06 KWIACIARNIE RAFAŁ BALCZUS
333,00 USŁUGA WYKONANIA BUKIETÓW KWIATÓW NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 8 MAJA 2015 ROKU
10/ON/16 2016-11-18 MAGDALENA GACH-LEZIAK
300,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM PODCZAS IV LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
10/ON/17 2017-09-14 ANNA DYMNA
3000,00 W ROLI PRELEGENTA PODCZAS SESJI TEMATYCZNEJ "BYĆ DLA INNYCH BYĆ DLA SIEBIE" ZORGANIZOWANEJ W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE. SESJA BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE W GODZINACH 12:30- 14:00.
10/ON/18 2018-11-13 FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
8000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI".
10/ON/19 2019-03-25 STOWARZYSZENIE "ŹRÓDŁO" OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO,ICH RODZIN I P
79980,00 DOFINANSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZE ŚRODKOW MIASTA LUBLIN
10/OR/14 2014-01-20 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
28393,14 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - GAZ ZIEMNY, UL. PODWALE 3A.
10/OR/15 2015-01-26 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
3997,50 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 37/OR/14 Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI UMOWY.
10/OR/16 2016-01-18 PIOTR ŚCIBAK
6000,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
10/OR/17 2017-01-17 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60710,22 DOSTAWA ARTUKUŁÓW HIGIENICZNYCH, URZĄDZEŃ DOZUJĄCYCH I WORKÓW NA ŚMIECI.
10/OR/18 2018-01-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
14910,80 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 O POWIERZCHNI 360,78 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE (CZYNSZ + KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI) WYNIOSĄ 14910,80 ZŁ BRUTTO.
10/OR/19 2019-01-25 BEATA ZIEMBOWICZ
1964,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 693/OR/18 ZMIENIAJĄCY STAWKĘ ORAZ ŁĄCZNĄ KWOTĘ WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY.
10/OŚ/14 2014-02-21 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
87318,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I PRZEKAZANIU DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
10/OŚ/15 2015-01-26 NEO POWER SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, ENER-G POLSKA SP. Z O.O. A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK CZĘŚCIAMI DZIAŁEK OZNACZONYCH NR 1067/1, 1061/1, 564 ORAZ BUDYNKIEM Z ZESPOŁAMI PRĄDOTWÓRCZYMI, INSTALACJĄ ELEKTRO-ENERGETYCZNĄ, INSTALACJĄ UJĘCIA I DOPROWADZENIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO (STANOWIĄCE CZĘŚĆ SKŁADOWISKA ODPADÓW W ROKITNIE).
10/OŚ/16 2016-02-01 KOM-EKO S.A.
10931123,88 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1)ODBIERANIU, 2)ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH-ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE V NA TERENIE GMINY LUBLIN, 3) WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIU POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM, 4) OBSŁUDZE GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,0 M3-2,5 M3 W ILOŚCI 96 ORAZ 7 M3 W ILOŚCI 4.
10/OŚ/17 2017-02-21 FUNDACJA ART OF SCIENCE
15000,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "ZAGRAJ W EKO" PRZYZNANA W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT.
10/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2200,00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH (OBORY, STAJNI) PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ 236 W LUBLINIE WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, TJ. BYDŁO, KONIE, OSŁY, KOZY, ŚWINIE ORAZ DRÓB, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W RAMACH REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
10/OŚ/19 2019-01-22 EPHARMA TRZOS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY PODMIOTU.
10/OW/14 2014-06-03 ANNA WAWRUCH - LIS
3000,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
10/OW/15 2015-06-26 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
44200,00 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE W LATACH 2014-2020
10/OW/16 2016-02-03 ARKADIUSZ GUZENDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DZIEŁO NR 26/OW/14 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
10/OW/17 2017-05-23 FIRMA HANDLOWA LEKTOR ZBIGNIEW PAŃKO
3356,00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
10/OW/18 2018-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
39200,00 EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ JST ORAZ NALICZANIE I ROZLICZANIE DOTACJI
10/OW/19 2019-01-16 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY ART30KN 2019 - POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
10/PL/14 2014-07-18 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
7380,00 WYKONANIE OPINII HYDROGEOLOGICZNEJ DOTYCZĄCEJ EWENTUALNEGO PRZESUNIĘCIA GRANICY POCHÓWKÓW TRADYCYJNYCH O OK. 100 M W KIERUNKU POŁUDNIOWYM (W GROBACH MUROWANYCH ORAZ ZIEMNYCH, W KTÓRYCH SKŁADA SIĘ TRUMNY ZE ZWŁOKAMI) NA CMENTARZU PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, BEZ ZAGROŻENIA DLA EKSPLOATACJI KOMUNALNEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DZIELNICY DZIESIĄTA, W ZAKRESIE ZAZNACZONYM NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM DO NINIEJSZEJ UMOWY (WE FRAGMENCIE RYSUNKU OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN)
10/PL/15 2015-10-28 ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO WIERTNICZO GÓRNICZYCH "GEOWIERT" S.C. STANISŁ
30750,00 WYKONANIE ROZPOZNAWCZYCH BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - UL. GŁUSKA (5 OTWORÓW), - UL. BEŁŻYCKA (2 OTWORY), - UL.PLISZCZYŃSKA (3 OTWORY), - UL. POLIGONOWA (2 OTWORY).
10/PL/16 2016-07-15 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
58425,00 WYKONANIE DO 19 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY O KTÓREJ MÓWI ART. 36 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU - O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM, ZWANEJ DALEJ OPŁATĄ PLANISTYCZNĄ LUB ODSZKODOWANIA O KTÓRYM MÓWI ART. 36 UST. 1 I 3 WW. USTAWY.
10/PL/17 2017-06-02 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
45264,00 WYKONANIE DO 16 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM.
10/PN/14 2014-01-16 ALBATROS BIURO PODRÓŻY S.C.
29915,50 SUKCESYWNA REZERWACJA I ZAKUP ORAZ DOSTARCZENIE BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
10/PN/15 2015-01-26 ANASTASIYA KINZERSKA
14400,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ - PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAPROSZEŃ, MAILI W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM, OBSŁUGA SPRAW ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAPROSZEŃ WIZOWYCH, PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI
10/PN/16 2016-06-17 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
16200,00 USŁUGA HOTELARSKA NA 2 NOCLEGI ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI" W DNIACH 29.09.-01.10.2016 W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
10/PN/17 2017-02-21 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
50000,00 UMOWA GRANTOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI MIKROPROJEKTU "NORWESKI KLIMAT DLA LUBLINA. RACJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGII W LUBELSKIEJ WYSPIE CIEPŁA" W RAMACH PROJEKTU "POLSKO-NORWESKA PLATFORMA WSPÓŁPRACY DLA POSZANOWANIA ENERGII I KLIMATU"
10/PN/18 2018-02-22 CONREGO SP. Z O.O. SP. K.
9225,00 WDROŻENIE SYSTEMU NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCEGO NASTĘPUJĄCE MODUŁY:1) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; 2) MAILINGI I NEWSLETTERY; 3) STRONA INTERNETOWA (CMS); 4) AGENDY (PROGRAM KONFERENCJI); 5) OBSŁUGA WIELU WERSJI JĘZYKOWYCH (ANGIELSKA, ROSYJSKA, POLSKA).
10/PN/19 2019-02-25 FLOW PR
21000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE: 1) WARSZTATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU FUNKCJONALNEGO PROJEKTU Z ZAKRESU BRANDINGU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ ZEWNĘTRZNĄ; 2) INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ DORADCZYCH DLA KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW, KTÓRYCH REZULTATEM BĘDZIE WYKONANIE W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU WYBRANEGO ELEMENTU REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE (...)".
10/PS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WITAMY W LUBLINIE 3
10/PS/18 2018-03-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
84880,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROGRAM ESTETYKA-2018 / KONCEPCJA WĄWOZU KALINA"
10/SA/14 2014-02-21 TOMASZ SŁOTA
3400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
10/SA/15 2015-02-19 WOJCIECH SŁOTA
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
10/SA/16 2016-02-17 MARCIN KRUPA
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA MIASTA .LUBLIN W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
10/SA/17 2017-02-23 WOJCIECH SŁOTA
3300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
10/SA/18 2018-02-22 WOJCIECH SŁOTA
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/SA/19 2019-02-21 MIROSŁAW WĘCŁAWSKI
3800,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M. LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 R.
10/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KOLARSTWO KOBIET
10/ST/15 2015-01-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - SZACHY
10/ST/16 2016-02-09 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
10/ST/17 2017-01-03 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
18450,00 PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM ZAWODNICZEK SEKCJI KOSZYKÓWKI KOBIET W TURNIEJU 3 RUNDY EUROPEJSKICH ROZGRYWEK EEWBL
10/ST/18 2018-01-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
30000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10/ST/19 2019-01-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
10/WM/19 2019-04-04 POLOT JERZY FURTAK
8643,11 UMOWA NA REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
10/WSP/19 2019-01-15 KRYSTIAN ŚWIĘCICKI
2336,00 UDZIAŁ W ZORAGNIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT 2019 I CHECK IT JUNIOR 2019.
10/WZP/19 2019-01-23 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
168000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI - ANNA GŁOGOWSKA-MAJ - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL .KRYSZTAŁOWA 13, 20-582 LUBLIN.
10/ZE/16 2016-05-20 KRZYSZTOF CZERNIAK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
10/ZE/17 2017-08-22 K30 SP. Z O.O.
16448,86 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA:" IINWENTARYZACJA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBLIN"
10/ZE/18 2018-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
10/ZE/19 2019-02-05 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2019 - 30.06.2020 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
10/ZIT/15 2015-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BIURO FINANSOWO-RACHUNKOWE "ANALOG" SPÓŁKA Z
2952,00 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO Z REALIZACJI DOTACJI NA FUNKCJONOWANIE BIURA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN JAKO JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
10/ZIT/16 2016-11-17 "WELLNESS & SPA W KRAINIE ALICJI" ZOFIA ŚNIEŻYK-MATWIEJCZUK
9991,95 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIM WYŻYWIENIA I NOCLEGU NA POTRZEBY SPOTKANIA PARTNERÓW LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W DNIACH 24-25 LISTOPADA 2016 ROKU DLA MAKSYMALNIE 45 UCZESTNIKÓW.
10/ZIT/18 2018-06-06 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4160,00 USŁUGA DWUDNIOWEGO WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADÓW (W FORMIE SERWOWANEJ) I SERWISÓW KAWOWYCH DLA OKOŁO 30 OSÓB, W DNIACH: 7 I 8 CZERWCA 2018 ROKU.
10/ZIT/19 2019-05-29 URBLEX MARCIN ROSEGNAL
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU ADAPTACJI KLIMATU W DNIACH 6-7 CZERWCA 2019 R.
1100/OR/15 2015-10-13 TOMASZ ZAWADZKI
240,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 132 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1100/OR/19 2019-09-23 PIOTR BASAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 61 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1101/OR/15 2015-10-13 AGNIESZKA OPALIŃSKA
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 133 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1101/OR/19 2019-09-23 PIOTR DOBROWOLSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 62 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1102/OR/15 2015-10-13 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 134 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1102/OR/19 2019-09-23 TOMASZ GAJ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 63 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1103/OR/19 2019-09-23 KONRAD KOZYSA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 64 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1104/OR/15 2015-10-13 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 140 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1104/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ PYC
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 65 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1105/OR/15 2015-10-13 ANNA MIKUŁA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 135 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1105/OR/19 2019-09-23 ANETA KOCZAN
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 66 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1106/OR/15 2015-10-13 PIOTR STĘPIEŃ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 139 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1106/OR/19 2019-09-23 MARZENA ŻURKOWSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 67 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1107/OR/15 2015-10-13 KAMILA JABŁOŃSKA
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 141 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1107/OR/19 2019-09-23 MARZENA ŻURKOWSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 68 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1108/OR/15 2015-10-13 MAREK KORNILUK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 142 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1108/OR/19 2019-09-23 JAROSŁAW RYGALIK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 69 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1109/OR/15 2015-10-13 MAREK KORNILUK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 145 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1109/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF CHARSZLAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 70 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
110/GM/14 2014-04-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZ. NR 37/34 (OBR. 49, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. ŻEGLARSKIEJ 3/UL. KRĘŻNICKIEJ 2, 4A, 4B/UL. KRĘŻNICKIEJ 6D, 6E, 6F/UL. KRĘŻNICKIEJ 4C, 6, 6A.
110/GM/15 2015-02-20 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2337,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA 23/2, STANOWIĄCEJ OBECNIE CZĘŚĆ M.IN. DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 78/5, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PIELĘGNIAREK 6 - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI SPADKOBIERCY BYŁEGO WŁAŚCICIELA.
110/GM/16 2016-06-03 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 76/8 (OBR. 43, ARK. 14), 15/5 (OBR. 43, ARK. 4) ORAZ 13/10 (OBR. 43, ARK. 4) POŁOŻONYMI W LUBLINIE PRZY UL. MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, A TAKŻE ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
110/GM/17 2017-04-13 JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
1600,00 UMOWA NR: 25/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - TABLICA REKLAMOWA KONSTRUKCJA REKLAMOWA O WYMIARACH PLANSZY 12X4, UL. PÓŁNOCNA
110/GM/18 2018-05-09 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1845,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SP, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM LUBELSKIE DWORCE SPÓŁKA AKCYJNA, POŁOŻONYCH PRZY UL. CERKIEWNEJ, NADSTAWNEJ 3, TYSIĄCLECIA 6, TYSIĄCLECIA 8A - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
110/GM/19 2019-05-10 KS DEVELOPMENT SP Z O.O.
GŁĘBOKA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 UMOWA PRZEJĘCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW ZAWARTA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KS DEVELOPMENT SP. Z O. O. I GŁĘBOKA 18 SP. Z O. O. SP. K. Z POROZUMIENIA Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R.
110/IPS/19 2019-05-16 MIĘDZYNARODOWA HUMANITARNA FUNDACJA "SIMILIS"
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM.
110/IR/14 2014-06-05 AK WENTYLACJA
95325,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI WRAZ Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI W POMIESZCZENIACH URZĘDU STANU CYWILNEGO, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
110/IR/15 2015-07-01 ADABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
348909,96 REMONT SANITARIATÓW, KABIN PRYSZNICOWYCH, HYDRAULIKI W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 3 PRZY UL. WETERANÓW 3
110/IR/16 2016-06-09 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
103320,00 WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 69/4 BĘDĄCEJ W SĄSIEDZTWIE UL. KAPUCYŃSKIEJ/UL. KRAK. PRZEDMIEŚCIE Z KOREKTĄ DROGI PPOŻ. W CIĄGU UL. KRAK. PRZEDMIEŚCIE OD SKRZYŻOWANIA UL. 3-GO MAJA/ KRAK. PRZEDMIEŚCIE/ H. KOŁŁĄTAJA DO UL. KAPUCYŃSKIEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.
110/IR/17 2017-07-20 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI O NR EWID. 161/7 ( WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY RZEKI BYSTRZYCY) NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁCE 161/7, OBR. 34, ARK. 7 PRZY AL J. PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE DOT. REWITALIZACJI PRZYRODNICZEJ PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE.
110/IR/18 2018-07-12 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
69495,00 REMONT SIEDZIBY RADY DZIELNICY TATARY PRZY UL. GOSPODARCZEJ 32 W LUBLINIE
110/IR/19 2019-07-30 LAP STUDIO SP. Z O. O.
144217,50 WYKONANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO Z ZESPOŁEM BOISK PIŁKARSKICH ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE POMIĘDZY RZEKĄ BYSTRZYCĄ, A ULICAMI: PRZESKOK, CIEPŁĄ I KROCHMALNĄ W LUBLINIE.
110/IT/14 2014-12-08 T-MOBILE POLAND SP. Z O.O.
T-MOBILE POLSKA S.A.
86075,65 USŁUGI TELEFONICZNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
110/IT/18 2018-11-23 EUGENIUSZ BIELAK
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
110/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
110/KL/14 2014-02-04 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
240000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "WYDAWANIE KWARTALNIKA AKCENT W LATACH 2014-2016".
110/KL/15 2015-02-11 ELIZA GALEJ-SZCZEPAŃSKA
4200,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ZAMKNIJ OCZY, DOTKNIJ SZTUKI.
110/KL/16 2016-02-10 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
10000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "WITAMINA L JAK LUBLIN", UMOWA NR 110/KL/16 Z DNIA 10.02.2016
110/KL/17 2017-01-24 JACEK STEINBRICH
6800,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " WIELOKULTUROWE MUZYCZNE TRADYCJE LUBLINA"
110/KL/18 2018-02-16 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA LUB.CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE"
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO - WYSTĘP CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE " W BARCELONIE.
110/KL/19 2019-02-05 PAWEŁ SZARZYŃSKI
11000,00 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE AUTORSKICH MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI - HISTORYCZNEJ ORAZ PROGRAMOWEJ W TECHNOLOGII VIDEO MAPPINGU 3D.
110/KP/14 2014-05-16 IRINA CHICHERINA
20858,96 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I (DŁUGOPISY, OŁÓWKI,KREDKI)
110/KP/15 2015-07-02 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9778,50 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN NA POTRZEBY PROMOCJI WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW ORGANIZOWANEGO W LUBLINIE W DN. 23-26.06.2015
110/KP/16 2016-07-08 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
26592,60 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016
110/KP/17 2017-11-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
11150,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE.
110/KP/18 2018-11-28 BIURO OCHRONY BUSINESSU RAFAŁ JAKUBCZYK
27989,00 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA 2018.
110/KP/19 2019-07-09 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
15744,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ 6: KALENDARZ TRÓJDZIELNY, KALENDARZ JEDNODZIELNY.
110/MZON/17 2017-03-01 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
110/OR/14 2014-05-08 ZBIGNIEW MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 068 WYBORY DO PE
110/OR/15 2015-03-18 ANNA BULIŃSKA
1500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
110/OR/16 2016-12-22 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
73638,72 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU.
110/OR/17 2017-10-16 RUCH S. A. W RESTRUKTURYZACJI
42235,67 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - I CZĘŚĆ.
110/OR/18 2018-09-21 MAREK SKRZYPIEC
290,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 189 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
110/OR/19 2019-02-28 BEATA WALENCIK
500,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH - W ZAKRESIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
110/OŚ/14 2014-09-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
2349,30 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ: SALA KINOWA I ORATORIUM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM ORAZ OBSŁUGĄ W CELU ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI PN. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?" W DNIU 17 LISTOPADA 2014 R.
110/OŚ/15 2015-06-22 BARTŁOMIEJ TWAROWSKI
65000,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ MIESZKAŃCÓW LUBLINA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.
110/OŚ/16 2016-06-21 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
61400,00 DOTACJA NA ZADANIE: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
110/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
13000,50 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 18
110/OŚ/18 2018-07-20 ROMAN FILIPIAK
7096,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
110/OŚ/19 2019-04-25 VIBA-MED
21195,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ VII.
110/OW/18 2018-09-20 BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I SZKOLEŃ SŁAWOMIR OLSZOWSKI
111280,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
110/OW/19 2019-10-17 JUSTYNA ŁUBEK
24750,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI KOORDYNATORA DZIAŁAŃ W XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ W LUBLINIE (WOJ. LUBELSKIE).
110/PN/14 2014-05-19 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
36000,00 PRZYGOTOWANIE FILMIKU I SPOTU ORAZ EMISJA SPOTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ. KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI."
110/PN/15 2015-09-15 AMBITNY PLAN KATARZYNA KAMZOL
0,00 ZAPEWNIENIE TRANSMISJI NA ŻYWO KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ ZA POŚREDNICTWEM KANAŁU YOU TUBE W DNIACH 1-3.10.2015 R. ORAZ ARCHIWIZACJA TRANSMISJI WYDARZENIA W POSTACI ZAPISU NA NOŚNIKU OPTYCZNYM
110/PN/18 2018-09-12 LARYSA SHASHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
110/PN/19 2019-07-04 BAS KREACJA ROBERT BOBROWICZ
117100,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: "NOWE ŻYCIE STAREGO MIASTA..."
110/ST/14 2014-02-13 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
2000,00 REALIZACJA PROGRAMU "UCZY I BAWI -STRZELECTWO W LUBLINIE"
110/ST/15 2015-03-05 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
66200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
110/ST/16 2016-02-01 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW
110/ST/17 2017-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE".
110/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
166020,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - PAULINA GUBA 2018-2020"
110/ST/19 2019-01-11 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
7840,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
110/WSP/19 2019-11-28 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA Z DNIEM 28.11.2019 R. UMOWY NR 64/DO-1/2011 ZAWARTEJ W DNIU 01.12.2011 R.
110/WZP/19 2019-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
110/ZE/16 2016-06-08 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DOT. SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIENIAJĄCY TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UMOWY ORAZ DANE OSÓB DO KONTAKTU
1110/OR/15 2015-10-13 BARTŁOMIEJ OSTROUCH
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 143 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1110/OR/19 2019-09-23 ZBIGNIEW MAZUR
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 71 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1111/OR/15 2015-10-13 KONRAD BARYŁA
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 144 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1111/OR/19 2019-09-23 MIROSŁAWA PAWĘZKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 72 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1112/OR/15 2015-10-13 TOMASZ KLECZEK
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 146 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1112/OR/19 2019-09-23 HENRYK KAWKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 73 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1113/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ STEFAŃSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.147 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1113/OR/19 2019-09-23 HENRYK KAWKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 74 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1114/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ STEFAŃSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 148 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1114/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ KLECZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 75 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1115/OR/15 2015-10-13 MATEUSZ MACIASZ
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 150 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1115/OR/19 2019-09-23 JANUSZ PODGAJNY
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 76 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1116/OR/15 2015-10-13 MARCIN NAKONIECZNY
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 152 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1116/OR/19 2019-09-23 JERZY KOLOWCA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 77 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1117/OR/15 2015-10-13 WOJCIECH WAJCHT
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 151 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1117/OR/19 2019-09-23 KONRAD KOZYSA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 78 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1118/OR/15 2015-10-13 CEZARY GUTEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 153 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1118/OR/19 2019-09-23 ANNA HARABIN
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 79 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1119/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ FALENTA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 154 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1119/OR/19 2019-09-23 ANNA HARABIN
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 80 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
111/GM/14 2014-04-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZ. NR 25 (OBR. 20, ARK. 7) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. JANOWSKIEJ 76.
111/GM/15 2015-03-31 WIKANA S.A.
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁOŻONEJ W ULICACH RELAKSOWEJ, LIMBOWEJ ORAZ KASZTELAŃSKIEJ.
111/GM/16 2016-06-21 ANDRZEJ WOJTALUK
40,00 UMOWA NR: 29/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - GARAŻ W POBLIŻU UL. ZEMBORZYCKIEJ W REJONIE UL. SMOLUCHOWSKIEGO
111/GM/17 2017-04-05 EMPERIA HOLDING S.A.
3929,20 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28/ UL. KRAŃCOWA 106A, PARKING DLA KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW PAWILONU HANDLOWEGO
111/GM/18 2017-12-18 BK SEE POLAND S.A.
106,72 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, SCHODY ORAZ POCHYLNIA, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 6,67M2
111/GM/19 2019-05-10 KS DEVELOPMENT SP Z O.O.
GŁĘBOKA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 UMOWA PRZEJĘCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW ZAWARTA 10 MAJA 2019 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KS DEVELOPMENT SP. Z O. O. I GŁĘBOKA 18 SP. Z O. O. SP. K. Z POROZUMIENIA Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 R.
111/IPS/19 2019-06-04 KLP LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI W C.H. LUBLIN PLAZA NA ZORGANIZOWANIE MIASTECZKA ZDROWIA DLA SENIORA W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA.
111/IR/14 2014-06-02 SANIMEX PPH-U BOGDAN OLESZCZAK
14172,07 DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWEGO (ZGODNIE Z WYKAZEM) NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
111/IR/15 2015-06-30 IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI
0,00 ANEKS DOT. WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO ORAZ WYKONANIE SZYBU POD PODNOŚNIK NOŻYCOWY - ZMIANA TERMINU NA DZ.31.08.2015
111/IR/17 2017-07-27 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
117213,58 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
111/IR/18 2018-07-12 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
12212828,40 ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE.
111/IR/19 2019-07-30 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 46/IR/17 - UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL. JANTAROWEJ W LUBLINIE (DOT. BUDOWY SZKOŁY PRZY UL. BERYLOWEJ - PSG6IV/659ODK/65/380620/16/4/17) - TERMIN PRZYŁĄCZENIA DO 30.11.2019 R.
111/IT/13 2014-03-17 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 58/IT/10 DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
111/IT/14 2014-12-08 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. (LBW)
111/IT/18 2018-11-26 PIOTR BREŚ
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
111/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.ADAMA MICKIEWICZA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
111/KL/14 2014-03-04 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO "BYŁO SOBIE MIASTO..."
111/KL/15 2015-02-11 RADOSŁAW BUŁTOWICZ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN: 360? 24H.
111/KL/16 2016-02-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
24300,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 15-26 LUTEGO 2016 R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
111/KL/17 2017-01-24 GRZEGORZ LESIAK
10000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT." TATVAMASI - HALDUR BILDUR"
111/KL/18 2018-02-21 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN DZIELNICOWY "XVII DZIEŃ WĘGLINA" - DOTACJA: 5 000 ZŁ
111/KL/19 2019-02-11 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
13000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PORANKI MUZYCZNE - KONCERTY MUZYKI FORTEPIANOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI KOŚMINKA I BRONOWIC; UMOWA NR 111/KL/19.
111/KP/14 2014-05-20 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UDZIELENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO
111/KP/15 2015-07-07 MAREK ŻMUDA
4400,00 AUTORSKA PREZENTACJA SPEKTAKLU KUGLARSKIEGO PT. SZAFA SHOW NA POTRZEBY PROMOCJI IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015
111/KP/16 2016-07-15 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1370,22 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK MĘSKICH I DAMSKICH NA POTRZEBY PROMOCJI IMPREZY MIEJSKIEJ - CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016
111/KP/17 2017-11-17 ŁUKASZ KIJEK
1200,00 MERYTORYCZNE OPRACOWANIE TREŚCI ORAZ WSKAZANIE FOTOGRAFII.
111/KP/18 2018-11-28 ANNA RUSOWICZ-GASIUL
20500,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO PT. "KONCERT ŚWIĄTECZNY" W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
111/KP/19 2019-07-09 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
15600,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019 - CZĘŚĆ 2: ULOTKA, FOLDER, POCZTÓWKA.
111/MZON/17 2017-03-01 ANNA PARDUS
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
111/OR/14 2014-05-08 BEATA PIASECKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 128 DO PE
111/OR/15 2015-03-18 LIDIA JANOWSKA-CHOJNOWSKA
1150,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
111/OR/16 2016-12-28 MONITOR POLSKA SP.Z O. O. W LIKWIDACJI
7158,60 PRACE KONSERWACYJNO-PRZEGLĄDOWE DOTYCZĄCE DŹWIGÓW OSOBOWYCH.
111/OR/17 2017-10-16 RUCH S. A. W RESTRUKTURYZACJI
35927,25 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - II CZĘŚĆ.
111/OR/18 2018-09-21 TOMASZ GRĄDZIEL
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 190 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
111/OR/19 2019-03-14 ELŻBIETA GUTALSKA
500,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH - W ZAKRESIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R.
111/OŚ/14 2014-10-02 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
88342,66 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU WNIOSKU DO PROGRAMU LIFE.
111/OŚ/15 2015-06-22 PRZEMYSŁAW SIEBIELEC
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI,WERYFIKACJA DANYCH,PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWYCH
111/OŚ/16 2016-06-23 RAFAŁ TUDRUJ AGENCJA ARTYSTYCZNA RT BEST MUSIC
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 64/OŚ/16 Z DN. 16.05.2016 R. ZMIENIAJĄCY ZAPISY DOTYCZĄCE NUMERU RACHUNKU NA KTÓRY ZOSTANĄ PRZEKAZANE ŚRODKI DLA ZESPOŁU POZYTYVNI.PL.
111/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
17128,20 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 3
111/OŚ/18 2018-07-20 STEFAN REMBA
6536,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
111/OŚ/19 2019-04-29 VIBA-MED
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY NA CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE MIESZKAJĄ NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
111/OW/18 2018-09-20 SZKOŁA PODSTAWOWA IM ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W LUBLINIE
38583,00 UMOWA NA PRZEKAZANIE DOTACJI NA WYPOSAŻENIE W POMOCE DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (BIOLOGIA, GEOGRAFIA, FIZYKA).
111/OW/19 2019-10-22 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ (WOJ.LUBELSKIE)" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020.
111/PN/14 2014-05-23 POLOT JERZY FURTAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 260/PN/13 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU UMOWY
111/PN/15 2015-09-15 YULIAN HOFMAN
400,00 USŁUGA TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS PRAKTYCZNEGO SEMINARIUM W RAMACH PROJEKTU PN."WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
111/PN/18 2018-09-12 ANASTASIIA SLUTSKA
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
111/PN/19 2019-07-04 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GREEN" EWA APOLLO-JÓRA
26653,00 DOSTAWA AKCESORIÓW KUCHENNYCH DO POMIESZCZEŃ WYKORZYSTYWANYCH NA POTRZEBY KLUBÓW SENIORA ORAZ NOWO POWSTAŁYCH OŚRODKÓW WSPARCIA PRZY MTK I KALINA.
111/ST/14 2014-04-16 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "ORGANIZACJA V ETAPU XVII MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU TANDEMÓW O PUCHAR MARSZAŁKA LUBELSZCZYZNY"
111/ST/15 2015-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
82040,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
111/ST/16 2016-02-29 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW
111/ST/17 2017-02-15 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE-VII PUCHAR EUROPY W TAEKWONDO
111/ST/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
210600,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
111/ST/19 2019-01-11 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
107017,20 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
111/WSP/19 2019-11-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000,00 PROMOCJA GMINY LUBLIN PODCZAS PROMOCJI PROGRAMU "RESEARCH IN LUBLIN" W SZCZEGÓLNOŚCI PODCZAS SPOTKAŃ Z LAUREATAMI W OKRESIE 15 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA 2019 ROKU.
111/WZP/19 2019-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
111/ZE/16 2016-06-08 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIENIAJĄCY TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2
1120/OR/15 2015-10-13 ARTUR PRUS
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 156 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1120/OR/19 2019-09-23 MARCIN ELJASZUK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 81 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1121/OR/15 2015-10-13 ARTUR PRUS
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 155 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1121/OR/19 2019-09-23 MATEUSZ ADAMSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 82 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1122/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ GZIUT
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 157 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1122/OR/19 2019-09-23 MATEUSZ ADAMSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 83 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1123/OR/15 2015-10-13 KAZIMIERZ FIRSZT
240,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 158 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1123/OR/19 2019-09-23 EWA SZARUGA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 84 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1124/OR/15 2015-10-13 GRZEGORZ LISOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 159 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1124/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF SZCZERBA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 85 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1125/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ WARTACZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 160 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1125/OR/19 2019-09-23 PIOTR DROZD
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 86 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1126/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ WARTACZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 173 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1126/OR/19 2019-09-23 MAGDALENA NIEMCZUK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 87 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1127/OR/15 2015-10-13 IWONA DROZDOWSKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 161 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1127/OR/19 2019-09-23 WALDEMAR STACHURA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 88 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1128/OR/15 2015-10-13 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 162 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1128/OR/19 2019-09-23 ARTUR OSTROWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 89 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1129/OR/15 2015-10-13 GRZEGORZ FURMAN
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 163 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1129/OR/19 2019-09-23 MARZENA BLICHARZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 90 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
112/GM/14 2014-05-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/GM/12 DOT. ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU UMOWY
112/GM/15 2015-03-19 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A BACK2NORD SP. Z O. O. I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE PRZEZ INWESTORA, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 31/11 (OBR. 18, ARK. 3) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
112/GM/16 2016-06-23 MARCIN STADNIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HIMOS
200,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. GŁĘBOKIEJ 8/158
112/GM/17 2017-04-20 ZBIGNIEW KRUSIŃSKI
653,20 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY
112/GM/18 2018-05-14 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
30000,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ TK FINANS - ZOBOWIĄZANIE DO ZAKUPU, ZAINSTALOWANIA I BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA GMINIE LUBLIN URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYJAŹNI.
112/GM/19 2019-05-10 KS DEVELOPMENT SP Z O.O.
GŁĘBOKA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 UMOWA PRZEJĘCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z DNIA 10 MAJA 2019 R. ZAWARTA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KS DEVELOPMENT SP. Z O. O. I GŁĘBOKA 18 SP. Z O. O. SP. K. Z POROZUMIENIA Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 R.
112/IPS/19 2019-05-27 FUNDACJA POLZA
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM
112/IR/14 2014-08-04 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
110700,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE
112/IR/15 2015-06-30 IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI
0,00 ANEKS DOT.-DOSTAWY I MONTAŻU PODNOŚNIKA ORAZ WYK. SZYBU POD PODNOŚNIK- ZMIANA TERMINU 31.08.2015
112/IR/16 2016-06-10 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 49/IR/16 Z DNIA 30.03.2016 R. NA "OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA WĄWOZU POMIĘDZY ULICAMI: WYGON, LESZKA I ŚWIATOWIDA ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW, USYTUOWANEGO PRZY UL. WYGON W LUBLINIE" - ZMIANA TERMINU WYKONANIA DO DNIA 15 SIERPNIA 2016 R.
112/IR/17 2017-07-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
76260,00 REMONT SCHODÓW I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RATUSZU, PRZY PL. ŁOKIETKA 1 ORAZ ELEWACJI W ARCHIWUM, PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3 W LUBLINIE.
112/IR/18 2018-07-16 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2982900,00 BUDOWA DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA
112/IR/19 2019-08-01 "LENMAR" MARCIN LENARD
108240,00 BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CZĘŚCI DZ. NR 164/12, O. 28, ARK. 3 W POBLIŻU ULICY ZANA W LUBLINIE
112/IT/14 2014-12-10 COMARCH POLSKA SA
804358,49 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBLINIE. (LBW)
112/IT/18 2018-11-23 STANISŁAW BRZOZOWSKI
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
112/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
112/KL/14 2014-03-04 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE SŁOWNIKA "LUDZIE LUBELSZCZYZNY".
112/KL/15 2015-02-11 HENRYK KUŚ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. INNY LUBLIN.
112/KL/16 2016-02-11 FUNDACJA "TEATRIKON"
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "INKUBATOR MŁODEJ KULTURY AKTYWNEJ"
112/KL/17 2017-01-24 DOMINIK GAC
8500,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " KONIEC POLA - WIERSZE NA INSTRUMENTY"
112/KL/18 2018-02-20 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
54000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
112/KL/19 2019-02-12 BARBARA BRZOZOWSKA
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT. "MUZYKA NA ZŁOTEJ".
112/KP/14 2014-05-20 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
41375,97 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ II -A) JOJO; B) ZAGŁÓWEK; C)WOREK; D) BALON; E) TORBA SKŁADANA
112/KP/15 2015-07-07 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
15000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYDARZENIA PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ "WESELE ŻYDOWSKIE" W DNIU 9 SIERPNIA 2015.
112/KP/16 2016-07-15 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
8419,20 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA W RAMACH IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
112/KP/17 2017-11-20 WALDEMAR MALUGA
500,00 ZAKUP LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ NA POTRZEBY KALENDARZA 2018.
112/KP/18 2018-12-06 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 16/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU.
112/KP/19 2019-07-11 MONIKA JEREMICZ KLAWO STUDIO
14335,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019
112/MZON/17 2017-03-01 GRZEGORZ WILCZYŃSKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
112/OR/14 2014-05-08 DAWID PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 075 DO PE
112/OR/15 2015-03-18 AGNIESZKA FERENC
2000,00 OBSŁUGA MKW, WPROWADZANIE DANYCH O KANDYDATACH, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
112/OR/16 2016-12-28 ALTEST SP. Z O O
6002,40 USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU.
112/OR/17 2017-10-24 BSI GROUP POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN AUDITU PRZEJŚCIA NA NOWE WYDANIE NORMY ISO 9001:2015 ORAZ RECERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001:2015, TJ. WYDANIE CERTYFIKATU ORAZ USTALENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NIEGO; USTALENIE WARUNKÓW POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN SYMBOLEM FIRMY ISO.
112/OR/18 2018-09-21 MARIUSZ MUSIATOWICZ
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 191 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
112/OR/19 2019-03-07 ŁUKASZ MALM
1916,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1-3 W DZIELNICY WIENIAWA, NR 1-2 W DZIELNICY KONSTANTYNÓW ORAZ NR 1 W DZIELNICY WĘGLIN PÓŁNOCNY.
112/OŚ/14 2014-10-16 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 117/OŚ/13 ZAWARTEJ W DNIU 15.07.2013 R. - DOTYCZĄCY PRZYŁĄCZA DO INTERNETU.
112/OŚ/15 2015-07-03 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WODREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ
148830,00 ROZBIÓRKA WYDZIELONYCH KOMÓR FERMENTACYJNYCH BĘDĄCYCH POZOSTAŁOŚCIĄ PO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE.
112/OŚ/16 2016-06-23 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3304,80 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I PRZEKAZANIU DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
112/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ANNA TROJANOWSKA -KANIUGA
17500,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 6
112/OŚ/18 2018-07-20 DOMINIK JAROSZ
5800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
112/OŚ/19 2019-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
188,14 PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ W OŚRODKU SŁONECZNY WROTKÓW W LUBLINIE W DNIU 16 CZERWCA 2019 R.
112/OW/18 2018-09-20 BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I SZKOLEŃ SŁAWOMIR OLSZOWSKI
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
112/OW/19 2019-10-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ (WOJ. LUBELSKIE)" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020.
112/PN/14 2014-05-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
200,00 PRODUKCJA DWÓCH WERSJI SPOTU RADIOWEGO DOTYCZĄCYCH TEMATYKI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN" WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH DO EMISJI
112/PN/15 2015-09-23 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
1414,50 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ SEMINARIUM I PANELI DYSKUSYJNYCH W DNIACH 2-3.10.2015 R. PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - PROMOCJA 25-LECIA POLSKI SAMORZĄDOWEJ..."
112/PN/18 2018-09-12 YARYNA TURIV
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
112/PN/19 2019-07-04 PPH YARD SP. Z O. O.
13160,00 USŁUGA NOCLEGOWA DLA MAKSYMALNIE 14 OSÓB W DNIACH 14.07-3.08.2019 R. W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE 4S.
112/ST/14 2014-02-21 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "LUBLIN MOJA MAŁA OJCZYZNA"
112/ST/15 2015-01-22 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
497200,00 BIEGIEM PO LUBLINIE
112/ST/16 2016-01-28 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW- TANIEC SPORTOWY
112/ST/17 2017-03-31 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
8000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE".
112/ST/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
86760,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
112/ST/19 2019-01-14 MOTOR LUBLIN S.A.
1067148,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
112/WSP/19 2019-12-09 PIOTR PRZEBIEROWSKI
9390,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI UDZIAŁU W ORGANIZACJI KONFERENCJI CHECK IT 2020 POLEGAJĄCEJ NA UTWORZENIU AGENDY, PRZYGOTOWANIU TREŚCI NA STRONĘ INTERNETOWĄ, PROMOCJI KONFERENCJI, PRZYGOTOWANIU OFERT SPONSORSKICH, SPORZĄDZENIU TREŚCI ZAŚWIADCZEŃ DLA WOLONTARIUSZY I PARTNERÓW KONFERENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIU RAPORTU
112/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
112/ZE/16 2016-08-03 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1130/OR/15 2015-10-13 BARTŁOMIEJ WÓJCIK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 164 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1130/OR/19 2019-09-23 RENATA KOHUT
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 91 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1131/OR/15 2015-10-13 JOANNA PONIATOWSKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 165 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1131/OR/19 2019-09-23 ŁUKASZ DOMSZY
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 92 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1132/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ CHOJAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 166 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1132/OR/19 2019-09-23 WALDEMAR STACHURA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 93 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1133/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ MAZUREK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 167 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 25.10. 2015 R.
1133/OR/19 2019-09-23 WALDEMAR STACHURA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 94 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1134/OR/15 2015-10-13 JANUSZ ZIELIŃSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 168 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1134/OR/19 2019-09-23 MARCIN SKWARZYŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 95 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1135/OR/15 2015-10-13 DARIUSZ BIELECKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 169 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1135/OR/19 2019-09-23 MARCIN SKWARZYŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 96 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1136/OR/15 2015-10-13 ANDRZEJ PAŹDZIOR
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 149 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1136/OR/19 2019-09-23 IWONA ŁUKASIEWICZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 97 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1137/OR/15 2015-10-13 ANDRZEJ PAŹDZIOR
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 170 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10. 2015 R.
1137/OR/19 2019-09-23 WOJCIECH GOLUS
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 98 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1138/OR/15 2015-10-13 MIROSŁAW PIETRAŚ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 171 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10. 2015 R.
1138/OR/19 2019-09-23 KAROL WILK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 99 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1139/OR/15 2015-10-13 MIROSŁAW PIETRAŚ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 175 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1139/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ KIEROŃ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 100 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
113/GM/14 2014-05-13 IMPENSA INVEST SP. Z O.O.
3666,67 DZIERŻAWA - UL. PRZYJAŹNI - PARKING PŁATNY - CZ. DZ. NR 9/19 (OBR. 2, ARK. 3) - POW. 3120 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
113/GM/15 2015-04-02 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2337,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 14/3, OBECNIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD M.IN. DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 1/113, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DOŚWIADCZALNEJ - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI SPADKOBIERCOM BYŁEGO WŁAŚCICIELA.
113/GM/16 2016-06-23 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
3500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. ŁĘCZYŃSKIEJ 118 (DZ. NR 34/2, OBR. 37, ARK. 7), UL. EMANUELA GRAFFA (DZ. NR 28/5, OBR. 37, ARK. 7), UL. ŁĘCZYNSKIEJ 118 (DZ. NR 35/9, OBR. 37, ARK. 7) - W CELU SPRZEDAŻY
113/GM/17 2017-03-10 MIROSŁAW SZOSTAKIEWICZ
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
8271,00 DWUSTRONNE POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN REPREZENTOWANĄ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. DOTYCZĄCE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z POSADOWIENIEM NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 3/63 I DZIAŁKA NR 41/6 (OBR. 42, ARK. 7) KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 300, DN 1400, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN.
113/GM/18 2018-05-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS W ZWIĄZKU Z WYŁĄCZENIEM Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM
113/GM/19 2019-05-15 JAN ADAMEK
ADAMEK WŁADYSŁAWA
128,75 UMOWA NR: 1008/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ ZIELEŃ PRZYDOMOWA,UL.EUGENIUSZA ROMERA, POW.103 M2
113/IPS/19 2019-05-27 S-STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1845,00 ZAKUP CIŚNIENIOWEGO EKSPRESU DO KAWY WRAZ Z KAWĄ
113/IR/14 2014-06-23 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
54120,00 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO WRAZ ZE SCHODAMI I MUREM OPOROWYM POMIĘDZY UL. SIELANKOWĄ, A UL. KOLOROWĄ W LUBLINIE.
113/IR/15 2015-06-30 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 273/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA UMOWY PODSTAWOWEJ NA 31.07.2015
113/IR/16 2016-06-14 EUROCOMPASS SP. Z O.O
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 82/IR/16 Z DNIA 19.05.2016 R. NA "OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY I WYPOSAŻENIA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE, UL. DŁUGOSZA 10A" - ZMIANA TERMINU WYKONANIA - DO DNIA 30 CZERWCA 2016 R.
113/IR/17 2017-07-28 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 6/IR/16 Z DNIA 19.01.2016 R. NA ROZBUDOWĘ O HALĘ SPORTOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. WAJDELOTY 12 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ROBÓT - DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2017 R.
113/IR/18 2018-07-19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EDBAR EDMUND BARANIECKI
83500,00 USUNIĘCIE KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ STUDNI WODOCIĄGOWEJ Z REALIZOWANYM PODJAZDEM NA TEREN ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
113/IR/19 2019-06-11 REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/IR/19 (NR 2/DEC./2019 ) Z DNIA 29.01.2019 DOT. ZMIANY TERMINU WYKONANIA PRZEBUDOWY WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ.
113/IT/14 2014-12-08 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE (LBW)
113/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.ROMUALDA TRAUGUTTA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
113/KL/14 2014-03-04 RAFAŁ CHWAŁA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 79/KL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU ZADANIA.
113/KL/15 2015-02-12 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , O WYŻSZOŚCI ŚWIĄT - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
113/KL/16 2016-02-11 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN: "SZTUKA EDUKACJI"
113/KL/17 2017-01-24 ANNA GOŁAWSKA
7000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "WYDANIE TOMU WIERSZY"
113/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "OD PRZODU I OD TYŁU, CENTRUM STUDIA MOVIA ", BIAŁORUŚ, MINSK.
113/KL/19 2019-02-12 JADWIGA GRABOŚ
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU - TOM POETYCKI "BĄDŹ DOBRY DLA DŻDŻOWNIC", TYTUŁ ROBOCZY.
113/KP/14 2014-05-20 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
17062,56 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ VI - A) ŚCIERECZKA DO OKULARÓW; B) WIZYTOWNIK; C) FRISBEE
113/KP/15 2015-07-09 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
5313,60 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 23-26 LIPCA 2015 ROKU.
113/KP/16 2016-07-18 SKRIVANEK SP. Z O.O.
5390,30 TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI, UKRAIŃSKI, NIEMIECKI I ROSYJSKI, TEKSTU DO FOLDERU POD NAZWĄ : "INFORMATOR TURYSTYCZNY" ORAZ KOREKTĘ PRZETŁUMACZONYCH TEKSTÓW WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
113/KP/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
113/KP/18 2018-12-05 EMPORA PAWEŁ DOŁGAN
29425,00 MONTAŻ, DEMONTAŻ ORAZ TRANSPORT OBIEKTU SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ORGANIZACJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
113/KP/19 2019-07-15 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
18837,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ 1: SZLAKI LUBLINA POL/ANG.
113/MZON/17 2017-04-10 ELŻBIETA HACKENBERG
1400,00 ARCHIWIZACJA AKT OSÓB ORZEKANYCH O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2000R.
113/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 039 WYBORY DO PE
113/OR/15 2015-03-18 EWA KOSZAŁKA
2500,00 OBSŁUGA MKW, WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
113/OR/16 2016-12-28 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
13136,40 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU.
113/OR/17 2017-10-27 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 285/KP/16 ZMIENIAJĄCY NR KONTA BANKOWEGO.
113/OR/18 2018-09-21 WOJCIECH KRZACZEK
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 192 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
113/OR/19 2019-03-07 DANIEL PAWLIKOWSKI
2394,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1 W DZIELNICY ABRAMOWICE, NR 1-5 W DZIELNICY DZIESIĄTA, NR 1 W DZIELNICY GŁUSK, NR 1-4 W DZIELNICY KOŚMINEK ORAZ NR 1 W DZIELNICY ZEMBORZYCE.
113/OŚ/14 2014-10-21 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
10000,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
113/OŚ/15 2015-06-08 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
124985,65 BUDOWA PARKU PRZY UL.ZAWILCOWEJ,ETAP I -KONTYNUACJA.
113/OŚ/16 2016-06-23 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
32724,84 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE 19 SZTUK KONTENERÓW SŁUŻĄCYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
113/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
21060,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 7
113/OŚ/18 2018-07-20 MAREK BRASZKO
8843,20 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
113/OŚ/19 2019-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
21799,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ VI.
113/OW/18 2018-09-20 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
68000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W EDUKACJI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
113/PN/14 2014-05-19 ANDRIJ SAWENEĆ
400,00 UMOWA NA TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE TREŚCI PUBLIKACJI "ALBUM VIP" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
113/PN/15 2015-09-22 ANDRIJ SAWENEĆ
1053,00 KOREKTA PUBLIKACJI W JĘZYKU ROSYJSKIM
113/PN/18 2018-09-12 SOFIIA VORONCHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
113/PN/19 2019-07-04 PPH YARD SP. Z O. O.
13160,00 USŁUGA NOCLEGOWA W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE 4S W DNIACH 4-24.08.2019 R.
113/ST/14 2014-04-10 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
24000,00 REALIZACJA ZADANIA "VI MIĘDZYNARODOWY ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ SZACHOWY IM. UNII LUBELSKIEJ"
113/ST/15 2015-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
2500,00 WSPARCIE SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZESPOŁU MŁODZICZEK W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W ROKU 2015 - KOSZYKÓWKA
113/ST/16 2016-03-17 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW
113/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
7000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW GRAND PRIX 2017"
113/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
10200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
113/ST/19 2019-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
29700,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTOW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O.O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
113/WSP/19 2019-12-02 VEGESHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
55350,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I REALIZACJA NIESTANDARDOWEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "WYMYŚLMY WSPÓLNIE LUBLIN. PARTYCYPACYJNIE TWORZYMY INTELIGENTNĄ STRATEGIĘ LUBLIN 2030"
113/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
113/ZE/16 2016-08-03 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1140/OR/15 2015-10-13 KATARZYNA KOŁACZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 172 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1140/OR/19 2019-09-23 PIOTR BISZCZAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 101 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1141/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ KALISZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 174 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1141/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ ŁADAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 102 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1142/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ KALISZ
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 185 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10 2015 R.
1142/OR/19 2019-09-23 MACIEJ KOWALCZYK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 103 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1143/OR/15 2015-10-13 WŁODZIMIERZ DZWONKOWSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 176 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1143/OR/19 2019-09-23 ŁUKASZ PIÓROWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 104 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1144/OR/15 2015-10-13 PATRYK SELWA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 177 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1144/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF JANKOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 105 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1145/OR/15 2015-10-13 BOGUSŁAW STĘPCZYŃSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 178 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1145/OR/19 2019-09-23 MAŁGORZATA RODZIK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 106 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1146/OR/15 2015-10-13 MARIUSZ PASEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 179 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1146/OR/19 2019-09-23 MAŁGORZATA RODZIK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 107 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1147/OR/15 2015-10-13 ŁUKASZ WEREMA
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 180 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1147/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF TADEWICZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 108 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1148/OR/15 2015-10-13 LESZEK CHUDOWOLSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 181 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10 2015 R.
1148/OR/19 2019-09-23 ARTUR CUCH
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 109 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1149/OR/15 2015-10-13 ROMAN KOTARSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 182 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10 2015 R.
1149/OR/19 2019-09-23 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 110 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
114/GM/14 2014-04-29 MIROSŁAW SYCH
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:15
114/GM/15 2015-04-08 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
16974,00 WYKONANIE 120 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ZAMIANY, DAROWIZNY.
114/GM/16 2016-06-14 PRZEMYSŁAW ŚNIEŻYŃSKI
ŚNIEŻYŃSKA MAŁGORZATA
1300,00 UMOWA NR: 1014/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA DZIERŻAWY TEREN REKREACYJNY: UL.NAMYSŁOWSKIEGO : POW. ; 1000
114/GM/17 2017-03-10 ANNA BANACH
BANACH LUCJAN,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
7742,00 DWUSTRONNE POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN REPREZENTOWANĄ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. A WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 16/1 (OBR. 24, ARK. 7) DOTYCZĄCE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z POSADOWIENIEM NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 16/1 (OBR. 24, ARK. 7) KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 600, DN 800 STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN.
114/GM/18 2018-04-25 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
-1403,10 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
114/GM/19 2019-05-20 KJS S.C. SŁAWOMIR BRONISZ JOLANTA WŁODARCZYK KRZYSZTOF WŁODARCZYK
1008,00 UMOWA NR: 40/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 32 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 32, "BISTRO ĆMA", CZ.DZ. 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 33,60 M2
114/IPS/19 2019-05-27 STOWARZYSZENIE LUBELSCY KUCHARZE DZIECIOM
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM
114/IR/14 2014-06-10 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
69987,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE.
114/IR/15 2015-06-30 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 252/IR/14 ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY PODSTAWOWEJ NA 31.07.2015
114/IR/16 2016-06-14 BUDIMEX S.A.
153750,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DODATKOWEGO ZADASZENIA PRZEJŚĆ STREFY DZIENNIKARZY NA POZIOMIE +3 STADIONU MIEJSKIEGO ARENA LUBLIN PRZY UL. STADIONOWEJ W LUBLINIE.
114/IR/17 2017-08-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
29677,44 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU POD URZĄDZENIAMI SIŁOWYMI, PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE
114/IR/18 2018-07-20 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 20.07.18 R. DO UMOWY NR 104/IR/18 Z DNIA 09.07.18 R. (DOK. PROJ. I SPECYFIKACJA TECH. PLACU ZABAW I REKREACJI ZEMBORZYCKA/SŁOWACKIEGO) DOTYCZĄCY POPRAWIENIA OMYŁKI PISARSKIEJ, BŁĘDNEGO WPISANIA USTĘPÓW W §8 UST. 10 - ZMIANA BRZMIENIA W/W §
114/IR/19 2019-08-12 IGBUD 2 I. JÓŹWIAK I M. JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA
65805,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZJAZDU Z ULICY RUSAŁKI W LUBLINIE DO OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ BOISK PIŁKARSKICH ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE OGRODZENIA DLA TYCH BOISK (DZ. NR 10/12, ARK. 5, OBR. 34)
114/IT/14 2014-12-15 LED BIS JERZY PROKOP
20832,76 ZAKUP AKCESORIÓW SIECIOWYCH.
114/IT/18 2018-11-23 LESZEK DANIEWSKI
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
114/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
114/KL/14 2014-03-04 RADIO LUBLIN S. A.
15000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS CYKLU SPOTKAŃ Z REPORTAŻEM PT. NA WŁSNE USZY.
114/KL/15 2015-02-12 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI "WIELOKULTUROWY LUBLIN"
114/KL/16 2016-02-11 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
15000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KABARETOWY UNIWEREK
114/KL/17 2017-01-24 MAGDALENA FRANCZAK
8000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " ZADOMOWIENIE"
114/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1280,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. " FROM FRONT AND FROM BEHIND, 13RD M.@ART.CONTACT 2018, BIAŁORUŚ, MOHYLEW."
114/KL/19 2019-02-12 MARIA JANKOWSKA
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT. GLOBALNE OCIEPLENIE (TYTUŁ ROBOCZY)
114/KP/14 2014-05-21 SYNERGIA SP. Z O.O.
19500,00 OPRACOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KONCEPCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO "KOMISARZ MACIEJEWSKI", NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN
114/KP/15 2015-07-10 AGORA SA
20836,20 USTALENIE ZASAD I WARUNKÓW WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY ORAZ SPRZEDAŻY ŚWIADCZEŃ W RAMACH OBJĘCIA PRZEZ GAZETĘ "CO JEST GRANE" WYŁĄCZNEGO PATRONATU PRASOWEGO NAD WYDARZENIEM CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW.
114/KP/16 2016-07-18 MULTIMEDIA FACTORY
8241,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W DN. 28-31.07.2016 NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA W RAMACH IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
114/KP/17 2017-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
114/KP/18 2018-12-05 TEATR STARY W LUBLINIE
3690,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
114/KP/19 2019-07-01 WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE
1230,00 REALIZACJA ŚWIADCZEŃ PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z AKADEMICKIMI MISTRZOSTWAMI EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ.
114/MZON/17 2017-08-10 ANNA WALENDA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA: 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
114/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 038 DO PE.
114/OR/15 2015-03-18 LESZEK GREGOROWICZ
1500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
114/OR/16 2016-12-28 "VIP CAR" SPÓŁKA Z OO
439848,00 DOSTWA NA POTRZEBY UML CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NADWOZIE TYPU SEDAN, 5 - OSOBOWY, MARKI RENAULT MODEL TALISMAN TYP: INTENS TCE 200 ROK PRODUKCJI 2016.
114/OR/17 2017-10-27 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
-587,52 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z 22.12.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 587,52 ZŁ DO WYSOKOŚCI 73051,20 ZŁ.
114/OR/18 2018-09-21 PIOTR ZAKRZEWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 193 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
114/OR/19 2019-03-07 MARTA BANACH
2086,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1-5 W DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE ORAZ NR 1-2 W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY.
114/OŚ/14 2014-10-02 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
118835,22 BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ- ETAP I KONTYNUACJA
114/OŚ/15 2015-07-29 PRZEMYSŁAW SIEBIELEC
4000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI,WERYFIKACJA DANYCH, PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWYCH
114/OŚ/16 2016-06-21 HRS INVESTMENTS SP. Z O.O.
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. RADOŚCI 4/7A
114/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
23600,30 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 9
114/OŚ/18 2018-07-20 PAWEŁ GŁAZOWSKI
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
114/OŚ/19 2019-04-26 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
71133,30 PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA DS. DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
114/OW/18 2018-09-19 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
2500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE AUDITOR WEWNĘTRZNY HACCP DLA 1 NAUCZYCIELA KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODZIE PIEKARZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
114/PN/14 2014-05-23 MAŁGORZATA PODGÓRSKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATU NT. PRAC KONSERWATORSKICH BUDYNKU KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU HERMAN
114/PN/15 2015-09-22 ANDRIY PAVLYSHYN
972,00 KOREKTA JĘZYKOWA PUBLIKACJI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
114/PN/18 2018-09-12 NAZARII ZANOZ
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
114/PN/19 2019-07-04 PPH YARD SP. Z O. O.
13160,00 USŁUGA NOCLEGOWA W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE 4S W DNIACH 8-28.09.2019 R.
114/ST/14 2014-05-12 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
114/ST/15 2015-01-26 DARIUSZ JÓŹWIAK
6000,00 ZIMA W MIEŚCIE
114/ST/16 2016-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
114/ST/17 2017-03-07 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LETNIE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
114/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
29920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
114/ST/19 2019-01-14 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
11048,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
114/WSP/19 2019-12-03 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
1491,24 WYDRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU "WYMYŚLMY WSPÓLNIE LUBLIN. PARTYCYPACYJNIE TWORZYMY INTELIGENTNĄ STRATEGIĘ LUBLIN 2030"
114/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
114/ZE/16 2016-08-03 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1150/OR/15 2015-10-13 JAROSŁAW KAPITAN
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 183 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1150/OR/19 2019-09-23 NORBERT KIDZIŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 111 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1151/OR/15 2015-10-15 SEBASTIAN MICHALSKI
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP 25.10.2015 R.
1151/OR/19 2019-09-23 MAGDALENA PRAJEL
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 112 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1152/OR/15 2015-10-15 ZBIGNIEW MACIUŁA
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP 25.10.2015 R.
1152/OR/19 2019-09-23 ŁUKASZ BIJAS
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 113 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1153/OR/15 2015-10-15 WOJCIECH POŹDZIK
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP 25.10.2015 R.
1153/OR/19 2019-09-23 AGNIESZKA ROZWADOWSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 114 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019
1154/OR/15 2015-10-15 JÓZEF PARCHETA
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP 25.10.2015 R.
1154/OR/19 2019-09-23 SŁAWOMIR OLCHOWY
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 115 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1155/OR/15 2015-10-15 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KONKRET" KUCZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
246,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY KOLEJARZA PRZY UL. KUNICKIEGO 35 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 168, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP.
1155/OR/19 2019-09-26 AGATA MRUGAŁA
MRUGAŁA AGATA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 116 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1156/OR/15 2015-10-09 DOROTA MENCZEWICZ
-1350,00 ANEKS DO UMOWY NR 949/OR/15 Z DNIA 1.10.2015 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY I SKRÓCENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
1156/OR/19 2019-09-23 ŁUKASZ BIJAS
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 117 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1157/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF KRÓL
230,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 184 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1157/OR/19 2019-09-23 BARTŁOMIEJ OSTROUCH
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 118 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1158/OR/15 2015-10-13 KAMIL SICZEK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 184 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1158/OR/19 2019-09-23 BARTŁOMIEJ OSTROUCH
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 119 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1159/OR/15 2015-10-13 LESZEK WÓJCIK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 187 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1159/OR/19 2019-09-23 ANDRZEJ WASIL
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 120 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
115/GM/14 2014-05-05 MAGDALENA URBANIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:16
115/GM/15 2015-04-08 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
22140,00 WYKONANIE 100 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI PRZECHODU I PRZEJAZDU, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
115/GM/16 2016-06-15 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA 5/1 (OBR. 22, ARK. 1) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH TJ. LINII KABLOWYCH SN, NN, STACJI TRANSFORMATOROWEJ W OBUDOWIE ŻELBETONOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
115/GM/17 2017-04-24 P.W. "BUDEX" ARTUR BUDEK
373,80 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO DZIERŻAWY - PODSTACJA PROSTOWNIKOWA DZIERŻAWY - PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY UL. LESZCZYŃSKIEGO
115/GM/18 2018-05-02 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
BORYŃ AGNIESZKA,BORYŃ CEZARY
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A AGNIESZKĄ I CEZARYM BORYŃ ORAZ MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NIERUCHOMNOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 9 (OBR. 73, ARK. 9), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WĄDOLNEJ 37, ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
115/GM/19 2019-05-20 KJS S.C. SŁAWOMIR BRONISZ JOLANTA WŁODARCZYK KRZYSZTOF WŁODARCZYK
939,00 UMOWA NR: 41/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY POW. 31,30 M2
115/IPS/19 2019-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
390,00 ZAKUP 26 BILETÓW NA KONCERT SYMFONICZNY - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU W DNIU 14.06.2019 R. DLA UCZESTNIKÓW WIECZORU SENIORA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020
115/IR/14 2014-06-10 JOLANTA SALAMUCHA "DA VINCI" STUDIO WNĘTRZ, PROJEKTOWANIE KUCHNI I ŁAZ
50553,00 DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY - SZAFEK Z BLATAMI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ LADY RECEPCYJNEJ W RECEPCJI NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ
115/IR/15 2015-07-01 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
39000,00 REMONT POMIESZCZEŃ X I VII PIĘTRA W BUDYNKU UM PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
115/IR/16 2016-06-14 HUP-BUD SP. Z O.O.
HUP-BUD SP. Z O.O.
84870,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. PODWALE 3A ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI TYPU SPLIT W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. NARUTOWICZA 37/39
115/IR/17 2017-08-03 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
7750,00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ORAZ ZAKUP, DOSTARCZENIE, MONTAŻ I USTAWIENIE NA TEJ NAWIERZCHNI STACJONARNEGO GRILLA W DZIELNICY TATARY W LUBLINIE
115/IR/18 2018-07-24 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
33210,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK PRZY UL. BAŚNIOWEJ ORAZ BUDOWĘ MIEJSCA SPOTKAŃ PRZY UL. BAŚNIOWEJ - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV
115/IR/19 2019-08-08 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
44895,00 REALIZACJA ROBÓT W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA PN. "REMONT INSTALACJI KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ, ODTWORZENIE POSADZEK, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WRAZ Z INNYMI, NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W PRZEDSZKOLU NR 76 W LUBLINIE, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 12".
115/IT/14 2014-12-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2656,80 TRANSMISJA DANYCH DO BOM-U PRZY UL. JAGIEŁŁY 10.
115/IT/18 2018-11-23 ROBERT DEREWENDA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
115/IT/19 2019-03-18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
115/KL/14 2014-03-04 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
75000,00 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ "WSCHODY" - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
115/KL/15 2015-02-13 FUNDACJA "5MEDIUM"
25000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - BEZPIECZNA E-SZKOŁA, EDYCJA V
115/KL/16 2016-02-11 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
7860,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "WARSZTATY Z CALINECZKĄ."
115/KL/17 2017-01-24 ANGELIKA SZCZYGIEŁ
3000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIEZWYKLI LUDZIE W ZWYKŁYCH MIEJSCACH."
115/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1770,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "ŻERTWA/ 8. POLSKA WIOSNA TEATRALNA WE LWOWIE" ,
115/KL/19 2019-02-12 ZBIGNIEW KOWALCZYK
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT. MŁODE PIOSENKI.
115/KP/14 2014-05-21 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE UŻYCZENIE GMINIE LUBLIN EKRANU LED WRAZ Z KONSTRUKCJĄ MOBILNĄ NA POTRZEBY WYDARZENIA "CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2014"
115/KP/15 2015-07-23 PGE OBRÓT S.A.
49200,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM PRZEZ SPONSORA WSPARCIA FINANSOWEGO CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW2015 W ZAMIAN ZA ZAPEWNIENIE PROMOCJI SPONSORA W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM
115/KP/16 2016-07-19 POLSKA PRESS SP. Z O.O.
7500,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY MIASTA LUBLIN W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016 - DODATEK SPECJALNY "INFORMATOR" KURIERA LUBELSKIEGO
115/KP/17 2017-11-24 VALERII KOZIUBA
2500,47 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z DYSKIEM, W TERMINIE 15.12.2017-5.01.2018 R. NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
115/KP/18 2018-12-05 PAPAYA FILMS SP. Z O. O.
20000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
115/KP/19 2019-07-15 R46 SP. Z O.O.
4550,00 OBSŁUGA LOGISTYCZNA NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW ORAZ MIASTA LUBLIN.
115/MZON/17 2017-08-28 IZA TOMASIAK
0,00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: ZLECENIODAWCA ZLECA A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 1. WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2. ZADANIA ZLECENIOBIORCY OKREŚLONE W PKT 1 OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA DZIECKA LUB OSOBY ZAINTERESOWANEJ NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNIEGO JEJ BADANIA I PRZEDŁOŻONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ LUB BEZ BEZPOŚREDNIEGO BADANIA, JEŻELI DOKUMENTACJA MEDYCZNA BĘDZIE WYSTARCZAJĄCA DO WYDANIA ORZECZENIA A CIĘŻKA PRZEWLEKŁA OGRANICZAJ ĄCA MOŻLIWOŚĆ PORUSZANIA SIĘ CHOROBA LUB POBYT W SZPITALU UNIEMOŻLIWI DZIECKU LUB OSOBIE ZAINTERESOWANEJ PRZYBYCIE NA POSIEDZENIE, UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADU ORZEKAJĄCEGO, WYDAWANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ OD ORZECZEŃ USTALANIE ZAKRESU I KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ROZPATRYWANYCH WNIOSKÓW. 3. UDZIAŁ W POSIEDZENIU SKŁADU ORZEKAJĄCEGO JAKO CZŁONEK POWOŁANY DO KONSULTACJI W SWOJEJ MEDYCZNEJ SPECJALNOŚCI, SPORZĄDZANIE OCENY O STANIE ZDROWIA DZIECKA LUB OSOBY ZAINTERESOWANEJ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. 4. PROWADZENIE EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY.
115/OR/14 2014-05-08 ADAM JEZIERSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 110 DO PE.
115/OR/15 2015-03-13 KRZYSZTOF PASZCZYK
200,00 POMOC PRZY ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W DNIU 15-16.03.2015 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
115/OR/16 2016-12-28 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1843,00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH LUBLIN.
115/OR/17 2017-10-31 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
115/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF TOŚ
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 194 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
115/OR/19 2019-03-07 RENATA OWCZAREWICZ
2478,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1-4 W DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA ORAZ NR 1-3 W DZIELNICY PONIKWODA.
115/OŚ/14 2014-10-21 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
116,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓKI ODPADÓW NR 710/OŚ/CP/2006 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI PODEJMOWANYCH W DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW.
115/OŚ/15 2015-08-04 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
20000,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 3/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
115/OŚ/16 2016-06-21 APTEKA MGR FARM. BARBARA STANICKA
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. ORLEJ 10.
115/OŚ/17 2017-06-20 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
151771,86 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
115/OŚ/18 2018-07-20 ANDRZEJ HRYHORCZUK
--WÓJCIK BOGUSŁAWA,LEKAN CZESŁAW
4880,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
115/OŚ/19 2019-04-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
455100,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W ROKITNIE, POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW.
115/OW/18 2018-09-19 PROFESJONALNE SYSTEMY AUTOMATYKI SŁAWOMIR BADOCHA
5400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA FALOWNIKÓW W UKŁADACH NAPĘDOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
115/OW/19 2019-09-19 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY PN. "EDUKACJA EKONOMICZNA DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I SENIORÓW - WSPÓŁPRACA SEKTORA FINANSOWEGO Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" ZAWARTEGO W DNIU 18.09.2017 R. - DOT. ZMIANY TERMINU.
115/PN/14 2014-05-29 ABRYS SP Z O.O.
12127,80 PUBLIKACJA DWÓCH ARTYKUŁÓW W MIESIĘCZNIKU PRZEGLĄD KOMUNALNY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
115/PN/15 2015-09-23 ZAKŁAD LECZNICZY "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
12052,00 ZAPEWNIENIA NOCLEGU ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 24/25.09.2015 R., DLA 37 UCZESTNIKÓW PRAKTYCZNEGO SEMINARIUM 2) ŚWIADCZENIA USŁUGI RESTAURACYJNEJ I DOTYCZĄCEJ PODAWANIA POSIŁKÓW (KOLACJA) DLA 37 OSÓB, W DNIU 24.09.2015 R.; 3) WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ DLA 50 OSÓB WRAZ Z PRZERWĄ KAWOWĄ SERWIS CAŁODZIENNY DLA 47 UCZESTNIKÓW W DNIU 25.09.2015 R.; 4) ŚWIADCZENIA USŁUGI RESTAURACYJNEJ I DOTYCZĄCEJ PODAWANIA POSIŁKÓW (LUNCH) DLA 47 OSÓB W DNIU 25.09.2015 R.
115/PN/18 2018-09-12 VIKTORIIA ZENINA
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
115/PN/19 2019-07-09 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14200,00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST: 1) PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW GRUPOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (ZWANYCH DALEJ UCZESTNIKAMI PROJEKTU) Z OBSZARU FUNKCJONALNEGO PROJEKTU Z ZAKRESU ARANŻACJI WITRYN SKLEPOWYCH; 2) PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ DORADCZYCH DLA KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW; 3) WYKONANIE W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU WITRYNY SKLEPOWEJ, KTÓRA SWOIM CHARAKTEREM POWINNA NAWIĄZYWAĆ DO OBSZARU PROJEKTU I UWZGLĘDNIAĆ SPECYFIKĘ POBLISKIEGO STAREGO MIASTA, BĘDĄCYCH EFEKTEM PRZEPROWADZENIA POWYŻSZYCH FORM WSPARCIA.
115/ST/15 2015-01-26 FUN SAIL TOMASZ MADEJ
4680,00 ZIMA W MIEŚCIE
115/ST/16 2016-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW- PŁYWANIE
115/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
40000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. 5. MARATON LUBELSKI"
115/ST/18 2018-01-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
13600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
115/ST/19 2019-01-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
33112,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
115/WSP/19 2019-12-03 RADIO LUBLIN S. A.
2890,50 PROWADZENIE KAMPANII RADIOWEJ W RAMACH PROJEKTU "WYMYŚLMY WSPÓLNIE LUBLIN. PARTYCYPACYJNIE TWORZYMY INTELIGENTNĄ STRATEGIĘ LUBLIN 2030"
115/WZP/19 2019-03-01 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
115/ZE/16 2016-08-03 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1160/OR/15 2015-10-13 EMIL PIOTROWSKI
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 188 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1160/OR/19 2019-09-23 PIOTR ŻURAWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 121 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1161/OR/15 2015-10-13 JACEK KACZKOWSKI
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 189 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1161/OR/19 2019-09-23 JANUSZ CIOCZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 122 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1162/OR/15 2015-10-13 KRZYSZTOF LEŚNIAK
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 190 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1162/OR/19 2019-09-23 MAREK MISIURA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 123 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1163/OR/15 2015-10-13 RAFAŁ KUNA
230,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 191 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1163/OR/19 2019-09-23 JANUSZ CIOCZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 124 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1164/OR/15 2015-10-13 TOMASZ GRĄDZIEL
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 192 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1164/OR/19 2019-09-23 RAFAŁ KOŁTYŚ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 125 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1165/OR/15 2015-10-13 MARIUSZ MUSIATOWICZ
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 193 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1165/OR/19 2019-09-23 AGATA KARPIŃSKA-BIELAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 126 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1166/OR/15 2015-10-13 WOJCIECH KRZACZEK
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 194 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1166/OR/19 2019-09-23 ANETA SKASSA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 127 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1167/OR/15 2015-10-13 PIOTR ZAKRZEWSKI
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 195 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1167/OR/19 2019-09-23 ANNA PUTON
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 128 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1168/OR/15 2015-10-13 TOMASZ KWIATOSZ
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 196 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1168/OR/19 2019-09-23 MACIEJ GOŁĘBIOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 129 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1169/OR/15 2015-10-13 WALDEMAR NALBERSKI
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 197 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1169/OR/19 2019-09-23 KINGA TOPYŁO
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 130 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
116/GM/14 2014-05-07 ADAM FILIPEK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
116/GM/16 2016-06-27 SOPEXA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
250,00 UMOWA NR: 30/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, UL. AGRONOMICZNA - TABLICA REKLAMOWA POD TABLICĘ INFORMACYJNĄ TRZY ZNAKI SMAKU CEBULARZ LUBELSKI CHOG, AL. WARSZAWSKA/UL. AGRONOMICZNA POW. 2 M2
116/GM/17 2017-04-24 WOJCIECH KONASZCZUK
266,04 UMOWA NR: 1016/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY POLOWE.
116/GM/18 2018-05-16 --WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEZ WILLOWA II SP. Z O.O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE ZLOKALIZOWANEJ W LUBLINIE W UL. KDD STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK ULICY JANTAROWEJ Z ULICĄ BERYLOWĄ.
116/GM/19 2019-05-20 ZET.KA ZBIGNIEW KUBIK
300,00 UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA DZ. NR 16/3 (OBR. 42, ARK. 5) POŁOŻONEJ PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY Z PRZEZNACZENIEM POD TABLICĘ REKLAMOWĄ
116/IPS/19 2019-05-28 MEBLOBRANIE.PL SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
116/IR/14 2014-06-12 PAWEŁ TIEPŁOW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 250/IR/13 DOT. PRZESUNIĘCIA TERMINU REALIZACJI NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24.05.2015
116/IR/15 2015-06-24 DACH-MACH MACIEJ KUROPATWIŃSKI
19220,26 NAPRAWA POKRYCIA DACHU RATUSZ ( BUDYNEK NR 1) PRZY PL.KRÓLA WŁ.ŁOKIETKA 1
116/IR/16 2016-06-14 INTER GARTEN MAŁGORZATA JORDAN-SZYKUŁA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 22/IR/16 Z DNIA 01.03.2016 R. NA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA WYKONANIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY UL. ALTANOWEJ W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU REALIZACJI DO DNIA 31 SIERPNIA 2016 R.
116/IR/17 2017-08-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
28000,00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 1, UL. WILEŃSKA 19 W LUBLINIE
116/IR/18 2018-08-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
5358,87 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, LOKALIZACJA: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 47, LUBLIN
116/IR/19 2019-08-08 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
14844,16 REALIZACJA ROBÓT W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W RAMACH ZADANIA PN. "REMONT INSTALACJI KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ, ODTWORZENIE POSADZEK, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WRAZ Z INNYMI, NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W PRZEDSZKOLU NR 76, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 12 W LUBLINIE".
116/IT/14 2014-12-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5000,00 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU RADIOWEGO DO BOM-ÓW PRZY UL. POCZTOWEJ 1 I UL. ŻYWNEGO 8.
116/IT/18 2018-11-23 ZDZISŁAW DROZD
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
116/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
116/KL/14 2014-03-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ RODZINALIA 2014
116/KL/15 2015-02-16 TOMASZ WÓJCICKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO
116/KL/16 2016-02-11 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE GOSPEL
10000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - " WIOSNA GOSPEL 2016", UMOWA NR 116/KL/16 Z DNIA 11.02.2016
116/KL/17 2017-01-24 MACIEJ PAŁKA
8000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "KOMIKS OSTATNI SEANS W KINIE CORSO"
116/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TRANSAKCYJA ", MONODRAM.
116/KL/19 2019-02-12 MARIANA KRIL
9000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT. "ZAINSPIROWANI UKRAINĄ. LUBELSKIE ROZMOWY O WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ (TYTUŁ ROBOCZY)".
116/KP/14 2014-05-28 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU ZORGANIZOWANIA W DNIACH 24-27 LIPCA 2014 R. IMPREZY PROMOCYJNEJ CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
116/KP/15 2015-07-10 POLITECHNIKA LUBELSKA
3500,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNO - PROMOCYJNEGO PN."UDZIAŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ W "BUDAPEST OPEN INTERNATIONAL FOLKLORE MEETING".
116/KP/16 2016-07-13 ZAPOL SOBCZYK SPÓŁKA JAWNA
2767,50 USŁUGA WYKONANIA ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ V: MAPY - FORMAT A4
116/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA KUCABA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
116/KP/19 2019-07-16 FABRYKA REKLAM DAWID CZAJA
6396,00 OBSŁUGA LOGISTYCZNA NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019
116/MZON/17 2017-12-21 DOROTA BRZYSZKO
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
116/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 005 DO PE.
116/OR/15 2015-03-13 DANIEL PAWLIKOWSKI
200,00 POMOC PRZY ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W DNIU 15-16 MARCA 2015 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
116/OR/16 2016-12-28 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
134579,42 UBEZPIECZNIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY LUBLIN.
116/OR/17 2017-11-13 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
116/OR/18 2018-09-21 WALDEMAR NALBERSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 195 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
116/OR/19 2019-03-07 AGNIESZKA FERENC
1924,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1-6 W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY ORAZ NR 1 W DZIELNICY SŁAWINEK.
116/OŚ/14 2014-10-21 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
116,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NR MIOŚ/78/1430/2004 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI PODEJMOWANYCH W DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW.
116/OŚ/15 2015-08-04 EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
59655,00 PRZYGOTOWANIE FILMU W RAMACH PROJEKTU Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015 PN. "LUBLIN PRZYJAZNY ROWERZYSTOM - USPRAWNIENIE RUCHU ROWEROWEGO NA TERENIE MIASTA" WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
116/OŚ/16 2016-06-20 TONSMEIER WSCHÓD SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 95/OŚ/16 - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
116/OŚ/17 2017-06-27 WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP Z O.O.
10160,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA.
116/OŚ/18 2018-07-20 KRZYSZTOF DZIEWULSKI
4200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
116/OŚ/19 2019-04-29 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY NA CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE MIESZKAJĄ NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
116/OW/18 2018-09-20 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
1834,00 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
116/PN/14 2014-05-27 MAGDALENA BIS
2240,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW "WSPÓŁPRACA W GRUPIE - BUDOWA ZESPOŁU", W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH"
116/PN/15 2015-09-28 ŁUKASZ JASINA
1230,00 POPROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY AUTORSKI PROGRAM - "MIĘDZY FIKCJĄ A FAKTAMI. WZAJEMNY OBRAZ POLAKÓW I UKRAIŃCÓW W LITERATURZE, FILMIE I MEDIACH" PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
116/PN/18 2018-09-12 BOHDAN YARMOSHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
116/PN/19 2019-07-09 HALINA PODLASZEWSKA
5000,00 WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH POD KĄTEM MERYTORYCZNYM, W CELU ZLECENIA PRZEZ ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH ZADANIA PRZYGOTOWANIA ROBÓT INWESTYCYJNYCH.
116/ST/14 2014-03-14 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
2000,00 IV POLISH OPEN KARATE SHINKYOKUSHIN DZIECI, KADETÓW I JUNIORÓW
116/ST/15 2015-01-28 CORNER MEDIA
10000,00 PROMOCJA MIASTA W CZASIE X GALI SPORTOWIEC ROKU 2014 WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
116/ST/16 2016-03-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW
116/ST/17 2017-03-15 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
116/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
116/ST/19 2019-01-23 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
41196,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
116/WZP/19 2019-03-01 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
116/ZE/16 2016-08-03 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1170/OR/15 2015-10-13 ADAM KAWKA
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 198 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1170/OR/19 2019-09-23 ADAM SZMYDKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 131 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1171/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ NOWAKOWSKI
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 200 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1171/OR/19 2019-09-23 ADAM SZMYDKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 132 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1172/OR/15 2015-10-13 JACEK ODÓJ
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 201 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1173/OR/15 2015-10-13 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 204 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1173/OR/19 2019-09-23 ARTUR KĘPA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 134 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1174/OR/15 2015-10-13 MARIUSZ PSZCZOŁA
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 205 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1174/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ WARTACZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 135 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1175/OR/15 2015-10-13 TOMASZ DWORAK-BAHAN
180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 208 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1175/OR/19 2019-09-23 ADAM CIEPAŁOWICZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 136 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1176/OR/15 2015-10-13 MAREK KOSICKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 026 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1176/OR/19 2019-09-23 DOMINIK ŁOLIK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 137 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1177/OR/15 2015-10-19 EWA SZARUGA
160,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 081 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1177/OR/19 2019-09-23 AGNIESZKA CHARACHAJCZUK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 138 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1178/OR/15 2015-10-19 PIOTR KACHNIARZ
195,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 138 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
1178/OR/19 2019-09-23 ADAM CIEPAŁOWICZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 139 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1179/OR/15 2015-10-01 ZBIGNIEW DUBIEL
3000,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM UMÓW ZAWIERANYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH PEŁNOMOCNIKOWI PREZYDENTA DO SPRAW WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE I OPINIOWANIE ZARZĄDZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
1179/OR/19 2019-09-23 DOMINIK ŁOLIK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 140 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
117/GM/14 2014-05-08 BUCZKOWSKI KRZYSZTOF
40,00 UMOWA NR: 49/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:10
117/GM/15 2015-04-02 NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO FAMILIA SPÓŁKA PARTNERSKA DANIŁOŚ, GŁ
180,00 UMOWA NR: 59/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JURANDA MIEJSCA POSTOJOWE : UL.JURANDA 9B POW. ; 60
117/GM/16 2016-06-16 EWELINA WIŚNIEWSKA CAFE AMSTERDAM
360,00 UMOWA NR: 31/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA KIOSK HANDLOWY, UL. LWOWSKA, 18 M2
117/GM/17 2017-04-10 CHARON P.H.U. USŁUGI POGRZEBOWE ANDRZEJ DĘBIŃSKI
1818,00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA 12 DZIERŻAWY - INNE USŁUGI BUDOWLANE : UL.CMENTARNA 12 POW. ; 1212
117/GM/18 2018-04-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PAWELEC-SOBÓTKA DOROTA,SOBÓTKA SŁAWOMIR
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM DOROTĄ PAWELEC-SOBÓTKĄ I SŁAWOMIREM SOBÓTKĄ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 544/1 I 547 (OBR. 72, ARK. 3), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
117/GM/19 2019-05-20 ELŻBIETA DROZDOWSKA
200,00 UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA UPRAWY.
117/IPS/19 2019-05-31 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
2700,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS LUBELSKICH DNI SENIORA W DN. 7.06.2019 R. W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM RPO WL NA LATA 2014 - 2020
117/IR/14 2014-05-26 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
341940,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BUDYNKU ŻŁOBKA, USYTUOWANEGO, PRZY UL. MŁODEJ POLSKI 30 W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
117/IR/15 2015-07-06 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
149937,00 DOBUDOWA WÓZKOWNI W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3 W LUBLINIE, UL. WOLSKA 5
117/IR/16 2016-06-14 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 78/IR/16 Z DN. 17.05.2016 DOT. " ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE" - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
117/IR/17 2017-08-07 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
14145,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PŁYTY WOTYWNEJ CHACZKARU NA PLACU JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE.
117/IR/18 2018-08-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1377,99 UMOWA NR 18-C1/UP/00747 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - WOLIERA DLA PAWI I ALTANA W OGRODZIE SASKIM
117/IR/19 2019-09-09 "HA-DESK" USŁUGI PROJEKTOWE HANNA IŻYCKA
"HA-DESK" USŁUGI PROJEKTOWE HANNA IŻYCKA
61500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ KUCHNI I ZAPLECZA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84 W LUBLINIE
117/IT/14 2014-12-15 SWOBODA.NET.PL TOMASZ AUGUSTYŃSKI
29151,00 BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W BOM-ACH PRZY UL. JAGIEŁŁY 10, UL. POCZTOWA 1, UL. ŻYWNEGO 8.
117/IT/18 2018-11-26 PIOTR GAWRYSZCZAK
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
117/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
117/KL/14 2014-03-05 BARTŁOMIEJ SĘCZAWA
2750,00 WYKONANIE JEDNEGO EGZEMPLARZA STATUETKI DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN DLA MECENASA KULTURY 2013
117/KL/15 2015-02-16 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
40000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, KAROL WOJTYŁA MEMORIAL LECTURES, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
117/KL/16 2016-02-11 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
14800,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 15-26 LUTEGO 2016 R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
117/KL/17 2017-01-24 LUCJAN DEMIDOWSKI
9000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " ARTYŚCI LUBELSCY"
117/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ KASIAK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZAWÓD DZIENNIKARZ. WSPOMNIENIE O L. UNGERZE."
117/KL/19 2019-02-12 AGNIESZKA SZWAJGIER
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALEGO PN. ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ.
117/KP/14 2014-05-21 MICHAŁ ŚLIWA
2500,00 AUTORSKI POKAZ SZTUK CYRKOWYCH Z PRZEPROWADZENIEM DWUGODZINNYCH WARSZTATÓW W DNIU 4 CZERWCA 2014R.
117/KP/15 2015-07-06 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
30338,56 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2015
117/KP/16 2016-07-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
1300,00 PRODUKCJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI NA POTRZEBY PROMOCJI W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016, WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
117/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA ADAMCZYK
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
117/KP/18 2018-12-06 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
10824,00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA W SZOPCE BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
117/KP/19 2019-07-17 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
4858,50 ORGANIZACJA I OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019.
117/MZON/17 2017-12-21 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
117/OR/14 2014-05-08 ELŻBIETA DUBIELIS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-147 DO PE.
117/OR/15 2015-03-18 GRZEGORZ MARCINIAK
800,00 PRZYGOTOWANIE EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ MATERIAŁÓW, KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH DO I Z SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE PAKIETÓW Z KARTAMI DO GŁOSOWANIA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC 15 MARCA 2015 R.
117/OR/16 2016-12-28 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
35322,15 UBEZPIECZNIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
117/OR/17 2017-11-17 KLIMA-SOFT ŁUKASZ KOWALCZYK
1659,02 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z 23.05.2017 R. I ANEKSU 76/OR/17 Z 26.05.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 1659,02 ZŁ DO WYSOKOŚCI 71265,68 ZŁ.
117/OR/18 2018-09-21 ADAM KAWKA
275,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 196 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
117/OR/19 2019-03-07 GRZEGORZ SZUST
2106,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. OBWODY NR 1-4 W DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY ORAZ NR 1-2 W DZIELNICY SŁAWIN ORAZ NR 1 W DZIELNICY SZEROKIE.
117/OŚ/14 2014-10-27 AGORA SA
2829,00 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
117/OŚ/15 2015-08-10 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
1209977,84 W RAMACH ANEKSU GMINA ZOBOWIĄZUJE SIE DO POKRYCIA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ MOSIR W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW.KWOTA ZOBOWIĄZAŃ GMINY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 3 659 977,84 ZŁ.
117/OŚ/16 2016-06-20 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ANNA TROJANOWSKA -KANIUGA
36950,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 8
117/OŚ/17 2017-06-26 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
89403,72 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
117/OŚ/18 2018-07-20 MIECZYSŁAW SKÓRSKI
17200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
117/OŚ/19 2019-05-07 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY NA STERYLIZACJĘ/KASTRACJĘ KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, BYTUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
117/OW/18 2018-09-19 PROFESJONALNE SYSTEMY AUTOMATYKI SŁAWOMIR BADOCHA
4800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODSTAW TECHNIKI NAPĘDOWEJ Z ZASTOSOWANIEM FALOWNIKÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
117/OW/19 2019-11-21 GMINA GARBÓW
0,00 POROZUMIENIE W CELU OKREŚLENIA ZAKRESU I ZASAD WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ (WOJ. LUBELSKIE)" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020.
117/PN/14 2014-05-27 BARBARA SMOCZYŃSKA
2240,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW "WSPÓŁPRACA W GRUPIE - BUDOWA ZESPOŁU" W DN.12-13.06.14, W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH"
117/PN/15 2015-09-28 CATERING-LUBLIN.PL ANNA SZYMAŃSKA-TYBUREK
19905,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PANELI DYSKUSYJNYCH I SEMINARIUM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-3-.10.2015 R. W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - PROMOCJA 25-LECIA POLSKI SAMORZĄDOWEJ..."
117/PN/18 2018-09-12 KHRYSTYNA BODNAR
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
117/PN/19 2019-07-15 OLENA OBORONOVA
1498,65 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
117/ST/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA "XXI ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKALANEJ POCZEKAJKA CUP 2014"
117/ST/15 2015-02-03 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH -SZACH KRÓLOWI
117/ST/16 2016-01-19 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
78000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. SENIORÓW- CROSS
117/ST/17 2017-04-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GŁÓWNE MP SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW-50 M"
117/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
159670,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
117/ST/19 2019-01-28 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
92242,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR 'BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH - PŁYWALNIA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "ŁABĘDZIA" PRZY UL. ŁABĘDZIEJ 4
117/WZP/19 2019-03-07 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
117/ZE/16 2016-08-03 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1180/OR/15 2015-10-19 PATRYK DOMAGAŁA
650,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP 25.10.2015 R.
1180/OR/19 2019-09-23 ZBIGNIEW ŁĘCKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 141 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1181/OR/15 2015-10-19 TADEUSZ GRZYWACZ
850,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
1181/OR/19 2019-09-23 MAREK KOSICKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 142 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1182/OR/15 2015-10-19 MARIUSZ OLBROMSKI
650,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU W WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1182/OR/19 2019-09-23 DOROTA OSTROUCH
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 143 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1183/OR/15 2015-10-19 KRZYSZTOF MIROWSKI
650,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP
1183/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ KALINOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 144 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1184/OR/15 2015-10-19 ROBERT SZYMAŃSKI
1700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, DOSTARCZANIE DO OKW BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW OD OKW, PORZĄDKOWANIE WYPOSAŻENIA LOKALI OKW PO ODBYTYCH WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU DNIA 25.10.2015 R.
1184/OR/19 2019-09-23 MAREK KOSICKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 145 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1185/OR/15 2015-10-19 KRZYSZTOF PASZCZYK
1700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, DOSTARCZANIE DO OKW BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW OD OKW, PORZĄDKOWANIE WYPOSAŻENIA LOKALI OKW PO ODBYTYCH WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1185/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ CHARKOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 146 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1186/OR/15 2015-10-19 STEFAN MIKOŁAJCZUK
1700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, DOSTARCZANIE DO OKW BRAKUJĄCYH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW OD OKW, PORZĄDKOWANIE WYPOSAŻENIA LOKALI OKW PO ODBYTYCH WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1186/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ CHARKOWSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 147 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1187/OR/15 2015-10-19 DARIUSZ WALCZYNA
1700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, DOSTARCZANIE DO OKW BRAKUJĄCYH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW OD OKW, PORZĄDKOWANIE WYPOSAŻENIA LOKALI OKW PO ODBYTYCH WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1187/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ STASIECZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 148 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1188/OR/15 2015-10-01 ANDRZEJ SZERLAK
2000,00 NADZÓR NAD CAŁOŚCIĄ PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ORAZ WYDRUKIEM SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP, DYŻUR WYBORCZY W DN. 25.10.2015 R.
1188/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ STASIECZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 149 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1189/OR/15 2015-10-05 DANUTA ŁABUDA
200,00 POMOC PRZY WYSYŁCE KORESPONDENCJI WYBORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.W DNIU 25.10.2015 R.
1189/OR/19 2019-09-23 GRZEGORZ ŚLUSARZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 150 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
118/GM/14 2014-05-09 WOJCIECH ZLOT
40,00 DZIERŻAWA - UL. SMOLUCHOWSKIEGO - GARAŻ - CZ. DZ. NR 76/4 (OBR. 43, ARK. 14) - POW. 18 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
118/GM/16 2016-06-29 ELŻBIETA MATWIEJUK
406,80 UMOWA NR: 1015/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
118/GM/17 2017-04-10 ELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
864,40 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FABRYCZNA DZIERŻAWY - INNE MIEJSCA POSTOJOWE, ZIELEŃ: FABRYCZNA POW. 868
118/GM/18 2018-05-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 85 (OBR. 11, ARK. 14) ORAZ 86 (OBR. 11, ARK, 14) ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
118/GM/19 2019-05-16 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
3690,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1/14 (OBR. 31, ARK. 1) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ {UL. WANDY PAPIEWSKIEJ}; {UL. ŚWIERKOWEJ}; {UL. ZBOŻOWEJ}, 2) NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1/17 (OBR. 31, ARK. 1) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ {UL. ŚWIERKOWEJ},) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 204/2 (OBR. 31, ARK. 1) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ - W CELU WYODRĘBNIENIA CZĘŚCI GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SIEDZIBĘ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCEGO STANU ZAAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW.
118/IPS/19 2019-05-31 CENTRUM STOMATOLOGII KOMPLEKSOWEJ ALDENT S.C. M. PARADOWSKA G. PARADOW
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
118/IR/14 2014-06-16 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR
14760,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OGRODZENIA FRAGMENTÓW MURÓW GRANICZĄCYCH Z WYKONANYM OGRODZENIEM OGRODU SASKIEGO PRZY AL. RACŁAWICKICH W LUBLINIE ORAZ ODNOWIENIE MURU W REJONIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO
118/IR/15 2015-07-06 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
3444,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW USYTUOWANEGO W LUBLINIE, PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 5B.
118/IR/16 2016-06-23 BUDIMEX S.A.
51660,00 PRZEPROWADZENIE KOLEJNYCH INTERWENCYJNYCH ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ RATOWNICZYCH DOT. " ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE"
118/IR/17 2017-08-07 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
112045,41 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I SCHODÓW PRZY UL. LWOWSKIEJ 6 W LUBLINIE
118/IR/18 2018-07-30 \"3K\" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 91/IR/18 Z DNIA 22.06.2018 R. (PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO), DOTYCZĄCY ZAKRESU ROBÓT PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PODWYKONAWCOM.
118/IR/19 2019-08-07 WOJCIECH ŻEMBROWSKI
66000,00 WYKONANIE ROBÓT W BRANŻY BUDOWLANEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. REMONT INSTALACJI KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ, ODTWORZENIE POSADZEK, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WRAZ Z INNYMI, NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 76 W LUBLINIE, UL. PADEREWSKIEGO 12
118/IT/14 2014-12-11 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
549856,13 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.
118/IT/18 2018-11-26 MARCIN JAKÓBCZYK
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
118/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
118/KL/14 2014-03-05 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
117000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO WSCHODNI SALON SZTUKI - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
118/KL/15 2015-02-16 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY LUBLIN BLUES SESSION
118/KL/16 2016-02-11 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
6240,00 ZAJĘCIA KULTURALNE PODCZAS AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2016
118/KL/17 2017-01-24 LYDIE CHARLOTTE KOTLINSKI
9012,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "SINGINIG ON THE SOUL TRAIN."
118/KL/18 2018-02-21 JACEK BRZEZIŃSKI
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PROVISORIUM - DZIENNIK PODRÓŻY".
118/KL/19 2019-02-12 PAWEŁ ZNAMIEROWSKI
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU FOTOGRAFIKA - PATRZĄC W GÓRĘ - ZAMKNIĘCIE TRYPTYKU - PROJEKTU OTWARTEGO (TYTUŁ ROBOCZY).
118/KP/14 2014-05-21 DOKAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA HISTORIA KUCHNI DAWNEJ LUBELSZCZYZNY
118/KP/15 2015-07-16 PIOTR JARUGA
5055,00 WYKONANIE ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH Z IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015 ORAZ Z WYDARZEŃ ZAPOWIADAJĄCYCH IMPREZĘ WRAZ Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH.
118/KP/16 2016-07-18 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
6582,96 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW REKLAMOWYCH - FILIŻANEK Z NADRUKIEM REKLAMOWYM, NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
118/KP/17 2017-11-27 KINGA KRASOWSKA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
118/KP/18 2018-12-06 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ
3936,00 WYNAJEM I OBSŁUGA APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
118/KP/19 2019-07-19 FOCUS HOTELS
6750,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2019
118/MZON/17 2017-12-21 AGATA KUROPATNICKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
118/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ KRUKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 091 DO PE.
118/OR/15 2015-03-18 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
200,00 OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD DZIELNIC ORAZ WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD DZIELNIC NA PLATFORMĘ WYBORCZĄ ORAZ ICH WERYFIKACJA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
118/OR/16 2016-12-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 795/OR/14 Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA DZIERŻAWIONEJ POWIERZCHNI O 60,2 M2 W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR "BYSTRZYCA" ORAZ ZMIANY OPŁAT, ODPOWIEDNIO: - ENERGIA CIEPLNA, MONITOROWANIE BUDYNKU - WZROST OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH O 3,38% - ENERGIA ELEKTRYCZNA W CZĘŚCI WYDZIAŁU ST - OPŁATA ZMNIEJSZYŁA SIĘ O 8,49% - ENERGIA ELEKTRYCZNA W CZĘŚCI BOM - ODCZYT WG. WSKAZAŃ LICZNIKA - WODA I ŚCIEKI ORAZ WYWÓZ ODPADÓW - WG. LICZBY ZATRUDNIONYCH OSÓB - WZROST OPŁAT O 5,55%.
118/OR/17 2017-11-20 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41391,49 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
118/OR/18 2018-09-21 ANDRZEJ BASAK
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 197 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
118/OR/19 2019-03-07 TOMASZ KLECZEK
2388,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1 W DZIELNICY ZA CUKROWNIĄ, NR 1-2 W DZIELNICY FELIN, NR 1 W DZIELNICY HAJDÓW-ZADĘBIE ORAZ NR 1-4 W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE.
118/OŚ/14 2014-10-27 JERZY ZIAJA
1000,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PT. "ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEMYSŁU W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI" W DNIU 17 LISTOPADA 2014 R. PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
118/OŚ/15 2015-08-11 KAN-POL PPHU IWONA ŁOSIEWICZ
17842,25 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
118/OŚ/16 2016-06-20 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
43550,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 10
118/OŚ/17 2017-06-29 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
26300,00 DOTACJA ZADANIA PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
118/OŚ/18 2018-07-20 EWA WIŚLIŃSKA
4360,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
118/OŚ/19 2019-05-08 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
4246,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU EKO ZBIÓRKA 2019.
118/OW/18 2018-09-19 PROFESJONALNE SYSTEMY AUTOMATYKI SŁAWOMIR BADOCHA
6000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W ZAKRESIE TECHNIK NAPĘDOWYCH Z ZASTOSOWANIEM FALOWNIKÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
118/OW/19 2019-11-29 FESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62623,73 DOSTAWA STANOWISKA DO OBSŁUGI UKŁADÓW WYKONAWCZYCH OPARTYCH NA URZĄDZENIU ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM ORAZ LICENCJI - OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA I SYMULACJI UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH I ELEKTROHYDRAULICZNYCH FLUIDSIM W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
118/PN/15 2015-09-29 BARTŁOMIEJ PEJO
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "POLSKA JAKO AKTYWNY CZŁONEK UE - PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W RAMACH PROJEKTU CKW
118/PN/18 2018-09-12 YARYNA KRUCHENIUK
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
118/PN/19 2019-07-15 IRYNA SEGINA
1498,65 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
118/ST/14 2014-04-24 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE MEMORIAŁ IM. ST. ZALEWSKIEGO
118/ST/15 2015-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
4400,00 UMIEM PŁYWAĆ-PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE
118/ST/16 2016-03-03 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
118/ST/17 2017-02-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- II KOZIOŁEK BASKET CUP LUBLIN 2017"
118/ST/18 2018-01-22 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6120,00 PROWADZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
118/ST/19 2019-01-11 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
49248,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
118/WZP/19 2019-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
118/ZE/16 2016-08-03 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1190/OR/19 2019-09-23 "COMMTRONIX" WOJCIECH WAJCHT
"COMMTRONIX" WOJCIECH WAJCHT
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 151 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1191/OR/19 2019-09-23 KAMIL PYDA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 152 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1192/OR/15 2015-10-01 EWA ZAWIŚLAK
1530,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU I SENATU ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.W DNIU 25.10.2015 R.
1192/OR/19 2019-09-23 TOMASZ WOJTYŁA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 153 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1193/OR/15 2015-10-01 RENATA WOLSKA
1630,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU I SENATU ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
1193/OR/19 2019-09-23 ARTUR PRUS
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 154 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1194/OR/15 2015-10-01 GRAŻYNA TRYBUŁA
1480,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO OKW, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
1194/OR/19 2019-09-23 ARTUR PRUS
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 155 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1195/OR/15 2015-10-01 IWONA SORAL
1480,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO OKW, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP. DNIA 25.10.2015 R.
1195/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ GZIUT
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 156 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1196/OR/15 2015-10-01 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1480,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO OKW, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
1196/OR/19 2019-09-23 KAZIMIERZ FIRSZT
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 157 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1197/OR/15 2015-10-01 GRAŻYNA KOPROWSKA
1480,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO OKW, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.
1197/OR/19 2019-09-23 JUSTYNA KULICKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 158 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1198/OR/15 2015-10-01 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1480,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO OKW, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
1198/OR/19 2019-09-23 SYLWESTER BARYŁA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 159 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1199/OR/15 2015-10-01 EWA BONDARUK
1450,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UZWGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O DOPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
1199/OR/19 2019-09-23 WOJCIECH POJĘTA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 160 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
119/GM/14 2014-05-09 MIECZYSŁAW MIŁEK
30,00 UMOWA NR: 51/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
119/GM/15 2015-04-08 SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O. O.
5317,65 UMOWA NR: 61/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CHEMICZNA DZIERŻAWY - INNE OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA I CZĘŚĆ BUDYNKU : UL.CHEMICZNA POW. OK. ; 3939
119/GM/16 2016-07-01 CUSTOM P.KLAUDA, M. MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
1400,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RYBNEJ 13 - TZW. PLAC RYBNY Z PRZEZNACZENIEM NA "PROJEKT LETNI".
119/GM/17 2017-04-25 ELŻBIETA KUTRZEPA
98,56 UMOWA NR: 1017/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
119/GM/18 2018-05-16 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
384,20 UMOWA NR: 39/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WOLSKA DZIERŻAWY DROGA DOJAZDOWA, POPRAWA WARUNKÓW: UL. WOLSKA POW.; 226
119/GM/19 2019-05-24 RADOSŁAW KWIATKOWSKI
300,00 UMOWA NR: 1009/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
119/IPS/19 2019-05-28 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZENIA DLA SENIORÓW POD NAZWĄ LUBELSKIE SPOTKANIA SENIORÓW LUBSENIOR W DNIACH 25-27 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
119/IR/14 2014-06-12 EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 84/IR/14 DOTYCZĄCY SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W KOMPARYCJI UMOWY DOT. " WYKONAWCY"
119/IR/15 2015-07-10 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
94710,00 REMONT OGÓLNOBUDOWLANY POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA NR 5 W LUBLINIE, UL. SOWIA 4
119/IR/16 2016-06-23 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
141450,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ORAZ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE, PRZY AL. RACŁAWICKICH 5 I 7 W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.POŻ. WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH
119/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
59655,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KUCHENNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
119/IR/18 2018-07-31 EDACH SP. Z O.O.
1294226,91 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZYLEGŁYMI POMIESZCZENIAMI WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH INSTALACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9
119/IR/19 2019-08-26 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
33210,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOPOSAŻENIEM ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW I TERENÓW REKREACYJNYCH /ETAP II/ NA DZIAŁCE NR 2 I NR 3 OBR. 11 ARK. 16 PRZY UL. SKRZYNICKIEJ W LUBLINIE
119/IT/14 2014-12-15 COMARCH POLSKA SA
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA RZECZ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO - LUBELSKA BIBILIOTEKA WIRTUALNA
119/IT/18 2018-11-23 ZBIGNIEW JURKOWSKI
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
119/IT/19 2019-03-18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM.JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
119/KL/14 2014-03-06 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
18000,00 III LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. J.KACZMARSKIEGO "METAMORFOZY SENTYMENTALNE" - MIASTO KULTURY
119/KL/15 2015-02-17 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
5000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
119/KL/16 2016-02-12 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
8000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY,"FANTASTYCZNE FERIE", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19 A UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE.
119/KL/17 2017-01-24 PAWEŁ KORBUS
8000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT ." MIEJSCA, NIE-MIEJSCA"
119/KL/18 2018-02-21 JOLANTA MĘDEROWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."INDYWIDUALNOŚĆ OBRAZU."
119/KL/19 2019-02-12 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KARUZELA SZTUKI WŚRÓD ZMYSŁÓW, DOTACJA 15 000 ZŁ.
119/KP/14 2014-05-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA ECO - DZIEŃ DZIECKA W HOTELU AGIT
119/KP/15 2015-07-16 KRZYSZTOF SZLĘZAK
3690,00 WYKONANIE ARTYSTYCZNYCH ZDJĘĆ Z IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W LUBLINIE, DOKUMENTUJĄCYCH WSZYSTKIE ODBYWAJĄCE SIĘ W RAMACH IMPREZY WYDARZENIA, WRAZ Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH.
119/KP/16 2016-07-20 KAMUZI KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 87/KP/16 Z DNIA 23.06.2016R., ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH UMOWY.
119/KP/17 2017-11-27 KLAUDIA KOWALCZYK
1500,00 PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE I MONTAŻ DWÓCH 1-GODZINNYCH AUDYCJI RADIOWYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
119/KP/18 2018-12-04 TARARARA JAROSŁAW KOZIARA
11000,00 WYKONANIE INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ "GWIAZDOZBIÓR" WRAZ Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
119/KP/19 2019-07-19 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
21033,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA GMINY LUBLIN.
119/MZON/17 2017-12-21 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZL ZA 1 PROTOKÓŁ
119/OR/14 2014-05-08 LESZEK WÓJCIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 186 DO PE
119/OR/15 2015-03-18 PAWEŁ LUTY
2500,00 PRZYGOTOWANIE, BIEŻĄCA MODYFIKACJA ORAZ NADZÓR NAD SYSTEMEM INFORMATYCZNYM WSPOMAGAJĄCYM OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ WYBORÓW DO RAD DZIELNIC, OBSŁUGA MKW, PRZYGOTOWANIE WZORÓW KART DO GŁOSOWANIA ORAZ WZORÓW OBWIESZCZEŃ MKW, PRZYGOTOWANIE WZORU PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA, DYŻUR INFORMATYCZNY
119/OR/16 2016-12-30 EWA DADOS
48000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
119/OR/17 2017-11-28 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3352,01 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 62,88 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZ O 2397,61 ZŁ/M-SC , - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 696,08 ZŁ/M-SC, - SPRZĄTANIE O 258,32 ZŁ/M-SC.
119/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ NOWAKOWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 198 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
119/OR/19 2019-03-07 AGNIESZKA KOSTECKA
2396,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1-4 W DZIELNICY TATARY, NR 1-4 W DZIELNICY BRONOWICE ORAZ NR 1 W DZIELNICY STARE MIASTO.
119/OŚ/14 2014-10-31 WIKTOR KRZEWIŃSKI
400,00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W RAMACH "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2014".
119/OŚ/15 2015-08-18 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
65805,00 ZAPROJEKTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO - EDUKACYJNEJ PN. "MIASTA TO TEŻ TWÓJ DOM" W RAMACH PROJEKTÓW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA RZECZ SPRZĄTANIA PSICH NIECZYSTOŚCI.
119/OŚ/16 2016-06-20 VETHOUSE SPECJALISTYCZNE CENTRUM WETERYNARYJNE M.GARBAL,A.WĄCHOCKA SP.
38251,90 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 9
119/OŚ/17 2017-06-30 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA ZWIĄZKOWI KOMUNALNEMU GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ ZADANIA WŁASNEGO GMINY LUBLIN W ZAKRESIE BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
119/OŚ/18 2018-07-20 STANISŁAW BŁACH
6503,31 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
119/OŚ/19 2019-04-24 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
11500,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 44/OŚ/19 Z DNIA 01.03.2019 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2019 R.
119/OW/18 2018-09-20 GREGORJAN PAULINA KILIAN
2690,00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - BIOLOGIA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
119/OW/19 2019-12-09 FOTO-NET IRENEUSZ ZDROWAK
2999,99 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
119/PN/14 2014-05-22 MLINGUA SP.Z 0. 0.
1056,82 TŁUMACZENIE PISEMNE TEKSTU PUBLIKACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ KOREKTA JĘZYKOWA I EDYTORSKA TEKSTU W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
119/PN/15 2015-09-29 MAREK MŁYNARCZYK
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "POLSKA JAKO AKTYWNY CZŁONEK UE - PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
119/PN/18 2018-09-12 KATERYNA MISHNOVA
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
119/PN/19 2019-07-15 OLHA SEREDIUK
1498,65 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
119/ST/14 2014-04-03 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "POLSKA LIGA KARATE - TURNIEJ FINAŁOWY"
119/ST/15 2015-02-03 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
2055115,48 ZAKUP USŁUG NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ARENA LUBLIN- PŁYTA GŁÓWNA STADIONU
119/ST/16 2016-01-29 KLUB SPORTOWY PACO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW
119/ST/17 2017-02-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
15000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINTERSKIM BIEGU NA ORIENTACJĘ"
119/ST/18 2018-01-08 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
19480,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
119/ST/19 2019-01-24 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2376,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODOW SPORTOWYCH.
119/WZP/19 2019-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
119/ZE/16 2016-08-03 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
11/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 50
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 50 UL. PODZAMCZE 7A LUBLIN
11/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO (RACHUNKU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH I RACHUNKU PRZYCHODÓW W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH)
11/BK/15 2015-10-26 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 POROZUMIENIE NR 1 ZMIANA WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH GMINY LUBLIN SERII LUBOPA112023
11/BK/16 2016-02-01 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
11/BM/14 2014-03-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
15000,00 DOTACJA CELOWA - PRZEZNACZONA NA ZAKUP UMUNDUROWANIA I EKWIPUNKU OSOBISTEGO DLA STRAŻAKÓW DLA KM PSP W LUBLINIE.
11/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. UNICKA 2 - LUBLIN.
11/BM/16 2016-02-22 INDYKPOL S.A.
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
11/BM/17 2017-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
11/BM/18 2018-05-11 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
11/BM/19 2019-06-21 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS - ZMIANA CZASU OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA 5/BM/19.
11/BR/19 2019-11-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 11/BR/19 DO UMOWY 3/BR/19 DOTYCZY ZMIANY TERMINU WYKONANIA ZADANIA.
11/FE/14 2014-04-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-1923733,35 ANEKS NR 5 DO UMOWY Z DNIA 22.11.2010 R. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 - 2013.
11/FE/15 2015-03-30 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
2004002,70 ANEKS NR 5 DO UMOWY 11/FE/11 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "INFRASTRUKTURA DLA AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W DZIELNICY BURSAKI I RUDNIK W LUBLINIE", W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
11/FE/16 2016-05-06 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ NA POTRZEBY LUBELSKIEGO DNIA EUROPY DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY.
11/FE/17 2017-05-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
843608,92 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W UL. FILARETÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
11/FE/18 2018-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
291730,21 ANEKS NR 2 DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU.
11/FE/19 2019-06-28 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
576356,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW DOT. LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH W ZESPOLE OŚRODKÓW WSPARCIA, DPS KALINA I DPS KALKUTA ORAZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
11/GD/14 2014-04-08 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
19500,00 KONTROLA DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
11/GD/15 2015-05-11 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
10000,00 ANEKS NR 11/GD/15 DO UMOWY NR 11/GD/14 DOT. ZMIANY TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA UMOWNEGO, BEZ ZMIANY CEN JEDNOSTKOWYCH ZA KONTROLĘ DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
11/GD/16 2016-04-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
4970,00 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO POMIĘDZY DZIAŁKĄ NR 6/1POŁOŻONĄ W POBLIŻU UL.MACKIEWICZA A DZIAŁKĄ NR 6/2, POŁOŻONĄ PRZY UL.MACKIEWICZA 13 (OBR.18-LEMSZCZYZNA, ARK.7)
11/GD/17 2017-03-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
4850,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. POLIGONOWEJ 104A Z NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL. POLIGONOWEJ 104 (DZIAŁKI NR 12/1 I 12/2, OBR. 3 - CZECHÓW I, ARK. 1)
11/GD/18 2018-09-04 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
27840,00 KONTROLA DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DOT. OPRACOWAŃ PRAWNYCH I PODZIAŁOWYCH
11/GD/19 2019-09-20 GEORES SP. Z O.O.
134992,50 ANEKS DO UMOWY 6/GD/19 Z DNIA 28 MAJA 2019 R. (ZMIANA TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY).
11/GK/14 2014-04-11 WOJEWODA LUBELSKI
63900,00 REMONT MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO NA CMENTARZU PRZY UL. UNICKIEJ
11/GK/15 2015-02-24 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
1799981,97 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA ZIELENI KOMUNALNEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM W LUBLINIE W REJONIE III
11/GK/16 2016-04-20 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
4920,00 OBSŁUGA URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH PRZY UL. ZANA ORAZ NA PLACU LITEWSKIM.
11/GK/17 2017-04-04 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
11931,00 LIKWIDACJA ZBIORNIKA P. POŻ. PRZY UL. GŁUSKIEJ (DZ. 108 OBR. 67 ARK. 2) W LUBLINE
11/GK/18 2018-02-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
27435,15 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZT. KOZIOŁKÓW) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
11/GK/19 2019-01-15 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 31/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
11/GM/16 2016-02-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3/2 (OBR. 33, ARK. 3) PRZY UL. AGRONOMICZNEJ 9, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO DN 200 MM (Z PRZEBUDOWĄ KOMORY WODOCIĄGOWEJ), PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NN ORAZ ZJAZDU DO STUDNI, A TAKŻE ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
11/GM/17 2017-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 1, 2/1, 2/4 (OBR. 33, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ/WODNEJ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
11/GM/18 2018-01-19 ALDIK NOVA SP. Z O.O.
500,00 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KONCERTOWA 25 DZIERŻAWY - REKLAMA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TABLICĘ REKLAMOWĄ
11/GM/19 2019-01-28 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
3465,00 WYKONANIE 35 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, W TYM: 30 ŚWIADECTW LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 5 ŚWIADECTW LOKALI UŻYTKOWYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
11/IPS/19 2019-03-21 --CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA ZAWARTEGO W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
11/IR/14 2014-01-27 BUDIMEX S.A.
2826540,00 WYKONANIE INSTALACJI BMS ORAZ INSTALACJI OGRZEWANIA MURAWY Z WĘZŁEM CIEPLNYM DLA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE"
11/IR/15 2015-02-02 BUDIMEX S.A.
61500,00 ROBOTY DODATKOWE W RAMACH UMOWY 211/IR/12 NA BUDOWĘ CSK ( PRZEBUDOWA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SIECI NETII )
11/IR/16 2016-02-04 KLUBBEN POLSKA SP. Z O. O.
303468,00 WYPOSAŻENIE KRYTEJ PŁYWALNI W URZĄDZENIA DO TRENINGU SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA "ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE.
11/IR/17 2017-02-10 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
4735,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA DZIAŁCE NR 216/2 NA OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE
11/IR/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/17 Z DNIA 21.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
11/IR/19 2019-01-25 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
24649,20 ZADANIE W RAMACH B.O. - V - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT SANITARIATÓW:ETAP I (POMIESZCZENIA NR 26,27,124 I 125) ORAZ ETAP II (06,07,24,25,122 I 123) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
11/IT/14 2014-02-10 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
32980,70 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ UŻYTKOWANYCH W SYSTEMACH KIEROWCA/POJAZD W WYDZIALE KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN
11/IT/15 2015-03-10 COMARCH POLSKA SA
0,00 ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA RZECZ MIASTA ZAMOŚĆ. (LBW)
11/IT/16 2016-02-01 COIG
474287,52 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT 2000I.
11/IT/17 2017-02-13 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA INSTYTUT BADAWCZY
0,00 POROZUMIENIE O PODJĘCIU WSPÓŁPRACY W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTÓW "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" I PROJEKTU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ.
11/IT/18 2018-03-01 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
-5506,40 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/18. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
11/IT/19 2019-02-13 IFLOW SP. Z O.O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
11/KL/14 2014-01-10 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
9000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM "NIEPODLEGŁOŚCI".
11/KL/15 2015-01-13 ARKADIUSZ WIDELSKI
6000,00 WYKONANIE 7 SZTUK STATUETEK DLA LAUREATÓW NAGRODY ANGELUS, WRĘCZANYCH NA GALI 22.02.2015R.
11/KL/16 2016-01-08 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, KULTURA DAJE RADĘ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
11/KL/17 2017-01-04 JOANNA LEWICKA
1650,00 PROGRAM WYJAZDOWY PT. " KING KONG" KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
11/KL/18 2018-01-05 MATEUSZ SOLOWSKI
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. WARSZTATY Z ZAKRESU TAŃCÓW NARODOWYCH I LUDOWYCH.
11/KL/19 2019-01-04 MATEUSZ NOWAK
550,00 PROGRAM WYJAZDOWY ŻERTWA KOPRIVNICE CZECHY.
11/KP/14 2014-01-28 MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40590,00 PROWADZENIE PROFILI MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
11/KP/15 2015-01-28 CRT STUDIO WIESŁAW KULCZYCKI
9150,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW MEDIALNYCH W RAMACH PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI: SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI"
11/KP/16 2016-01-04 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
22140,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
11/KP/17 2017-01-05 WŁADYSŁAW GRZYB
6000,00 PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, W UZGODNIENIU Z KANCELARIĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
11/KP/18 2018-02-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
4612,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDALE.
11/KP/19 2019-01-24 PREMIUM OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20000,00 EMISJA FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM W SIECI POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK LUBLIN NA POTRZEBY PROMOCJI INICJATYW ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
11/MAZ/15 2015-07-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
29997,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE I
11/MAZ/16 2016-08-30 ENKLAWA ZIELENI DARIUSZ PAWELEC
57187,62 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN (REJON II)
11/MAZ/17 2017-02-21 KATARZYNA SZCZYPIOR
1000,00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
11/MAZ/18 2018-03-23 STAL-TEC KAMIL ARENDARCZYK
8850,00 WYKONANIE, DOSTARCZENIE, MONTAŻ OBRZEŻY RABATOWYCH NA SKWERACH PRZY UL. CHMIELARCZYKA, UL. BERNARDYŃSKA W LUBLINIE
11/MAZ/19 2019-03-06 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU III
11/MKZ/15 2015-06-09 FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
99915,00 REMONT MURU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W LUBLINIE ODCINEK E-2 PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 5
11/MKZ/16 2016-06-30 KRZYSZTOF MADEJSKI
17752,00 KONSERWACJA BELEK STROPOWYCH W POMIESZCZ. NR 101,108 NA I PIĘTRZE KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 6/GRODZKA 1
11/MKZ/17 2017-05-30 BOŻENNA MURAWSKA
9408,00 1. WYMIANA 2 DRZWI BALKONOWYCH PÓŁOKRĄGŁYCH. 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT OKNA WĄSKIE I 2 SZT SZEROKIE. 3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT (OKNA SZEROKIE) 4. WYM. 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH( SZEROKICH )I 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH (WĘŻSZYCH)
11/MKZ/19 2019-04-10 DWP UNIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
6996,00 USŁUGA HOTELOWA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN DLA 3 OSÓB W DNIACH 12-15 MAJA 2019 R. ORAZ 12 OSÓB W DNIACH 13-15 MAJA 2019 R. W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ POŚWIĘCONEJ OBCHODOM 450-LECIA PODPISANIA UNII LUBELSKIEJ ORAZ SPOTKANIA DEPOZYTARIUSZY ZNAKU DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO
11/MZON/14 2014-04-01 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
11/MZON/15 2015-02-25 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
11/MZON/16 2016-03-01 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
11/MZON/17 2017-01-02 EWA MISIUDA
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 1. ZLECENIOBIORCY, ZA WYKONANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W § 1 PKT. 1 PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 20,00 ZŁ BRUTTO ZA JEDNO ORZECZENIE ( SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH ). 2. WYNAGRODZENIE ZLECENIODAWCA WYPŁACI ZLECENIOBIORCY NA PODSTAWIE RACHUNKU WYSTAWIONEGO I DORĘCZONEGO ZLECENIODAWCY DO 15 DNIA KAŻDEGO NASTĘPNEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC POPRZEDNI. 3. WYNAGRODZENIE BĘDZIE PŁATNE PRZELEWEM W CIĄGU 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ ZLECENIODAWCĘ POPRAWNIE WYSTAWIONEGO RACHUNKU, NA RACHUNEK BANKOWY ZLECENIOBIORCY.
11/MZON/18 2018-02-14 MARZENA KRASOŃ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
11/MZON/19 2019-01-07 PAULINA SIEMBIDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
11/NW/14 2014-10-28 MKS LUBLIN S.A.
700000,00 OBJĘCIE 7.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII L O NUMERACH OD 1 DO 7.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
11/NW/16 2016-10-24 MOTOR LUBLIN S.A.
600000,00 OBJĘCIE 1.200 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII R O NUMERACH OD 0001 DO 1200 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
11/NW/17 2017-08-04 MOTOR LUBLIN S.A.
800000,00 OBJĘCIE 1.600 AKCJI IMIENNYCH SERII U O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
11/NW/18 2018-06-21 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5835200,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. O KWOTĘ 5.835.200,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 58.352 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
11/NW/19 2019-07-24 MOTOR LUBLIN S.A.
600000,00 OBJĘCIE 1.200 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII AA O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
11/ON/14 2014-10-23 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
13995,00 ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNEJ DLA PRACODAWCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY DOTYCZĄCEJ ZAGADNIENIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11/ON/15 2015-05-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
984,00 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE PUBLICZNE WYKONANIE W RAMACH CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA X EDYCJI KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DLA OSÓB, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚCIŚLE OKREŚLONYCH UTWORÓW
11/ON/17 2017-09-14 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
1845,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJA ORAZ POPROWADZENIE INTEGRACYJNEGO POKAZU MODY Z UDZIAŁEM 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 5 SENIORÓW W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE.
11/ON/18 2018-11-13 TARGI LUBLIN S.A.
15000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ W CELU STWORZENIA, ORGANIZACJI I DEMONTAŻU VI LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA VI LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
11/ON/19 2019-03-25 FUNDACJA AKTYWATOR
79980,00 DOFINANSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZE ŚRODKOW MIASTA LUBLIN
11/OR/15 2015-01-21 ZESPÓŁ SZKÓL ENERGETYCZNYCH
112,59 ANEKS DO UMOWY NR 50/OR/13 Z DNIA 15.04.2013 R., DOT. WZROSTU OPŁAT MIESIĘCZNYCH ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z KWOTY 40,23 ZŁ NA 77,76 ZŁ.
11/OR/16 2016-01-18 TADEUSZ GODZISZ
6000,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
11/OR/17 2017-01-18 MARCIN ANDRZEJUK PHU PAMAR
13730,93 DOSTAWA AKCESORIÓW DO SPRZĄTANIA.
11/OR/18 2018-01-25 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
3013,50 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUNIĘCIA Z NICH ZANIECZYSZCZEŃ W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
11/OR/19 2019-01-29 BIURO-PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
182600,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2019 R.
11/OŚ/14 2014-02-24 APTEKA ANNA FLIEGER, PAWEŁ FLIEGER SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1372/OŚ/CP/2007 DOT. ZMIANY NAZWY ADRESU SPÓŁKI
11/OŚ/15 2015-02-16 GABINET WETERYNARYJNY ZWIERZAK BARBARA BANCERZ-TOPOLSKA
9000,00 PRZEPROWADZENIE ZABIEGU STERYLIZACJI OKOŁO 60-130 KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
11/OŚ/16 2016-02-01 EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14391488,16 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1)ODBIERANIU, 2)ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH-ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VI NA TERENIE GMINY LUBLIN, 3) WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIU POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM, 4) OBSŁUDZE GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,0 M3-2,5 M3 W ILOŚCI 102 ORAZ 7 M3 W ILOŚCI 14.
11/OŚ/17 2017-02-21 KOŁO ŁOWIECKIE NR 69 "BAŻANT"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA 18/OŚ/16 Z DN. 02.02.2016 R.
11/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2018
11/OŚ/19 2019-01-22 ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
12,30 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZWĘKSZENIA ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
11/OW/14 2014-06-03 SŁAWOMIR DYBAŁA
1200,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W LUBELSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
11/OW/15 2015-06-30 BEATA KOŚKA
2950,00 RECENZJA PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI OPRACOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
11/OW/16 2016-02-03 ARKADIUSZ GUZENDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DZIEŁO NR 18/OW/14 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
11/OW/17 2017-05-23 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
5700,00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
11/OW/18 2018-01-29 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI ZDOLNI Z LUBLINA".
11/OW/19 2019-01-23 METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
10755,12 DOSTAWA SPRZĘTU I NARZĘDZI DO OBRÓBKI DREWNA - NARZĘDZIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
11/PL/14 2014-08-05 EXORIGO-UPOS SP. Z O.O.
7702,26 DAROWIZNA OPROGRAMOWANIA SKETCHUP PRO 2014, MS OFFICE 2013; UMOWA PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
11/PL/15 2015-11-24 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 18/PL/14 DOT. WYKONANIA KONSULTACJI EKSPERCKICH DWORZEC PKP(ZMIANIE ULEGŁY TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH FAZ)
11/PL/16 2016-08-25 ECO-CLUE WITOLD WOŁOSZYN
22140,00 SPORZĄDZENIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA LUBLINA NA LATA 2016-2030.
11/PL/17 2017-05-29 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 18/PL/17 Z DNIA 21.10.14 R., W SPRAWIE KONSULTACJI EKSPERCKICH ZWIĄZANYCH Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM" ORAZ KONCEPCJĄ PROJEKTU "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN W REJONIE DWORCA PKP" - ZMIANA TERMINU WYKONANIA FAZY IV I FAZY V.
11/PN/14 2014-01-16 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA RÓWNE
0,00 ANEKS 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ 92/PN/13 W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
11/PN/15 2015-01-27 MARIOLA JARUGA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 291/PN/14 REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN", DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY
11/PN/16 2016-06-17 DWP UNIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
7840,00 USŁUGA HOTELARSKA NA 2 NOCLEGI ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI" W DNIACH 29.09.-01.10.2016 W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
11/PN/17 2017-02-24 FUNDACJA FUGA MUNDI
22750,00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 "KIEDY TWOJE RĘCE SĄ RÓWNIEŻ MOIMI".
11/PN/18 2018-03-13 POLOT JERZY FURTAK
30792,24 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE SUKCESYWNĄ REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE NIE MNIEJ NIŻ 16 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH I NIE WIĘCEJ NIŻ 24 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH, (JAKO 1 BILET ROZUMIE SIĘ PODRÓŻ DO MIEJSCA DOCELOWEGO WRAZ Z PODRÓŻĄ POWROTNĄ) NA ZAGRANICZNE PASAŻERSKIE PRZEWOZY LOTNICZE NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO W CELU REALIZACJI II FAZY PROJEKTU:"CREATIVE SPIRITS ". STYMULOWANIE KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ MIEJSKICH STRATEGII - WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU URBACT III.
11/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA "TEATRIKON"
5800,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "WARSZTATY INNOWACJI LUBLIN JAMS"
11/PS/18 2018-03-12 FUNDACJA KRAJOBRAZY
289750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT."SENSORYCZNY PLAC EDUKACYJNY"
11/SA/14 2014-02-21 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU PKLEK NR 1 I NR 2 DLA MIASTA LUBLINA Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
11/SA/15 2015-02-19 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
11/SA/16 2016-02-17 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA MIASTA .LUBLIN W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
11/SA/17 2017-02-23 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
11/SA/18 2018-02-22 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
11/SA/19 2019-02-21 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3800,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M. LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 R.
11/ST/14 2014-01-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
112000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA.
11/ST/15 2015-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
11/ST/16 2016-02-15 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 "AKTYWNY LUBLIN - REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH"
11/ST/17 2017-01-23 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
11/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5500,00 REALIZACJA SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11/ST/19 2019-01-14 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - SZACHY.
11/WM/19 2019-03-18 GRZEGORZ KONDRASIUK
1968,00 OPRACOWANIE TEKSTÓW DO WYSTAWY "OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ"
11/WSP/19 2019-01-15 PIOTR PRZEBIEROWSKI
3270,00 UDZIAŁ W ZORAGNIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT 2019 I CHECK IT JUNIOR 2019.
11/WZP/19 2019-01-23 ELŻBIETA FUTYMA
86400,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI - ELŻBIETA FUTYMA UL. BURSZTYNOWA 20 20-576 LUBLIN ŻLOBEK ZIARENKO
11/ZE/16 2016-05-20 PIOTR WÓJCIK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
11/ZE/17 2017-08-22 BIURO PROJEKTOWE GIS-MAP MAŁGORZATA NIEWĘGŁOWSKA
29500,00 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA: "IINWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH"
11/ZE/18 2018-02-15 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
11/ZE/19 2019-02-05 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2019 - 30.06.2020 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
11/ZIT/15 2015-11-24 WOJCIECH SŁOTWIŃSKI
6733,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2-DNIOWEGO SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO "REALIZACJI PROJEKTÓW W PARTNERSTWIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIT", OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE ORAZ UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIACH 26-27 LISTOPADA 2015R DLA MAKSYMALNIE 25 OSÓB.
11/ZIT/16 2016-12-08 PAWEŁ SKURSKI
3900,00 UMOWA O PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKA ZA ZGODĄ PRACODAWCY
11/ZIT/18 2018-06-22 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
11/ZIT/19 2019-05-30 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4939,69 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN DLA OKOŁO 40 OSÓB W DNIACH 6-7 CZERWCA 2019 R. WRAZ Z USŁUGĄ GASTRONOMICZNĄ ORAZ ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO.
1200/OR/15 2015-10-01 WANDA LIPSKA
1580,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU RP I SENATU RP ORAZ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I PRZYGOTOWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R..
1200/OR/19 2019-09-23 SYLWESTER BARYŁA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 161 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1201/OR/15 2015-10-20 RADOSŁAW HERMAN
1200,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW W OBWODACH ODRĘBNYCH, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O DOPISANIU WYBORCÓW DO SPISU WYBORCÓW W OBWODZIE ODRĘBNYM, DYŻUR WYBORCZY W DN. 25.10.2015 R.
1201/OR/19 2019-09-23 JOANNA PONIATOWSKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 162 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1202/OR/15 2015-10-12 ANNA BOCHNIAK
200,00 POMOC W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O DOPISANIU DO SPISÓW WYBORCÓW, SEGREGACJA ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU WYBORCY W OBWODZIE GŁOSOWANIA POZA LUBLINEM ZGODNIE Z NUMERAMI OKW, WERYFIKACJA DANYCH WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.W DNIU 25.10.2015 R.
1202/OR/19 2019-09-23 AGNIESZKA ANGELLONI-HARGOT
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 163 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1203/OR/15 2015-10-01 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
2400,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ O ZAMIARZE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R..
1203/OR/19 2019-09-23 JOANNA DYCHA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 164 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1204/OR/15 2015-10-01 IWONA NOWOGRODZKA
1780,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU RP I SENATU RP ORAZ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW,WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ COIG S.A,GENEROWANIE I WYDRUK SPISÓW WYBORCÓW,PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA,(...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
1204/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ CHOJAK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 165 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1205/OR/15 2015-10-01 JADWIGA LYSSY
1530,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW DO OKW, AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I PRZYGOTOWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO REJESTRU WYBORCÓW, AKTUALIZOWANIE "PLATFORMY WYBORCZEJ" W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1205/OR/19 2019-09-23 GRZEGORZ SIEŃKO
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 166 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1206/OR/15 2015-10-19 DARIUSZ KOMOROWSKI
160,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 037 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1206/OR/19 2019-09-23 ROBERT WCISEŁ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 167 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1207/OR/15 2015-10-13 DOMINIK ŁOLIK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 075 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 25.10.2015 R.
1207/OR/19 2019-09-23 GRZEGORZ SIEŃKO
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 168 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1208/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ PALUSZEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 084 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1208/OR/19 2019-09-23 MONIKA BEDNARCZYK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 169 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1209/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ BASAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 076 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1209/OR/19 2019-09-23 MIROSŁAW PIETRAŚ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 170 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
120/GM/14 2014-05-09 ZYGMUNT KONOPSKI
40,00 UMOWA NR: 52/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
120/GM/16 2016-06-13 NASTAJ ANNA I JAN
273,90 UMOWA NR: 1016/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ UTWARDZENIE TERENU Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCA POSTOJOWE, 249 M2
120/GM/17 2017-04-21 TERESA BYĆ
153,60 UMOWA NR: 1018/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
120/GM/18 2018-05-18 MARTA ROJEWSKA
44,00 UMOWA NR: 40/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
120/IPS/19 2019-05-31 GLOBAL INCOME S.C.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
120/IR/14 2014-06-16 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 53/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
120/IR/15 2015-07-10 LESZEK KILARSKI P.P.H.U SANITEK
55000,00 WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 5 W LUBLINIE, UL. SOWIA 4
120/IR/16 2016-06-24 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
365,13 WYKONANIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSRTRYBUCYJNEJ SKATEPARK - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE WYDZIELONE W MIEJSCOWOŚCI LUBLIN UL. RUSAŁKA.
120/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
109722,15 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU AGD, RTV I OGRODNICZEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
120/IR/18 2018-07-30 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO DNIA 31.08.2018 R.
120/IR/19 2019-08-19 SUPREME SPORT SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 80/IR/19 Z DNIA 10.06.2019 R. NA BUDOWĘ DWÓCH BOISK DO SIATKÓWKI I DO PIŁKI KOSZYKOWEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY UL. SŁOWIAN, W DZIELNICY SZEROKIE, W LUBLINIE - POPRAWIENIE OCZYWISTEJ OMYŁKI - POWIERZENIE PODWYKONAWCOM: ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY.
120/IT/14 2014-12-15 COMARCH POLSKA SA
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA RZECZ WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA
120/IT/18 2018-11-23 MAGDALENA KAMIŃSKA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
120/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
120/KL/14 2014-03-06 POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII PRZEZ SZTUKĘ
15000,00 CYKL IMPREZ ARTYSTYCZNYCH NIEPRZETARTEGO SZLAKU - MIASTO KULTURY
120/KL/15 2015-02-18 LUCJAN DEMIDOWSKI
8000,00 ORGANIZACJA AUTORSKIEJ WYSTAWY POD NAZWĄ "PÓŁ WIEKU Z FOTOGRAFIĄ" W TERMINIE DO 30 LISTOPADA 2015 R.
120/KL/16 2016-02-10 RAFAŁ CHWAŁA
12000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ "DIED MOROZ CONVENTION"
120/KL/17 2017-01-25 MAŁGORZATA ADAMCZYK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. EDU-AKCJA TEATRALNA.
120/KL/18 2018-02-21 RAFAŁ LIS
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DAJ MI ZNAK ! "
120/KL/19 2019-02-12 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
75000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: HARMONIE STAREGO MIASTA.
120/KP/14 2014-05-21 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
10000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYDARZENIA PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ "WESELE ŻYDOWSKIE", NA TERENIE STAREGO MIASTA W DNIU 2.08.2014R.
120/KP/15 2015-07-20 PPHU FABRYKA REKLAM PAULINA CZAJA
9584,16 OBSŁUGA LOGISTYCZNA NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW ORGANIZOWANEGO W LUBLINIE W DNIACH 23-26 LIPCA 2015.
120/KP/16 2016-07-19 AKSON STUDIO SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI NA TERENIE MIASTA LUBLIN CZĘŚCI ZDJĘĆ DO SERIALU FABULARNEGO PT. "MOROWE PANNY".
120/KP/17 2017-11-27 "TUKAN" EWA I DARIUSZ KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
4397,25 WYKONANIE AUTORSKIEGO UPOMINKU RĘKODZIELNICZEGO.
120/KP/18 2018-12-14 MIKOŁAJ BILSKI
2778,30 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO W TERMINIE 17.12.2018 R. - 6.01.2019 R.
120/KP/19 2019-07-22 JACEK SCHERER FOTOGRAFIA
4900,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2019.
120/OR/14 2014-05-08 JACEK PIESIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-063 DO PE.
120/OR/15 2015-03-18 RENATA OWCZAREWICZ
1000,00 USTALANIE LOKALIZACJI SYSTEMÓW WYSTAWIENNICZYCH, PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW DLA POTRZEBY OKW I MKW, NADZÓR NAD WYDRUKIEM KART DO GŁOSOWANIA, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
120/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
18,26 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU NR 3/OIII/2017 (KSAT 51/OR/17) Z DNIA 14.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA CZYNSZ W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 19 I 19B W LUBLINIE O 18,26 ZŁ BRUTTO TO KWOTY 383,51 ZŁ BRUTTO/M-SC ORAZ PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 31.12.2018 R.
120/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ STEFAŃSKI
290,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 199 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
120/OR/19 2019-03-07 EWA KOSZAŁKA
2302,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1-7 W DZIELNICY RURY.
120/OŚ/14 2014-10-31 WIKTOR KRZEWIŃSKI
600,00 PRZYJĘCIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ ZAPEWNIENIE IM WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW BYTOWANIA W RAMACH REALIZACJI "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2014".
120/OŚ/15 2015-07-10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1648/OŚ/CP/2005 ZAWARTEJ W DN.12.07.2005 R O UŻYCZENIE DGS- NR SERYJNY 152/04
120/OŚ/16 2016-06-20 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
36250,20 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 4
120/OŚ/17 2017-06-29 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST; ZMIANA DOTYCZY ZAŁ. NR 1
120/OŚ/18 2018-07-20 MARCIN MICHALSKI
3690,51 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
120/OŚ/19 2019-05-15 EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY 175/OŚ/18 Z DNIA 27.11.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2 - WYKAZU POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY
120/OW/18 2018-09-20 GREGORJAN PAULINA KILIAN
2999,00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - CHEMIA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
120/OW/19 2019-12-13 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
1200,00 USŁUGA CATERINGOWA W RAMACH PROJEKTU "MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ (WOJ. LUBELSKIE)" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.
120/PN/14 2014-05-28 EKO-GAMMA MAGDALENA GUZ
19680,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA OZE NA TERENIE LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
120/PN/15 2015-09-29 TOMASZ MAŁECKI
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "POLSKA JAKO AKTYWNY CZŁONEK UE - PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
120/PN/18 2018-09-12 ANNA NOVYTSKA
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
120/PN/19 2019-07-15 ANASTASIIA BEREZOVSKA
1906,68 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
120/ST/14 2014-05-22 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
18000,00 REALIZACJA ZADANIA "URODZENI BY WALCZYĆ. TRIATHLON LUBLIN 2014 I LUBLIN MARATON MTB 2014"
120/ST/15 2015-02-16 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
85000,00 ZADANIE PUBLICZNE PN. "SZLAK PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO)
120/ST/16 2016-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW - KAJAKARSTWO
120/ST/17 2017-05-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ
120/ST/18 2018-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
120/ST/19 2019-01-14 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
15670,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
120/WSP/19 2019-12-09 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 114/WSP/19 Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO DNIA 16 GRUDNIA 2019 R.
120/WZP/19 2019-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
120/ZE/16 2016-08-03 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1210/OR/15 2015-10-13 KAMIL PYDA
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.100 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
1210/OR/19 2019-09-23 DAWID DUDA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 171 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1211/OR/15 2015-10-01 ELŻBIETA GUTALSKA
2000,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, AKCEPTACJA DO WYPŁATY NADZÓR I KONTROLA NAD SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ W ZAKRESIE OTRZYMANEJ DOTACJI W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1211/OR/19 2019-09-23 RADOSŁAW KOPIŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 172 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1212/OR/15 2015-10-19 KATARZYNA KŁODA
1100,00 SPORZĄDZENIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET DLA CZŁONKÓW OKW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10 2015 R.
1212/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ KALISZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 173 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1213/OR/15 2015-10-01 BEATA PIEKNIAK
1200,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1213/OR/19 2019-09-23 MIROSŁAW PIETRAŚ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 174 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1214/OR/15 2015-10-01 EWA PLESZ
1600,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RPW DNIU 25.10 2015 R.
1214/OR/19 2019-09-23 JACEK ODÓJ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 175 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1215/OR/15 2015-09-14 TOMASZ ŁOZOWSKI
600,00 SPORZĄDZANIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH , POMOC PRZY WYSYŁCE, ORAZ PRZY SPORZĄDZANIU SPISÓW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10. 2015 R.
1215/OR/19 2019-09-23 MACIEJ ADACH
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 176 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1216/OR/15 2015-09-14 CEZARY BĄCZKOWSKI
600,00 SPORZĄDZANIE SPISÓW PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA , POMOC W WYSYŁCE ZAWIADOMIEŃ, POMOC PRZY SPORZĄDZANIU SPISÓW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 25.10.2015 R.
1216/OR/19 2019-09-23 BOGUSŁAW STĘPCZYŃSKI
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 177 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1217/OR/15 2015-09-14 LESŁAW MAZUR
2200,00 NADZÓR NAD SPORZĄDZANIEM AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, NAD AKTUALIZOWANIEM SPISÓW WYBORCÓW,DYŻUR WYBORCZY W DNIU 25.10.2015 R.
1217/OR/19 2019-09-23 MACIEJ ZIEGLER
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 178 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1218/OR/15 2015-10-21 KONRAD BARYŁA
950,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW NA POTRZEBY OKW W DN. 23.10.2015 R., WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1218/OR/19 2019-09-23 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 179 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1219/OR/15 2015-10-21 ADRIAN ROGALA
130,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 203 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 25.10. 2015 R.
1219/OR/19 2019-09-23 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 180 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
121/GM/14 2014-05-06 TADEUSZ ŁÓŻECKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:10
121/GM/16 2016-06-16 MIECZYSŁAW HASIAK
HASIAK ELŻBIETA,SŁOMKA ALICJA,WÓJCIK JOANNA
687,60 UMOWA NR: 1017/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, POW. 573 M2
121/GM/17 2017-04-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I LPEC S. A. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/89 (OBR. 10, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 24 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
121/GM/18 2018-05-18 MARIUSZ ROJEWSKI
44,00 UMOWA NR: 41/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
121/GM/19 2019-04-17 MAREK WOLIŃSKI
60,00 UMOWA NR: 1010/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, MIECZYKOWA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, 4,00 M2
121/IPS/19 2019-04-03 STANISŁAW SZULC
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
121/IR/14 2014-06-17 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 216/IR/12 ZMIENIAJACY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
121/IR/15 2015-07-10 TERMIKAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANDRZEJ KWIATKOWSKI
94607,96 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOBORU URZĄDZEŃ SOLARNYCH WRAZ ZE SCHEMATEM I OPISEM TECHNOLOGICZNYM, MONTAŻEM KOMPLETNEJ INSTALACJI SOLARNEJ ORAZ MONTAŻEM STACJI DOZUJĄCEJ DO USUWANIA BAKTERII LEGIONELLA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ONF, PRZY UL. KOSMONAUTÓW 78 W LUBLINIE
121/IR/16 2016-06-28 "POL-BUD MORAWSKI" MORAWSKI PIOTR
80000,00 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I FUNDAMENTÓW BUDYNKU BASENU PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE, PRZY UL. SMYCZKOWEJ 3.
121/IR/17 2017-08-04 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
0,00 POROZUMIENIE - ROZWIĄZANIE UMOWY NR 97/IR17 Z DNIA 26.06.2017 R. ZAWARTEJ NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA O DŁUGOŚCI OK. 120 MB I SZER. 1,5 M WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W KIERUNKU PARKU "CZECHÓW PÓŁNOCNY" W LUBLINIE
121/IR/18 2018-07-30 DBM SERVICES SP.Z O.O.
20910,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R (B.O. "SYGNAŁ OD NOWA") DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU ROBÓT (REZYGNACJA Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I ZLECENIE DODATKOWEGO ZAKRESU), ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA, ZMIANY TERMINU WYKONANIA DO DNIA 30.10.2018 R, ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA NA 1 849 811,53 ZŁ
121/IR/19 2019-08-19 ZAKŁAD OSUSZANIA BUDYNKÓW ZENON MAZUŚ
18000,00 WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ NA 10 SAMOCHODÓW, PRZY UL. DR. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 5 W LUBLINIE
121/IT/14 2014-12-15 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
29559,90 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
121/IT/18 2018-11-23 STANISŁAW KIEROŃSKI
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
121/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM.KRÓLOWEJ JADWIGI
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
121/KL/14 2014-03-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
8000,00 MAGNIFICAT ANIMA MEA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W ROKU 2014
121/KL/15 2015-02-17 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: BERNARD STIELER - REQUIEM PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
121/KL/16 2016-02-12 FUNDACJA RATIONE FORTES
6500,00 KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY, XVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILLIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
121/KL/17 2017-01-25 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
15000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI W FELINIE
121/KL/18 2018-02-21 JAN RUSIN
8000,00 REALIZACJA PROEJKTU STYPENDIALNEGO PN. SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I NAGRANIE STUDYJNE AUTORSKICH UTWORÓW ZESPOŁU ORGANIC NOISES.
121/KL/19 2019-02-12 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MASTER CLASS 2019.
121/KP/14 2014-05-28 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 UDZIELENIE LICENCJOBIORCY ZGODY NA PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII ZE ZBIORÓW MUZEUM UMCS
121/KP/15 2015-07-20 MYKFA WALDEMAR WILKOŁEK
1000,00 ZAKUP FILMOWEJ ZAPOWIEDZI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW WRAZ Z PRAWAMI AUTORSKIM WRAZ Z PRZEKAZANIEM AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
121/KP/16 2016-07-20 LUBELLA SP. Z O.O. S.K.
2432,94 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WZAJEMNEGO WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
121/KP/17 2017-11-30 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
8241,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES SAMOPRZYLEPNY.
121/KP/18 2018-12-10 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "ENERGOPOL-LUBLIN" S.A.
500,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY HAJDÓW-ZADĘBIE W BUDYNKU PRZY UL. ZAWIEPRZYCKIEJ 8B. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 500,00 ZŁ NETTO.
121/KP/19 2019-07-22 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
3200,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2019.
121/OR/14 2014-05-08 EDWARD SZAFRANEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 202 DO PE.
121/OR/15 2015-03-13 EWA ZAWIŚLAK
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
121/OR/16 2016-12-29 PAWEŁ GIL
28000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. ORGANIZACJI TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ DO LAT 21 W 2017 R.
121/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
127,14 ANEKS DO UMOWY NR 795/OR/14 Z 14.11.2017 R., DOT. WZROSTU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 SZACUNKOWO O 127,14 ZŁ MIESIĘCZNIE.
121/OR/18 2018-09-21 RENATA KOHUT
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 200 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
121/OR/19 2019-03-07 EDYTA SICZEK
2492,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 10.03.2019 R. - OBWODY NR 1-4 W DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE ORAZ NR 1-4 W DZIELNICY WROTKÓW.
121/OŚ/14 2014-10-31 TOMASZ IWANIAK
-435,00 ANEKS DO UMOWY NR 89/OŚ/14 Z DN.08.08.2014 R.
121/OŚ/15 2015-08-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
90000,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA 2015 ROK".
121/OŚ/16 2016-06-20 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
24000,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON NR 10
121/OŚ/17 2017-07-05 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
3577500,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZASAD UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PN. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ. KWOTA REALIZACJI UMOWY WYLICZONA ZOSTAŁA DO KOŃCA 2017 ROKU
121/OŚ/18 2018-07-20 ADAM SOKOŁOWSKI
8496,98 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
121/OŚ/19 2019-05-15 KOM-EKO S.A.
KOM-EKO S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY 72/OŚ/18 Z DNIA 22.06.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2 - WYKAZU POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY
121/OW/18 2018-09-20 GREGORJAN PAULINA KILIAN
5035,01 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - FIZYKA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
121/OW/19 2019-12-11 TOMASZ KRAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 151/OW/18 ZAWARTEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW" - ZMIANA TERMINU UMOWY.
121/PN/14 2014-05-28 ŁUKASZ BILIK
19000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH" W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
121/PN/15 2015-09-29 ANASTASIYA KINZERSKA
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "POLSKA JAKO AKTYWNY CZŁONEK UE - PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
121/PN/18 2018-09-12 EDUARD POLIAKOV
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
121/PN/19 2019-07-15 KATERYNA BOVA
1906,68 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
121/ST/14 2014-03-18 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
6000,00 GRAND PRIX POLSKI W TAŃCACH
121/ST/15 2015-02-02 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
4305,00 EMISJA W TVP LUBLIN MECZU AZS UMCS-WISŁA KRAKÓW
121/ST/16 2016-02-01 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW-TAEKWONDO
121/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN STREET FESTIVAL 2017"
121/ST/18 2018-02-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
37860,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
121/ST/19 2019-01-14 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
13413,60 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I OGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
121/WZP/19 2019-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
121/ZE/16 2016-08-03 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1220/OR/15 2015-10-01 JOANNA WARDZIAK
500,00 WERYFIKACJA UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW PRZED DOKONANIEM KONTRASYGNATY SKARBNIKA, KONTROLA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W PROGRAMIE KSAT 2000 POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.
1220/OR/19 2019-09-23 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 181 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1221/OR/15 2015-10-01 MAŁGORZATA WAWRUCH
1200,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM ORAZ PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1221/OR/19 2019-09-23 PRZEMYSŁAW DZIDA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 182 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1222/OR/15 2015-10-01 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
1200,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1222/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF KRÓL
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 183 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1223/OR/15 2015-10-19 DANUTA SZYMANIK
1100,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
1223/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ KALISZ
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 184 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1224/OR/15 2015-10-21 MARIAN KARWACKI
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 197 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SEJMU RP I SENATU RP.
1224/OR/19 2019-09-23 ROBERT KURSA
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 185 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1225/OR/15 2015-10-21 PIOTR ROMANEK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 144 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP 2015 R.
1225/OR/19 2019-09-23 KAMIL SICZEK
340,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 186 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1226/OR/15 2015-10-15 AGNIESZKA FERENC
400,00 ANEKS DO UMOWY NR 961/OR/15 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ZAKRESU UMOWY ORAZ KWOTY.
1227/OR/15 2015-10-15 EDYTA SICZEK
400,00 ANEKS DO UMOWY NR 950/OR/15 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ZAKRESU UMOWY ORAZ KWOTY.
1227/OR/19 2019-09-23 JACEK KACZKOWSKI
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 188 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1228/OR/15 2015-10-15 RENATA OWCZAREWICZ
400,00 ANEKS DO UMOWY NR 951/OR/15 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ZAKRESU UMOWY ORAZ KWOTY.
1228/OR/19 2019-09-23 JACEK KACZKOWSKI
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 189 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1229/OR/15 2015-10-15 KINGA BUDZYŃSKA
400,00 ANEKS DO UMOWY NR 963/OR/15 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ZAKRESU UMOWY ORAZ KWOTY.
1229/OR/19 2019-09-23 BARTOSZ KOWALCZYK
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 190 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
122/GM/14 2014-05-06 MORSZCZYZNA MARIAN
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
122/GM/16 2016-07-05 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO - LECZNICZE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO - LECZNICZYM W LUBLINIE DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA DZIAŁKI NR 28/4 (OBRĘB 33, ARKUSZ 10) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁĘCZOWSKIEJ.
122/GM/17 2017-04-24 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA WYNOSZĄCEGO 10660/103850 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 119/1 (OBR. 34, ARK. 2) - PRZY UL. BRAMOWEJ 3A I DZIAŁKA NR 120 (OBR. 34, ARK. 2) - PL. KRÓLA WŁ. ŁOKIETKA 3, POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE.
122/GM/18 2018-04-25 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE NIEWYODRĘBNIANIE POMIESZCZENIA O POW. 208,70 M2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ TZW. "PIWNICY POD FORTUNĄ" PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE. UMOWA POMIĘDZY "GMINĄ LUBLIN A OŚRODKIEM BRAMA GRODZKA - TEATR NN".
122/GM/19 2019-05-06 GALERIA WOLSKA S.C. D. JODŁOWSKI, K. LEWANDOWSKI, R. STĘPNIAK
500,00 UMOWA NR: 43/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 2D DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW DZIERŻAWA Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING : UL. KUNICKIEGO 2D POW.; 250
122/IPS/19 2019-06-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO POROZUMIENIA NR 56/ZSS/15 W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" - ZMIANA TREŚCI POROZUMIENIA.
122/IR/14 2014-06-17 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 1/IR/13 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
122/IR/15 2015-07-13 GOBI ADAM BORYŃ
30567,96 DOSTAWA WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4
122/IR/16 2016-06-21 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
31980,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DOKUMENTACJĄ KOSZTORYSOWĄ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA ROZBUDOWĘ STOŁÓWKI W SP NR 27 W LUBLINIE, PRZY UL. KRESOWEJ 1.
122/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
674197,44 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 66/IR/16 Z DNIA 04.05.2016 - ZMIANA ZAKRESU UMOWY, ROBOTY DODATKOWE, UZUPEŁNIAJĄCE, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DOT. STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
122/IR/18 2018-08-10 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
134070,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY PL. WOLNOŚCI 4 W LUBLINIE.
122/IR/19 2019-08-23 KAVOO INVEST SP Z O O
362850,00 WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA PRZEBUDOWY STADIONU PIŁKARSKO-ŻUŻLOWEGO PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 5 W LUBLINIE NA STADION ŻUŻLOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WIELOPOZIOMOWYM PARKINGIEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
122/IT/14 2014-12-15 REWUCKI
12840,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO ROZLICZANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH TAXI+
122/IT/18 2018-11-26 MICHAŁ KRAWCZYK
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
122/IT/19 2019-03-18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
122/KL/14 2014-03-10 ANNA LEWICKA-KOKSANOWICZ
2200,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
122/KL/15 2015-02-18 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
25000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA I MIASTO KULTURY - SCENA SZTUKMISTRZA 3.0
122/KL/16 2016-02-12 ANNA NOWAK
4400,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH . Z ORGANIZACJĄ "AKCJI ZIMA W MIEŚCIE", MDT, GALA KULTURY
122/KL/17 2017-01-19 EWA PUKOS
550,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO W DNIU 21.01.2017 R. W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM ŚW. TRÓJCY W LUBLINIE W RAMACH LUBELSKIEGO TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
122/KL/18 2018-02-23 ANDRZEJ NAMIOTA
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN W PIOSENCE - NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY CD"
122/KL/19 2019-02-12 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE - DOTACJA 8 000 ZŁ.
122/KP/14 2014-05-28 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
19606,80 PREZENTACJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TYPU CITYLIGHT W UZGODNIONYCH 10 LOKALIZACJACH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY, NA POTRZEBY PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
122/KP/15 2015-07-22 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
12999,87 PRODUKCJA RELACJI FILMOWEJ Z IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015.
122/KP/16 2016-07-20 LUBELLA SP. Z O.O. S.K.
4920,00 WYKONANIE PRZEZ MIASTO USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016.
122/KP/17 2017-12-01 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ
3321,00 WYNAJEM I OBSŁUGA APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
122/KP/18 2018-12-10 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
604,96 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KOŚMINEK W BUDYNKU PRZY UL. BUKOWEJ 17. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 604,96 ZŁ NETTO.
122/KP/19 2019-07-24 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
9500,00 PRODUKCJA I POSTPRODUKCJA DWÓCH SPOTÓW, BĘDĄCYCH RELACJĄ Z FESTIWALU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2019
122/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF TADEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-107 DO PE.
122/OR/15 2015-03-13 RENATA WOLSKA
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
122/OR/16 2016-12-29 PIOTR ŚCIBAK
14400,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
122/OR/17 2017-11-13 CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.
197017,14 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OSP-GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
122/OR/18 2018-09-21 MAŁGORZATA ILNICKA
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 201 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
122/OR/19 2019-03-18 ANNA MAŃKOWSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN - AUDITORÓW JAKOŚCI W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. ROZWOJU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ZAKRESU NORMY 9001:2015 W KONTEKŚCIE PROWADZENIA WEWNĘTRZNYCH AUDITÓW JAKOŚCI ORAZ AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI SZJ.
122/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
20000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA
122/OŚ/15 2015-08-31 MAREK ZŁOTNICKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 69/OŚ/15 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO DNIA 30.10.2015 R.
122/OŚ/16 2016-06-20 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
12447,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON NR 4
122/OŚ/17 2017-06-29 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 37/OŚ/17 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA OPRACOWANIA.
122/OŚ/18 2018-07-20 ADAM SOKOŁOWSKI
10262,25 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
122/OŚ/19 2019-05-15 KOM-EKO S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY 73/OŚ/18 Z DNIA 22.06.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2 - WYKAZU POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY
122/OW/18 2018-09-18 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
6639,03 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MAP I GLOBUSÓW W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
122/PN/14 2014-05-19 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
169900,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - ROZWIJANIE WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Z MIASTAMI Z KRAJÓW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ORAZ Z ROSJI"
122/PN/15 2015-09-30 LYUDMYLA OLDAK
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU - SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
122/PN/18 2018-09-12 VIKTOR SAVINOK
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
122/PN/19 2019-07-15 ANNA KOPATKO
1906,68 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
122/ST/14 2014-04-09 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "CZWARTA DYCHA DO MARATONU"
122/ST/15 2015-02-09 JAN BAŃKOWSKI OŚRODEK KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW I RZECZOZNAWSTWA SI
2460,00 SIMPTEST WYKONANIE RAPORTU OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
122/ST/16 2016-03-08 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
19000,00 "REALIZACJA PROGAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW W KOLARSTWIE"
122/ST/17 2017-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
5000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.MEMORIAŁ HENRYKA KOSAKOWSKIEGO"
122/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
122/ST/19 2019-01-29 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
17731,04 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
122/WZP/19 2019-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
122/ZE/16 2016-08-03 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1230/OR/15 2015-10-22 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
1100,00 WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 W ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENTU RP 25.10.2015 R.
1230/OR/19 2019-09-23 TOMASZ GRĄDZIEL
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 191 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1231/OR/15 2015-10-16 KONRAD BARYŁA
-210,00 POROZUMIENIE DO UMOWY ZLECENIE NR 1111/OR/15 Z DNIA 13.10.2015 R., DOT. ROZWIĄZANIA UMOWY Z DNIEM 16.10.2015 R.
1231/OR/19 2019-09-23 MARIUSZ MUSIATOWICZ
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 192 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1232/OR/15 2015-10-30 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
7330,19 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 145 M2 (W TYM: 91 M2 DO 30.04.2015 R., A 54 M2 NA CZAS NIEOKREŚLONY) ORAZ KWOTY MIESIĘCZNEGO CZYNSZU O 7330,19 ZŁ DO WYSOKOŚCI 54 339,03 ZŁ.
1232/OR/19 2019-09-23 WOJCIECH KRZACZEK
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 193 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1233/OR/15 2015-10-27 LESZEK GREGOROWICZ
500,00 PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W DNIACH 25-26 PAŹDZIERNIKA 2015 R W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.
1233/OR/19 2019-09-23 PIOTR ZAKRZEWSKI
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 194 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1234/OR/15 2015-10-26 DOMINIK ŁOLIK
50,00 ANEKS DO UMOWY NR 1207/OR/15 Z DNIA 13.10.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 260 ZŁ.
1234/OR/19 2019-09-23 JANUSZ MOCHNIEJ
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 195 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1235/OR/15 2015-10-12 ANNA PIASECKA-SZCZEŚNIAK
5000,00 NADZÓR NAD WPROWADZENIEM DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WOW DANYCH, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE EWIDENCJI OPERATORÓW INFORMATYCZNYCH OKW, GENEROWANIE, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD FREKWENCJĄ OKW I PROTOKOŁAMI OKW, (...)W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU I SENATU 2015 R.
1235/OR/19 2019-09-23 WALDEMAR NALBERSKI
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 196 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1236/OR/15 2015-10-15 KATARZYNA FIEDOREK
2500,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA I AKTUALIZACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM CZŁONKÓW OKW, TESTOWANIE, FORMUŁOWANIE UWAG DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WOW ORAZ UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI,(...)
1236/OR/19 2019-09-23 EWA BARTOSZCZE
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 197 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1237/OR/15 2015-10-12 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
2450,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA I AKTUALIZACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM CZŁONKÓW OKR, TESTOWANIE, FORMUŁOWANIE UWAG DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WOW ORAZ UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, (...)
1237/OR/19 2019-09-23 ANDRZEJ BASAK
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 198 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1238/OR/15 2015-10-12 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
2550,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA I AKTUALIZACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM CZŁONKÓW OKW, TESTOWANIE, FORMUŁOWANIE UWAG DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WOW ORAZ UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, (...)
1238/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ NOWAKOWSKI
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 199 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1239/OR/15 2015-11-03 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
11808,00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW Z SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU WRAZ Z PRZEKAZYWANIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH O POŻARZE DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE, ZAINSTALOWANEGO W OBIEKTACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3 I UL. WIENIAWSKIEJ 14.
1239/OR/19 2019-09-23 JACEK ODÓJ
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 200 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
123/GM/14 2014-05-06 TADEUSZ SAWICKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:15
123/GM/15 2015-04-07 "BRYK" BRYK ADOLF
123,00 POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO Z DNIA 27 GRUDNIA 2013 R., OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA OBCIĄŻENIE SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PÓŁNOCNEJ OZNACZONEJ W EWIDECJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA 12/1 (OBR. 18, ARK. 16).
123/GM/16 2016-05-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A GLOBAL PROPERTY SP. Z O. O. S. K. A. I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 27/27 (OBR. 6, ARK. 12), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 31, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, A TAKŻE ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
123/GM/17 2017-04-28 KAROL BEDNARZ COOPER
10000,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 44/1, OBR. 41, ARK. 3) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU Z PRZEZNACZENIEM POD PROWADZENIE PARKINGU PŁATNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
123/GM/18 2018-05-23 ZOFIA ZIELIŃSKA
44,00 UMOWA NR: 42/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
123/GM/19 2019-05-07 EWA HARASIM
44,00 UMOWA NR: 44/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ
123/IPS/19 2019-05-31 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
202,95 WYNAGRODZENIE AUTORSKIE ZAIKS ZA KONCERT LUBELSKIEJ BASZTY PODCZAS INAUGURACJI LUBELSKICH DNI SENIORA W DN. 3.06.2019 R.
123/IR/14 2014-06-11 P.P.H.U. "UNI-DREW"
11562,00 WYKONANIE TORÓW ROWEROWYCH DO DIRT JUMPINGU DLA ROWERZYSTÓW POCZĄTKUJĄCYCH, ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH I ZAAWANSOWANYCH NA DZIAŁCE, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ I TETMAJERA W LUBLINIE
123/IR/15 2015-07-13 "DAWO" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE S.C. DARIUSZ KACZAN, WOJCIECH KO
66143,24 DOSTAWA SPRZĘTU SPRZĄTAJACEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE.
123/IR/16 2016-07-04 HERKULES SYSKA RYSZARD
106936,20 WYKONANIE STREFY AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ I REKREACJI NA SŁAWINIE UL. ALTANOWA, KASZTELAŃSKA I ŚWIERKOWA - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO II
123/IR/17 2017-08-10 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
19500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA DZIAŁKACH 10/14 I 10/13 ARK. 6 OBR. 0037, PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ W LUBLINIE
123/IR/18 2018-07-02 ARCHEE-BADANIA I NADZORY ARCHEOLOGICZNE RAFAŁ NIEDŹWIADEK
145140,00 WYKONANIE SONDAŻOWO-WERYFIKACYJNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA PLACU KRÓLA W. ŁOKIETKA DOT. PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA.
123/IR/19 2019-08-26 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
13591,50 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI PŁYTY BOISKA NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 18/12, ARKUSZ 5, OBRĘB 0014, PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO
123/IT/14 2014-12-23 SENETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
45165,18 WSPARCIE MIGRACJI SYSTEMÓW BAZODANOWYCH OPARTYCH NA POSIADANY MS SQL SERVER 2005.
123/IT/18 2018-11-23 MONIKA KWIATKOWSKA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
123/IT/19 2019-03-22 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYZNY
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
123/KL/14 2014-03-12 INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU NA ZAKOŃCZENIE 2 EDYCJI PROGRAMU "FILHARMONIA. OSTROŻNIE! WCIĄGA."
123/KL/15 2015-02-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE (UM. 123/KL/15 Z DN. 19.02.2015)
123/KL/16 2016-02-12 FUNDACJA MASSKULTURA
0,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - UWAGA! KOLORY! - ANEKS NR 123/KL/16 Z DNIA 12.02.2016 R DO UMOWY NR 75/KL/16 Z DNIA 26.01.2016 - ZMIANA NUMERU KONTA I ZMIANA DATY PRZEKAZANIA DOTACJI
123/KL/17 2017-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
9000,00 ZAKUPIENIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 7 WYSTAW W GALERII SZTUKI WIRYDARZ
123/KL/18 2018-02-21 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
80000,00 UMOWA NR 123/KL/18 Z DNIA 21 LUTEGO 2018 R. Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW I DODATKÓW, TJ. M.IN. NA: ZAKUP SUKNI Z OKRESU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, ZAKUP SPODNI SĄDECKICH, ZAKUP KOSTIUMÓW OPOCZYŃSKICH MĘSKICH, ZAKUP BUTÓW LUDOWYCH DO TAŃCA.
123/KL/19 2019-02-12 MATEUSZ NOWAK
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 10/KL/19 Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
123/KP/14 2014-06-03 ALINA POSPISCHIL
4500,00 NAGRANIE I ZMONTOWANIE OK. TRZYDZIESTOSEKUNDOWYCH MATERIAŁÓW AUDIO ZE 180 OSOBAMI NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
123/KP/15 2015-07-23 ADVERCITY S.C. DARIUSZ KOPER, HUBERT MAJ
24944,40 WYNAJEM TABLIC BILLBOARDOWYCH WRAZ Z DRUKIEM WIELKOFORMATOWYM BILLBOARDÓW NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN.
123/KP/16 2016-07-20 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ORGANIZACJI WARSZTATÓW W DNIU 2.08.2016R.
123/KP/17 2017-12-01 JJ ARTIST HOME - AGENCJA ARTYSTYCZNA
8000,00 WYKONANIE "KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO" W DNIU 28.12.2017 R W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
123/KP/18 2018-12-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
1025,28 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W BUDYNKU PRZY UL. KURANTOWEJ 4. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 1 025,28 ZŁ
123/KP/19 2019-07-29 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985,00 ZAKUP FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
123/OR/14 2014-05-08 KAROL KŁOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 036 DO PE.
123/OR/15 2015-03-13 GRAŻYNA TRYBUŁA
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
123/OR/16 2016-12-29 TADEUSZ GODZISZ
14400,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
123/OR/17 2017-12-04 JADWIGA MACH
18000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. RODZINY.
123/OR/18 2018-09-21 MAREK KOSICKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 202 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
123/OR/19 2019-03-18 JACEK KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
15840,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM LOKALNEGO W ISTOTNYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH MIESZKAŃCÓW LUBLINA WYZNACZONYM NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2019 R.
123/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
40000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
123/OŚ/15 2015-09-01 SYLOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6,15 DZIERŻAWA POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. W. CHODŹKI 14
123/OŚ/16 2016-06-21 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA KONCERTOWA ALEKSANDRA SZEREJ
24300,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON NR 1
123/OŚ/17 2017-07-10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1648/WOŚ/CP/2005 ZAWARTEJ W DNIU 12.07.2005 R. O UŻYCZENIE DYMOMIERZA DGS-2 NR SERYJNY 152/04
123/OŚ/18 2018-07-20 TOMASZ BIELAK
5067,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
123/OŚ/19 2019-05-15 KOM-EKO S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY 74/OŚ/18 Z DNIA 22.06.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2 - WYKAZU POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY
123/OW/18 2018-09-12 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
8351,70 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MATEMATYKA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
123/PN/14 2014-05-30 TETYANA MYROVYCH
7000,00 PROMOCJA KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W ZAKRESIE TWORZENIA I UMIESZCZANIA INFORMACJI DOT. KONGRESU W INTERNECIE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W JĘZYKACH: POLSKIM, ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM
123/PN/15 2015-09-29 TETYANA MYROVYCH
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "POLSKA JAKO AKTYWNY CZŁONEK UE - PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
123/PN/18 2018-09-12 YULIIA SVARYTSEVYCH
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
123/PN/19 2019-07-15 IHOR MARAKHOVSKYI
1906,68 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
123/ST/14 2014-03-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "OD PRZEDSZKOLAKA DO OLIMPIJCZYKA"
123/ST/15 2015-02-10 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
57600,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZEK DO UDZIAŁU W XXXI LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 2016 - RIO DE JANERIO 5-21.08.2016 R.
123/ST/16 2016-02-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W CZTERECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH-PIŁKA RĘCZNA
123/ST/17 2017-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. II OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
123/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
123/ST/19 2019-04-25 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
6000,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. ZO. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJEĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
123/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
123/ZE/16 2016-08-03 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1240/OR/15 2015-11-09 AGNIESZKA WEREMKO
8000,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 25.10.2015 R.
1240/OR/19 2019-09-23 RENATA KOHUT
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 201 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1241/OR/15 2015-11-09 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1378,82 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 894/OR/15 Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O KWOTĘ 1378,82 ZŁ.
1241/OR/19 2019-09-23 MAŁGORZATA ILNICKA
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 202 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1242/OR/15 2015-11-10 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
91699,99 DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
1242/OR/19 2019-09-23 KATARZYNA SZYMAŃSKA
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 203 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1243/OR/15 2015-11-18 MAŁGORZATA LITWIŃCZUK-GRESZTA
3937,50 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH TECZKACH ARCHIWALNYCH WRAZ Z DOKŁADNYM ICH OPISEM.
1243/OR/19 2019-09-23 DARIUSZ KOMOROWSKI
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 204 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1244/OR/15 2015-11-18 MILENA PIOTROWICZ
3937,50 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH TECZKACH ARCHIWALNYCH WRAZ Z DOKŁADNYM ICH OPISEM
1244/OR/19 2019-09-23 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 205 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1245/OR/15 2015-11-18 ANGELIKA SKRZYPIEC
3937,50 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW- AKT PRZEDSIĘBIORCÓW, W POSZCZEGÓLNYCH TECZKACH ARCHIWALNYCH WRAZ Z DOKŁADNYM ICH OPISEM.
1245/OR/19 2019-09-23 TOMASZ DWORAK-BAHAN
260,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 206 W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1246/OR/15 2015-11-19 EWA DRAGAN - SOBOLEWSKA
600,00 WYKONYWANIE TŁUMACZEŃ Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO ORAZ NA POLSKI JĘZYK MIGOWY W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH SPOTKAŃ Z UDZIAŁEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU SŁUCHU.
1246/OR/19 2019-09-23 ILONA SĘKOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 3, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1247/OR/15 2015-11-05 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN BUCZYŃSKI
492,00 PROWADZENIE SPRAWY SĄDOWEJ.
1247/OR/19 2019-09-23 ANDRZEJ SADOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 5, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1248/OR/15 2015-11-27 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY RYNKU 8 W LUBLINIE.
1248/OR/19 2019-09-23 JÓZEF SULOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 16, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1249/OR/15 2015-11-30 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
77883,50 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA
1249/OR/19 2019-09-23 JUSTYNA MALINOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 23, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
124/GM/14 2014-05-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 WYRAŻENIE ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 37/12 (OBR. 49, ARK. 5) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. NAD ZALEWEM 6-12/ UL. NAD ZALEWEM 2/ {UL.OSMOLICKIEJ 21, 23}/ {UL. OSMOLICKIEJ 17}/ UL. NAD ZALEWEM 1,3}/ UL. NAD ZALEWEM 7-13 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ZAWARCIA UMOWY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI.
124/GM/15 2015-04-01 AUTO SPA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
300,00 UMOWA NR: 65/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, AL. UNII LUBELSKIEJ DZIERŻAWY - TABLICA REKLAMOWA
124/GM/16 2016-07-12 DARIUSZ KORBA
KORBA IWONA
308,12 UMOWA NAJMU ZAWARTA NA LOKAL MIESZKALNY NA CZAS NIEOKREŚLONY CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNOSI 308,12 ZŁ
124/GM/17 2017-04-28 HOWELL SP Z O.O. ESTATES WEST S.K.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A HOWELL SP. Z O. O. ESTATES WEST SP. K. - ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZECHODU NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYCH JAKO: DZIAŁKA NR 45/1 I DZIAŁKA NR 43/4 (OBR. 7, ARK. 4) NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH JAKO: DZIAŁKA NR 43/3 I DZIAŁKA NR 45/2 (OBR. 7, ARK. 4) I KAŻDOCZESNEGO UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 44 (OBR. 7, ARK. 4).
124/GM/18 2018-05-25 INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE
67116,17 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I SKARBEM PAŃSTWA - POWIATOWYM INSEPKTORATEM WETERYNARII, DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW REMONTU -PONIESIONYCH PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII - LOKALU NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 20/2 (OBR. 42, ARK. 13), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 3 {UL. BAZYLIANOWKA 4}.
124/GM/19 2019-05-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN Z WNIOSKIEM DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA WYCINKĘ KRZEWÓW ROSNĄCYCH W OBRĘBIE NIERUCH. GMINY LUBLIN STANOWĄCEJ DZ. NR 201/9 ORAZ NR 201/8 (OBR. 16, ARK. 2), POŁOŻONEJ PRZY UL. DR. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEZ LPEC PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU.
124/IPS/19 2019-06-25 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM
124/IR/14 2014-06-16 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
44420,24 WYKONANIE ROZBIÓRKI SCHODÓW ŻELBETOWYCH TERENOWYCH USYTUOWANYCH NA DZIAŁCE NR 20/2 OBRĘB 14 KALINOWSZCZYZNA/PRZY UL. KORYZNOWEJ W LUBLINIE.
124/IR/15 2015-07-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 OKREŚLENIE WARUNKÓW WPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. MEŁGIEWSKIEJ W LUBLINIE, NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PRZED TERENAMI KOLEJOWYMI DO WYSOKOŚCI POSESJI PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ NR 202.
124/IR/16 2016-07-04 LUBCOM SP. Z O. O.
289050,00 WYKONANIE KONCEPCJI, KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH W RAMACH ZADANIA PN.:"REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF", PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH RPOWL 2014-2020
124/IR/17 2017-08-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
248266,34 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
124/IR/18 2018-08-06 EXTREME PROGRESS ACADEMY FILIP SOBKOWIAK
157848,38 MODERNIZACJA SKWERU - PRZEBUDOWA TORU ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA U ZBIEGU ULIC SULISŁAWICKIEJ I TETMAJERA (DZIAŁKA NR 33/6) W LUBLINIE
124/IR/19 2019-08-22 WYTWÓRNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH GMS SP.JAWNA J.GOŁDA , W.MĄKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 100/IR/19 Z DNIA 19.07.2019 R. ZMIANA ZAPISÓW UMOWY W ZAKRESIE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAKRESU ROBÓT PODWYKONAWCY DOT. TERMOMODERNIZACJI SP NR 18.
124/IT/14 2014-10-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
124/IT/18 2018-11-23 ZBIGNIEW ŁAWNICZAK
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
124/IT/19 2019-03-18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM.MARII MONTESSORI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
124/KL/14 2014-03-10 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 FESTYN DZIELNICOWY "XIII DZIEŃ WĘGLINA" - DZIELNICE KULTURY
124/KL/15 2015-02-18 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
30000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: CYKL WYSTAW ART BRUT I PLENERU MALARSKIEGO Z ELEMENTAMI SZTUKI W GALERII ART BRUT W LUBLINIE (UM. NR 124/KL/15 Z DN. 18.02.2015 R.)
124/KL/16 2016-02-12 FUNDACJA MASSKULTURA
0,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WARSZTATY KOMIKSU DWA - ANEKS NR 124/KL/16 Z DNIA 12.02.2016 R. DO UMOWY NR 74/KL/16 Z DNIA 28.01.2016 R. - ZMIANA NUMERU KONTA I DATY PRZEKAZANIA DOTACJI
124/KL/17 2017-01-24 BLUE TREE MICHAŁ PARZYCH
12500,00 WYKONANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE".
124/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VARIETE 2018
124/KL/19 2019-02-13 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
27000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA W MINIATURZE - DK 3D VI, DOTACJA 27 000 ZŁ.
124/KP/14 2014-06-03 OKSANA TSYMBALIUK
9000,00 WYKONANIE AUTORSKICH ZDJĘĆ PORTRETOWYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK LUBLINA NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
124/KP/15 2015-07-27 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
381,30 DRUK ORAZ DOSTAWA PLAKATÓW NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN
124/KP/16 2016-07-22 POLSKA PRESS SP. Z O.O.
0,00 PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016
124/KP/17 2017-12-01 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
2500,00 OBSŁUGA NA POTRZEBY ORGANIZACJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
124/KP/18 2018-12-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
1002,68 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY W BUDYNKU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 10. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 1 002,68 ZŁ
124/KP/19 2019-08-08 "BIKE-SERVICE" KORDIAN KŁODNICKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY WĘGLIN PÓŁNOCNY W BUDYNKU PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 4-6 (ZMIANA TREŚCI § 3 ORAZ § 12 WW. UMOWY).
124/OR/14 2014-05-08 KAROL KŁOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 032 DO PE.
124/OR/15 2015-03-13 IWONA SORAL
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
124/OR/18 2018-09-21 DARIUSZ KOMOROWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 203 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
124/OR/19 2019-03-18 AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA "MAGIC" ALINA ŁAGODOWSKA
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA "MAGIC" ALINA ŁAGODOWSKA
6577,61 WYKONANIE I DOSTAWA 144 531 SZT. KART DO GŁOSOWANIA NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA REFERENDUM LOKALNEGO W ISTOTNYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH MIESZKAŃCÓW LUBLINA WYZNACZONYM NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2019 R.
124/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
45000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
124/OŚ/15 2015-08-13 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 101/OŚ/15 NA USUWANIE AZBESTU-ZMIANA ADRESU MAILOWEGO.
124/OŚ/16 2016-05-25 STOWARZYSZENIE ECO-GALA
0,00 ANEKS W SPRAWIE WYDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NR 24/OŚ/16 Z DNIA 01.03.2016 R. W LUBLINIE
124/OŚ/17 2017-07-11 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
20830,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA UM LUBLIN.
124/OŚ/18 2018-07-20 JAROSŁAW JASKMANICKI
2399,04 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
124/OŚ/19 2019-05-16 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
40000,00 STWORZENIE KONCEPCJI KREATYWNEJ I REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. "MIASTO TO TEŻ TWÓJ DOM -SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE" EDYCJA 2019.
124/OW/18 2018-09-12 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
8312,34 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - NADAJNIKI I KOMPASY W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
124/PN/14 2014-05-26 TETYANA MYROVYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 266/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
124/PN/15 2015-09-29 VOLODYMYR BABAYEV
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "POLSKA JAKO AKTYWNY CZŁONEK UE - PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEK CKW
124/PN/18 2018-09-12 YULIIA TERESHCHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
124/PN/19 2019-07-15 OLEKSANDRA OLEKSIIENKO
1906,68 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
124/ST/14 2014-03-03 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000,00 MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNIKARZY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ.
124/ST/16 2016-02-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W CZTERECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W I PÓŁROCZU 2016
124/ST/17 2017-04-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
124/ST/18 2018-01-22 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
124/ST/19 2019-01-21 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
17296,20 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
124/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
124/ZE/16 2016-08-03 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1250/OR/15 2015-12-03 MAŁGORZATA LITWIŃCZUK-GRESZTA
1312,50 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 1243/OR/15 Z DNIA 18.11.2015 R., DOT. WYDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 5250,00 ZŁ.
1250/OR/19 2019-09-23 SEBASTIAN KOSOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 44, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1251/OR/15 2015-12-03 MILENA PIOTROWICZ
1312,50 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 1244/OR/15 Z DNIA 18.11.2015 R., DOT. WYDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 5250,00 ZŁ
1251/OR/19 2019-09-23 RENATA WRÓBLEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 55, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1252/OR/15 2015-12-03 ANGELIKA SKRZYPIEC
1312,50 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 1245/OR/15 Z DNIA 18.11.2015 R., DOT. WYDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 5250,00 ZŁ
1252/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ PYC
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 65, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1253/OR/15 2015-11-27 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" W LUBLINIE SP.Z O.O.
388,68 ANEKS DO UMOWY NR 17/OR/15 Z DNIA 17 LUTEGO 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 36 473,19 ZŁ.
1253/OR/19 2019-09-23 ANETA KOCZAN-JUCHA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 66, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1254/OR/15 2015-12-08 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
909,95 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 18M2 I WZROST MIESIĘCZNEGO CZYNSZU O 909,95 ZŁ DO WYSOKOŚCI 55 248,98 ZŁ.
1254/OR/19 2019-09-23 ARTUR OSTROWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 89, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1255/OR/15 2015-12-09 NESTLE WATERS POLSKA S.A.
67629,22 DOSTAWA WODY I KUBKÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ DZIERŻAWA I SANITYZACJA DYSTRYBUTORÓW NA POTRZEBY UM LUBLIN.
1255/OR/19 2019-09-23 MARZENA BLICHARZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 90, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1256/OR/19 2019-09-14 ANNA BUZEK-KUCHNO
1950,00 SPORZĄDZENIE WYKAZU ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW,PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DLA OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW OKW,PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW(...) W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP
1257/OR/15 2015-12-09 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1742,91 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 32,4 M2 I WZROSTU ŁĄCZNYCH MIESIĘCZNYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH O 1246,85 ZŁ ORAZ OPŁAT DODATKOWYCH O 496,06 ZŁ.
1257/OR/19 2019-09-23 AGNIESZKA ROZWADOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 114, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1258/OR/15 2015-12-11 WOJCIECH MOJSKI
800,00 WYDANIE OPINII PRAWNEJ.
1258/OR/19 2019-09-23 MICHAŁ WARTACZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 135, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1259/OR/15 2015-12-15 POLITECHNIKA LUBELSKA
4500,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA AUTOCAD AUTODESK.
1259/OR/19 2019-09-27 MACIEJ BRYŁA
BRYŁA MACIEJ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 167 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
125/GM/15 2015-04-20 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
24375,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY NR 21/GM/14 Z DNIA 30.01.2014 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU NA OKRES JEDNEGO ROKU
125/GM/16 2016-07-01 KMT CIEĆKA MARCIN KAMIL JAKOWICKI SPÓŁKA CYWILNA
608,00 UMOWA NR: 32/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SZWOLEŻERÓW 11A POW. 38 M2, KIOSK HANDLOWY, UL. SZWOLEŻERÓW 11A, CZ. DZ. NR 28/5, OBR. 15, ARK. 1
125/GM/17 2017-05-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE OD KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. NARUTOWICZA 73 NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FIAT DUCATO 3,0 PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIETRZEŹWYCH, O NUMERZE PODWOZIA VIN ZFA25000001588103 I PRZEKAZANIA GO STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN.
125/GM/18 2018-05-29 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
586,50 UMOWA NR: 43/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL LUBARTOWSKIEJ 4D Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BUDOWLANE
125/GM/19 2019-05-09 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
109,20 UMOWA NR: 45/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SKAUTÓW DZIERŻAWY - ALTANA ŚMIETNIKOWA DZIERŻAWA Z PRZEZNACZENIEM NA ALTANA ŚMIETNIKOWA : UL.SKAUTÓW POW.; 42
125/IPS/19 2019-06-03 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
615,00 AKTUALIZACJA GRAFIKI I RENOWACJA ROLL-UPÓW WYDZIAŁU
125/IR/14 2014-06-20 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PAREXBUD" SP. Z O.O.
80000,00 WYKONANIE PRZEBUDOWY BOISKA PRZY UL. JASPISOWEJ 2/4 W LUBLINIE
125/IR/15 2015-07-13 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
27774,84 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI, PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE
125/IR/16 2016-07-04 USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
14760,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH OD UL. KUSTRONIA DO UL. KLEEBERGA W LUBLINIE, WZDŁUŻ MURU CMENTARNEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH
125/IR/17 2017-08-11 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 96/IR/17 Z DNIA 21.06.2017 DOT. ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
125/IR/18 2018-08-03 BUDIMEX S.A.
40982,80 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 67/IR/17 Z DNIA 27.04.2017R., - ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO ORAZ WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 40.982,80ZŁ. DOT. BUDOWY ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA.
125/IR/19 2019-08-20 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
16700,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 63 Z CIĄGIEM PIESZYM POMIĘDZY UL. SZMARAGDOWĄ I UL. BURSZTYNOWĄ W LUBLINIE
125/IT/14 2014-10-08 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
125/IT/18 2018-11-23 JADWIGA MACH
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
125/IT/19 2019-03-19 SZK. PODST. NR 28 Z ODDZIAŁ. INTEGRAC. IM SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
125/KL/14 2014-03-11 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
15000,00 TATARY ART FESTIWAL 2014 - DZIELNICE KULTURY
125/KL/15 2015-02-23 ANNA WIDERA
1900,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE 28.02.2015 W SIEDZIBIE WARSZTATÓW KULTURY WW. WARSZTATÓW W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ
125/KL/16 2016-02-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
30000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - KSIĄŻKA "TAJEMNICE LUBELSKIEGO KOZIOŁKA".
125/KL/17 2017-01-24 AGENCJA PRODUKCJI I REALIZACJI "PLAN" MARCIN ZAŁUCKI
7380,00 UMOWA - OBSŁUGA PLANU WIDOWISKA PT."ZAKOCHANI W LUBLINIE"
125/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2018
125/KL/19 2019-02-13 SILART SZYMON KRZESZOWIEC
6000,00 WYKONANIE PRZEZ ZESPÓŁ NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO W RAMACH OPUS MAGNUM W DNIU 24.02.2019 R.
125/KP/14 2014-06-03 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5000,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH LUB PLANSZY REKLAMOWEJ NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN, NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
125/KP/15 2015-08-03 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
70000,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI LUB W INTERNECIE, POLEGAJĄCE NA PRODUKCJI FILMU PT. "LUBLIN 1939 - TAJEMNICA ŚMIERCI WOJEWODY", KTÓREGO ZDJĘCIA BĘDĄ ZREALIZOWANE W LUBLINIE I NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
125/KP/16 2016-07-20 MAGDALENA PIWOWARSKA
2197,80 WSKAZANIE MIN. 12 FOTOGRAFII Z ZASOBÓW MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLIN, O. MUZEUM LUBELSKIEGO ORAZ MERYTORYCZNE OPRACOWANIE MATERIAŁU IKONOGRAFICZNEGO DO KALENDARZA NA ROK 2017 PROMUJĄCEGO 700-LECIE MIASTA.
125/KP/17 2017-12-05 BIURO OCHRONY BUSINESSU RAFAŁ JAKUBCZYK
31807,80 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
125/KP/18 2018-12-12 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
4920,00 PRODUKCJA I PRZYGOTOWANIE (ZMONTOWANIE, UDŹWIĘKOWIENIE) DWÓCH SPOTÓW REKLAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W TELEWIZJI - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
125/KP/19 2019-08-12 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
344,40 OPRACOWANIE GRAFICZNE NAKLEJEK NA OPAKOWANIE NA GADŻET MIEJSKI.
125/OR/14 2014-05-08 ARTUR PRUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 155 DO PE.
125/OR/15 2015-03-13 JADWIGA LYSSY
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
125/OR/16 2016-12-28 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
157028,55 WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE DRUKÓW.
125/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT MONIKA ŁAWECKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
125/OR/18 2018-09-21 JANUSZ MOCHNIEJ
290,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 204 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
125/OR/19 2019-03-20 ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH INŻ.JÓZEF WIĘCZKOWSKI
6150,00 USŁUGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ, ZAINSTALOWANYCH W OBIEKTACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
125/OŚ/15 2015-09-14 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
4935,00 DRUK I DOSTAWA , MOMOGRAFII POKONFERENCYJNEJ - 150 SZTUK, W FORMACIE B5, ILOŚĆ STRON 96 TEKSTU, OPRAWA MIĘKKA. ŚRODEK PAPIER OFFSETOWY 80 G, KOLOR 1+1; PRZEKŁADKI - KOLOR 4+0, KREDA BŁYSZCZĄCA 130; OKŁADKA KARTON ARCTIKA 250 G, KOLOR 4+0, FOLIA BŁYSK.
125/OŚ/16 2016-06-23 "ŻARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18,45 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI W APTEKACH: UL.AMETYSTOWA 1, UL. KUNICKIEGO 141, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 34
125/OŚ/17 2017-07-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
100000,00 UMOWA OBEJMUJE REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA I KONSERWACJI ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW."MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ " JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI.
125/OŚ/18 2018-07-20 ROMAN KOŻUCH
KOŻUCH ALINA
17328,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
125/OŚ/19 2019-05-16 TABAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24624,60 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA TABLIC INFORMACYJNYCH PROMUJĄCYCH ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA WIATY ŚMIETNIKOWE DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN.
125/OW/18 2018-09-17 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
8887,98 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - PRZYRZĄDY OPTYCZNE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
125/PN/14 2014-05-09 ROBERT SZLĘZAK
14000,00 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU
125/PN/15 2015-09-29 OLENA NELIUBOVA
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "POLSKA JAKO AKTYWNY CZŁONEK UE - PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
125/PN/18 2018-09-12 ARTEM TKACHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
125/PN/19 2019-07-15 YANA US
1906,68 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
125/ST/14 2014-05-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
50000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACAJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE II MARATON LUBELSKI
125/ST/15 2015-02-20 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
11500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA DO UDZIAŁU W XV IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH - RIO DE JANERIO 7-18.09.2016 R.
125/ST/16 2016-01-13 MIEJSKI KLUB SPORTOWY LUBLIN SP. Z O.O.
205000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W CZTERECH NAJWYŻSZCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.
125/ST/17 2017-01-12 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 2017 W LUBLINIE
125/ST/18 2018-01-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
36134,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
125/ST/19 2019-01-14 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI UNIA LUBLIN
8181,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
125/WZP/19 2019-03-01 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
125/ZE/16 2016-08-03 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1260/OR/15 2015-12-10 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
187893,24 WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
1260/OR/19 2019-09-23 EWA BARTOSZCZE
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 197, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1261/OR/15 2015-12-16 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
11955,60 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH UM LUBLIN.
1261/OR/19 2019-09-23 PAWEŁ NOWAKOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 199, W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1262/OR/15 2015-12-16 ALTEST SP. Z O O
5215,20 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH UM LUBLIN.
1262/OR/19 2019-10-12 ANGELIKA SUCHODÓŁ
900,00 WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW W DNIU 12.10.2019 R., DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 12.10.2019 R. ORAZ PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W DNIACH 13-14.10.2019 R. NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1263/OR/15 2015-12-28 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1290105,00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
1264/OR/15 2015-12-28 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
121507,66 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY LUBLIN
1265/OR/15 2015-12-28 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW
1620,00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY LUBLIN
1265/OR/19 2019-09-27 ELŻBIETA BUCZKOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1266/OR/15 2015-12-28 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW
1000,00 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
1266/OR/19 2019-09-27 AGNIESZKA KUKAWSKA-ŻYDEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1267/OR/15 2015-12-28 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
35649,02 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO
1267/OR/19 2019-09-27 SŁAWOMIR ROCZON
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1268/OR/19 2019-09-27 MAŁGORZATA GROCHECKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 6 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1269/OR/19 2019-09-27 ELŻBIETA MAZUR
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 7 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
126/GM/14 2014-04-08 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z PGE DYSTRYBUCJA SA ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 24 DZ. NR 1/89 (OBR. 10, ARK. 6) NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII KABLOWYCH, ŚWIATŁOWODOWYCH I STACJI TRAFO ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ZAWARCIA UMOWY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
126/GM/16 2016-07-13 MARIOLA WIŚNIEWSKA
630,00 UMOWA NR: 33/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA TYSIĄCLECIA KIOSK HANDLOWY, AL. TYSIĄCLECIA, 10 M2
126/GM/17 2017-05-04 GRZEGORZ MANKIEWICZ
MANKIEWICZ ELŻBIETA
120,00 UMOWA NR: 1019/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
126/GM/18 2018-05-24 KACPER DOMŻAŁ
360,00 UMOWA NR: 44/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 2 M2
126/GM/19 2019-06-04 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
145,83 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALU NR 70/GM/15 Z DNIA 10.03.2015 ZAWARTEJ POMIĘDZY TBS NOWY DOM, A GMINĄ LUBLIN NA PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NR 84 PRZY UL. ZG AUGUSTA 28 DOT.ZMIANY WSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO CZYNSZU AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 15,11 ZŁ/M2 OD M-CA 01.01.2019 R. STAWKA WYNOSI - 15,35 ZŁ/M2, CZYNSZ OGÓŁEM WZRASTA O 118,56 ZŁ NETTO + 23% PODATKU VAT 01/2019 R.
126/IPS/19 2019-06-19 OPTYK SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA ZAW. W 2017 R. W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" NR 488/ZSS/17.
126/IR/14 2014-06-23 WARBUD S.A
7527,60 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE PRZY UL PEOWIAKÓW 12
126/IR/15 2015-07-13 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
448950,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NA ZADANIU INWESTYCYJNYM:"BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI, PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE", SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH PRZYLEGŁYCH DO SIEBIE BUDYNKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
126/IR/16 2016-07-01 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
50000,00 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W.Z. NAŁKOWSKICH, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 108 W LUBLINIE NA MOCY NINIEJSZEGO POROZUMIENIA UDOSTĘPNIA NIEODPŁATNIE GMINIE LUBLIN NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONĄ W EWIDENCJI JAKO DZIAŁKA NR 81 OBR.43 ARK. 20 NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
126/IR/17 2017-08-14 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
58425,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W LUBLINIE, PRZY UL. RZECKIEGO 10 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
126/IR/18 2018-08-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
31250,00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ TRAWIASTEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT SBR NA ŚCIEŻCE ZDROWIA PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR: 10/2 OBR. 30 ARK. 1
126/IR/19 2019-08-23 TORAKOL RAJMUND ZALEWSKI
1844638,16 PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ (TRAWA SYNTETYCZNA) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ZAINSTALOWANIE PIŁKOCHWYTÓW I MONITORINGU, WYKONANIE MURU OPOROWEGO, WYPOSAŻENIE BOISKA W RAMACH ZADANIA PN. " SYGNAŁ OD NOWA" BO II.
126/IT/14 2014-10-08 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
126/IT/18 2018-12-20 BARTOSZ MARGUL
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
126/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM.ADAMA MICKIEWICZA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
126/KL/14 2014-03-07 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
84000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ LUBLIN-WYSPY PAMIĘCI - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
126/KL/15 2015-02-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
43000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2015 - 2017 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: RODZINA Z LUBLINA ( UM. NR 126/KL/15 Z DN. 19.02.2015 R.)
126/KL/16 2016-02-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
5000,00 USŁUGA PROMUJACA MIASTO LUBLIN - KSIĄŻKA "PORTOWE OPOWIEŚCI. LUBLINEM II PO MORZACH I OCEANACH ŚWIATA".
126/KL/17 2017-01-24 TOMASZ MOMOT
6600,00 DYRYGOWANIE WYSTĘPEM CHÓRÓW I ORKIESTR PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
126/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
126/KL/19 2019-02-13 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XIV GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2018 - UMOWA NR 126/KL/19.
126/KP/14 2014-06-03 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
8000,00 AUTORSKIE WYKONANIE KONCEPCJI I PROJEKTÓW GRAFICZNYCH NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
126/KP/15 2015-08-03 ALTER EGO MAGDALENA KOŁODZIEJCZYK
30000,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI LUB W INTERNECIE, POLEGAJĄCE NA PRODUKCJI FILMU PT. "ZACZĘŁO SIĘ NAD BYSTRZYCĄ. PODZIEMNE DRUKARNIE LUBLINA 1976-1989", KTÓREGO ZDJĘCIA BĘDĄ ZREALIZOWANE W LUBLINIE I NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
126/KP/16 2016-07-29 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5970,00 ZAKUP FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
126/KP/17 2017-12-05 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
29335,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - KUBEK, FILIŻANKA.
126/KP/18 2018-12-14 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
7100,00 WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO, DOSTARCZENIE I OBSŁUGA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, A TAKŻE ROZSTAWIENIE PODESTÓW SCENICZNYCH, NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
126/KP/19 2019-08-13 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
15974,01 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ 6: NOTES A5, TECZKA KONFERENCYJNA Z GUMKĄ Z BLOCZKIEM.
126/OR/14 2014-05-08 ARTUR PRUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-154 DO PE.
126/OR/15 2015-03-13 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
126/OR/16 2016-12-29 PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20041,67 ANEKS NR 1 DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO WYDŁUŻAJĄCY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 31.01.2017
126/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JACEK BEDNARZEWSKI
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
126/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 205 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
126/OR/19 2019-03-22 ELŻBIETA BUCZKOWSKA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
126/OŚ/14 2014-11-04 CORNER MEDIA
3677,70 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
126/OŚ/15 2015-09-15 EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 116/OŚ/15 Z DN. 04.08.2015 R. DOTYCZĄCEJ WYDŁUŻENIA TERMINU NA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY.
126/OŚ/16 2016-07-05 JULIUSZ JURKOWSKI
48000,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
126/OŚ/17 2017-07-10 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ZMIANA SIEDZIBY PODMIOTU
126/OŚ/18 2018-07-20 ELŻBIETA KIPROWSKA
5597,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
126/OŚ/19 2019-05-15 STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW
10000,00 DAROWIZNA OD STOWARZYSZENIA MŁODYCH NAUKOWCÓW, Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP GABLOT EKSPOZYCYJNYCH DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
126/OW/18 2018-09-12 TESORA GRAŻYNA TOMASZEK
11229,78 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZENIA I AKCESORIA ELEKTRYCZNE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
126/PN/14 2014-05-20 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
7840,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 35 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "SOS - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK I IWANO-FRANKIWSK"
126/PN/15 2015-09-29 DMYTRO DZVINCHUK
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU" SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
126/PN/18 2018-09-12 IVAN VDOVYCHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
126/PN/19 2019-07-15 OLEH DUB
725,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
126/ST/14 2014-06-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
13510,00 ORGANIZACJA TURNIEJU KLAS PROFILOWANYCH MIASTA LUBLIN
126/ST/15 2015-02-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
3000,00 ORGANIZACJA MECZY PÓŁFINAŁOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W KOSZYKÓWCE U20
126/ST/16 2016-01-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
116850,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS ROZGRYWEK TAURON BASKET LIGII KOBIET PODCZAS FAZY ZASADNICZEJ W SEZONIE 2015/2016 - SEZON 2016
126/ST/17 2017-03-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
25000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TURNIEJ EUROPEJSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ"
126/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
68840,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
126/ST/19 2019-01-14 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
88988,88 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO.
126/WZP/19 2019-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
126/ZE/16 2016-08-03 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1270/OR/19 2019-09-27 JANUSZ SZPOT
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 8 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1271/OR/19 2019-09-27 CZESŁAW HATAŁA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1272/OR/19 2019-09-27 MARCIN JAROSZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 10 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1273/OR/19 2019-09-27 JERZY KURSA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 11 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1274/OR/19 2019-09-27 BEATA DYLEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 12 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1275/OR/19 2019-09-27 IWONA STEFANIAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 13 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1276/OR/19 2019-09-27 ANNA ROZWAŁKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1277/OR/19 2019-09-27 SŁAWOMIR DUDA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 15 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1278/OR/19 2019-09-27 GRAŻYNA DŁUGOSZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 17 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1279/OR/19 2019-09-27 REMIGIUSZ MĄDZIK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 18 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
127/GM/14 2014-05-30 MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA SYLWESTER LALAK
206,72 DZIERŻAWA - UL. ZEMBORZYCKA - DROGA DOJAZDOWA ORAZ CELE BUDOWLANE - DZ. NR 48/2, OBR.43, ARK.26. - POW. 646M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
127/GM/15 2015-04-20 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
440,00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. WYŻYNNEJ, UL. LWOWSKIEJ, UL. HUTNICZEJ, UL. SZARYCH SZEREGÓW ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. TOPOLOWEJ
127/GM/16 2016-06-27 RENATA MYDLAK
331,20 UMOWA NR: 127/GM/16 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - CDRSP - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (SKARB PAŃSTWA)
127/GM/17 2017-05-08 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
0,00 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 46B WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY ZA UDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA (21847/109722) WYNOSI 219,02 ZŁ MIESIĘCZNIE. DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ROZLICZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE NOT OBCIĄŻENIOWYCH WYSTAWIANYCH CO MIESIĄC.
127/GM/18 2018-05-24 EVOLUTION RADOSŁAW KOZŁOWSKI
360,00 UMOWA NR: 45/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 3,01 M2
127/GM/19 2019-06-14 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
6175,26 UMOWA NAJMU ZAWARTA Z PSM KOLEJARZ W LUBLINIE NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY DR. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 55 O POW. 275,40 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 64. CZYNSZ REGULOWANY MIESIĘCZNIE Z GÓRY W WYSOKOŚCI - 6175,26 ZŁ BRUTTO.
127/IPS/19 2019-07-08 ZDROWY PRZYSTANEK ADRIAN ABRAMEK
ZDROWY PRZYSTANEK ADRIAN ABRAMEK
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO LUBELSKIEJ KARTY SENIORA W RAMACH PROGRAMU LUBLIN STREFA 60+.
127/IR/14 2014-06-18 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 UMOWA TRÓJSTRONNA POMIĘDZY MPWIK,GMINĄ LUBLIN, LPRINŻ - PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA ROBÓT DOTYCZY REALIZACJI KOLEKTORA NF
127/IR/15 2015-07-16 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
120540,00 WYKONANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA PLANOWANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W OBRĘBIE ULIC: BERYLOWEJ I JANTAROWEJ W LUBLINIE
127/IR/16 2016-06-20 PKP ENERGETYKA S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ED -ERD5C-5716/1/14 Z DN.08.08.2014R NA PRZYŁĄCZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ TEATR IM.ANDERSENA ( OBECNY DK KOLEJARZA)
127/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH MAWAR BIURO PROJEKTÓW
40590,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ KOMPLEKSU BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
127/IR/18 2018-08-06 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ
68745,93 WYKONANIE REMONTU PODŁOGI SALI GIMNASTYCZNEJ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE PRZY AL. RACŁAWICKICH 5
127/IR/19 2019-08-22 PKZ LUBLIN SPÓŁKA CYWILNA
43788,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3 W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5
127/IT/14 2014-10-08 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
127/IT/18 2018-11-23 MONIKA ORZECHOWSKA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
127/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
127/KL/14 2014-03-11 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
20000,00 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ - MIASTO KULTURY
127/KL/15 2015-02-20 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY "HADES SZEROKA ART. FESTIVAL 2015
127/KL/16 2016-02-12 SYLWIA WÓJCIK
3000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE KONCERTU Z ZESPOŁEM SAMBASIM
127/KL/17 2017-01-25 MAŁGORZATA KARWICKA
8000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " WANDA CHICIŃSKA - PIERWSZA FOTOGRAFKA ..."
127/KL/18 2018-02-23 ANNA KOŁODZIEJ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. RENESANS PO LUBELSKU.
127/KL/19 2019-02-14 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - Z KULTURĄ DO NIEBA - XI EDYCJA.
127/KP/15 2015-08-03 MEDIA-KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
30000,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI LUB W INTERNECIE, POLEGAJĄCE NA PRODUKCJI FILMU PT. "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI", KTÓREGO ZDJĘCIA BĘDĄ ZREALIZOWANE W LUBLINIE I NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
127/KP/16 2016-07-22 MIASTO NANCY
5000,00 POROZUMIENIE WS. ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH.
127/KP/17 2017-12-01 TEATR STARY W LUBLINIE
3690,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
127/KP/18 2018-12-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
25000,00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ DOSTAWA ELEMENTU DEKORACJI SCENICZNEJ NA POTRZEBY KONCERTU W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018.
127/KP/19 2019-08-19 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
9030,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - FOLDER TURYSTYCZNY.
127/OR/14 2014-05-08 WALDEMAR STACHURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-084 DO PE.
127/OR/15 2015-03-13 GRAŻYNA KOPROWSKA
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
127/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
127/OR/18 2018-09-21 TOMASZ DWORAK-BAHAN
275,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 206 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
127/OR/19 2019-03-22 AGNIESZKA KUKAWSKA-ŻYDEK
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 2 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
127/OŚ/14 2014-10-27 JERZY ZAJĄC
1000,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
127/OŚ/15 2015-09-15 BEATA DANIEWSKA BAZA NEPTUN
0,00 ANEKS DO UMOWY 21/OŚ/15 Z DN. 06.03.2015 R. - ZMIANA OKRESU REALIZACJI UMOWY
127/OŚ/16 2016-07-05 GRAŻYNA BLACHANI
5160,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
127/OŚ/17 2017-08-04 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
24000,00 UMOWA W SPRAWIE REALIZACJI PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2017 R.
127/OŚ/18 2018-07-20 BARBARA GĘCA
6520,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
127/OŚ/19 2019-05-21 MARTA DOLECKA
WOŹNICZKA BEATA
3060,38 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
127/OW/18 2018-09-26 JANUSZ PASTUSZUK
5796,00 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA: "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
127/PN/14 2014-05-22 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 88/PN/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY
127/PN/15 2015-09-29 OLENA TERTYSHNA
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
127/PN/18 2018-09-12 NATALIA VOVCHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
127/PN/19 2019-07-15 ALISA OVECHKO
725,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
127/ST/14 2014-04-09 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
350,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO " NIGHT SKATING LUBLIN"
127/ST/15 2015-02-16 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
49200,00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS CAVALIADA LUBLIN 2015
127/ST/16 2016-01-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
14760,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI KU AZS UMCS DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANERIO 2016.
127/ST/17 2017-02-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GRAND PRIX POLSKI - PUCHAR POLSKI 50M
127/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8160,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
127/ST/19 2019-02-08 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
140952,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (KONTYNUACJA) LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
127/WZP/19 2019-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
127/ZE/16 2016-09-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
1280/OR/19 2019-09-27 PIOTR KUKIER
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 19 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1281/OR/19 2019-09-27 JOANNA RAKSZEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 20 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1282/OR/19 2019-09-27 JAROSŁAW GRADEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 21 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1283/OR/19 2019-10-04 BENON BUJNOWSKI
BUJNOWSKI BENON
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 22 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1284/OR/19 2019-09-27 GRZEGORZ JAWORSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 24 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1285/OR/19 2019-09-27 URSZULA KACZMAREK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 25 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1286/OR/19 2019-09-27 DARIUSZ OKOŃ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 26 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1287/OR/19 2019-09-27 ALFREDA KSIĄŻEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1288/OR/19 2019-09-27 RENATA GAWRYSIAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 28 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1289/OR/19 2019-09-27 PIOTR SZCZEPANIAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 29 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
128/GM/14 2014-06-02 ROBERT CHODKOWSKI
100,50 DZIERŻAWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 67/33, OBR. 3, ARK.4 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
128/GM/15 2015-04-20 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
676,50 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, BĘDĄCEJ UZUPEŁNIENIEM DO OPERATU ZAREJESTROWANEGO W MODGIK W LUBLINIE POD NR 0663.1018-301/2014, CELEM WYDZIELENIA Z AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 80/1 POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZWEDZKIEJ, DZIAŁKI OZNACZONEJ W PIERWOTNYM OPERACIE NR 21/8
128/GM/16 2016-06-27 ANETA KAUPPI
130,00 UMOWA NR: 128/GM/16 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) -
128/GM/17 2017-05-09 DZIELNICOWA ADMINISTRACJA DOMÓW "ADREM" SPÓŁKA Z O.O.
887,93 KOSZTY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 70, KOSZT MIESIĘCZNY - 877,93 ZŁ. DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ROZLICZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE NOT OBCIĄŻENIOWYCH WYSTAWIANYCH CO MIESIĄC.
128/GM/18 2018-06-01 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR 13 (OBR. 002, ARK. 7) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WOLSKIEJ 7,9.
128/GM/19 2019-05-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA WYCINKĘ DRZEWA ROSNĄCEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, ODDANEJ W TRWAŁY ZARZĄD NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. ST. SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 82/1 (OBR. 26, ARK. 2) POŁOZONA W LUBLINIE PRZY AL. JANA DŁUGOSZA, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ PRZEZ LPEC S.A. KANAŁOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
128/IPS/19 2019-07-22 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO LUBELSKIEJ KARTY SENIORA W RAMACH PROGRAMU LUBLIN STREFA 60+.
128/IR/14 2014-06-20 P.P.H.U. "UNI-DREW"
5092,20 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
128/IR/15 2015-07-17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE SP Z O.O.
13614,62 DOSTAWA SPRZĘTU BHP NA POTRZEBY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
128/IR/16 2016-07-04 AK WENTYLACJA
67527,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1
128/IR/17 2017-08-10 DECOMART JAN NOWACKI
15791,22 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
128/IR/18 2018-08-03 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/18 Z DNIA 04.06.2018 R. NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE PRZY UL. BIEDRONKI 13 - TERMIN WYKONANIA DO 31 SIERPNIA 2018 R.
128/IR/19 2019-08-22 PKZ LUBLIN SPÓŁKA CYWILNA
18819,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8 W LUBLINIE, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 102
128/IT/14 2014-10-08 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
128/IT/18 2018-11-23 MARCIN NOWAK
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
128/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
128/KL/14 2014-03-11 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
10000,00 KONKURS NA PRACE LITERACKIE, PLASTYCZNE I MULTIMEDIALNE "ŻOŁNIERZOM TUŁACZOM" - MIASTO KULTURY
128/KL/15 2015-02-20 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY - BRUNO4EVER 2015. DNI BRUNONA SCHULZA
128/KL/16 2016-02-10 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
8100,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 15-26 LUTEGO 2016 R. W DK LSM W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE
128/KL/17 2017-01-25 TOMASZ WÓJCICKI
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "LUBLIN W TECHNIKACH SZLACHETNYCH CZYLI OBRAZKI LUBELSKIE WIEKU XIX".
128/KL/18 2018-02-22 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2018
128/KL/19 2019-02-15 FUNDACJA 8KOLOR
9000,00 KULTURA I SZTUKA - UNIA LUBELSKA: KULTURA-PAMIĘĆ-DIALOG - KONKURS NA ILUSTRACJĘ ZWIĄZANĄ Z ZAWARCIEM UNII LUBELSKIEJ; UMOWA NR 128/KL/19.
128/KP/14 2014-06-05 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
30233,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROWADZENIE PORTALU INTERNETOWEGO DLA LUBELSKICH ORGANIZACJI"
128/KP/15 2015-08-03 AGENCJA PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ I REKLAMOWEJ "BIG-ART" TOMASZ OKOŃ
11075,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI LUB W INTERNECIE, POLEGAJĄCE NA PRODUKCJI FILMU PT. "HISTORIA BEZ CENZURY", KTÓREGO ZDJĘCIA BĘDĄ ZREALIZOWANE W LUBLINIE I NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
128/KP/16 2016-08-01 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
10000,00 USŁUGA PROWADZENIA PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
128/KP/17 2017-12-05 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
17835,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES A5, KOLOROWANKA,TECZKA KONFERECYJNA A5 Z GUMKĄ Z BLOCZKIEM W ŚRODKU.
128/KP/18 2018-12-14 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985,00 ZAKUP FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
128/KP/19 2019-08-19 TRADE - POL WOJCIECH PIŁATOWSKI
43189,85 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ 2: SMYCZ, DŁUGOPIS, OŁÓWEK, ŚCIERECZKA, KREDKI, WOREK, OPASKA ODBLASKOWA.
128/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ POGODA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 015 DOPE.
128/OR/15 2015-03-13 EWA BONDARUK
200,00 DYŻUR WYBORCZY W DNIU 15 MARCA 2015 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC
128/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IWONA CZERWONKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
128/OR/19 2019-03-22 ILONA SĘKOWSKA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 3 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
128/OŚ/14 2014-11-05 AGORA SA
2829,00 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
128/OŚ/15 2015-09-17 JACEK WÓJCIK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 90/OŚ/15- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 20 LISTOPADA 2015 R.
128/OŚ/16 2016-07-05 MAREK RADZISZEWSKI
3100,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
128/OŚ/17 2017-09-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
6132,67 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
128/OŚ/18 2018-07-18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPARCIA RZĄDOWEGO "PROGRAMU MAJĄCEGO NA CELU WCZESNE WYKRYCIE ZAKAŻEŃ WIRUSEM WYWOŁUJĄCYM AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ I POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT TEJ CHOROBY ORAZ JEJ ZWALCZANIE."
128/OŚ/19 2019-05-21 EWA KOWALIK
4790,40 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
128/OW/18 2018-09-24 ANDALE DRUK I REKLAMA SP Z. O.O. MAREK GORCZYCA
2790,00 WYKONANIE I DOSTARCZENIE PLAKATÓW INFORMACYJNYCH Z LOGO PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE I SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE, DRUKOWANYCH OFFSETOWO W RAMKACH ALUMINIOWYCH OWZ A1 W ILOŚCI 17 SZT. NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.
128/PN/14 2014-06-05 FONEMA OLGA KROKOWSKA
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. KURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
128/PN/15 2015-09-29 VIKTOR VOLONTYRETS
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
128/PN/18 2018-09-12 OLENA YASENEVYCH
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
128/PN/19 2019-07-15 TARAS SAKHNIUK
725,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
128/ST/14 2014-02-17 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "VI MEMORIAŁ IM. MACIEJA FAMULSKIEGO"
128/ST/15 2015-02-24 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
2500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT.TENISIŚCI Z KALINY
128/ST/16 2016-01-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ GMINY LUBLIN ZAWODNICZKI PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH -" TEAM TOKIO 2020"
128/ST/17 2017-03-06 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
0,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE"
128/ST/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
128/ST/19 2019-01-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
85268,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (KONTYNUACJA) LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
128/WZP/19 2019-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
128/ZE/16 2016-11-22 ELEKTRIX SP.Z O.O.
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 7 087 052,30 ZŁ BRUTTO.
1290/OR/19 2019-09-27 ANDRZEJ ZAŁOGA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 30 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1291/OR/19 2019-09-27 PAWEŁ RYBICKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 31 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1292/OR/19 2019-09-27 DARIUSZ GERNAND
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 32 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1293/OR/19 2019-09-27 HALINA KĘDZIERSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 33 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1294/OR/19 2019-09-27 BARBARA POLESZAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 34 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1295/OR/19 2019-09-27 WŁADYSŁAW MADEJ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 35 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1296/OR/19 2019-09-27 PAWEŁ KABACIŃSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 36 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1297/OR/19 2019-09-27 URSZULA REMISZEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 37 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1298/OR/19 2019-09-27 MARZENNA FITAS
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 38 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1299/OR/19 2019-09-27 JÓZEF ROBAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 39 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
129/GM/14 2014-05-20 ROMAN GRZYBEK
190,40 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN.2014/05/20 NA OKRES OD 2014/01/01 DO 2016/12/31- ROMAN GRZYBEK - UL. RUSAŁKI 18, DZ. 161/2, OBR. 34, ARK. 4 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
129/GM/16 2016-06-27 TOMASZ CYGIELSKI
100,00 UMOWA NR: 129/GM/16 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
129/GM/17 2017-05-11 TEODOZJA GRONKOWSKA
74,67 UMOWA NR: 1020/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
129/GM/18 2018-04-18 ZBIGNIEW DULNIAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM ZBIGNIEWEM DULNIAKIEM DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ PANA Z. DULNIAKA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR 89/7 (OBR. 9, ARK. 10) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GŁUSKIEJ.
129/GM/19 2019-05-30 HALINA WOŹNIAK
150,00 UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W LUBLINIE, Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ I UMOCNIENIA PRZECIWPOWODZIOWE.
129/IPS/19 2019-07-11 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8745,30 OPRACOWANIE REDAKCYJNE ORAZ PUBLIKACJA W KURIERZE LUBELSKIM CYKLU 12 ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH NT. MNIEJSZOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "KONFERENCJA EDUKACYJNA SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" DZIĘKI DOTACJI PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RAMACH "PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020".
129/IR/14 2014-06-30 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DOTYCZĄCY ZADANIA PN. "BUDOWA AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE, W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA
129/IR/15 2015-07-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
52,89 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KAMERY CCTV NA PLACU ZABAW PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO 35 W LUBLINIE (DZIAŁKA 77) BUDŻET OBYWATELSKI - " ZIELONY ZAKĄTEK".
129/IR/16 2016-07-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE Z DNIA 7.07.2016 R DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY 102/IR/16 W SPRAWIE NASADZEŃ NA TERENIE MIASTA LUBLIN
129/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
3690,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 88/IR/17 Z DNIA 02.06.2017 R. NA "AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE - W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WARUNKÓW LPEC ZMIANA WARTOŚCI WYNAGRODZENIA ZA DOKUMENTACJĘ NA KWOTĘ 36 900,00 ZŁ
129/IR/18 2018-08-06 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 07.05.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - TERMIN WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH USTALA SIĘ DO DNIA 31 SIERPNIA 2018 R.
129/IR/19 2019-07-19 4 SKATE SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 40/IR/19 Z DNIA 26.03.2019 R. NA BUDOWĘ BOISKA DO STREETBALLA I SKATEPARKU Z URZĄDZENIAMI TERENOWYMI, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, OŚWIETLENIEM I MONITORINGIEM ORAZ PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAŁKACH NR EW. 10/12, OBR. 34, ARK. 5 I NR EW. 160/8, OBR. 34, ARK 7, PRZY UL. RUSAŁKA W LUBLINIE - ZMIANA TECHNOLOGII
129/IT/14 2014-10-08 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
129/IT/18 2018-11-23 ADAM OSIŃSKI
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
129/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.PAMIĘCI MAJDANK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
129/KL/14 2014-03-11 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
19000,00 XX JUBILEUSZOWY FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA-TEMPUS PASCHALE" - MIASTO KULTURY
129/KL/15 2015-02-20 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. 1000 I 1 SPOSOBÓW NA ZABAWĘ I EDUKACJĘ.
129/KL/16 2016-02-10 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
4792,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW KULTURALNYCH PODCZAS AKCJI " ZIMA W MIEŚCIE"
129/KL/17 2017-01-25 KAJA KURCZUK
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."OBRAZY PODEJRZANE."
129/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ARENA GIER ED. 2
129/KL/19 2019-02-15 "UNIA ABSOLWENTÓW"
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - UNIA LUBELSKA: KULTURA-PAMIĘĆ-DIALOG - UNIA LUBELSKA 1569 I JEJ DZIEDZICTWO.
129/KP/14 2014-06-05 AGORA SA
4132,80 PUBLIKACJA 12 KOLOROWYCH REKLAM PRASOWYCH NA STRONACH REDAKCYJNYCH W GAZECIE CODZIENNEJ, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
129/KP/15 2015-08-03 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
5000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:"WIZYTA W LUBLINIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z MIASTA PARTNERSKIEGO TBILISI (GRUZJA) W DNIACH 6-18.08.2015
129/KP/16 2016-08-01 DOMINIKA BIRYCKA
5000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ III KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA LUBLIN.
129/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
6500,00 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I LOGISTYCZNA KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO W BAZYLICE OO. DOMINIKANÓW W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU, W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
129/KP/18 2018-12-20 DOM ZAKONNY STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (PALLOTYNI)
400,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY SŁAWINEK PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 31. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 400,00 ZŁ BRUTTO.
129/KP/19 2019-05-27 "TELEWIZJA KRAŚNIK" MACHULSKI OPOKA SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 65/KP/19 ZMIENIAJĄCY HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
129/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF MACKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 065 DO PE.
129/OR/15 2015-03-18 JAROSŁAW JUNG
600,00 SPORZĄDZENIE PODZIAŁU DZIELNIC NA OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE MIEJSC MANDATOWYCH ORAZ SIEDZIB OKW, WYKONANIE OBWIESZCZEŃ O PODZIALE DZIELNIC NA OBWODY GŁOSOWANIA, WYKONANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO PIERWSZYCH UCHWAŁ MKW NA POTRZEBY WYBORÓW DO RAD DZIELNIC
129/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW KATARZYA CIMEK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
129/OR/18 2018-09-21 JANUSZ MOCHNIEJ
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 1 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
129/OR/19 2019-03-22 PIOTR SAWICKI
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 4 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
129/OŚ/14 2014-11-25 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
15000,00 ANEKS NR 3 DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
129/OŚ/15 2015-09-25 ANDRZEJ JAKÓBCZYK
2198,00 UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DZIEŁA JAKIM JEST POSTAĆ "SUPEREKO".
129/OŚ/16 2016-07-05 GRAŻYNA PURC
2640,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
129/OŚ/17 2017-09-08 BEATA ROZWAŁKA
ROZWAŁKA KRZYSZTOF
4904,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
129/OŚ/18 2018-07-24 PIOTR RUBAJ
12200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
129/OŚ/19 2019-05-21 KRYSTYNA GORCZYCA
5789,20 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
129/OW/18 2018-09-24 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE W ZAKRESIE ZASAD ORGANIZACJI VII ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 6-LATKÓW LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
129/PN/14 2014-06-05 TETYANA MYROVYCH
14000,00 UMOWA ZLECENIE PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 ROKU
129/PN/15 2015-09-29 KATERYNA GRĄBCZEWSKA
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.
129/PN/18 2018-09-12 VALERIIA YATSENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
129/PN/19 2019-07-15 ANDRII STINSKYI
725,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE4S
129/ST/14 2014-04-16 FUNDACJA DANTIS
20000,00 REALIZACJA ZADANIA "IX MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ"
129/ST/15 2015-02-27 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
2800,00 UDZIAŁ REPREZENTACJI LUBLINA NA II OGÓLNOPOLSKIEJ ZIMOWEJ SENIORIADZIE W RABCE-ZDROJU -ART. 19A
129/ST/16 2016-01-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH -" TEAM TOKIO 2020" - JULIA ADAMCZYK
129/ST/17 2017-05-10 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
129/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZCJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
129/ST/19 2019-01-16 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
7344,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
129/WZP/19 2019-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
129/ZE/16 2016-11-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA 124/ZE/16 O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA.
12/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 11 UL. MŁODEJ POLSKI 30 LUBLIN
12/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W SYSTEMIE BGK@24BIZNES DO OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH (RACHUNKU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH I RACHUNKU PRZYCHODÓW W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH)
12/BK/15 2015-12-03 POL-TAX SP. Z O.O.
11685,00 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015
12/BK/16 2016-02-01 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
12/BM/14 2014-04-11 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO PRZENACZONEGO DO WSPOMAGANIA PRACY DYŻURNEGO KOMENDY MIIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
12/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. NARUTOWICZA 80A - LUBLIN.
12/BM/16 2016-03-15 INSTYTUT SZKOLEŃ BIZNESOWYCH MARIUSZ WIŚNIEWSKI
45985,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN"
12/BM/17 2017-03-30 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
7000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE.
12/BM/18 2018-05-11 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
100000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE.
12/BM/19 2019-06-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU OC, KTÓRY BĘDZIE UŻYWANY PRZEZ FORMACJĘ OBRONY CYWILNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
12/FE/14 2014-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1748637,83 ANEKS NR 7 DO UMOWY NR 001/MOSIR/A/10 DOT. CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWEINIA
12/FE/15 2015-03-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-127724,67 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 10/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI (ETAP I) ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NARUTOWICZA 32A NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, DOTYCZĄCY ZMIANY CAŁKOWITEJ WARTOŚCI PROJEKTU.
12/FE/16 2016-04-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
22313407,33 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
12/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
49576598,24 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "BUDOWA, MODERNIZACJA PRZYSTANKÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH ZINTEGROWANYCH Z INNYMI RODZAJAMI TRANSPORTU DLA POTRZEB LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
12/FE/18 2018-04-12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
157440,00 UDZIELENIE POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA " BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
12/FE/19 2019-05-27 WOJEWODA LUBELSKI
WOJEWODA LUBELSKI
6009049,22 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA "ROZBUDOWA UL. PANA TADEUSZA W LUBLINIE".
12/GD/14 2014-04-08 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4059,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKI NR 24/4 I 90/10 POŁOŻONE PRZY UL.KRAŃCOWEJ 87 Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 23/1, 23/2 I 23/3 POŁOŻONE PRZY UL.KRAŃCOWEJ 89 (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.4)
12/GD/15 2015-05-11 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
3950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ROZLICZENIA CZĘŚCI PARCELACJI OS.SZEROKIE W TYM DZIAŁEK NR: 8, 33, 38, 40, 90, 864 DO 867 I 883 POŁOŻONYCH W REJONIE UL.ŚLĘŻAN (OBR. 73-SŁAWIN SZEROKIE, ARK.13)
12/GD/16 2016-04-13 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
17300,00 AKTUALIZACJA BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA ADRESÓW ZGODNIE Z IDENTYFIKATORAMI KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO (TERYT)
12/GD/17 2017-03-27 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4674,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ 31A (DZIAŁKA NR 1/2) Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ 31 (DZIAŁKA NR 1/1) - OBR.31-SŁAWINEK, ARK.3)
12/GD/18 2018-09-10 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 50/5, POŁOŻONA PRZY UL. SOKOLNIKI 67 Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 50/3, POŁOŻONA PRZY UL. ROBOTNICZEJ 94 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 14).
12/GD/19 2019-09-23 GEODEV RADOSŁAW NAKIELSKI
GEODEV RADOSŁAW NAKIELSKI
87000,00 WYKONANIE USŁUGI SKANOWANIA I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZGROMADZONEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE (OK. 137 475 STRON W PRZELICZENIU NA FORMAT A4).
12/GK/14 2014-04-01 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
54938,49 WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ I UL. GÓRSKIEJ, BŁONIA POD ZAMKIEM ORAZ REMONT OGRODZENIA PRZY UL. SZELBURG-ZAREMBINY
12/GK/15 2015-02-24 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
1954661,29 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA ZIELENI KOMUNALNEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM W LUBLINIE W REJONIE IV.
12/GK/16 2016-04-08 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
289050,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. JANA PAWŁA II ORAZ REMONT BRZEGU RZEKI BYSTRZYCY VIS A VIS REMONTOWANEGO WYLOTU. WYLOT W 10
12/GK/17 2017-03-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-439,40 ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO KONSERWACJJ PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - WYŁĄCZENIE Z UTRZYMANIA SIŁOWNI PRZY UL.SZCZERBOWSKIEGO.
12/GK/18 2018-01-03 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-1280,00 CZASOWE ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI PLACÓW ZABAW.
12/GK/19 2019-03-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
125336,47 KONSERWACJA ZIELENI NA TERENIE REJONU V.
12/GM/14 2014-01-27 BEATA BIELIŃSKA
55,00 DZIERŻAWA - UL. KUSTRONIA - PRZECHOWYWANIE MOTOCYKLA - CZ. DZ. NR 29 (OBR. 14, ARK. 9) - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
12/GM/16 2016-02-16 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 60 (OBR. 15, ARK. 3), O POWIERZCHNI 2,8144 HA (ZGODNIE Z INFORMACJĄ Z REJESTRU GRUNTÓW) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ - W CELU WYDZIELENIA DROGI - ULICY ARMII KRAJOWEJ.
12/GM/17 2017-01-30 EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A EXATEL S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 150/6 (OBR.29, ARK. 5), POŁOŻONĄ W LUBLINIE, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
12/GM/18 2018-01-24 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
3560,00 WYKONANIE 30 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 2 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
12/GM/19 2019-01-29 ESTATE - WYCENA NIERUCHOMOŚCI MARCIN BRONISZ
2390,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKIEM OŚWIATY, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR: 40/20, 40/22, 40/3, 40/4 (OBR. 22, ARK. 4), POŁOŻONE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
12/IPS/19 2019-02-15 KOPALNIA SMAKU
532,74 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
12/IR/14 2014-01-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 289/IR/13, W SPRAWIE ZMIANY OSÓB WSKAZANYCH W OFERCIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ N-F
12/IR/15 2015-02-05 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
6150,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA WYKONANIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY DO HYDRANTÓW OGRODOWYCH NA TERENIE BOISKA ORAZ PROJEKTU LIKWIDACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE BOISKA DO RUGBY, PRZY LCEZ W LUBLINIE, UL. MAGNOLIOWA 8
12/IR/16 2016-02-02 KATARZYNA JÓZEFACKA KERRO
38684,73 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BASENU W GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE - PRZEBIERALNIE, POKÓJ RATOWNIKA, POKOJE SOCJALNE, SZATNIA ZEWNĘTRZNA
12/IR/17 2017-02-10 "GELA" USŁUGI BUDOWLANE BARBARA JABŁOŃSKA
-52590,96 ANEKS NR 2 - WYŁĄCZENIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEGO CZĘŚCI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZASILENIA I MONITORINGU WEJŚCIA I WYJŚCIA 2 BRAM
12/IR/18 2018-02-06 HEN-BUD SP. Z O.O.
648000,00 BUDOWA SKWERU - PLACU SENIORA, PRZY UL. MOTOROWEJ 2,4,6,8 W LUBLINIE W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
12/IR/19 2019-02-01 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH TOMASZ NICER
7995,00 W RAMACH B.O. - V - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 ORAZ PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
12/IT/14 2014-02-01 ORANGE POLSKA S.A.
3033,84 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DSL - RADA DZIELNICY TATARY
12/IT/16 2016-02-01 COIG
151290,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT 2000I - GOP.
12/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1992,60 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
12/IT/18 2018-03-15 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
10737,90 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI SZABLONÓW DOKUMENTACJI SZBI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN Z WYMANGANIAMI ZAWARTYMI W RODO.
12/IT/19 2019-02-18 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
46725,00 KONTYNUACJA USŁUGI NABORU ELEKTRONICZNEGO DO PRZEDSZKOLI.
12/KL/14 2014-01-10 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
3500,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R.W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI.
12/KL/15 2015-01-12 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA II, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
12/KL/16 2016-01-07 ALEKSANDRA BŁASZCZAK
1350,00 HISTORIE FOTOGRAFICZNE WYSTAWA LINORYTU I FOTOGRAFII
12/KL/17 2017-01-04 PAWEŁ PASSINI
1350,00 PROGRAM WYJAZDOWY KING KONG KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
12/KL/18 2018-01-05 JACEK MIROSŁAW
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MÓJ LUBLIN.
12/KL/19 2019-01-04 MATEUSZ NOWAK
600,00 PROGRAM WYJAZDOWY "OD PRZODU I OD TYŁU/CHERSOŃ,UKRAINA".
12/KP/14 2014-01-24 RADIO LUBLIN S. A.
3000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA STREFA DOBREJ MUZYKI - KONCERT ANI DĄBROWSKIEJ
12/KP/15 2015-01-28 NEWSPOINT SP. Z O.O.
4059,00 USŁUGA MONITORINGU INTERNETU, SOCIAL MEDIA, PRACY I RTV.
12/KP/16 2016-01-05 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
18450,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS XXIV LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10.01-10.02.2016R.
12/KP/17 2017-01-13 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
12/KP/18 2018-02-08 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25698,13 PRZYGOTOWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
12/KP/19 2019-01-25 AUTENTIC JACEK ŚLEBZAK
7042,98 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ 1 - KUBEK.
12/MAZ/15 2015-07-23 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
16549,99 LECZENIE I KONSERWCJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE IV
12/MAZ/16 2016-08-30 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
113140,57 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN (REJON I)
12/MAZ/17 2017-02-21 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
12/MAZ/18 2018-04-09 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
20900,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA - PUŁAPKI FEROMONOWE
12/MAZ/19 2019-03-06 EWA TRZASKOWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU III
12/MKZ/15 2015-06-09 IERUCHOMOŚCI SŁAWIŃSKI JACEK SŁAWIŃSKI
6364,00 CZĘŚCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY KOWALSKA 9
12/MKZ/16 2016-06-30 JACEK WÓJCIK
65219,00 REMONT KONSTRUKCJI I WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. ODTWORZENIE DWÓCH BRAM WJAZDOWYCH .ELEWACJA Z DETALAMI WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO
12/MKZ/17 2017-05-30 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EL-MAX
29730,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ŁĄCZNIE Z INWENTARYZACJĄ HANGARU LOTNICZEGO PRZY UL. WROŃSKIEJ 2 W LUBLINIE
12/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTIAŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62 W LUBLINIE, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO POD NR A/139 (POŁOŻONEJ NA DZIAŁE 32/1), WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU TECHNICZNEGO.
12/MKZ/19 2019-04-10 DWP UNIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
12720,00 USŁUGA HOTELOWA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN DLA 30 OSÓB W DNIACH 13-15 MAJA 2019 ROKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ POŚWIĘCONEJ OBCHODOM 450-LECIA PODPISANIA UNII LUBELSKIEJ ORAZ SPOTKANIA DEPOZYTARIUSZY ZNAKU DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO
12/MZON/14 2014-04-01 MARIA RZEPECKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
12/MZON/15 2015-02-25 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
12/MZON/16 2016-03-01 MARZENA KRASOŃ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
12/MZON/17 2017-01-02 KRZYSZTOF MOŚ
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 1. ZLECENIOBIORCY, ZA WYKONANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W § 1 PKT. 1 PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 18,00 ZŁ BRUTTO ZA JEDNO ORZECZENIE (SŁOWNIE: OSIEMNAŚCIE ZŁOTYCH ). 2. WYNAGRODZENIE ZLECENIODAWCA WYPŁACI ZLECENIOBIORCY NA PODSTAWIE RACHUNKU WYSTAWIONEGO I DORĘCZONEGO ZLECENIODAWCY DO 15 DNIA KAŻDEGO NASTĘPNEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC POPRZEDNI. 3. WYNAGRODZENIE BĘDZIE PŁATNE PRZELEWEM W CIĄGU 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ ZLECENIODAWCĘ POPRAWNIE WYSTAWIONEGO RACHUNKU, NA RACHUNEK BANKOWY ZLECENIOBIORCY.
12/MZON/18 2018-02-14 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZL/ORZ
12/MZON/19 2019-01-07 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
12/NW/14 2014-11-25 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5000000,00 OBJĘCIE 50 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII DD O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 000 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 5 000 000,00 ZŁ.
12/NW/16 2016-11-08 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
2100000,00 OBJĘCIE 21.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII LL O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA W CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 2 100 000,00 ZŁ (DWA MILIONY STO TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 2 100 000,00 ZŁ.
12/NW/17 2017-09-13 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
12/NW/18 2018-07-13 MOTOR LUBLIN S.A.
500000,00 OBJĘCIE 1.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII X O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
12/NW/19 2019-08-09 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5000000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. O KWOTĘ 5.000.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 50.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
12/ON/17 2017-09-14 ALAN SOBKOWICZ
SOBKOWICZ ALAN
584,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFICZNE UCZESTNIKÓW POKAZU MODY, WRAZ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM POKAZU, ZORGANIZOWANEGO W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE.
12/ON/19 2019-03-25 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
65272,74 DOFINANSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZE ŚRODKOW MIASTA LUBLIN
12/OR/15 2015-02-09 BROSMED CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA JERZY BROSZKIEWICZ
2672,72 ANEKS DO UMOWY NR 421/OR/14 W DNIA 18.06.2014 R., DOT. NAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 116,2 M2 I WZROST MIESIĘCZNYCH OPŁAT ZA CZYNSZ O 2672,72 ZŁ DO KWOTY 6 214,87 ZŁ BRUTTO/M-SC
12/OR/16 2016-01-19 MARCIN ANDRZEJUK PHU PAMAR
77956,25 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ.
12/OR/17 2017-01-17 P.H.ADMOR JERZY MORYTO
15186,69 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ.
12/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
98000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ W 2018 I 2019 R.
12/OR/19 2019-01-07 ASC GLOBAL S.C.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
12/OŚ/14 2014-02-26 JOANNA GRZESZCZYK
4000,00 WYDAWANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCYCH WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
12/OŚ/15 2015-02-16 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
9000,00 STERYLIZACJA OKOŁO 60-130 KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE M. LUBLIN
12/OŚ/16 2016-02-02 KOM-EKO S.A.
21546,00 OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
12/OŚ/17 2017-06-23 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
12/OŚ/18 2018-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4443652,80 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.
12/OŚ/19 2019-01-28 PREMIUM OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13654,23 PREZENTACJA SPOTU REKLAMOWEGO NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ W SIECI POJAZDÓW MPK W LUBLINIE.
12/OW/14 2014-06-02 ZOFIA KWIECIŃSKA
600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
12/OW/15 2015-07-10 ANDALE DRUK I REKLAMA SP Z. O.O. MAREK GORCZYCA
34900,00 WYKONANIE USŁUGI OPRACOWANIA GRAFICZNEGO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI ORAZ OKŁADKI NA PŁYTY, PRZYGOTOWANIA DO WYTŁOCZENIA I WYTŁOCZENIA NA PŁYTACH DVD ORAZ DYSTRYBUCJĘ PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI WRAZ Z MATERIAŁAMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PUBLIKACJI OPRACOWANYMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
12/OW/16 2016-02-03 JAROSŁAW ZUBRZYCKI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DZIEŁO NR 677/OW/12 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
12/OW/17 2017-05-25 PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWO-DETALICZNE KSIĄŻNICA POLSKA SP. Z O.O.
2570,00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
12/OW/18 2018-02-13 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
3562,50 DOSTAWA NOWYCH PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH I KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
12/OW/19 2019-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
45879,00 OPROGRAMOWANIE OBSŁUGUJĄCE EWIDENCJĘ SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ JST ORAZ NALICZANIE I ROZLICZANIE DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, PLACÓWEK ORAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ODPN 2019.
12/PL/14 2014-08-05 STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
60000,00 WSPÓŁPRACA PRZY PRZEPROWADZENIU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ P.T. "PROJEKT REWITALIZACJI OBSZARU BŁONI POD ZAMKIEM W LUBLINIE"
12/PL/15 2015-12-15 ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO WIERTNICZO GÓRNICZYCH "GEOWIERT" S.C. STANISŁ
73800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ROZPOZNAWCZYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POTWIERDZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ POWIĘKSZENIA CMENTARZA NA MAJDANKU - 25 OTWORÓW WRAZ Z SONDOWANIEM
12/PL/16 2016-08-31 THINKIT CONSULTING SP. Z O .O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 9/PL/16. ZMIANA DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY Z UWAGI NA PRZESUNIĘCIE HARMONOGRAMU KONKURSU DLA DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE (NR RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16)
12/PL/17 2017-06-07 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
5380,00 WYKONANIE BROSZURY PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE LUBLIN.
12/PN/14 2014-01-16 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA RÓWNE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ NR 35/PN/13 W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
12/PN/15 2015-01-30 RAFAŁ TARNAWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 290/PN/14 WYDŁUŻAJĄCY OKRES REALIZACJI UMOWY W RAMACH PROJEKTU PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
12/PN/16 2016-06-17 "WODROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7200,00 USŁUGA HOTELARSKA NA 2 NOCLEGI ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI" W DNIACH 29.09.-01.10.2016 W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
12/PN/17 2017-02-24 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUAL
29047,69 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 "OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE".
12/PN/18 2018-03-13 SPEKTRA SP. Z O.O.
8364,00 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW W RAMACH PROJEKTU "AREA21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
12/PS/17 2017-05-05 ANDY DESIGN LTD
1815,48 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW NA POTRZEBY SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIN W ROKU 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
12/PS/18 2018-05-25 ANDY DESIGN LTD
10000,00 MODYFIKACJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ORAZ ZIELONEGO BUDŻETU
12/PS/19 2019-04-04 FUNDACJA TEREN OTWARTY
34900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"PARTYCYPACYJNE STWORZENIE KONCEPCJI REWITALIZACJI ZIELENIĄ ZAUŁKA HARTWIGÓW W LUBLINIE
12/SA/14 2014-02-21 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU PKLEK NR 1 I NR 2 DLA MIASTA LUBLINA W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
12/SA/15 2015-02-19 KATARZYNA BUTRYMOWICZ
3600,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
12/SA/16 2016-02-17 SYLWIA KĘDZIORA
3600,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR1 I NR 2 DLA MIASTA LUBLIN W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
12/SA/17 2017-02-23 SYLWIA KĘDZIORA
3200,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
12/SA/18 2018-02-22 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
12/SA/19 2019-02-21 SYLWIA KĘDZIORA
3800,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M. LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 R.
12/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH (BOKS KOBIET)
12/ST/15 2015-02-13 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHINKAI
12/ST/16 2016-02-09 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
12/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -JUDO
12/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
12/ST/19 2019-01-28 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
12/WSP/19 2019-01-31 CHALK & CHIC JOANNA AMBROSZCZYK-JASIŃSKA
20000,00 NAGRODA FINANSOWA NA REALIZACJĘ PRZEDSIEWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA OTWARCIU PRACOWNI STOLARSKIEJ PRZY LUBARTOWSKIEJ.
12/WZP/19 2019-01-23 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
76800,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI - BUDZYŃSKA MARTA DOGOTOERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK, UL. SIELANKOWA 14/5 - ŻŁOBEK "MALI PRZYJACIELE".
12/ZE/17 2017-09-01 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
12/ZE/18 2018-02-16 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
12/ZE/19 2019-02-05 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2019 - 30.06.2020 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
12/ZIT/15 2015-11-24 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
3650,00 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W DNIACH 26-27 LISTOPADA 2015 R. Z ZAKRESU "REALIZACJI PROJEKTÓW W PARTNERSTWIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH".
12/ZIT/18 2018-06-21 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAZUR" BOŻENA CHOINA
2826,45 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST REALIZACJA USŁUGI WYNAJĘCIA SALI KONFERNECYJNEJ ORAZ USŁUGI GASTRONOMICZNEJ (LUNCH ZASIADANY I SERWIS KAWOWY) W ZWIĄZKI Z ORGANIZACJĄ POSIEDZENIA RADY ZIT DLA OK. 45 OSÓB.
12/ZIT/19 2019-09-17 ARCADIS SP. Z O.O
368385,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ORAZ DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU "DIAGNOZY DO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA LOF DO ROKU 2030". UMOWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA.
1300/OR/19 2019-09-27 MARTA ZACHARIASZ
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 I 204 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1301/OR/19 2019-09-27 TADEUSZ MARUSZAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 41 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1302/OR/19 2019-09-27 WOJCIECH TRYKSZA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 42 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1303/OR/19 2019-09-27 JÓZEF KAŹMIERCZAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 43 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1304/OR/19 2019-09-27 BOŻENA KOZAK
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 45 I 46 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1305/OR/19 2019-09-27 BOŻENA KIELAR
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 47 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1306/OR/19 2019-09-27 JERZY CZARNIK
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 48 I 198 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1307/OR/19 2019-09-27 AGNIESZKA MOKRZANOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 49 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1308/OR/19 2019-09-27 ANNA FIJAŁKOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 50 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1309/OR/19 2019-09-27 ARTUR SUSZEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 51 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
130/GM/14 2014-04-29 NETIA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ GRAŻYNĄ MIKUŁA I NETIA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN - DZ. NR 1/3 (OBR. 34, ARK. 4) PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 8 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
130/GM/15 2015-04-21 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TOMEX" KRZYSZTOF SZKOŁA
450,00 UMOWA NR: 67/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, GABRIELA NARUTOWICZA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
130/GM/16 2016-07-22 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
24375,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 21/GM/14 ZAWARTEJ W DNIU 30.01.2014 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI PRZY AL. TYSIĄCLECIA W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA TARGOWISKO
130/GM/17 2017-05-18 MC DONALDS POLSKA SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA NA WŁASNY KOSZT DZIERŻAWCY REMONTU RESTAURACJI, POSADOWIENIA ŚMIETNIKA ORAZ WYMIANY OZNAKOWANIA DRIVE - THRU.
130/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW ROSNĄCYCH NA DZIAŁKACH NR 26/2 I 27 (OBR. 26, ARK. 7) POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. WETERANÓW.
130/GM/19 2019-05-27 POMORSKA LILIANNA
44,00 UMOWA NR: 46/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ
130/IPS/19 2019-07-15 LANCERTO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE W RAMAMCH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
130/IR/14 2014-07-03 TADEUSZ KWAŚNIAK
4067,00 POROZUMIENIE O CZASOWYM ZAJĘCIU TERENU (UDOSTĘPNIENIU) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 6/13, OBR.7, ARK. 1 ORAZ DZIAŁKĘ 6/15, OBR. 7, ARK. 1 KONIECZNYM DO REALIZACJI ZADANIA PN. "BUDOWA KALEKTORA DESZCZOWEGO N-F"
130/IR/15 2015-06-19 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
130/IR/16 2016-07-15 EDACH SP. Z O.O.
384800,00 REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU BOM, PRZY UL. FILARETÓW 44 W LUBLINIE
130/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
104550,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE"
130/IR/18 2018-08-07 M&M GASTRO
408372,18 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
130/IR/19 2019-08-26 DATAPROF GRZEGORZ BIELAK
6396,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 50/IR/19 (CIĄG PIESZO ROWEROWY OD UL. ARMII KRAJOWEJ) Z DNIA 17.04.2019 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO DNIA 30.11.2019 R. ORAZ ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY O KWOTĘ 6 396,00 ZŁ
130/IT/14 2014-12-01 COIG
122655,60 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
130/IT/18 2018-11-23 JAROSŁAW PAKUŁA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
130/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
130/KL/14 2014-01-30 STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG
190402,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
130/KL/15 2015-02-20 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
14000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO (UMOWA NR 130/KL/15)
130/KL/16 2016-02-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
19800,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW KULTURALNYCH PODCZAS AKCJI ZIMA W MIEŚCIE
130/KL/17 2017-01-24 TOMASZ MOMOT
14280,00 SKOMPONOWANIE AUTORSKICH KOMPOZYCJI MUZYCZNYCH ORAZ ICH ARANŻACJI NA POTRZEBY KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
130/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018-2020 - GRY PLANSZOWE O LUBLINIE: "HISTORIA LUBLINA" I "UNIA LUBELSKA"
130/KL/19 2019-02-15 FUNDACJA 8KOLOR
9000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KOMIKS 100, UMOWA NR 130/KL/19.
130/KP/14 2014-06-05 JACEK SZAFRAŃSKI
4500,00 SPISANIE I REDAKCJA ORAZ PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH I W FORMIE PAPIEROWEJ TREŚCI WYWIADÓW Z 360 OSOBAMI, NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
130/KP/15 2015-08-06 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN W RAMACH UDZIAŁU CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W FESTIWALU CHÓRÓW W MUNSTER (NIEMCY) , MIEŚCIE PARTNERSKIM LUBLINA.
130/KP/16 2016-07-28 PROJEKTOROWNIA WOJCIECH KOZAKIEWICZ
8964,86 PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016
130/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
8000,00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
130/KP/18 2018-12-12 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
3530,10 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ 7 - ZESTAW MAGNESÓW.
130/KP/19 2019-08-27 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
24146,56 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - CZĘŚĆ I: KUBEK CZARNY, FILIŻANKA BIAŁA.
130/OR/14 2014-05-08 KATARZYNA KOŁACZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 171 DO PE.
130/OR/15 2015-03-18 URSZULA KOSZKO
2450,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
130/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KAROL DOŁĘŻKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
130/OR/18 2018-09-21 MACIEJ ZIEGLER
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 2. W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
130/OR/19 2019-03-22 ANDRZEJ SADOWSKI
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 5 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
130/OŚ/14 2014-11-12 GMINA LUBLIN
20000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
130/OŚ/15 2015-09-30 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
14590474,41 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU, 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH - ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE IV NA TERENIE GMINY LUBLIN, 3) WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIU POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM, 4) OBSŁUDZE GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,0 M3 - 2,5,0 M3 W ILOŚCI 26 ORAZ 7 M3 W ILOŚCI 7.
130/OŚ/16 2016-07-05 HELENA KOWALSKA
7480,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
130/OŚ/17 2017-09-08 KAZIMIERZ DZIĘCIOŁ
6628,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
130/OŚ/18 2018-07-31 OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W LUBLINIE
5091,54 OKRESOWE BADANIE JAKOŚCI GLEBY I ZIEMI MIASTA LUBLIN
130/OŚ/19 2019-05-21 EWELINA FILIP
5892,59 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
130/OW/18 2018-09-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6060,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
130/PN/14 2014-06-09 EKO AUDYTOR MAREK MICKANIEWSKI
1350,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN Z PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
130/PN/15 2015-09-29 JACEK PIECHOTA SOLUTION PARTNERS
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK"W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.
130/PN/18 2018-09-12 RES EDUKACJA -KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SZKOLEŃ
9840,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH PN. "OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI " - 2 GRUPY I "ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI" - 3 GRUPY W RAMACH PROJEKTU "E-ROZACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY...."
130/PN/19 2019-07-18 ZAKŁADY MIĘSNE ZBIGNIEW I JAN CIOCZEK SPÓŁKA JAWNA
1444,50 SUKCESYWNA SPRZEDAŻ MIĘSA, WĘDLIN I RYB DLA DPS IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE.
130/ST/14 2014-06-17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
18000,00 ORGANIZACJA ZADANIA "XX LUBELSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ I MINISIATKÓWKI"
130/ST/15 2015-02-24 KLUB SPORTOWY PAMARA BOCCIA
11000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKOW DO UDZIAŁU W XV IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W RIO DE JANERIO
130/ST/16 2016-01-15 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
49200,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE GMINY LUBLIN PODCZAS CAVALIADA 2016 W DNIACH 4-7 LUTY 2016 R.
130/ST/17 2017-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
130/ST/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
26920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
130/ST/19 2019-01-16 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
3672,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
130/WZP/19 2019-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
130/ZE/16 2016-11-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 112/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1310/OR/19 2019-09-27 EDYTA MAŁECKA
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 52 I 53 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1311/OR/19 2019-09-27 JOLANTA KOWALCZYK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 54 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1312/OR/19 2019-09-27 ANGELIKA ZDYBEL
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 56 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1313/OR/19 2019-09-27 MAŁGORZATA PLUTA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 57 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1314/OR/19 2019-09-27 WIOLETTA RAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 58 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1315/OR/19 2019-09-27 KATARZYNA MICHALSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 59 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1316/OR/19 2019-09-27 ANNA MICHAŁEK
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 60 I 62 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1317/OR/19 2019-09-27 MAŁGORZATA PORTKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 61 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1318/OR/19 2019-09-27 AGATA SAWONIUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 63 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1319/OR/19 2019-09-27 MARTA JUSIŃSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 64 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
131/GM/14 2014-05-26 JERZY KRUSZYŃSKI
380,00 DZIERŻAWA, UL. SIEMIRADZKIEGO, PRZEZNACZENIE ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. NR 77 (OBR. 9, ARK. 16), DZIERŻAWA PŁATNA W STOSUNKU ROCZNYM
131/GM/15 2015-04-23 ANDRZEJ TARCZYLUK
2338,00 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN. 2015/04/23 NA KWOTĘ 2338,00 ZŁ NA OKRES OD 2015/01/16 DO 2018/01/15 - NA WŁASNE POTRZEBY SKŁADOWANIA DREWNA OPAŁOWEGO, MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO POLEPSZENIA OBSŁUGI WŁASNEJ DZIAŁKI ORAZ PARKOWANIA SAMOCHODÓW
131/GM/16 2016-07-07 MAŁGORZATA BOROWIEC
40,00 UMOWA NR: 34/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, GARAŻ, POW. 15 M2
131/GM/17 2017-05-19 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR: 90/2 (OBR. 19, ARK. 7), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PRZECZNICA 4 ORAZ 4/1 (OBR. 19, ARK. 1), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. WINCENTEGO WITOSA, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
131/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR 42 (OBR. 26, ARK. 6) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ALEJE RACŁAWICKIE.
131/GM/19 2019-05-30 AGNIESZKA STADNIK
102,00 UMOWA NR: 1011/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ,
131/IPS/19 2019-07-31 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3745,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MAJĄCEGO NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW POD TYTUŁEM: INTEGROWANIE POPRZEZ POZNANIE I DZIAŁANIE
131/IR/14 2014-06-30 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0,00 ANEKS NR 1 PRZEDŁUŻAJĄCY TERMIN UMOWY PODSTAWOWEJ 77/IR/12
131/IR/15 2015-06-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
131/IR/16 2016-07-22 GORT POLSKA SP.Z O.O.
15375,00 DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM KOTŁA WARZELNEGO GAZOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 6
131/IR/17 2017-08-11 "PAMM" ZOFIA DUBIEL
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 152/IR/15 Z DNIA 15.07.2015 DOT. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ III NIECKI SKŁADOWISKA ODPADÓW W ROKITNIE - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
131/IR/18 2018-08-09 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
21300,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REWITALIZACJĘ WĄWOZU POMIĘDZY AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH A UL. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH - W RAMACH B.O. - IV
131/IR/19 2019-08-23 EDACH SP. Z O.O.
50430,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/IR/18 Z DNIA 13.06.2018 R. NA DOBUDOWĘ SKRZYDŁA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA, PO ZMIANIE WARTOŚĆ UMOWY PODSTAWOWEJ - 7 546 590,00 ZŁ
131/IT/14 2014-12-02 MARIUSZ BANACH
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
131/IT/18 2018-11-26 TOMASZ PITUCHA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
131/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
131/KL/14 2014-03-13 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
26000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY,STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD, LUBLIN JEST KOBIETĄ
131/KL/15 2015-02-20 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
75000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2015 - 2017 - WYSTAWY W GALERII SZTUKI SCENY PLASTYCZNEJ KUL (UM. 131/KL/15 Z DN. 20.02.2015)
131/KL/16 2016-02-15 FUNDACJA TEREN OTWARTY
15000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - " DESANT LOTNYCH BADACZY NA DZIELNICY" - UMOW NR 131/KL/16 Z DNIA 15.02.2016 R.
131/KL/17 2017-01-25 JAN KONDRAK
15400,00 NAPISANIE AUTORSKICH TEKSTÓW DO UTWORÓW MUZYCZNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
131/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA PRZESTRZENI W ZIELONEJ SALI WYKŁADOWEJ
131/KL/19 2019-02-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
30000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC W. WAŁKUSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻEM.
131/KP/14 2014-06-05 JACEK SCHERER
400,00 ZAKUP ZDJĘCIA PANORAMICZNEGO MIASTA LUBLIN, WYKONANEGO Z DONŻONA W MUZEUM ZAMKU LUBELSKIEGO.
131/KP/15 2015-08-19 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
11808,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN: PUDEŁKO NA LUNCH
131/KP/16 2016-07-27 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 247/KP/15, ZMIANA KOORDYNATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
131/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
15276,60 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - DŁUGOPIS, KREDKI ŚWIECOWE W POJEMNIKU, SMYCZ.
131/KP/18 2018-12-12 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
5596,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ 2 - SMYCZ.
131/KP/19 2019-08-28 FILMAR FACTORY SP. Z O.O.
3225,06 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM: CZĘŚĆ 5 - SKARPETKI.
131/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 161 DO PE.
131/OR/15 2015-03-18 RAFAŁ MAZUREK
2150,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
131/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
131/OR/18 2018-09-21 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 3 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
131/OR/19 2019-03-22 MAŁGORZATA GROCHECKA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 6 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
131/OŚ/14 2014-11-28 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7000,00 DRUK I DOSTAWA ULOTEK PROMUJĄCYCH WĄWOZY ORAZ DRUK I DOSTAWA MONOGRAFII.
131/OŚ/15 2015-10-01 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
353650,18 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN.
131/OŚ/16 2016-07-05 EDWARD OKAPA
6800,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
131/OŚ/17 2017-09-08 AGNIESZKA ZALEWSKA
3140,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
131/OŚ/18 2018-07-31 EWA RACZKOWSKA
5806,80 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
131/OŚ/19 2019-05-21 WALDEMAR CZERNIAWSKI
8208,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
131/OW/18 2018-09-17 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBLESKIEGO NA LATA 2014-2020 - LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW.
131/PN/14 2014-06-09 PHU CZYSTA ENERGIA STANISŁAW KONDRATIUK
2600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BUDOWNICTWA PASYWNEGO W LUBLINIE... W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
131/PN/15 2015-09-29 VOLODYMYR MARCHENKO
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
131/PN/18 2018-09-12 PRZEMYSŁAW KOZAK - PRACOWNIA ROZWOJU
6000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA 5 GRUP PN. " UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE: OBSŁUGA KLIENTA W TYM TZW. "TRUDNEGO", W RAMACH PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY..."
131/PN/19 2019-07-18 YAROSLAV ILCHYSHYN
6500,00 UMOWA O DZIEŁO Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH NA PRODUKCJĘ SPOTU NA PODSTAWIE WŁASNEGO SCENARIUSZA WG WSKAZÓWEK ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU "OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ"
131/ST/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
4000,00 ZADANIE: VI LUBELSKA SPARTAKIADA "PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY WIE, ŻE SPORT MU SŁUŻY"
131/ST/15 2015-02-20 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
27060,00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
131/ST/16 2016-01-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
10000,00 PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW NARCIARSKICH ORAZ ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY NA NARTACH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2016
131/ST/17 2017-02-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE AKADEMICKIE MP W PŁYWANIU
131/ST/18 2018-01-19 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
35791,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
131/ST/19 2019-01-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
36988,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMCH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
131/WZP/19 2019-02-14 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU TYPU HOSTEL, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI.
131/ZE/16 2016-11-23 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 113/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1320/OR/19 2019-09-27 TERESA NIZIŃSKA
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 67 I 68 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1321/OR/19 2019-09-27 MIROSŁAWA PUTON
1000,00 NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU, NADZÓR I KONTROLA NAD PODPISYWANIEM DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI W ZAKRESIE DOK. KSIĘGOWYCH ZW. Z WYBORAMI, KONTRASYGNATA UMÓW DOT. WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13.10.2019 R.
1322/OR/19 2019-09-27 JOLANTA URBAŚ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 69 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1323/OR/19 2019-09-27 TADEUSZ BEJM
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 70 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1324/OR/19 2019-09-27 ELŻBIETA LIS
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 71 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1325/OR/19 2019-09-27 ELŻBIETA STĘPNIEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 72 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1326/OR/19 2019-09-27 MAŁGORZATA HETMAN
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 73 I 74 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1327/OR/19 2019-09-27 JÓZEF BOCHNIAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 75 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1328/OR/19 2019-10-09 IWONA GÓRECKA
GÓRECKA IWONA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 76 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1329/OR/19 2019-09-27 MAREK PODGAJNIAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 77 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
132/GM/14 2014-06-09 MAŁGORZATA PODGÓRSKA
2361,79 DOKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY POLICHROMII ŚCIENNEJ W POMIESZCZENIU NA PARTERZE KAMIENICY PRZY RYNKU 8
132/GM/15 2015-04-23 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
949,00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, UL. OLEJNEJ, UL. ZABYTKOWEJ, UL. NAMYSŁOWSKIEGO, AL. WARSZAWSKIEJ
132/GM/16 2016-07-18 WIESŁAWA JÓŹWIK
40,00 UMOWA NR: 35/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY GARAŻ PRZY UL. SMOLUCHOWSKIEGO POW. 15
132/GM/17 2017-05-23 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
172,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WPŁATY JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA ZA WYCINKĘ DRZEWA ROSNĄCEGO NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN (DZIAŁKA NR 199/1, OBR. 49, ARK. 2) ZGODNIE Z ART. 83E UST. 2 USTAWY Z DNIA 16.04.2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.
132/GM/18 2018-05-11 STANISŁAW WARDA
123,00 UMOWA NR: 1027/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JUDYMA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 19 (OBR. 39, ARK. 4), UL. JUDYMA, POW. 41 M2
132/GM/19 2019-06-04 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - POŁOŻONA PRZY UL. CHMIELNEJ 4 W LUBLINIE
132/IPS/19 2019-07-31 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
12383,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MAJĄCEGO NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW POD TYTUŁEM: MŁODOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ
132/IR/14 2014-06-27 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE DZ.9/8 -PRZESUNIĘCIE TERMINU
132/IR/15 2015-06-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
132/IR/16 2016-07-05 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 287/IR/15 Z DNIA 28.12.2015 R. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ BUDYNKU ŻŁOBKA, PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 I 2
132/IR/17 2017-08-25 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27 .03.2017 DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UM PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 - ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ( GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA)
132/IR/18 2018-08-09 BUDIMEX S.A.
276750,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R., ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU DO DN. 31.08.2018 R. - DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ.
132/IR/19 2019-09-02 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
7999,92 WYMIANA NAWIERZCHNI NA PLACU PRZYLEGAJĄCYM DO BUDYNKU, PRZY AL. RACŁAWICKICH 22 W LUBLINIE
132/IT/14 2014-12-02 WOJCIECH KRAKOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
132/IT/18 2018-11-23 PIOTR POPIEL
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
132/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
132/KL/14 2014-03-14 ALINA JANUSZCZYK
18550,00 PRODUKCJA SPOTU REKLAMOWEGO, FILMU POD ROBOCZYM TYTUŁEM "NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE ROKU 2013", 12 FILMÓW PREZENTUJĄCYCH SYLWETKI OSÓB REKOMENDOWANYCH DO NAGRÓD MIASTA LUBLIN W DZIEDZINIE KULTURY I ANIMACJI DO OPRAWY WIZUALNEJ ORAZ NADZÓR NAD WIZUALIZACJĄ GALI KULTURY
132/KL/15 2015-02-23 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
0,00 ANEKS NR IPBU.03.01.00-06-470/11-03 DO UMOWY GRANTOWEJ NR IPBU.03.01.00-06-470/11-00 DOT. PRZEDŁUŻENIA OKRESU WDRAŻANIA PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" DO 30 MIESIĘCY (DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R.)
132/KL/16 2016-02-15 FUNDACJA OCHRONY I ROZWOJU TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, OPRACOWANIE I DRUK KATALOGU WYSTAWY "STANISŁWA KOGUCIUK- TEMATY RELIGIJNE", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
132/KL/17 2017-01-25 KAROL GRZYWACZEWSKI
5500,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ SKŁADU I ŁAMANIA FOLDERU INFORMACYJNO - PROMOCYJNEGO "700 LAT MIASTA LUBLIN"
132/KL/18 2018-02-23 MONIKA ADAMCZYK
934,00 TŁUMACZENIE PISEMNE I KOREKTA TEKSTÓW DO KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
132/KL/19 2019-02-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
16000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA VII.
132/KP/14 2014-06-05 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
14760,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW 2014, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DN. 24-27.07.2014R., WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
132/KP/15 2015-08-19 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
4720,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN: OPAKOWANIE Z CHUSTECZKAMI JEDNORAZOWYMI
132/KP/16 2016-08-01 MIASTO NANCY
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 127/KP/16 ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU POROZUMIENIA.
132/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 131/KP/17 - GADŻETY PROMOCYJNE
132/KP/18 2018-12-21 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
2521,50 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH, CHOREOGRAFICZNYCH I PANTOMIMICZNYCH NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2018 - KONCERT KOLĘD.
132/KP/19 2019-08-29 PERFEKT - DRUK MACIEJ WIŚNIEWSKI
14598,26 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ 4: TORBA BAWEŁNIANA, PLECAK BAWEŁNIANY
132/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF JANKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 104 DO PE.
132/OR/15 2015-03-18 MACIEJ SZEWCZYK
2000,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
132/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA FLISIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
132/OR/18 2018-09-21 MAREK SKRZYPIEC
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 4 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
132/OR/19 2019-03-22 ŁUKASZ WYPYCH
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 7 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
132/OŚ/14 2014-11-27 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
2000,00 PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA AUDYCJI DOTYCZĄCYCH WĄWOZÓW.
132/OŚ/15 2015-10-05 KAN-POL PPHU IWONA ŁOSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY OŚ/118/15 -DOT. ZMIANY ILOŚCI USUWANEGO AZBESTU
132/OŚ/16 2016-07-05 EWA FURTAK
4864,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
132/OŚ/17 2017-09-08 EUGENIUSZ MYSŁOWSKI
6065,20 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
132/OŚ/18 2018-07-31 KRYSTYNA KARASEK
6000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
132/OŚ/19 2019-05-21 MARIA CHOLEWA
6240,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
132/OW/18 2018-09-28 KAROL SITARZ FIZJOACTIV
3000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ANATOMII PALPACYJNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
132/PN/14 2014-06-05 JSC "UKRAINIAN PRESS GROUP"
643,67 PUBLIKACJA ARTYKUŁU O POWIERZCHNI 1/8 SZPALTY FORMATU B3 W KOLORZE W DNIU 13 CZERWCA 2014 ROKU.
132/PN/15 2015-09-29 DARIUSZ WRÓBEL
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
132/PN/18 2018-09-12 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
2070,60 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY...."
132/PN/19 2019-07-19 OLESIA BUDKO
2000,00 UMOWA ZLECENIE Z O. BUDKO NA ZAPLANOWANIE I ANIMACJĘ SIECI PROMUJĄCEJ PROJEKT "OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ" NA PROFILACH TWITTER/INSTAGRAM NA UKRAIŃSKO/ROSYJSKOJĘZYCZNYCH SEGMENTACH INTERNETU
132/ST/14 2014-02-17 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
1500,00 ORGANIZACJA I OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI WSCHODNIEJ OYAMA KARATE W KUMITE W DNIU 8.03.2014 R.
132/ST/15 2015-02-26 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W IV KLASIE ROZGRYWKOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 R.
132/ST/16 2016-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
4400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W RAMACH PROGRAMU "UMIEM PŁYWAĆ"
132/ST/17 2017-02-15 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
132/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
59194,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
132/ST/19 2019-02-14 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
37316,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (KONTYNUACJA) LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
132/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
9000,00 UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU.
132/ZE/16 2016-11-23 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 114/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1330/OR/19 2019-09-27 TERESA RYCERZ-RĘKAS
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 78 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1331/OR/19 2019-09-27 IWONA ŚLUSARCZYK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 79 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1332/OR/19 2019-09-27 MAŁGORZATA WÓJTOWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 80 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1333/OR/19 2019-10-11 MONIKA KRAUSE
KRAUSE MONIKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 81 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1334/OR/19 2019-09-27 KINGA GAJOS
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 82 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1335/OR/19 2019-09-27 MARIA KULIK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 83 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1336/OR/19 2019-09-27 MAGDALENA WÓJCIK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 84 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1337/OR/19 2019-09-27 SŁAWOMIR KALINOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 85 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1338/OR/19 2019-09-27 JADWIGA WIŚNIEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 86 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1339/OR/19 2019-09-27 MONIKA PIWNICKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 87 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
133/GM/14 2014-06-04 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
100,00 DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA - TYMCZASOWE WPROWADZENIE LINII KABLOWEJ SN - CZ. DZ. NR 74/7 (OBR. 39, ARK. 5) - POW. OK. 20 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
133/GM/15 2015-04-23 ŚMIECH JADWIGA
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO GARAŻ BLASZANY
133/GM/16 2016-07-26 HOWELL SP. Z O.O. ESTATES WEST SP.KOM.
1484,00 UMOWA NR: 36/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RUSKA DZIERŻAWY - INNE CELE BUDOWLANE : UL.RUSKA 5A, NADSTAWNA 6 POW. 106
133/GM/17 2017-05-23 NETIA S.A.
T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. I TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ TK FINANS, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), NA CELE ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM ODCINKA ISTNIEJĄCEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ I BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
133/GM/18 2018-05-29 JOANNA CHLASTAWA
113,10 UMOWA NR: 1028/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
133/GM/19 2019-05-29 ELŻBIETA BRODZIAK
275,00 UMOWA NR: 1012/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA 250,00 M2,
133/IPS/19 2019-07-31 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
6342,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MAJĄCEGO NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW POD TYTUŁEM: AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA III
133/IR/14 2014-06-30 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
92865,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI URZĘDU MIASTA LUBLIN, MIESZCZĄCYCH SIĘ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE
133/IR/15 2015-06-19 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
133/IR/16 2016-07-19 PHU MAX SP.Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
237390,00 WYKONANIE BOISKA SZTUCZNEGO - SPORT W KAŻDĄ POGODĘ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 W LUBLINIE - DZIAŁKA NR 517/5 OBRĘB GŁUSK
133/IR/17 2017-08-25 MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 DOT BUDOWY SKATEPARKU DLA LUBLINA - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PROJEKTU DO DNIA 31-12-201 R.
133/IR/18 2018-08-06 STRABAG SP. Z O.O.
111793,41 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.2018 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT I WYNAGRODZENIA DOT. PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA.
133/IR/19 2019-08-29 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 61/IR/19 Z DNIA 08.05.2019 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, PRZY UL. WĘGLARZA W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH B.O.-V - PRZYJAZNA DOLINA - SIŁOWNIA I PLAC ZABAW, PRZY ULICY WĘGLARZA - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO 30.10.2019 R.
133/IT/14 2014-12-02 MAREK WÓJTOWICZ
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
133/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
133/KL/14 2014-03-17 FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA "KLUCZ"
10000,00 KULTURA DLA SENIORÓW - MIASTO KULTURY
133/KL/15 2015-02-23 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN DZIELNICOWY "XIV DZIEŃ WĘGLINA"
133/KL/16 2016-02-16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE
133/KL/17 2017-01-24 E.T. CONSULTING EWA TUTKA
27000,00 USŁUGA W ZAKRESIE PRODUKCJI WIDOWISKA "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
133/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
60000,00 KL-OP-II.526.13.2018 MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020 - KARUZELA SZTUKI STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "OTWARTA PRACOWNIA" W LUBLINIE
133/KL/19 2019-02-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ARTYSTYCZNIE NA DZIESIĄTEJ - UMOWA NR 133/KL/19.
133/KP/14 2014-06-11 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
4059,00 PRZEFORMATOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW.
133/KP/15 2015-08-21 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
19180,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN: TORBA MATERIAŁOWA.
133/KP/16 2016-08-01 WITKAC SP. Z O.O.
1099,00 USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO " WITKAC..PL"
133/KP/17 2017-12-14 MICHAŁ BIELECKI DOBRE STRONY
6150,00 ZABEZPIECZENIE CZASOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
133/KP/18 2018-12-21 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
180,42 INKASOWANIE PRZEZ ZAIKS WYNAGRODZEŃ NALEŻNYCH ZA UTWORY SŁOWNE (LITERACKIE), MUZYCZNE, SŁOWNO-MUZYCZNE I CHOREOGRAFICZNE W UTWORACH AUDIOWIZUALNYCH ORAZ NALEŻĄCE DO REPERTUARU ZAIKS, Z TYTUŁU ICH PUBLICZNEGO ODTWARZANIA.
133/KP/19 2019-09-13 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
19500,00 WYKONANIE PROJEKTU OBIEKTU "SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ".
133/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF SZCZERBA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 081 DO PE.
133/OR/15 2015-03-18 DAMIAN ANDRUKIEWICZ
1950,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
133/OR/17 2017-12-21 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
133/OR/18 2018-09-21 ANDRZEJ SADOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 5 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
133/OR/19 2019-03-22 JANUSZ SZPOT
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 8 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
133/OŚ/14 2014-11-27 CORNER MEDIA
3200,00 ZAMIESZCZENIE I PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁÓW W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM DOTYCZĄCYCH WĄWOZÓW
133/OŚ/15 2015-09-30 MARIA MALM
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 50/OŚ/15- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30 LISTOPADA 2015 R.
133/OŚ/16 2016-07-05 MAŁGORZATA WYSOCKA
2920,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
133/OŚ/17 2017-09-08 KRYSTYNA BARTOSIK
3200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
133/OŚ/18 2018-08-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PROWADZENIU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
133/OŚ/19 2019-05-21 IWONA MITURA
5906,38 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
133/OW/18 2018-10-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE STANLAB SP. Z O.O.
3485,39 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
133/PN/14 2014-05-30 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS NR 2 DOTYCZĄCY ZMIANY TEMINU UMOWY GŁÓWNEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
133/PN/15 2015-09-29 ROBERT ZAKRZEWSKI
1800,00 POPROWADZENIE PANELU "25 LAT SAMORZĄDU SUKCES POLSKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ, PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT CKW
133/PN/18 2018-09-14 COIG
439645,05 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU KSAT W ZAKRESIE OBSŁUGI PODATKÓW, OPŁAT... W RAMACH REALIZACJI "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY..."
133/PN/19 2019-07-19 OLEH REPAN
5690,00 UMOWA Z O. REPANEM DOTYCZĄCA PRODUKCJI FILMU EDUKACYJNEGO WRAZ Z PRZEKAZANIEM MATERIAŁU ŹRÓDŁOWEGO ORAZ AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU "OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ".
133/ST/14 2014-02-18 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
4500,00 REALIZACJA USŁUGI "TURNIEJ PÓŁFINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI U-20 W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN"
133/ST/15 2015-03-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
7000,00 PIŁKA NOŻNA NA DZIESIĄTEJ - ART. 19A
133/ST/16 2016-01-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
4488,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z KOSZYKÓWKI DLA UCZNIOW SP NR 43 ORAZ GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
133/ST/17 2017-01-25 FUNDACJA DANTIS
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
133/ST/18 2018-01-26 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9126,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
133/ST/19 2019-01-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6672,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
133/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
9000,00 UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
133/ZE/16 2016-11-23 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 115/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1340/OR/19 2019-09-27 MICHAŁ WASEK
400,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 88, 93 I 94 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1341/OR/19 2019-09-27 ANNA DULNIAK
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 91 I 201 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1342/OR/19 2019-09-27 AGNIESZKA GAŁKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 92 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1343/OR/19 2019-09-27 ZOFIA MISIACZUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 95 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1344/OR/19 2019-09-27 WIESŁAW ROMANEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 96 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1345/OR/19 2019-09-27 MIROSŁAW ZBICZAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 98 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1346/OR/19 2019-09-27 DAMIAN KŁĘBOKOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 99 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1347/OR/19 2019-09-27 IZABELA CZOP
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 100 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1348/OR/19 2019-09-27 DOROTA PIETRUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 101 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1349/OR/19 2019-09-27 GRAŻYNA WYRWAS
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 102 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
134/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1045,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 39A, OZNACZOENJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 71/3 (OBR. 36, ARK. 4) O POW. 536 M2, ZABUDOWANEJ DWOMA BUDYNKAMI MIESZKALNYMI O POW. 160M2 I 120 M2 - W CELU ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.
134/GM/15 2015-04-27 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
7012,20 ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. SŁOWICZEJ 2, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA 48/3 (OBR. 19, ARK, 11) O POW. 0,0685 HA, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI LOKALI 403 MKW.
134/GM/16 2016-07-22 ZBIGNIEW KARPIŃSKI
-1,25 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 39/GM/14 ZAWARTEJ W DNIU 27.02.2014 ROKU, DOTYCZĄCY ZMIANY WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ ORAZ POWIERZCHNI ZAJĘTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 59 W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO, ZIELEŃ.
134/GM/17 2017-05-05 ZBIGNIEW KARPIŃSKI
226,96 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE DZIERŻAWY LUBLIN, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
134/GM/18 2018-05-29 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
5399,70 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 40 I UL. WYŚCIGOWEJ 24 I 28A - W CELU USTALENIA OPŁATY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU
134/GM/19 2019-05-31 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 5
229,90 UMOWA NR: 47/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WIROWA 9 DZIERŻAWY - MIEJSCA POSTOJOWE DZIERŻAWA Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCA PARKINGOWE : UL. WIROWA 9 POW.; 418
134/IPS/19 2019-08-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA - DO UMOWY NR 193/ZSS/18 Z DNIA 15 MARCA 2018 R. W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS - ZMIANA TREŚCI § 2 WW. UMOWY
134/IR/14 2014-05-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA POROZUMIENIEM STRON Z DNIEM 31-05-2014
134/IR/15 2015-06-19 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
134/IR/16 2016-07-07 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAMEL-SERVICE WALDEMAR ZIĘTEK
14391,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW, PRZY UL. BRONOWICKIEJ W LUBLINIE
134/IR/17 2017-08-25 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
260829,92 BUDOWA SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW I SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA DZIAŁCE NR 105/6 ARKUSZ 9; NR 3/1 ARKUSZ 8; NR 3/3 ARKUSZ 8 - OBRĘB 0027 PRZY UL. BURSZTYNOWEJ W LUBLINIE.
134/IR/18 2018-08-10 PRACOWNIA USŁUG TECHNICZNYCH HORYŃSCY SP. Z O.O.
3936,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOŚWIETLENIE AMFITEATRU W PARKU, IM. JANA PAWŁA II NA CZUBACH W LUBLINIE - W RAMACH B.O. - IV
134/IT/14 2014-12-30 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 113/IT/14 (ZMIANA MODELU STOŁU DO REPRODUKCJI). (LBW)
134/IT/18 2018-11-23 DARIUSZ SADOWSKI
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
134/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
134/KL/14 2014-03-19 MARZENA MISZCZUK
7878,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "MURAL NA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ DOMU KULTURY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZECHÓW" PRZY UL. J. KIEPURY 5A O POWIERZCHNI 36,5 M2
134/KL/15 2015-02-23 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
9191,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIATR W GRZYWIE - ZIMA (UM.134/KL/15 Z DN. 23.02.2015)
134/KL/16 2016-02-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
19700,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY -" MASTER CLASS"
134/KL/17 2017-01-25 TOMASZ PIĄTEK
17600,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PARTYTUR - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
134/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
10000,00 KL-OP-II.526.26.2018 MIASTO KULTURY NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA
134/KL/19 2019-02-15 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
29000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE".
134/KP/14 2014-06-11 AGORA SA
50430,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH ORGANIZOWANEJ PRZEZ WYDAWCĘ SPECJALNEJ AKCJI PROMOCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z WYDARZENIEM KULTURALNYM CARNAVAL SZTUK - MISTRZÓW.
134/KP/15 2015-08-21 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
42471,70 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA UM LUBLIN: KUBEK Z LOGO, FILIŻANKA Z LOGO.
134/KP/16 2016-07-29 POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
-12300,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 99/KP/16 Z DNIA 14.07.2016R., ZMNIEJSZJĄCY WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY.
134/KP/17 2017-12-15 ŁUKASZ KIJEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/KP/17 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
134/KP/18 2018-12-21 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 130/KP/18.
134/KP/19 2019-09-13 STUDIO TEMAT PAWEŁ SZYDŁOWSKI
0,00 WSPÓŁPRACA PRZY WYDANIU PUBLIKACJI PT. "POLSKI JEST COOL"
134/OR/14 2014-05-08 MARIUSZ MUSIATOWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 198 DO PE.
134/OR/15 2015-03-18 ŁUKASZ AUGUSTYNIAK
2050,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
134/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DOROTA GRZEGORCZYK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
134/OR/18 2018-09-21 GRZEGORZ GONTARZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 6 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
134/OR/19 2019-03-22 CZESŁAW HATAŁA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 9 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
134/OŚ/14 2014-11-27 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
13600,00 WYCINKA 30 DRZEW NA ZAWILCOWEJ.
134/OŚ/15 2015-10-05 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
4000,00 ANEKS NR 3 DO POROZUMIENIA NR 3/OŚ/15 Z DN. 02.01.2015 R. - PLAN POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI
134/OŚ/16 2016-07-05 JANUSZ KALICKI
15920,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
134/OŚ/17 2017-09-08 RYSZARD WÓJCIK
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
134/OŚ/18 2018-08-09 ZBIGNIEW PODLASZEWSKI
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA UMOWY NR 64/OŚ/18.
134/OŚ/19 2019-06-26 AGATA CHOŁODOWSKA
CHOŁODOWSKA AGATA
7993,89 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
134/OW/18 2018-10-03 INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ SYLWIA ZASADA
2100,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE MASAŻU SHANTALA - KURS INSTRUKTORSKI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
134/PN/15 2015-09-30 ANGELIKA GROMOTKA
935,00 POPROWADZENIE PANELU "PRODUKT TURYSTYCZNY W GOSPODARCE DOŚWIADCZEŃ" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM W DN. 3.10.2015 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
134/PN/18 2018-09-20 MARYJA ŁUCEWICZ - NAPAŁKOW
150,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
134/PN/19 2019-07-19 KRZYSZTOF BĄK
1900,00 UMOWA Z K. P. BĄKIEM DOT. ANIMACJI SIECI PROMUJĄCEJ PROJEKT "OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ"
134/ST/14 2014-02-21 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
40000,00 ORGANIZACJA IMPREZY CAVALIADA LUBLIN 2014 - MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
134/ST/15 2015-03-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 241/ST/14 - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 14/15
134/ST/16 2016-01-11 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
2040,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ Z FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW VI LO
134/ST/17 2017-02-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - MP JUNIORÓW W PŁYWANIU
134/ST/18 2018-01-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
194075,04 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
134/ST/19 2019-01-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
28540,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMCH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
134/WZP/19 2019-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU.
134/ZE/16 2016-11-23 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 116/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1350/OR/19 2019-09-27 KRYSTYNA ZMITROWICZ
560,00 PRZYGOTOWANIE, POSPRZĄTANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 103 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1351/OR/19 2019-09-27 IZABELA BORSUKIEWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 104 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1352/OR/19 2019-09-27 JOANNA ROSIŃSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 105 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1353/OR/19 2019-09-27 JERZY KUROWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 106 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1354/OR/19 2019-09-27 ANNA KUROWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 107 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1355/OR/19 2019-09-27 MAGDALENA WARDA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 108 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1356/OR/19 2019-09-27 ANNA SZEWCZYK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 109 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1357/OR/19 2019-09-27 KATARZYNA MAZUR
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 110 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1358/OR/19 2019-09-27 ANDRZEJ SUGIER
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 111 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1359/OR/19 2019-09-27 EWA FALISIEWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 112 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
135/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
615,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO 18A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 58 (OBR. 9, ARK. 10) O POW. 6130 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O POW. ZABUDOWY 32 M2 - W CELU SPRZEDAŻY.
135/GM/15 2015-05-05 NICPON ROBERT I JAN
40,00 UMOWA NR: 70/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY - GARAŻ
135/GM/16 2016-07-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA LOKALIZACJĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 16/6 I NR 17/6 (OBR. 43, ARK. 4), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
135/GM/17 2017-05-24 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
-288,80 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY NR 630/GM/12 DOTYCZĄCEJ DZIERŻAWY GRUNTU PRZY UL. SIERPIŃSKIEGO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STAWKI CZYNSZU
135/GM/18 2018-05-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
14914,30 UMOWA NR: 2/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - DZIERŻAWY - INNE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH W WÓLCE ROKICKIEJ, ROKITNIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW, WRAZ ZE WSZYSTKIMI INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI ZWIĄZANYMI Z PROWADZENIEM SKŁADOWISKA ODPADÓW.
135/GM/19 2019-05-29 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "LUBELSKIE SKRZATY"
315,00 UMOWA NR: 48/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, NADBYSTRZYCKA DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI DZIERŻAWA Z PRZEZNACZENIEM NA PLAC ZABAW DLA DZIECI : UL. NADBYSTRZYCKA POW.; 350
135/IPS/19 2019-08-05 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
32500,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ WYDARZENIA: "KOBIETY WIEDZĄ CO ROBIĄ", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7 WRZEŚNIA 2019 R. W GODZ. 9:00 - 17:00 W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
135/IR/14 2014-06-10 PW GRETASPORT ILONA STAŃCZYK
79998,03 WYKONANIE BIEŻNI ROZGRZEWKOWEJ O SZER. 2 M Z POLIURETANU NA ZADANIU:"BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ SPORTOWYCH, INSTALACJĄ OŚWIETLENIA I MONITORINGU ORAZ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE, PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEJ 38
135/IR/15 2015-06-19 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
135/IR/16 2016-06-30 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 97/IR/15 Z DN. 24.06.2015 R. DOTYCZY "BUDOWY KŁADKI POMIĘDZY UL. KACZEŃCOWĄ I UL. RZESZOWSKĄ Z WYKONANIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W KIERUNKU UL. GDAŃSKIEJ" - ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R.
135/IR/17 2017-08-30 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/17 Z DNIA 08.05.2017R DOT. WYKONANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 10.10.2017R.
135/IR/18 2018-08-13 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
122631,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ CZĘŚCI OGRODZENIA ROD WRAZ Z WYMIANĄ OGRODZENIA ZBIORNIKA WÓD DESZCZOWYCH W REJONIE PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ.
135/IR/19 2019-09-06 BUDIMEX S.A.
1099620,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 29/IR/19 Z DNIA 11.03.19 R. (DOT. PARK LUDOWY) DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY O WYMIANĘ USZKODZONEGO DRENAŻU RUROWEGO ISTNIEJĄCEJ NA OBSZARZE PARKU LUDOWEGO SIECI DRENARSKIEJ CO SKUTKUJE ZWIĘKSZENIEM WYNAGRODZENIA WYKONAWCY O KWOTĘ 1 099 620,00 ZŁ, ZMIANĄ TREŚCI WYKAZU SCALONYCH ELEMENTÓW (ETAPÓW) ROBÓT ORAZ HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO.
135/IT/18 2018-11-23 RADOSŁAW SKRZETUSKI
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
135/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM.KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
135/KL/14 2014-03-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
8400,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO TEATR ZAREMBIACY 2 - DZIELNICE KULTURY
135/KL/15 2015-02-24 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, ART IN (E) MOTION: NEW AIMS FOR NON FORMAL LEARNING, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
135/KL/16 2016-02-12 ANNA ASYNGIER
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN "GALERIA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY, CYKL WYSTAW."
135/KL/17 2017-01-25 NATALIA WILK
27480,00 OPRACOWANIE INSTRUMENTACJI I NAGRANIA PILOTÓW UTWORÓW - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
135/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KOCERTU "JA JESTEM" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 26.02.2018 ROKU W LUBLINIE.
135/KL/19 2019-02-18 FUNDACJA RATIONE FORTES
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XXI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILLIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
135/KP/14 2014-06-12 MACIEJ MIZERACKI
3000,00 PRZEPROWADZENIE 25 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
135/KP/15 2015-08-28 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5415,00 ZAKUP FOTOGRAFI DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
135/KP/16 2016-08-19 COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11070,00 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ I: ULOTKA FALCOWANA (WERSJA POLSKA)
135/KP/17 2017-12-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
12000,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KONSTANTYNÓW W BUDYNKU PRZY AL. KRAŚNICKIEJ 76 W LUBLINIE. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 500,00 ZŁ BRUTTO.
135/KP/18 2018-12-21 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 131/KP/18.
135/KP/19 2019-09-19 ADAM MIKOŁAJCZYK
2500,00 KOMPLEKSOWA REALIZACJA PANELU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ OPRACOWANIE I PRZEDSTAWIENIE TRZECH PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 24.09.2019R.
135/OR/14 2014-05-08 IZABELLA PTAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 024 DO PE.
135/OR/15 2015-03-18 TOMASZ OKAPA
2150,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC 15 MARCA 2015 R.
135/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR DYMEK
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
135/OR/18 2018-09-21 IWONA DOMIN
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 7 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
135/OR/19 2019-03-22 MARCIN JAROSZ
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 10 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
135/OŚ/14 2014-12-02 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5800,00 PRZYGOTOWANIE 30 SEKUNDOWEGO SPOTU NA MONITORY LCD I ICG EMISJA W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
135/OŚ/15 2015-10-07 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ZMIANA TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY. NINIEJSZA UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA OD DNIA 12.10.2015 R DO 12.10.2017 R Z MOŻLIWOŚCIĄ JEJ DALSZEGO PRZEDŁUŻENIA
135/OŚ/16 2016-07-05 ZBIGNIEW SURACKI
5200,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
135/OŚ/17 2017-09-11 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
4551,00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
135/OŚ/18 2018-08-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
123000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W ROKITNIE.
135/OŚ/19 2019-05-21 OLEKSANDR KOVALENKO
5400,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
135/OW/18 2018-10-04 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
52500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W EDUKACJI W ZAWODACH TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, KUCHARZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
135/PN/14 2014-06-16 DAGMARA KOCIUBA
2500,00 OPRACOWANIE REKOMENDACJI ZMIAN PRZESTRZENNYCH PLACU ŁOKIETKA, PLACU KOCHANOWSKIEGO, PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER
135/PN/15 2015-09-24 DRUKARNIA POD SIKORNIKIEM SP. Z O.O
7300,00 SKŁAD I DRUK PUBLIKACJI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I ROSYJSKIM PROMUJĄCEJ 25-LECIE SAMORZĄDU W POLSCE
135/PN/18 2018-09-20 ALICJA MAGIERA
1150,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
135/PN/19 2019-07-30 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LUBSTOL" NASTAJ TOMASZ
25995,90 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BRAMY, MONTAŻ NOWEJ BRAMY WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ ORAZ MONTAŻ GABLOT W KAMIENICY POŁOŻONEJ PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 31 W LUBLINIE - DZIAŁKA NR 11 (OBR. 34, ARK. 1)KAMIENICA UJĘTA W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA LUBLIN POD NR 784.
135/ST/14 2014-02-21 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SZACHOWEJ "SZACH KRÓLOWI"
135/ST/15 2015-03-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
4600,00 50. OGÓLNOPOLSKI RAJD KOLARSKI TRÓJPRZYMIERZE
135/ST/16 2016-01-11 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
2040,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 1 - PIŁKA NOŻNA
135/ST/17 2017-02-01 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
135/ST/18 2018-01-19 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
10108,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
135/ST/19 2019-01-16 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
9792,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
135/WZP/19 2019-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
135/ZE/16 2016-11-23 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 117/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1360/OR/19 2019-09-27 AGATA KARMAZYN
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 113 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1361/OR/19 2019-09-27 TERESA LEWANDOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 115 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1362/OR/19 2019-09-27 MARIANNA RAWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 116 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1363/OR/19 2019-09-27 URSZULA SADKOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 117 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1365/OR/19 2019-09-27 MARIUSZ CHINEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 120 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1366/OR/19 2019-09-27 JAROSŁAW SIDORCZUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 122 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1367/OR/19 2019-09-27 TERESA SIUDA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 123 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1368/OR/19 2019-09-27 AGNIESZKA KRZEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 124 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1369/OR/19 2019-09-27 MAREK SŁAWECKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 125 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
136/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
984,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. SUCHA 3A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 161 (OBR, 16, ARK. 9) O POW. 166 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ DWOMA KOMÓRKAMI O POW. 47 M2, 9 M2 I 7M2 - W CELU SPRZEDAŻY.
136/GM/15 2015-05-05 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH
0,00 UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LWOWSKIEJ (CZ.DZ. NR 14/6, OBR. 14, ARK. 11) Z PRZEZNACZENIEM NA ZABEZPIECZENIE OGRODZENIEM TERENU NIEZBĘDNEGO DO PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI BUDYNKU PŁYWALNI
136/GM/16 2016-06-07 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PGE DYSTRYBUCJA S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA LOKALIZACJĘ PRZYŁĄCZY NN ZE STACJI K-1229J NA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 30/4 (OBR. 25, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEJ 6 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
136/GM/17 2017-05-26 "M I M" SPÓŁKA CYWILNA KOŁSUT WŁODZIMIERZ, KOŁSUT MAŁGORZATA
999,90 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA 10A DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY POW. 110 M2, CZ. DZ. NR 42/3, OBR. 27, ARK. 4, PAWILON HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
136/GM/18 2018-06-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1A} - DZ. NR 6/1, OBR. 18, ARK. 15; UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1} - DZ. NR 6/2, OBR. 18, ARK. 15, W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO.
136/GM/19 2019-05-31 WIKANA PROPERTY SP. Z O. O. PODPROMIE SP. KOM.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I WIKANA PROPERTY SP. Z O. O. PODPROMIE SP. K. - ZGODA NA DYSPONOWANIE DZIAŁKAMI W CELU BUDOWY DROGI ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI I NIEODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI NA DZIAŁKACH.
136/IPS/19 2019-07-24 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
18997,00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS".
136/IR/14 2014-07-02 "BUDO-KOMPEX" P.B. LUDIAN STANISŁAW
1592591,70 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W REALIZOWANYM BUDYNKU SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN
136/IR/15 2015-06-19 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
136/IR/16 2016-07-14 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY NAŁKOWSKICH W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO POSESJI NR 76 W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH DROGĘ
136/IR/17 2017-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1971,68 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BOISKO REKREACYJNE Z OŚWIETLENIEM TERENU I BUDYNKU ZAPLECZA PRZY UL. JUDYMA W LUBLINIE.
136/IR/18 2018-08-13 RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "KALINA" W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE NR 136/IR/18 Z DNIA 13.08.2018 R. DOTYCZĄCE WYMIANY CZĘŚCI OGRODZENIA (OK. 197,5M - DZ. 25/3 ARK. 8 OBR. 47 ORAZ 51/4 ARK. 7 OBR. 47) RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "KALINA" W LUBLINIE, UL. ZAWILCOWA 2
136/IR/19 2019-09-06 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1331521,80 WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM POGORZELISKA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 W LUBLINIE
136/IT/18 2018-11-26 BEATA STEPANIUK-KUŚMIERZAK
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
136/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM.IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
136/KL/14 2014-03-19 STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ DAWANIA"
7000,00 FESTYN - DZIEŃ UŚMIECHU - DZIELNICE KULTURY
136/KL/15 2015-02-24 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
128000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, BIBLIOTEKA SIEDEMSETLECIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
136/KL/16 2016-02-12 MAREK ANDRZEJEWSKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO. PRZYGOTOWANIE NOWEGO PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z PIOSENEK TEMATYCZNIE ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM.
136/KL/17 2017-01-25 BOHDAN DOBRZAŃSKI
4770,00 NAGRANIE PILOTÓW 14 UTWORÓW DLA MUZYKÓW WYKONUJĄCYCH KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
136/KL/18 2018-02-26 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XIII GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2017
136/KL/19 2019-02-19 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
35000,00 KULTURA I SZTUKA - UNIA LUBELSKA - KULTURA-PAMIĘC-DIALOG 2019, 450 LAT UNII LUBELSKIEJ - KONKURS INICATYW MIESZKAŃCÓW, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
136/KP/14 2014-06-12 ALEKSANDRA IWAŃSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE 25 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
136/KP/15 2015-08-31 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
-615,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE USŁUGI DOSTĘPU DO SERWISU NAPRAWMYTO.PL. - POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA.
136/KP/16 2016-08-23 LIBRA-PRINT DANIEL PUŁAWSKI
20816,25 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA - CZĘŚĆ III: PRZEWODNIK SZLAKI LUBLINA (4 WERSJE JĘZYKOWE).
136/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
136/KP/19 2019-09-20 TRADE - POL WOJCIECH PIŁATOWSKI
16706,11 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM: CZĘŚĆ 7 - KOSZULKA MĘSKA, DAMSKA.
136/OR/14 2014-05-08 PIOTR BISZCZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 096 DO PE.
136/OR/15 2015-03-18 MAŁGORZATA POŻAROWSKA
2000,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
136/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO BARTŁOMIEJ BARAŃCZU
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
136/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ MAZUREK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 8 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
136/OR/19 2019-03-22 JERZY KURSA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 11 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
136/OŚ/14 2014-10-17 GMINA LUBARTÓW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 157/OŚ/13 Z DN. 18 LISTOPADA 2013 R. DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. LUBARTÓW DO 19 MIESIĘCY.
136/OŚ/15 2015-10-07 MEDICAMENTI S.C JUSTYNA EKONOMIUK, KATARZYNA KUŚMIREK
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. MIESZKA I 6
136/OŚ/16 2016-07-05 DARIUSZ KOŁODYŃSKI
4910,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
136/OŚ/17 2017-09-26 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3198,00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM TREŚCI DOTYCZĄCYCH NOWYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
136/OŚ/18 2018-08-01 PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAGRA" WACŁAW OSTROWSKI
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USUWANIEM AZBESTU
136/OŚ/19 2019-05-21 ADELA MAZUREK
8635,31 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
136/OW/18 2018-10-05 FIRMA AGATA
171,72 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
136/PN/14 2014-06-16 ADAM LESIUK
9500,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA PT. "STWORZENIE RAMOWEGO PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI I ZUŻYTYCH BATERII DLA MIASTA LUBLIN" Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH DO OPRACOWANIA W RAMACH PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
136/PN/15 2015-10-12 CENTRUM ORGANIZACJI IMPREZ I SZKOLEŃ "C O N T E N T U M"
1267,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH DLA 30 OSÓB - SZKOLENIE "BUDOWANIE DOBREGO WIZERUNKU URZĘDU", PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W DNIACH 16-17.10. BR.; ;INIA BUDŻETOWA: 5.7.8
136/PN/18 2018-09-20 YVONNE MEYER
1400,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
136/PN/19 2019-07-08 INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ
0,00 POROZUMIENIE W CELU WSPÓŁORGANIZACJI LINI PROGRAMOWEJ PT. "EUROPA ŚRODKOWA" ORAZ JEDNEGO PANELU W RAMACH LINI PROGRAMOWEJ PT. "POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO" W RAMACH KIEW 2019
136/ST/14 2014-03-19 ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE
184500,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS MT REPREZENTACJI MĘŻCZYZN W PIŁCE RĘCZNEJ
136/ST/15 2015-03-10 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
150000,00 PROWADZENIE SZKÓŁKI ŻUŻLOWEJ
136/ST/16 2016-01-11 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
8840,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ PŁYWACKICH DLA DZIECI Z SP NR 30
136/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
15111,36 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
136/ST/19 2019-01-21 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
15792,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
136/WZP/19 2019-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000,00 UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU.
136/ZE/16 2016-11-23 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 118/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1370/OR/19 2019-09-27 DOROTA BRZYSZKO
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 126 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1371/OR/19 2019-09-27 BARBARA TOKARSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 127 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1372/OR/19 2019-09-27 PIOTR SZUST
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 128 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1373/OR/19 2019-09-27 AGNIESZKA JAWORSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 129 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1374/OR/19 2019-09-27 DANUTA MIŚNIAKIEWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 130 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1375/OR/19 2019-09-27 MIROSŁAW TARŁOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 131 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1376/OR/19 2019-09-27 IZABELA PROTAS
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 132 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1377/OR/19 2019-09-27 ALICJA KNAPIK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 133 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1378/OR/19 2019-09-27 TERESA GÓŹDŹ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 133 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1379/OR/19 2019-09-27 ANNA MAZIARZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 134 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
137/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,I POŁOŻONEJ PRZY UL. WOLSKIEJ 5,5A OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 14/1 (OBR. 2, ARK. 7) O POW. 9002 M2, ZABUDOWANEJ DWOMA BUDYNKAMI O POW. UŻYTKOWEJ 2274,10 M2 I 1988,50 M2 - W CELU USTALENIA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU.
137/GM/15 2015-05-06 TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
65,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY 63/GM/14 ZAWARTEJ W DN. 25.03.2014 R. DOT. ZMIANY POWIERZCHNI PRZEDMIOTU DZIERŻAWY ORAZ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWY.
137/GM/16 2016-06-09 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O. O.DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA LOKALIZACJĘ SIECI GAZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 27/2 (OBR. 18, ARK. 14), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 3 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
137/GM/17 2017-05-23 NOSOWSKA AGNIESZKA
592,00 UMOWA NR: 1021/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA POW. 296 M2, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
137/GM/18 2018-06-07 MAŁGORZATA STROJEK
326,70 UMOWA NR: 1029/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
137/GM/19 2019-05-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LPEC S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE DZIAŁKĄ NR 81/2 I DZIAŁKĄ NR 82/1 W CELU PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
137/IPS/19 2019-08-08 DAMTOX TOMASZ BOŁOZ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS".
137/IR/14 2014-07-01 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
76813,14 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4, PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 7 W LUBLINIE
137/IR/15 2015-06-19 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
137/IR/16 2016-07-14 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI NR 89 I 91 W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH DROGĘ
137/IR/17 2017-09-05 INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI
1169269,98 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
137/IR/18 2018-09-27 BUDIMEX S.A.
51660,00 BUDOWA NOWEJ ROZDZIELNICY W MIEJSCE STAREJ, ZNISZCZONEJ, ZLOKALIZOWANEJ W STUDNI ILUMINACYJNEJ NR 1 NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
137/IR/19 2019-08-27 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA I ROZLICZENIA UMOWY NR 18-C1/UP/00747 Z DNIA 01.08.2018 R. O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - WOLIERA DLA PAWI I ALTANY W OGRODZIE SASKIM (DOT. 117/IR/18)
137/IT/18 2018-12-20 MAŁGORZATA SUCHANOWSKA
SUCHANOWSKA MAŁGORZATA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
137/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
137/KL/14 2014-03-20 CENTRUM JANA PAŁWA II
12000,00 FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II - DZIELNICE KULTURY
137/KL/15 2015-02-24 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,ART-EK, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
137/KL/16 2016-02-12 PAULINA LITWIN
6900,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." GORZKIE ŻALE."
137/KL/17 2017-01-24 MICHAŁ PAWEŁ PAŃSZCZYK
1100,00 WYKONANIE 50 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
137/KL/18 2018-02-26 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XVII MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE POD HASŁEM " ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WOLNOŚĆ. MEDIA"
137/KL/19 2019-02-19 EWELINA LACHOWSKA-ŁUCZAK
140,00 USŁUGA TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POLSKI JĘZYK MIGOWY PODCZAS SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI DO KULTURY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W DNIU 19.02.2019 R.
137/KP/14 2014-06-12 KRZYSZTOF KSIĘSKI
3500,00 PRZYGOTOWYWANIE I PUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA LUBLIN MATERIAŁÓW DOT. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO; OPIEKA MERYTORYCZNA I OBSŁUGA WOLONTARIUSZY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LUBLINIE; OBSŁUGA INFOLINII BUDŻETU OBYWATELSKIEGO;PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW DO SERWISÓW INFORMACYJNYCH
137/KP/15 2015-09-03 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DUET PIOTR BĘBEN
10912,20 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA: TORBA PAPIEROWA MAŁA, TORBA PAPIEROWA DUŻA, TORBA PAPIEROWA EKO.
137/KP/16 2016-08-19 OFICYNA WYDAWNICZO-REKLAMOWA "SAGALARA"
27678,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN - CZĘŚĆ II: INFORMATOR PROMOCYJNY (WERSJA POLSKA).
137/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
137/KP/19 2019-10-08 SZTUKMISTRZE ART
3200,00 OPRACOWANIE I WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO W DNIU 19.10.2019 R. PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH.
137/OR/14 2014-05-08 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 203 WYBORY DO PE.
137/OR/15 2015-03-18 EWELINA CYBUL
2250,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
137/OR/17 2017-12-21 NATALIA NAFALSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
137/OR/18 2018-09-21 PRZEMYSŁAW CYBUL
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 9 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
137/OR/19 2019-03-22 BEATA DYLEWSKA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 12 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
137/OŚ/14 2014-10-17 GMINA LUBARTÓW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 158/OŚ/13 Z DN. 18 LISTOPADA 2013 R. DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. LUBARTÓW DO 19 MIESIĘCY.
137/OŚ/15 2015-10-07 ERAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 23
137/OŚ/16 2016-07-05 JERZY FIUTKA
FIUTKA BARBARA,KUDŁA PIOTR,KUDŁA VIOLETTA,RYBACZEK MONIKA
5200,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
137/OŚ/17 2017-10-09 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
14261,85 USŁUGA DRUKU ORAZ WYKLEJENIA W OKRESIE OD 01.11.2017 R. DO 30.11.2017 R. TABLIC BILLBOARDOWYCH, ZGODNIE Z OFERTĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.
137/OŚ/18 2018-08-21 MARIA KUBERA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 95/OŚ/18 - ZMIANA KONTA BANKOWEGO.
137/OŚ/19 2019-05-21 ZOFIA KOWALSKA
8070,47 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
137/OW/18 2018-10-04 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
21000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
137/PN/14 2014-06-17 -- OLGA KROKOWSKA
2420,00 USŁUGA TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS TRWANIA SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ "SOS - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK I IWANO-FRANKIWSK".
137/PN/15 2015-10-16 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12500,00 OPRACOWANIE, WYKONANIE ORAZ PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN."
137/PN/18 2018-09-20 ELŻBIETA PŁASZCZYK
2600,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
137/PN/19 2019-08-05 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
4920,00 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ NA ORGANIZACJE VIII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 23-24 WRZEŚNIA 2019 R.
137/ST/14 2014-03-25 TABAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10000,00 UTRZYMANIE I KONSERWACJA OSZKLONYCH PODŚWIETLANYCH GABLOT Z MAPĄ KARTOGRAFICZNĄ LUBLINA
137/ST/15 2015-03-17 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
7988,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
137/ST/16 2016-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
200,00 OBSŁUGA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2016
137/ST/17 2017-03-31 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. XXV BIEG SOLIDARNOŚCI.
137/ST/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
11037,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
137/ST/19 2019-01-21 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
24528,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
137/WZP/19 2019-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000,00 UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
137/ZE/16 2016-11-23 GALERIA LABIRYNT
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 119/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1380/OR/19 2019-09-27 ANNA DANIEWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 136 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1381/OR/19 2019-09-27 ANDRZEJ ZIĘBA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 137 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1382/OR/19 2019-09-27 MONIKA ŚLIWIŃSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 138 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1383/OR/19 2019-09-27 ARKADIUSZ RUBAJ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 139 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1384/OR/19 2019-09-27 AGNIESZKA MILANOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 140 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1385/OR/19 2019-09-27 GRZEGORZ MROCZEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 141 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1386/OR/19 2019-09-27 KRYSTYNA AUGUSTYNOWICZ
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 142 I 145 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1387/OR/19 2019-09-27 DOROTA SZNAJDER
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 143 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1388/OR/19 2019-09-27 WOJCIECH SANTAREK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 144 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1389/OR/19 2019-09-27 MIECZYSŁAW STASIAK
400,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 146 W LUBLINIE ORAZ POSPRZĄTANIE LOKALU PO ODBYTYM GŁOSOWANIU W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
138/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH PRZY UL. ZBOŻOWEJ 22A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 4 (OBR. 73, ARK. 4) O POW. 3260 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O POW. UŻYTKOWEJ 2105,70 M2 ORAZ PRZY UL. ZBOŻOWEJ 22I, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/10 (OBR. 73, ARK. 4) O POW. 964 M2 - W CELU USTALENIA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU.
138/GM/15 2015-05-11 GRAŻYNA MIKUŁA
0,00 ANEKS Z DNIA 11.05.2015 R. DO POROZUMIENIA NR 170/GM/14 Z DNIA 9.07.2014 R. - ZAWARTY POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ GRAŻYNĄ MIKUŁA.
138/GM/16 2016-07-22 PKP ENERGETYKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PKP ENERGETYKA S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2/100 (OBR. 10, ARK. 5) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY KUNICKIEGO 35, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH TJ. LINII KABLOWYCH ESN, ENN ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
138/GM/17 2017-05-23 BATORY INVESTMENT SP. Z O.O.
1142,40 UMOWA NR: 138/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, WOJCIECHOWSKA 6
138/GM/18 2018-06-06 MAGDALENA LEMAŃSKA
44,00 UMOWA NR: 46/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
138/GM/19 2019-05-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LPEC S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE DZIAŁKAMI: NR 42/1, NR 42/2, NR 52/1, NR 52/5, NR 39/3, NR 46/3, STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, W CELU PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
138/IPS/19 2019-08-08 FOTOEXPRESS SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
138/IR/14 2014-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
42927,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 5, PRZY UL. SOWIEJ 4 W LUBLINIE
138/IR/15 2015-06-19 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
138/IR/16 2016-06-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 293/IR/14 Z DNIA 05.12.2014 R. DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - ZMIANA DATY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
138/IR/17 2017-09-15 BARTŁOMIEJ PYCZEK
1752,00 SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII W ZAKRESIE SPRAWDZENIA I OCENY FORMULARZA CENOWEGO ORAZ KART KATALOGOWYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM. T. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE
138/IR/18 2018-08-21 BUDOWNICTWO WODNE PIOTR PRUCHNICKI, ADAM SZLOSEK SP. JAWNA
11462643,79 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI WODY I BUDOWA NOWEJ PRZEPOMPOWNI WODY (P1) PRZY BRZEGU ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE NA DZIAŁCE NR EWID. 92/7 W REJONIE UL. GRZYBOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH LINII KABLOWYCH SN 15 KV WRAZ ZE SŁUPOWĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ ORAZ LINIĄ KABLOWĄ NN 0,4 KV NA DZ. EW. 9/7, 9/8, 169/1 OBR ZEMBORZYCE KOŚCIELNE III (0050) ORAZ 92/7 OBR. ZEMBORZYCE KOŚCIELNE IV (0051) ZASILAJĄCĄ PRZEPOMPOWNIĘ REMONTEM PRAWEJ ZAPORY BOCZNEJ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE.
138/IR/19 2019-09-09 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 116/IR/19 Z DNIA 08.08.2019 R. NA REALIZACJĘ ROBÓT W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W RAMACH ZADANIA PN. "REMONT INSTALACJI KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ, ODTWORZENIE POSADZEK, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WRAZ Z INNYMI, NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W PRZEDSZKOLU NR 76, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 12 W LUBLINIE" - ZMIANA ZAPISU W UMOWIE, ŻE WYKONAWCA NIE WYŚLE USTRUKTURYZOWANEJ FAKTURY ELEKTRONICZNEJ
138/IT/18 2018-11-23 MARTA WCISŁO
WCISŁO MARTA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
138/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
138/KL/14 2014-03-20 COLLEGIUM ARTIUM
48000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO TEKA LUBELSKA - MIASTO KULTURY
138/KL/15 2015-02-25 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
88000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2015 - 2017 - LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIEGO "METAMORFOZY SENTYMENTALNE" (UM.138/KL/15 Z DN. 25.02.2015 R.)
138/KL/16 2016-02-16 DARIUSZ BORUCH
2500,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY, Z AMATORSKIM TEATREM TOWARZYSKIM PODCZAS 37 BIESIADY TEATRALNEJ W PRZEMYŚLU
138/KL/17 2017-02-01 LUBA MATRASZEK
2700,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ PT. "NOWE MEDIA W KULTURZE ŻYDOWSKIEJ"
138/KL/18 2018-02-27 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - HARMONIE STAREGO MIASTA`
138/KL/19 2019-02-19 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
15000,00 KULTURA I STUKA - MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
138/KP/14 2014-06-16 TVN MEDIA SP. Z O.O.
109809,06 EMISJA W PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH REKLAM DOTYCZĄCYCH TOWARÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (SPOT 15 SEKUND) W OKRESIE 05 LIPCA - 24 LIPCA 2014R.
138/KP/15 2015-09-09 BEATA CIOCZEK
300,00 REALIZACJA USŁUGI PRZEWODNICKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN
138/KP/16 2016-08-19 MARCIN SEKULA
3000,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY PODCZAS V FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE.
138/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
138/KP/19 2019-10-09 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
5736,11 UMOWA LICENCYJNA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZ - POKAZY MULTIMEDIALNE.
138/OR/14 2014-05-08 MAGDALENA PRAJEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 111 DO PE.
138/OR/15 2015-03-18 GRZEGORZ WALCZAK
2000,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC.
138/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT EWA JOANNA NOWACKA KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
138/OR/18 2018-09-21 SYLWIA FERENC
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 10 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
138/OR/19 2019-03-22 IWONA STEFANIAK
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 13 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
138/OŚ/14 2014-12-04 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41999,94 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: -DOSTARCZENIE 18 SZT. KONSTRUKCJI KWIATOWYCH STOJĄCYCH O PONIŻSZYCH PARAMETRACH: 3 POZIOMOWA KONSTRUKCJA KWIATOWA TWORZĄCA EFEKT KWIECISTEGO KOPCA O WYSOKOŚCI 740 MM, ŚREDNICY PODSTAWY 1200 MM, WYKONANA Z BLACHY CYNKOWANEJ OGNIOWO, KTÓRA MA MOŻLIWOŚĆ PRZYMOCOWANIA DO PODŁOŻA. - UDEKOROWANIE ŚWIĄTECZNE POWYŻSZYCH KONSTRUKCJI KWIATOWYCH, POLEGAJĄCE NA NAPEŁNIENIU MIS ZIEMIĄ ORAZ ŚWIERKOWYMI LUB SOSNOWYMI GAŁĄZKAMI W SPOSÓB ZASŁANIAJĄCY KONSTRUKCJĘ Z ELEMENTAMI ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB TYPU ŁAŃCUCH, BOMBKI ? TWORZĄCE EFEKT ŚWIĄTECZNEGO DRZEWKA IGLASTEGO - USTAWIENIE PRZEDMIOTOWYCH KONSTRUKCJI WE WSKAZANE MIEJSCA PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA LUBLIN: A) RONDO HONOROWYCH KRWIODAWCÓW ? 8 SZTUK B) RONDO IMIENIA ROMANA DMOWSKIEGO ? 10 SZTUK.
138/OŚ/15 2015-10-07 PRACOWNIA MK MAGDALENA KORNACKA
1500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ DO ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU FIRMY REDAN.
138/OŚ/16 2016-07-05 DOROTA SINICKA
5565,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
138/OŚ/17 2017-10-12 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 3011/WOŚ/CP/2007 Z DNIA 11.10.2007 R. - UŻYCZENIE ŁODZI C 465 TRADER, SILNIKA YAMAHA ORAZ PRZYCZEPY BRENDERUP YAMAHA
138/OŚ/18 2018-08-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
19600,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1/OŚ/18 Z DNIA 03.01.2018 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
138/OŚ/19 2019-05-21 BEATA NAKLICKA
9000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
138/OW/18 2018-10-08 DREAMTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6150,00 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO DO REALIZACJI ZAJĘĆ W ZAKRESIE ZAWODU TECHNIK OPTYK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
138/PN/14 2014-06-16 JAN KAMIŃSKI
3500,00 WYKONANIE OPRACOWAŃ GRAFICZNYCH W FORMIE MAP PRZEDSTAWIAJACYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI W RAMACH PROJEKTU USER
138/PN/15 2015-10-19 ANDRIJ SAWENEĆ
2100,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI DOKUMENTU PT. KOMPLEKSOWA STRATEGIA ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI I ZUŻYTYCH BATERII DLA MIASTA LUBLIN, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN
138/PN/18 2018-09-20 MAREK RADZIWON
370,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
138/PN/19 2019-08-05 MARYNA CHERNIAK
1498,65 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
138/ST/14 2014-03-19 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 DODATEK DO KURIERA SEZON LUBLIN
138/ST/15 2015-03-19 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
4884,00 PRZEPROWADZENIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
138/ST/16 2016-01-20 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
5000,00 PROMOCJA PODCZAS RELACJI TURNIEJU FINAL SIX PUCHARU POLSKI KOBIET W KOSZYKÓWCE W DNIU 30.012016 R
138/ST/17 2017-05-23 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
138/ST/18 2018-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42772,32 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
138/ST/19 2019-01-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
2448,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
138/WZP/19 2019-02-13 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
70400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/WZP/19 Z DNIA 23.01.2019 R. - JUSTYNA SIEDUSZEWSKA UL. PUSTOWÓJTÓWNY 5, 20-706 LUBLIN - ZMIANA DOTYCZĄCA PAR. 4 UST. 1.
138/ZE/16 2016-11-23 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 120/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1390/OR/19 2019-09-27 PIOTR PANIAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 147 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1391/OR/19 2019-09-27 BARBARA GINEJKO
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 148 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1392/OR/19 2019-09-27 URSZULA BRANICKA-TUREK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 149 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1393/OR/19 2019-09-27 ANNA OLSZOWIEC
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 150 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1394/OR/19 2019-09-27 MIROSŁAW MACHNOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 151 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1395/OR/19 2019-09-27 MARIOLA GOLONKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 152 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1396/OR/19 2019-09-27 PAULINA PIĘTA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 153 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1397/OR/19 2019-09-27 MAŁGORZATA STACHARSKA
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 154 I 155 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1398/OR/19 2019-09-27 JOANNA ŁOPUSZYŃSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 156 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1399/OR/19 2019-09-27 ELŻBIETA ŁOŚ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 157 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
139/GM/14 2014-06-12 ROBERT KARWOWSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
139/GM/15 2015-05-04 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/1 (OBR. 22, ARK. 1) PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 28, DZIAŁKA NR 1/13 (OBR. 22, ARK. 5) PRZY UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 I DZIAŁKA NR 2/3 (OBR. 22, ARK. 6) PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 15A ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
139/GM/16 2016-07-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. JANA KANTEGO
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PRAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ P.W. ŚW JANA KANTEGO W LUBLINIE A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI 48/6, 48/9, 49/7, 50/7, 50/4, 48/10, 48/11, 49/9, 50/9 I 49/4 (OBR. 70, ARK. 4), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH TJ. LINII KABLOWYCH I STACJI TRANSFORMATOROWEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
139/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
3075,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/4, OBR. 37, ARK. 1) I UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/7, OBR. 37, ARK. 1).
139/GM/18 2018-06-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN 0,4 KV, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 252 (OBR. 40, ARK. 6) ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
139/GM/19 2019-05-21 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE DZIAŁKĄ NR 2/3, DZIAŁKĄ NR 1/13 I DZIAŁKĄ NR 5/1 W CELU BUDOWY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
139/IPS/19 2019-08-20 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 351/ZSS/15 Z DNIA 10 CZERWCA 2015 R., ZAWARTEGO W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" - ZMIANA TREŚCI § 2 WW. UMOWY
139/IR/14 2014-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
80934,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 7, PRZY UL. BRACI WIENIAWSKICH 10 W LUBLINIE
139/IR/15 2015-06-19 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
139/IR/16 2016-07-20 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
376500,00 REMONT POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIE PLACU ŻŁOBKA NR 5 W LUBLINIE, PRZY UL. SOWIEJ 4
139/IR/17 2017-10-17 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
21217,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA SKWERU WRAZ Z SIŁOWNIĄ I CHODNIKIEM DO UL. WARMIŃSKIEJ W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH.
139/IR/18 2018-08-24 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
5885,55 WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU MAGAZYNOWYM W BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE PRZY AL. RACŁAWICKICH 5.
139/IR/19 2019-09-06 PKZ LUBLIN SPÓŁKA CYWILNA
29820,00 REMONT RAMPY POLEGAJĄCY NA ROZBIÓRCE I JEJ ODBUDOWANIU W TECHNOLOGII KONSTRUKCJI STALOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIE BALKONU POPRZEZ SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKÓW I ICH UZUPEŁNIENIU W ŻŁOBKU NR 6, PRZY UL. HERBERTA 12 W LUBLINIE
139/IT/18 2018-11-23 MAJA ZABOROWSKA
0,00 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
139/IT/19 2019-03-18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
139/KL/14 2014-03-20 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
50000,00 SZTUKA ART BRUT W LUBLINIE - MIASTO KULTURY
139/KL/15 2015-02-25 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONKURSY PROMUJĄCE DZIEDZICTWO KULTUROWE JANA PAWŁA II WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z LUBLINA
139/KL/16 2016-02-17 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
14000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LABORATORIUM, UMOWA NR 139/KL/16 Z DNIA 17.02.2016 R.
139/KL/17 2017-01-02 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EEPAP.
139/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
14000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
139/KL/19 2019-02-19 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
15000,00 KULTURA I STUKA - MIASTO KULTURY, ARTMANIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
139/KP/14 2014-06-16 LUBCOM PIOTR GORYCKI
3813,00 UMOWA NA WYKONANIE DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW: 1) URUCHOMIENIE ŁĄCZA DO TRANSMISJI DANYCH 2)KONSERWACJA KAMERY WEB NA BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ
139/KP/15 2015-09-08 MODART MARCIN KOMADOWSKI
8432,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN:ŚLINIAKI
139/KP/16 2016-08-19 ŁUKASZ JEMIOŁA
4000,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W RAMACH OBCHODÓW 20 ROCZNICY PODPISANIA UMOWY PARTNERSKIEJ Z MIASTEM ŁUCK.
139/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
139/KP/19 2019-10-15 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
3936,00 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE UNII LUBELSKIEJ.
139/OR/14 2014-05-08 ROMAN KOTARSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 181 DO PE.
139/OR/15 2015-03-18 PATRYCJA PLUTA
2350,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RAD DZIELNIC
139/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DUDZIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
139/OR/18 2018-09-21 DOROTA EWERT
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 11 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
139/OR/19 2019-03-22 ANNA ROZWAŁKA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 14 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
139/OŚ/14 2014-12-15 GEOBIKE SP. Z O.O.
19600,00 DOSTAWA CZTERECH ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH FABRYCZNIE NOWYCH, O PARAMETRACH TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIU OPISANYM W PRZEPROWADZONYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM.
139/OŚ/15 2015-09-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-256694,00 ANEKS DO UMOWY 73/OŚ/15 DOT. ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 ŁUCKA-ŁĘCZNA -BISKUPICE NA ODCINKU ŁUCKA-ROKITNO OD KM 3+327 DO KM 6+422"
139/OŚ/16 2016-07-05 KRYSTYNA BRODZIK
4798,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
139/OŚ/17 2017-10-19 DRUKARNIA KOREL-GRAF KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
2500,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
139/OŚ/18 2018-08-23 BIURO RZECZOZNAWSTWA I EKONOMII ŚRODOWISKA CODEX SADOWSKI I WSPÓLNICY
47478,00 SPORZĄDZENIE ANALIZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ DOTYCZĄCEJ ZAMKNIĘCIA I REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW W M. JAWIDZ, GM. SPICZYN.
139/OŚ/19 2019-05-21 MARIANNA TKACZYK
10600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
139/OW/18 2018-10-17 GREGORJAN PAULINA KILIAN
21897,00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
139/PN/14 2014-06-17 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
15900,00 PRZYGOTOWANIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ PROMUJĄCEJ AKCJĘ PILOTAŻOWĄ PN. "REKLAMY W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
139/PN/15 2015-10-19 MAKSYM FERENTS CONSULTING
2000,00 PRZEPROWADZENIE 1-DNIOWEGO SEMINARIUM (5 GODZ. 40 MIN.) W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DLA 20 PRZEDSTAWICIELI SEKTORA MŚP NA TEMAT "ZASAD I FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA UKRAINIE ORAZ WSPÓŁPRACY Z UKRAIŃSKIMI KONTRAHENTAMI"
139/PN/18 2018-09-20 EWA ROMANOWSKA
500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
139/PN/19 2019-08-05 VLADYSLAV SYCH
1498,65 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
139/ST/14 2014-03-12 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
2275,50 WYKONANIE OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BOISK KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
139/ST/15 2015-04-01 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
4270,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
139/ST/16 2016-01-27 CORNER MEDIA
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZY"PLEBISCYT SPORTOWIEC ROKU 2015 POŁĄCZONEJ Z ORGANIZACJĄ XI GALĄ SPORTOWCA ROKU 2015 WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
139/ST/17 2017-01-17 AKANZA SP ZOO
3500,00 BIEŻĄCA OBSŁUGA PROGRAMÓW INTERNETOWYCH SPORT SZKOLNY I KLUBY SPORTOWE
139/ST/18 2018-02-19 MOTOR LUBLIN S.A.
1231956,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
139/ST/19 2019-01-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
30676,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
139/WZP/19 2019-02-25 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
56000,00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
139/ZE/16 2016-11-23 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 121/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
13/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 43
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 43 UL. SKAUTÓW 11A LUBLIN
13/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA O ROZPORZĄDZANIE RACHUNKAMI WYMIENIONYCH W UMOWIE EMISYJNEJ (Z 25/06/2014), W TYM RACHUNKU PRZYCHODÓW ORAZ RACHUNKU EMISJI, W SZCZEGÓLNOŚCI WYPŁAT Z TYCH RACHUNKÓW
13/BK/15 2015-12-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
2200000,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 2011/85/BSP DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM, TJ. OD DNIA 04 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. KWOTA 2.200.000,- ZŁ JEST SZACUNKOWĄ KWOTĄ NA REALIZACJĘ UMOWY.
13/BK/16 2016-02-01 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
13/BM/14 2014-04-10 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ "GŁUSK" - OBIEKT: UL. GŁUSKA 138A - LUBLIN.
13/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - PL. ZAMKOWY 10 - LUBLIN.
13/BM/16 2016-04-01 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
13/BM/17 2017-03-30 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ.
13/BM/18 2018-05-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
600,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA (KWOTĘ 600 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
13/BM/19 2019-07-08 SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKTY MONITORINGU: UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 78 I UL. K. WALLENRODA 4D (KWOTA UMOWY WYLICZONA SZACUNKOWO).
13/FE/14 2014-05-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-309653,73 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 8/FE/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
13/FE/15 2015-04-08 AGENCJA TELEWIZYJNA ?MEDIAPOL? ADAM PAZURKIEWICZ
2152,50 UMOWA NA WYKONANIE 30 FOTOGRAFII LOTNICZYCH PRZEDSTAWIAJĄCYCH INWESTYCJE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
13/FE/16 2016-05-17 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
543707,49 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY PANA WOŁODYJOWSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
13/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190860178,63 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
13/FE/18 2018-04-06 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9960,00 UMOWA DOT. WYKONANIA USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY DLA PROJEKTU " ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
13/FE/19 2019-07-05 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
11699875,66 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "REMONT PRAWEJ ZAPORY BOCZNEJ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ I BUDOWĄ NOWEJ PRZEPOMPOWNI WODY P1 W REJONIE UL. GRZYBOWEJ" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
13/GD/14 2014-04-11 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
2091,00 SPORZĄDZENIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU NR 5/13 I 5/14 WYWŁASZCZONE DECYZJĄ GTO.VII.8221/15/77, POŁOŻONE PRZY UL.BOCZNA DIAMENTOWEJ.
13/GD/15 2015-05-18 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
26568,00 AKTUALIZACJA BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W OPARCIU O AKTY NOTARIALNE W ILOŚCI 1200 SZT.
13/GD/16 2016-04-12 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2300,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁEK NR 39/1 I NR 41, STANOWIĄCYCH UL.HAJDOWSKĄ (OBR.13-HAJDÓW, ARK.3)
13/GD/18 2018-09-10 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 119/1, POŁOŻONA PRZY UL. MUZYCZNEJ 15 Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 116/2, POŁOŻONA PRZY UL. MUZYCZNEJ (OBR. 29 - RURY ŚW. DUCHA, ARK. 5).
13/GD/19 2019-11-04 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ WYMIENIONEJ W §36 PKT 5) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Z DNIA 29 MARCA 2001 R. W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (DZ. U. Z 2019 R., POZ.393) DLA PROJEKTOWANEJ DZIAŁKI NR 893/1 STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ SZOSY LUBLIN - KRAŚNIK (OBR. 71 - KONOPNICA I, ARK. 1), BĘDĄCEJ PODSTAWĄ AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW M. LUBLIN W ZAKRESIE UJAWNIENIA WW. DZIAŁKI W OPERACIE EWIDENCYJNYM.
13/GK/14 2014-04-01 "LENMAR" MARCIN LENARD
35233,35 DOSTAWA ŁAWEK I KOSZY ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK NA PLACU ZABAW PRZY UL.NOWY ŚWIAT.
13/GK/15 2015-02-27 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
28211,01 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
13/GK/16 2016-04-19 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
1377393,68 UTRZYMANIE , OPRÓŻNIANIE I PODSTAWIANIE KOSZY NA ODPADY POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W REJONIE NR III
13/GK/17 2017-04-13 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
718338,70 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ GIMNASTYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN.
13/GK/18 2018-02-21 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
1507,20 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
13/GK/19 2019-03-12 TRADE PROJEKT MGR INŻ. KATARZYNA AFTYKA
2450951,58 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI KOMUNALNEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM W LUBLINIE W REJONIE II.
13/GM/14 2014-01-28 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUBLIN UL.KUNICKIEGO 108
1045,00 DZIERŻAWA - UL. KUNICKIEGO 108 - PARKING ORAZ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI - CZ. DZ. NR 171/4 (OBR. 10, ARK. 4) - POW. OK. 2090 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
13/GM/16 2016-02-16 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2200,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKI O NR 23/5 I 23/6 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1.650,00 M2, WYWŁASZCZONEJ NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z DNIA 11 SIERPNIA 1980 R. ZNAK: GT.VII.8221/16/80, OBECNIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: - NR 78/9 (OBR. 15, ARK. 2) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PIELĘGNIAREK 6, - NR 63 (OBR. 15, ARK. 3) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. UŁANÓW 7, 7B, 7C (UL. ARMII KRAJOWEJ 20), NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
13/GM/17 2017-01-31 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
0,00 UŻYCZENIE NIEWYODRĘBNIONEGO POMIESZCZENIA NR 206 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 50,60 M2 W BUDYNKU POSADOWIONYM NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 108 (OBR. 34, ARK. 2) NA RZECZ OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
13/GM/18 2018-01-31 ANNA ŁUSZCZAK
ŁUSZCZAK ADAM
286,90 UMOWA NR: 1002/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
13/IR/14 2014-01-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
50676,00 REMONT POKOJU BIUROWEGO PO POŻARZE WRAZ Z OBUDOWĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A
13/IR/15 2015-02-05 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
11070,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ORLIKA LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. MICKIEWICZA 24
13/IR/16 2016-02-08 "BASPOL" SP. Z O.O.
15375,00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BASENU GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE - SUSZARKI Z PROWADNICAMI
13/IR/17 2017-01-27 IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE JACEK CIEPLIŃSKI
14145,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1. ADAPTACJA PROJEKTU FUNDAMENTU POD POMNIK NIEZNANAEGO ŻOŁNIERZA DO NOWEJ LOK. POMNIKA NA CMENTARZU MIEJSKIM PRZY UL. BIAŁEJ 2. PROJEKT PRZENIESIENIA POMNIKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 3. PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
13/IR/18 2018-02-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
25830,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63 W LUBLINIE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22
13/IR/19 2019-02-04 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
29520,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ INSTALACJI: ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A I J. VETTERÓW W LUBLINIE.
13/IT/14 2014-01-16 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
13/IT/15 2015-03-24 INFOBOX SP. Z O.O.
269834,94 ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE.
13/IT/16 2016-02-01 COIG
306171,60 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
13/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
332,10 ANEKS DO UMOWY NR 115/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
13/IT/18 2018-03-12 COIG
-22140,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 67/IT/17.
13/IT/19 2019-02-20 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
13/KL/14 2014-01-10 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
14500,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII 2014 W DOMU KULTURY LSM.
13/KL/15 2015-01-15 GRZEGORZ KLOC
3000,00 WYKONANIE KONCERTU W DN. 17 STYCZNIA 2015 R.
13/KL/16 2016-01-08 MIROSŁAW SOKOŁOWSKI
8400,00 KOŁYSANKI CZECHOWICZA -"RECITAL MAŁO ZNANYCH UTWORÓW J. CZECHOWICZA WE WSPÓŁCZESNEJ FORMIE SCENICZNEJ"
13/KL/17 2017-01-04 HENRYK KUŚ
7800,00 WARSZTAT EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNY CELOWOŚĆ-PRZYPADKOWOŚĆ-PRZESTRZENNOŚĆ
13/KL/18 2018-01-09 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
7800,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY FESTIWAL SEWRYNKI BASOWE 2018 BASS MUSIC FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
13/KL/19 2019-01-04 URSZULA LEWARTOWICZ
10000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. NIEWINNY.
13/KP/14 2014-01-24 GRZEGORZ KOWAL BSE
3075,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, NA POTRZEBY OPRAWY WIZUALNEJ W BARWY FLAGI UKRAIŃSKIEJ
13/KP/15 2015-02-04 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
43050,00 UAKTUALNIENIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI MIASTA WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
13/KP/16 2016-01-04 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
13/KP/17 2017-02-06 PPHU FABRYKA REKLAM PAULINA CZAJA
9900,00 WYKONANIE I DOSTARCZENIE TABLIC WOLNOSTOJĄCYCH WRAZ Z DOCIĄŻENIEM.
13/KP/18 2018-02-01 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
26957,15 WSPARCIE W PROWADZENIU PROFILU "LUBLIN INSPIRUJE WOLNOŚĆ (LUBLIN700)" NA PORTALU FACEBOOK
13/KP/19 2019-01-25 AUTENTIC JACEK ŚLEBZAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 12/KP/19.
13/MAZ/15 2015-08-04 QUERCUS MICHAŁ KIESZKO
4000,00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
13/MAZ/16 2016-09-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
28990,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKI KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY
13/MAZ/17 2017-02-21 SZYMON PIETRASIEWICZ
1000,00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
13/MAZ/18 2018-04-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
7300,00 RATOWANIE KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - LEPOWANIE DRZEW
13/MAZ/19 2019-03-06 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU III
13/MKZ/15 2015-06-09 FABRYKA ELEMENTÓW,PODZESP. I URZĄDZEŃ. ELEKTRON.TEWA-TERMICO SP.Z O.O.
9889,00 WYKONANIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY PRZY UL. GRODZKA 17
13/MKZ/16 2016-06-30 FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
51053,00 REMONT KONSERWATORSKI MURU STAREGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ. ODCINEK 36-38
13/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4112,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OBRAZIE KORONACJA MATKI BOSKIEJ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZESPOLE KLASZTORNYM KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
13/MKZ/19 2019-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
149,15 ODTWARZANIE MUZYKI NA KONGRESIE DWÓCH UNII
13/MZON/14 2014-04-01 PAULINA SIEMBIDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
13/MZON/15 2015-02-25 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
13/MZON/16 2016-03-01 ANNA KRZĘCIEWSKA-OSTROWSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
13/MZON/17 2017-01-02 MACIEJ PATYRA
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 1. ZLECENIOBIORCY, ZA WYKONANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W § 1 PKT. 1 PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 30,00 ZŁ BRUTTO ZA JEDNO ORZECZENIE ( SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI ZŁOTYCH ). 2. ZLECENIOBIORCY, ZA WYKONANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W § 1 PKT. 3 PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 25,00 ZŁ BRUTTO ZA JEDNĄ WYKONANĄ KONSULTACJĘ ( SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH ). 3. WYNAGRODZENIE ZLECENIODAWCA WYPŁACI ZLECENIOBIORCY NA PODSTAWIE RACHUNKU WYSTAWIONEGO I DORĘCZONEGO ZLECENIODAWCY DO 15 DNIA KAŻDEGO NASTĘPNEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC POPRZEDNI. 4. WYNAGRODZENIE BĘDZIE PŁATNE PRZELEWEM W CIĄGU 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ ZLECENIODAWCĘ POPRAWNIE WYSTAWIONEGO RACHUNKU, NA RACHUNEK BANKOWY ZLECENIOBIORCY.
13/MZON/18 2018-02-14 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
13/MZON/19 2019-01-07 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ/PROTOKÓŁ.
13/NW/18 2018-08-01 KRAJOWE BIURO WYBORCZE
0,00 UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DOT .WYBORÓW 2018)
13/NW/19 2019-06-27 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
96200000,00 ANEKS NR 9 DO UMOWY WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU "ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN SA (ŚWIDNIK)"
13/ON/14 2014-11-17 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
13995,00 ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK NR 3) KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA DO UMOWY NR 11/ON/14 Z DNIA 23.10.2014 R.
13/ON/15 2015-05-26 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
688,80 USŁUGA OPRACOWANIA GRAFICZNEGO I DRUKU ULOTKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ KARTY LUBELSKA KARTA SENIORA ORAZ DRUKU KARTY
13/ON/16 2016-12-30 KATARZYNA SIEDLECKA
10800,00 CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM
13/ON/17 2017-11-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
7000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "WARSZTATY ARTYSTYCZNE "SZTUKA ŁĄCZY""
13/ON/19 2019-03-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
79980,00 DOFINANSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZE ŚRODKOW MIASTA LUBLIN
13/OR/15 2015-02-03 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
54243,00 DOSTAWA BEZKWASOWYCH TECZEK ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN.
13/OR/16 2016-01-19 MARCIN ANDRZEJUK PHU PAMAR
12428,52 DOSTAWA AKCESORII DO SPRZĄTANIA.
13/OR/17 2017-01-20 SANNORT SP Z O O
20040,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN W TYM DLA: PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.
13/OR/18 2018-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0,00 ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII.
13/OR/19 2019-02-01 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" L. MAŁOCHA & K. PRZYCHODZEŃ SP. J.
25491,75 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, PLACU KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, PLACU LITEWSKIEGO 1, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37-39, UL. PODWALE 3A, AL. RACŁAWICKICH 5, UL. LIPOWEJ 27 ORAZ RYNKU 1.
13/OŚ/14 2014-02-25 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
88000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY
13/OŚ/15 2015-02-25 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
13/OŚ/16 2016-01-29 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
5411273,97 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.
13/OŚ/17 2017-02-21 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
28000,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "LUBELSKA KAMPANIA EDUKACYJNA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONYCH ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH"
13/OŚ/18 2018-02-06 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/OŚ/18 ZAWARTEJ W DNIU 3.01.2018 R. W SPRAWIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WYKONAWCĘ.
13/OŚ/19 2019-01-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4634868,00 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R.
13/OW/14 2014-06-17 FUDA AGNIESZKA LASKOWSKA
5166,00 OPRACOWANIE, PRZEPROWADZENIE WSRÓD 8 NAUCZYCIELI Z PIĘCIU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z LUBLINA BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ORAZ OPRACOWANIE ZBIORCZEGO RAPORTU
13/OW/15 2015-07-16 ANDALE DRUK I REKLAMA SP Z. O.O. MAREK GORCZYCA
37900,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 12/OW/15 Z 10 LIPCA 2015 R. ZWIĘKSZENIE ZAKRESU UMOWY I ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA O 3000,00 ZŁ.
13/OW/16 2016-02-04 DOROTA SAWA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DZIEŁO NR 669/OW/12 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
13/OW/17 2017-05-25 PIOTR KURLEJ
3669,60 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
13/OW/18 2018-02-13 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
71869,08 DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH I OKULISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
13/OW/19 2019-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
0,00 ODPN POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 2019.
13/PL/14 2014-09-24 PIOTR DEMCZUK
6000,00 OCENA MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI GRZEBOWISKA DLA ZWIERZĄT W LUBLINIE
13/PL/15 2015-12-28 BOGUSŁAW HAJDA
50000,00 KONSULTACJE Z DZIEDZINY REWITALIZACJI
13/PL/16 2016-10-26 P.A. NOVA S.A.
0,00 ZMIANA TERMINU WYKONANIA FAZY IV I V Z 30.11.16 R. NA 31.05.17R. DO UMOWY 18/PL/14 - KONSULTACJE EKSPERCKIE ZWIĄZANE Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM" ORAZ KONCEPCJĄ PROJEKTU "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN W REJONIE DWORCA PKP".
13/PN/14 2014-01-27 FONEMA OLGA KROKOWSKA
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
13/PN/15 2015-02-02 SIWEK GRZEGORZ
29000,00 UMOWA ZLECENIE NA PRZYGOTOWANIE I EMISJĘ NA ANTENIE TVP LUBLIN FILMU EDUKACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII"
13/PN/16 2016-06-21 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
8025,75 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA BROSZURY INFORMACYJNEJ DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
13/PN/17 2017-02-24 NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCH.PEDAG. INTEGRA W LUBLINIE
17456,07 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OD NAJMŁODSZYCH LAT".
13/PN/18 2018-04-06 MARCIN SKRZYPEK
450,00 OPRACOWANIE ARTYKUŁU PRASOWEGO STWORZONEGO NA PODSTAWIE PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NA INFORMACJACH SAMODZIELNIE POZYSKANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.
13/PS/17 2017-05-05 ANDY DESIGN LTD
15404,52 SYSTEM ELEKTRONICZNY NA POTRZEBY OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIN W ROKU 2017
13/PS/18 2018-06-04 PAWEŁ FAJGIELSKI
2380,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTYCZĄCEGO STOSOWANIA NOWYCH EUROPEJSKICH REGULACJI ZAWARTYCH W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (RODO)
13/PS/19 2019-04-04 FUNDACJA TEREN OTWARTY
49900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT.:"PARTYCYPACYJNE STWORZENIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA UL. WOJCIECHOWSKIEJ ORAZ KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WĄWOZU POKOLENIA (PRZY UL. TOMASZA ZANA/UL. NOWOMIEJSKĄ ORAZ UL. TOMASZA ZANA/UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO)
13/SA/14 2014-02-21 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
3000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
13/SA/15 2015-02-20 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
33,21 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.(CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE )
13/SA/16 2016-02-22 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN
33,21 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
13/SA/17 2017-02-23 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN
33,21 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
13/SA/18 2018-02-23 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
13/SA/19 2019-02-21 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
13/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA
13/ST/15 2015-01-19 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO
13/ST/16 2016-02-09 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
13/ST/17 2017-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
13/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14000,00 RALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
13/ST/19 2019-01-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA.
13/WM/19 2019-05-14 MATEUSZ NOWAK
1400,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYSTĘPU MATEUSZA NOWAKA W KRZYWYM ROGU (UKRAINA) NA ZASADACH WOLONTARYSTYCZNYCH. KOSZT ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH PO STRONIE GMINY LUBLIN W WYSOKOŚCI 1400 ZŁOTYCH BRUTTO.
13/WSP/19 2019-01-31 SZYMON HOROSIEWICZ
36640,00 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SMART CITY
13/WZP/19 2019-01-23 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
67200,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI - MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR UL. SZWEJKA 7, 20-713 LUBLIN, ŻŁOBEK "KUBUŚ I KRÓLIK".
13/ZE/16 2016-05-20 BEATA KWASEK-KĘDRAŚ
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
13/ZE/17 2017-09-11 URSZULA ZASADA
19500,00 USŁUGA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
13/ZE/18 2018-02-19 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
13/ZE/19 2019-02-05 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2019 - 30.06.2020 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
13/ZIT/15 2015-11-30 PAWEŁ BATYRA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 8/ZIT/15. ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA Z 30 LISTOPADA 2015 R. NA 11 GRUDNIA 2015 R.
13/ZIT/18 2018-09-11 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
2382,00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST REALIZACJA USŁUGI WYNAJĘCIA SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ USŁUGI GASTRONOMICZNEJ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ POSIEDZENIA RADY ZIT NA TERENIE JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH GMIN: GŁUSK, JABŁONNA, JASTKÓW, KONOPNICA, LUBARTÓW, LUBARTÓW-MIASTO, LUBLIN, MEŁGIEW, NAŁĘCZÓW, NIEDRZWICA DUŻA, NIEMCE, PIASKI, SPICZYN, STRZYŻEWICE, ŚWIDNIK, WÓLKA), W TERMINIE 13.09.2018 R.
13/ZIT/19 2019-09-20 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
232310,10 USŁUGA WYKONANIA "DIAGNOZY SPOŁECZNEJ LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO", W TYM OPRACOWANIA NARZĘDZI BADAWCZYCH, PRZEPROWADZENIA BADAŃ I OPRACOWANIA RAPORTU Z BADAŃ.
1400/OR/19 2019-09-27 KRZYSZTOF BIRSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 158 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1401/OR/19 2019-09-27 DOROTA GUZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 159 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1402/OR/19 2019-09-27 TOMASZ FIDUT
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 160 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1403/OR/19 2019-09-27 EWA SŁOMKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 161 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1404/OR/19 2019-09-27 KRZYSZTOF OGUREK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 162 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1405/OR/19 2019-09-27 KRYSTYNA IKWANTY
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 163 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1406/OR/19 2019-09-27 MARIUSZ SZELIGA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 164 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1407/OR/19 2019-09-27 BEATA TUTKA-JAROSZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 165 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1408/OR/19 2019-09-27 ROBERT MAZUŚ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 166 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1409/OR/19 2019-09-27 JOANNA ZIELONKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 168 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
140/GM/14 2014-06-03 FRANCISZEK MALINOWSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:20
140/GM/16 2016-07-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 196/13 (OBR. 28, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ZANA, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO, A TAKŻE ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
140/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
12915,00 WYKONANIE 35 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I GARAŻAMI, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
140/GM/18 2018-06-08 ZOFIA MADEJ
68,04 UMOWA NAJMU LOKALU NR 17 UL. KONOPNICKA 8 W LUBLINIE NA RZECZ PANI ZOFII MADEJ. MIESIĘCZNA KWOTA CZYNSZU WYNOSI 68,04 ZŁ.
140/GM/19 2019-06-05 MLP LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MLP LUBLIN SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE DZIAŁKĄ NA CELE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ.
140/IR/14 2014-07-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
131,73 UMOWA NR 373134 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PLACU BUDOWY UL. JUDYMA 1 DZIAŁKA 149
140/IR/15 2015-06-19 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
140/IR/16 2016-07-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1095,38 UMOWA NR 386438 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO - STADION SYGNAŁ, UL. ZEMBORZYCKA 3 W LUBLINIE
140/IR/17 2017-08-30 HUP-BUD SP. Z O.O.
97502,10 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5
140/IR/18 2018-08-24 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
41300,01 REMONT TRZECH OCINKÓW CHODNIKA, TJ. PRZY UL. BIEDRONKI 13, PRZY UL. ROMERA ORAZ PRZY ALTANIE W PARKU JANA PAWŁA II W LUBLINIE.
140/IR/19 2019-09-10 BIURO PROJEKTÓW 99 MAŁGORZATA WAŁĘGA
33948,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ZESPOŁU ZAPLECZA SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ISTNIEJĄCEGO BOISKA RUGBY, PRZY UL. MAGNOLIOWEJ 8 W LUBLINIE
140/IT/18 2018-11-27 ELWIG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 106/IT/18 (ZMIANA TERMINU).
140/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
140/KL/14 2014-05-06 FUNDACJA KULTURA ENTER
72000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016, LETNIA SZKOŁA RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO
140/KL/15 2015-02-26 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
9000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XIV MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (UM. 140/KL/15 Z DN. 26.02.2015)
140/KL/16 2016-02-17 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "LUBLIN BLUES SESSION"
140/KL/17 2017-01-27 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
18000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULTURY - "ODEON - KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA 2017
140/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
60000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,LUBLIN EKUMENICZNY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
140/KL/19 2019-02-19 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO:POST FESTIWAL 2019.
140/KP/14 2014-06-16 2KB KAROLINA BARTMAN I KRZYSZTOF BUĆKO SPÓŁKA CYWILNA
29028,00 WYNAJEM DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
140/KP/15 2015-09-10 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
15000,00 WYKONANIE KREACJI GRAFICZNYCH, ZDJĘĆ ORAZ MATERIAŁÓW FILMOWYCH DO KAMPANII "MIASTO TO TEŻ TWÓJ DOM"
140/KP/16 2016-08-31 STANISŁAW DIWISZEK
375,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W DNIU 31 SIERPNIA 2016R. (GRA NA ORGANACH)
140/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
140/KP/19 2019-10-17 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1100,00 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA STOISKA PROMOCYJNEGO MIASTA LUBLIN - POLSKA MARKA TURYSTYCZNA W DNIACH 18-20.10.2019 R. PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH W NADARZYNIE.
140/OR/14 2014-05-08 MARIA KRUPA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 010 DO PE.
140/OR/15 2015-03-23 MARTA DOMAŃSKA
1400,00 GROMADZENIE I DYSTRYBUCJA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI I POTRZEB INWESTYCYJNYCH MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO, (...)
140/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ZOFIA WOJCIECHOWSKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
140/OR/18 2018-09-21 PIOTR KUŚMIERZAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 12 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
140/OR/19 2019-03-22 SŁAWOMIR DUDA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 15 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
140/OŚ/14 2014-12-12 JAN RODZIK
1000,00 WYKONANIE OPINII O PRZYCZYNACH EROZJI W WĄWOZIE PRZY UL. POLONIUSZA I ROGIŃSKIEGO.
140/OŚ/15 2015-10-13 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
117883,39 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN
140/OŚ/16 2016-07-05 BARBARA ROKICKA
1320,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
140/OŚ/17 2017-10-24 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 27/OŚ/17 - KONSERWACJA STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13- PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 15.11.2017 R.
140/OŚ/18 2018-09-20 APTEKA ŹRUBEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
6,15 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. TARASOWEJ 3.
140/OŚ/19 2019-05-21 HANNA ANTOSZAK
4643,31 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
140/OW/18 2018-10-22 PLUS SERWIS JAROSŁAW JANCZAK
5965,50 DOSTAWA KASY KELNERSKIEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
140/PN/14 2014-07-01 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
11825,00 KONSULTACJA EKSPERCKA WOBEC KOMITETU STERUJACEGO PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
140/PN/15 2015-10-27 CENTRUM ORGANIZACJI IMPREZ I SZKOLEŃ "C O N T E N T U M"
1467,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH DLA 30 OSÓB; SZKOLENIE "SKUTECZNE POZNAWANIE POTRZEB KLIENTA" W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMIN.."; LINIA BUDŻETOWA: 5.7.8
140/PN/18 2018-09-20 EWA ROMANOWSKA
500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
140/PN/19 2019-08-05 SOFIIA VORONCHUK
1498,65 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
140/ST/14 2014-02-13 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 92/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY § 1 I § 5
140/ST/15 2015-03-23 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
900,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
140/ST/16 2016-02-08 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
200000,00 PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ŻUŻLU
140/ST/17 2017-01-18 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
123000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I UDZIAŁEM W ZAWODACH ŻUŻLOWYCH
140/ST/18 2018-03-06 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2851,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
140/ST/19 2019-01-31 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
18024,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
140/WZP/19 2019-02-22 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 393/ZSS/18 Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R. DOTYCZĄCEJ DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (ZMIANA TREŚCI § 2, § 9 UST. 1 ORAZ § 16 UMOWY).
140/ZE/16 2016-11-23 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 122/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1410/OR/19 2019-09-27 KATARZYNA BARTKIEWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 169 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1411/OR/19 2019-09-27 JACEK WOJTOWSKI
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 170 I 174 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1412/OR/19 2019-09-27 KRYSTYNA DRĄG
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 171 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1413/OR/19 2019-09-27 ANNA CIEŚLIK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 172 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1414/OR/19 2019-09-27 WIOLETTA WOLIŃSKA
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 173 I 184 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1415/OR/19 2019-09-27 BEATA WRONA
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 175 I 200 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1416/OR/19 2019-09-27 IZABELA ZARZECZNA - CUR
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 176 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1417/OR/19 2019-09-27 MIECZYSŁAW TRZEŚNIEWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 177 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1418/OR/19 2019-09-27 IWONA LEGENCKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 178 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1419/OR/19 2019-09-27 JANINA BEŁZOWSKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 179 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
141/GM/14 2014-05-21 PAWEŁ KARWAŃSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA/UL. LIPIŃSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:205
141/GM/15 2015-05-12 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
615,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 15 (UL. TRAMECOURTA 4), OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 11/1 (OBR. 36, ARK. 4), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWYM
141/GM/16 2016-07-25 LESZEK KOWAL
KOWAL ANNA
359,86 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY, CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNOSI 359,86 ZŁ
141/GM/17 2017-05-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PRACOWNICZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ KOLEJARZ DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY UŻYCZENIA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2014 R - CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 1/2 I NR 4 (OBR. 43, ARK. 1) W POBLIŻU UL. MEDALIONÓW.
141/GM/18 2018-06-11 JAN CZERW
44,00 UMOWA NR: 47/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE
141/GM/19 2019-06-05 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. W WARSZAWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W LUBLINIE - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZ. NR 22/1, 22/2, 22/3 (OBR. 14, ARK. 11) POŁOŻONE PRZY SKWERZE TARASA SZEWCZENKI I UL. PODZAMCZE W LUBLINIE
141/IPS/19 2019-08-21 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z WYDZIAŁEM
141/IR/14 2014-07-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1915,88 UMOWA NR 373131 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO ORAZ OŚWIETLENIE TERENU UL. JUDYMA 1 DZIAŁKA 149
141/IR/15 2015-06-19 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
141/IR/16 2016-07-25 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
18450,00 PEŁNIENIE KOMPLEKSOWYCH NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ DOT. PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
141/IR/17 2017-09-12 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
138498,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PLACU ZABAW, PRZY UL. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE
141/IR/18 2018-09-05 SGN ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH STANISŁAW SOWIŃSKI
4674,00 ZAPROJEKTOWANIE PRZEBUDOWY I INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
141/IR/19 2019-09-17 FULL-MED SPÓŁKA Z O.O.
373896,54 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE DZIENNYCH, RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA W LUBLINIE.
141/IT/18 2018-11-27 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
1771,20 TRANSMISJA DANYCH W RELACJI SP4 LUBLIN, UL. HIACYNTOWA 69 - WIENIAWSKA 14.
141/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
141/KL/14 2014-03-25 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS FESTIWALU "NA LINIII CZASU"
141/KL/16 2016-02-17 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA LUB.CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM JUBILEUSZ 30-LECIA CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE"
141/KL/17 2017-02-01 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
2200,00 NAPISANIE SCENARIUSZA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ DOTYCZĄCEJ WYDARZEŃ KULTURALNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W LUBLINIE W 2016 ROKU NA POTRZEBY ORGANIZACJI GALI KULTURY
141/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ANTOLOGIA NAJWYBITNIEJSZYCH TEKSTÓW POŚWIĘCONYCH POGRANICZU KULTUROWEMU (W LUBELSKIEJ PERSPEKTYWIE) - KONTUNUACJA BIBLIOTEKI SIEDEMSETLECIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
141/KL/19 2019-02-19 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, BRUNO4EVER. DNI BRUNONA SCHULZA 2019, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
141/KP/14 2014-06-16 RESOVIA EXPO
1291,50 USTAWIENIE LAD W DNIACH 24-27 LIPCA 2014 R. NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW.
141/KP/15 2015-09-14 BLUE NOTE AGENCJA ARTYSTYCZNA ANDRZEJ ŁUKASIK
23370,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO - KONCERT KOLĘD - W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA W BAZYLICE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE W DN. 27.12.2015
141/KP/16 2016-08-31 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
6600,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ W SKALI 5:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY, ODZNACZENIA PREZYDENTA MIASTA.
141/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
800,00 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH, CHOREOGRAFICZNYCH I PANTOMIMICZNYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017 - KONCERT ŚWIĄTECZNY.
141/KP/19 2019-10-29 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA ROK 2020.
141/OR/14 2014-05-08 MAREK MISIURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 122 DO PE.
141/OR/15 2015-03-16 P.H.ADMOR JERZY MORYTO
11620,29 SUKCESYWNA DOSTAWA AKCESORIÓW DO SPRZĄTANIA.
141/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR JANAS
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
141/OR/18 2018-09-21 MARIA KRUPA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 13 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
141/OR/19 2019-03-22 JÓZEF SULOWSKI
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 16 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
141/OŚ/14 2014-12-12 KAROLINA MĘDREK
1000,00 WYKONANIE OPINII O PRZYCZYNACH EROZJI W WĄWOZIE PRZY UL. POLONIUSZA I ROGIŃSKIEGO
141/OŚ/15 2015-09-28 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 103/OŚ/15 DOT. ZMIANY TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
141/OŚ/16 2016-07-05 BARBARA ROKICKA
1200,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
141/OŚ/18 2018-09-26 AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
28240,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
141/OŚ/19 2019-05-21 RYSZARD SKOWROŃSKI
2542,62 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE.
141/OW/18 2018-10-25 FUNDACJA VCC
2400,00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
141/PN/14 2014-06-16 MARCIN SKRZYPEK
4000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA DOTYCZACEGO PRIORYTETYZACJI DZIAŁAŃ I PROJEKTÓW PILOTAZOWYCH W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH PLACU ŁOKIETKA, KOCHANOWSKIEGO I RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER
141/PN/15 2015-10-26 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 UMOWA DAROWIZNY POMIĘDZY UMCS W LUBLINIE, A GMINĄ LUBLIN W SPRAWIE PRZEKAZANIA SPRZĘTU ZAKUPIONEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU "WWW.PRAKTYKI.WH.UMCS - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA NOWEGO PROGRAMU PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UMCS"
141/PN/18 2018-09-20 JULITA RYBCZYŃSKA
1100,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
141/PN/19 2019-08-05 DARIA KOTSIUMBAS
1846,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
141/ST/14 2014-03-11 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
12300,00 ROZGRYWKI III LIGII PIŁKI NOŻNEJ -"LUBLINIANKA LUBLIN"
141/ST/15 2015-03-23 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
2073,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
141/ST/16 2016-02-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
6500,00 "OUESTING DLA KLASZTORU W SERCU MIASTA" - TRYB 19A
141/ST/17 2017-01-20 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
60000,00 WYKONANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ IMPREZY "CAVALIADA LUBLIN 2017"
141/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
20933,64 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR " BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
141/ST/19 2019-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
3332,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
141/WZP/19 2019-02-14 JÓZEF SZOPIŃSKI
1200,00 POPROWADZENIE AKCJI PROFILAKTYCZNEJ PT. "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W GALERII OLIMP W LUBLINIE.
141/ZE/16 2016-11-23 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 123/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1420/OR/19 2019-09-27 PAWEŁ SZCZUCHNIAK
300,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 180 I 181 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1421/OR/19 2019-09-27 ANNA KOZIOŁ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 182 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1422/OR/19 2019-09-27 KRZYSZTOF PAWLIK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 183 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1423/OR/19 2019-09-27 ANDRZEJ ZIELIŃSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 185 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1424/OR/19 2019-09-27 URSZULA STEĆ
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 186 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1425/OR/19 2019-09-27 KAZIMIERZ BOGUSZEWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 187 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1426/OR/19 2019-09-27 BARBARA PIOTROWSKA
400,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 188 I 189 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1427/OR/19 2019-09-27 DANIEL GAWRYN
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 190 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1428/OR/19 2019-09-27 RYSZARD PIKUŁA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 191 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1429/OR/19 2019-09-27 GRZEGORZ NADZIEJA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 192 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
142/GM/14 2014-06-11 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
0,00 ANEKS 1 DO UMOWY 218/GM/13 Z DNIA 22.08.2013R. STRONY USTALAJĄ ŻE: "W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU JEJ ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIA, WSZELKIE KOSZTY I OBOWIĄZKI WYNIKAJACE Z DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW OBCIĄŻAJĄ DZIERŻAWCĘ"
142/GM/15 2015-05-21 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 5 W LUBLINIE NA RZECZ ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
142/GM/16 2016-07-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 18/2 (OBR. 34, ARK.3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, A TAKŻE ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
142/GM/17 2017-05-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00 UMOWA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA, GMINĄ LUBLIN I PRACOWNICZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ KOLEJARZ W SPRAWIE PRZEKAZANIA PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ NA WŁASNOŚĆ ORAZ STAŁE UTRZYMANIE GMINY LUBLIN URZĄDZEŃ PLACU ZABAW POŁOŻONEGO W POBLIŻU UL. MEDALIONÓW.
142/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 95/3 (OBR. 46, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JANA KASPROWICZA 9A - W CELU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO.
142/GM/19 2019-06-06 KS DEVELOPMENT SP Z O.O.
GŁĘBOKA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,NETIA S.A.
0,00 UMOWA PRZEJĘCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z POROZUMIENIA Z DNIA 13 LUTEGO 2019 R., ZAWARTA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KS DEVELOPMENT SP. Z O. O. I NETIA S. A. ORAZ GŁĘBOKA 18 SP. Z O. O. SP. K.
142/IPS/19 2019-08-23 FUNDACJA TU OBOK
4430,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MAJĄCEGO NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW POD TYTUŁEM: INTEGROWANIE POPRZEZ POZNANIE I DZIAŁANIE POD TYTUŁEM: PORANNY DOM KULTURY VOL. 2 PO SĄSIEDZKU
142/IR/14 2014-07-03 BUDIMEX S.A.
-2556,35 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 115/IR/13 Z DNIA 26.06.2013 ZMIENIAJĄCY KWOTĘ UMOWY
142/IR/15 2015-06-19 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
142/IR/16 2016-07-28 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/IR/16 Z DNIA 17-05-2016 DOT. INTERWENCYJNYCH ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ RATOWNICZYCH NA PLACU LITEWSKIM - ZMIANA TERMINU.
142/IR/17 2017-09-12 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 28-02-2018.
142/IR/18 2018-08-23 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
32103,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ ZJAZDU OD STRONY UL. NIEPODLEGŁOŚCI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 PRZY UL. K. TUMIDAJSKIEGO 6A W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO.
142/IR/19 2019-09-17 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
29520,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZEDMIARU ROBÓT I KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA REWITALIZACJĘ SKWERU ARCYBISKUPA JÓZEFA ŻYCIŃSKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO.
142/IT/18 2018-11-30 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31820,10 TRANSMISJA DANYCH W 13 LOKALIZACJACH.
142/IT/19 2019-03-19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
142/KL/14 2014-02-21 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
900000,00 OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM - EEPAP
142/KL/15 2015-02-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
14000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: KULTYWUJEMY KULTURĘ W "MINIATURZE" ( UM. NR 142/KL/15 Z DN. 26.02.2015 R.)
142/KL/16 2016-02-17 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
8500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: 23. STUDENCKIE KONFRONTACJE FILMOWE
142/KL/17 2017-01-27 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
13000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULTURY - "KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY 2017"
142/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KOBIETA I SZTUKA. TAMARA W ZIELONYM BUGATTI.
142/KL/19 2019-02-19 FUNDACJA INNA FUNDACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,SZTETL GŁUSK, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
142/KP/14 2014-06-16 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
153750,00 UMOWA O WZAJEMNEJ WYMIANIE ŚWIADCZEŃ W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW
142/KP/15 2015-09-22 PPHU FABRYKA REKLAM PAULINA CZAJA
2337,00 USŁUGA RENOWACJI NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH ORAZ WYKONANIE NOWYCH NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH
142/KP/16 2016-08-29 GTS EURO BUS TOMASZ PCIAN
6420,00 USŁUGA TRANSPORTOWA NA TRASIE LUBLIN-TORZYM-MUNSTER (NIEMCY)-TORZYM-LUBLIN W DNIACH 31 SIERPNIA I 5 WRZEŚNIA 2016 R.
142/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
180,42 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW Z NOŚNIKÓW OBRAZU I DŹWIĘKU - POKAZ FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH.
142/KP/19 2019-10-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA ROK 2020.
142/OR/14 2014-05-08 SEBASTIAN KOSOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 041 DO PE.
142/OR/15 2015-03-27 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
1968,00 ANEKS DO UMOWY NR 794/OR/14 Z DNIA 27.11.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 1968 ZŁ.
142/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUIZA KRAWCZYŃSKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
142/OR/18 2018-09-21 MATEUSZ ADAMSKI
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 14 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
142/OR/19 2019-03-22 JERZY SURYŚ
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 17 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
142/OŚ/14 2014-11-27 GMINA LUBLIN
12000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW NA TEMAT ZNACZENIA WĄWOZÓW I SUCHYCH DOLIN LUBLINA".
142/OŚ/15 2015-10-13 EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 116/OŚ/15 Z DN. 04.08.2015 R. DOTYCZĄCEJ WYDŁUŻENIA TERMINU NA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY.
142/OŚ/16 2016-07-05 MARIANNA ŻUCHNIK
ŁYDA DANUTA,ŻUCHNIK ROBERT
4880,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
142/OŚ/17 2017-10-24 MIROSŁAW WYROSTEK
0,00 ANEKS DO UMOWY 84/OŚ/17 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
142/OŚ/18 2018-09-26 A I M PLUS MARIUSZ MATYJASZEK
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
142/OŚ/19 2019-05-21 ELŻBIETA WÓJTOWICZ
3276,72 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
142/OW/18 2018-10-25 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
9164,42 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
142/PN/14 2014-06-16 KATERYNA GRĄBCZEWSKA
8300,00 OBSŁUGA TECHNICZNA, POMOC PRZY ORGANIZACJI PANELI I SEMINARIUM ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW TRZECH OTWARTYCH PANELI DYSKUSYJNYCH I SEMINARIUM W RAMACH KIEW.
142/PN/15 2015-11-02 ABW - JOANNA GRZESZEK
6400,00 TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE POLSKO-SŁOWACKIE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W RUŻOMBERKU W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
142/PN/18 2018-09-20 IVAN SHCHADRANOK
650,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
142/PN/19 2019-08-05 VALERIIA LUNINA
1846,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
142/ST/14 2014-03-11 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
3800,00 TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI U 20 MĘŻCZYZN W KOSZYKÓWCE - MKS START
142/ST/15 2015-03-20 FIRMA USŁUGOWA "MANDRAGORA" MAŁGORZATA ZDZIENICKA
5300,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
142/ST/16 2016-01-29 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
150060,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS TURNIEJU FINAŁOWEGO FINAL SIX PUCHARU POLSKI KOSZYKÓWKI KOBIET
142/ST/17 2017-01-02 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
0,00 UMOWA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE- 4 POMOSTY KAJAKOWE
142/ST/18 2018-01-19 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
120927,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
142/ST/19 2019-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
142/WZP/19 2019-02-14 STIR PAWEŁ BORÓWKA
200,00 PRZEPROWADZENIE 30 MINUTOWEGO POKAZU ZUMBY PODCZAS AKCJI PROFILAKTYCZNEJ "PT. "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W GALERII OLIMP W LUBLINIE.
142/ZE/16 2016-11-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 125/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1430/OR/19 2019-09-27 ANNA WALENTYN
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 193 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1431/OR/19 2019-09-27 LILLA WDOWIAK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 194 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1432/OR/19 2019-09-27 JAN STROJNOWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 195 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1433/OR/19 2019-09-27 SŁAWOMIR OSTAPCZUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 196 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1434/OR/19 2019-09-27 TOMASZ ZDUNEK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 202 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1435/OR/19 2019-09-27 MONIKA MAŁOCHA
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 203 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1436/OR/19 2019-09-27 KATARZYNA WÓJCIK
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 205 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1437/OR/19 2019-09-27 MARIUSZ KUROWSKI
200,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 206 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1438/OR/19 2019-09-23 SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA RUDNIK
500,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 6 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 121 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1439/OR/19 2019-09-23 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
1000,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PRUSA 8 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
143/GM/14 2014-06-16 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP. ZO.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 204/GM/13 DOT. ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
143/GM/16 2016-07-26 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
-212,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 1/GM/14 Z DNIA 10.01.2014 R. DOTYCZĄCY ZMIANY POWIERZCHNI PRZEDMIOTU UMOWY DZIERŻAWY ORAZ WYSOKOŚCI STAWKI MIESIĘCZNEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO.
143/GM/17 2017-05-29 ANDRZEJ LULIS
BISZKONT MIECZYSŁAW
560,00 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TYMIANKOWA DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY : UL.TYMIANKOWA POW.; 400
143/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 - W CELU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO.
143/GM/19 2019-06-05 KS DEVELOPMENT SP Z O.O.
GŁĘBOKA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 UMOWA PRZEJĘCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z POROZUMIENIA Z DNIA 6 LUTEGO 2019 R. ZAWARTA W DNIU 5 CZERWCA 2019 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KS DEVELOPMENT SP. Z O. O. I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. ORAZ GŁĘBOKA SP. Z O. O. SP. K.
143/IPS/19 2019-08-23 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBL
3100,00 ZADANIE NR 2: REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH POD TYTUŁEM: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA
143/IR/14 2014-07-04 "JUR - BUD" USŁUGI BUDOWLANE JERZY SYROKA
276249,99 REMONT BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 (REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA, KLATKI SCHODOWEJ PARTERU I I PIĘTRA, VIII PIĘTRA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE)
143/IR/15 2015-06-19 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
143/IR/16 2016-07-27 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2628,90 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DWA BUDYNKI JEDNORODZINNE Z FUNKCJĄ RDP W LUBLINIE UL. KALINOWSZCZYZNA 84.
143/IR/17 2017-09-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
219,07 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 388701 (258/IR/16) DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PUNKTU ŁADOWANIA TELEFONÓW PRZY UL. LIPOWEJ 15 - ZMIANA MOCY PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 219.07 ZŁ.
143/IR/18 2018-08-24 BIURO USŁUG KOLEJOWYCH JAKUB BARAŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/IR/18 Z DNIA 12.04.2018 R. (DOT. PRZEBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 243) DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA DZIEŃ 15.10.2018 R.
143/IR/19 2019-09-19 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
16728,00 WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO ZASILANIA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH NA TERENIE PŁYTY BOISKA PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
143/IT/18 2018-12-07 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
13239,72 DOSTĘP DO INTERNETU.
143/IT/19 2019-03-21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
143/KL/14 2014-03-27 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
20400,00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTRURY NA REALIZACJĘ ZADANIA: ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP ZESTAWU PROJEKCYJNEGO
143/KL/15 2015-02-27 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,LUBLIN JEST KOBIETĄ-VULVA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ZGODNIE Z UMOWĄ 143/KL/15
143/KL/16 2016-02-18 PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONKURS PLASTYCZNY "1050-LECIE CHRZTU POLSKI - JEGO DZIEDZICTWO I ZNACZENIE DLA POLSKI I LUBLINA"
143/KL/17 2017-01-23 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
153127,86 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
143/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SALON KULTURY
143/KL/19 2019-02-20 STOWARZYSZENIE "SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA - BRONOWICE"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - II WOJEWÓDZKA GALA INTEGRACYJNO-PATRIOTYCZNO-KULTURALNA DLA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN DLA UCZCZENIA 450 ROCZNICY UNII LUBELSKIEJ PN. OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ - UMOWA NR 143/KL/19 - 18 000 ZŁ
143/KP/14 2014-07-22 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A
135300,00 UMOWA SPONSORINGU: OKREŚLENIE WZAJEMNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM PRZEZ SPONSORA WSPARCIA FINANSOWEGO CSM 2014 R. W ZAMIAN ZA ZAPEWNIENIE PRZEZ SPONSOROWANEGO PROMOCJI SPONSORA W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM CSM - PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
143/KP/15 2015-09-17 PPHU RARA SANDRA BUDZIŃSKA
19162,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN: TORBA BAWEŁNIANA CZARNA ORAZ TORBA BAWEŁNIANA ZE ZDJĘCIEM.
143/KP/16 2016-08-31 PIOTR ŚCIBAK
375,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W DNIU 31 SIERPNIA 2016R.
143/KP/17 2017-12-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1865,31 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY LOKALU RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY PRZY UL. KURANTOWEJ 4 W LUBLINIE (KWOTĘ 1 865,31 ZŁ NA LATA 2018-2021 WYLICZONO SZACUNKOWO)
143/KP/19 2019-10-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA ROK 2020.
143/OR/14 2014-05-08 JANUSZ CIOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 123 DO PE.
143/OR/15 2015-04-01 EDYTA SICZEK
4000,00 OBSŁUGA MKW, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE LOSOWANIA SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC 2015 R.
143/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
143/OR/18 2018-09-21 DARIUSZ KULIŃSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 15 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
143/OR/19 2019-03-22 REMIGIUSZ MĄDZIK
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 18 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
143/OŚ/14 2014-12-22 P.P.H.U. SEBASTIAN MENDYKA
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOTYCZY ZMIANY NAZWY, ADRESU ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
143/OŚ/15 2015-10-14 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
31334,94 ANEKS DO UMOWY DOTACJI - ZWIĘKSZENIE KWOTY DOTACJI
143/OŚ/17 2017-03-27 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 759/OŚ/2008 Z DNIA 26.03.2008 R. - UŻYWANIE PRZYCZEPKI RYDWAN PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ MIASTA LUBLIN (PRZEWÓZ ZWIERZĄT)
143/OŚ/18 2018-10-02 ELŻBIETA SKRZYPEK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 92/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
143/OŚ/19 2019-05-21 MAGDALENA GŁOWACKA
5279,04 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
143/OW/18 2018-10-26 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
24990,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA TEMAT HIGIENY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I OŚRODKACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE MIASTA LUBLIN.
143/PN/14 2014-06-18 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH NR 126/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
143/PN/15 2015-11-05 ASPENA
8915,55 TŁUMACZENIE CZESKO-LITEWSKIE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W RUŻOMBERKU W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
143/PN/18 2018-09-20 ANDRZEJ SKÓRSKI
1000,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
143/PN/19 2019-08-05 YEVHEN PETROV
1846,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
143/ST/14 2014-03-25 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SEZON LUBLIN 2014
143/ST/15 2015-03-20 PARK HISTORYCZNY "SŁOWIAŃSKI GRÓD"
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
143/ST/16 2016-02-01 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
9600,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM DO UDZIAŁU W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO W 2016 ROKU.
143/ST/17 2017-01-23 CORNER MEDIA SP Z O. O.
12300,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN PODCZAS IMPREZY PODSUMOWANIE PLEBISCYTU SPORTOWIEC ROKU 2016 WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
143/ST/18 2018-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
16362,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
143/ST/19 2019-01-30 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4172,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
143/WZP/19 2019-02-14 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
2200,00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO KONCERTU W WYKONANIU ZESPOŁU POZYTYVNI.PL PODCZAS AKCJI PROFILAKTCZNEJ PT. "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W GALERII OLIMP W LUBLINIE.
143/ZE/16 2016-11-23 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 126/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
1440/OR/19 2019-09-23 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
250,00 UŻYCZENIE LOKALU PRZY UL. GŁUSKIEJ 138 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 186 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1441/OR/19 2019-09-23 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, M. KOŻUCHOWSK
1000,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 3A W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 89 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1442/OR/19 2019-09-23 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI W LUBLINIE
1230,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. NADBYSTRZYCKA 162 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 97 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1443/OR/19 2019-09-23 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
600,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. OWOCOWEJ 6 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 128 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1444/OR/19 2019-09-23 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KORALIK"
500,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. KORALOWA 19 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 72 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1445/OR/19 2019-09-23 OŚRODEK MEDYCZNY DMP SP. Z O.O.
1900,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 151 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1446/OR/19 2019-09-23 DZIADUCH JANUSZ "JANIKA FIRMA HANDLOWA"
600,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. KASKADOWEJ 11 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 101 W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1447/OR/19 2019-09-25 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.
3970,44 PODNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU BIUROWYM FABRYKI CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, PRZY UL. KROCHMALNEJ 13I, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 323 M2, CZYNSZ MIESIĘCZNY 3.970,44 ZŁ BRUTTO.
1448/OR/19 2019-10-01 USŁUGI TRANSPORTOWE JANUSZ KOZIEŁ
7680,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN,POLEGAJĄCE NA ZWIEZIENIU MATERIALÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1449/OR/19 2019-10-03 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KONKRET" KUCZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
369,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOTYCHCZASOWEGO DOMU KULTURY KOLEJARZA PRZY UL. KUNICKIEGO 35 W LUBLINIE NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA LOKALU DLA OKW NR 167, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
144/GM/14 2014-06-17 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
749,25 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU ROCZNYM, Z PRZEZNACZENIEM NA PRZYSZKOLNY TEREN REKREACYJNY
144/GM/16 2016-07-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I TBV SP. JAWNA W. DZIOBA, P. BIELECKI A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 25/34 (OBR. 4, ARK. 7), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
144/GM/17 2017-06-01 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1600,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA ORKANA.
144/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI: NR 2/25, NR 2/26, NR 2/27, NR 2/28 (OBR. 10, ARK. 5) POŁOŻONE W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 35, NR 2/76 (OBR. 10, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT, NR 2/98 (OBR. 10, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT /DROGA/ - W CELU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO.
144/GM/19 2019-06-11 TOMASZ PITUCHA
64,00 UMOWA NR: 2/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE
144/IR/14 2014-07-03 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
9980,22 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ SIEDZIBY RADY DZIELNICY WIENIAWA PRZY AL. RACŁAWICKICH W LUBLINIE
144/IR/15 2015-06-19 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
144/IR/16 2016-07-28 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
77490,00 WYKONANIE INSTALACJI CCTV W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKÓW NR 1, 2, 5 I 6 W LUBLINIE
144/IR/17 2017-09-14 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. - NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W ALEJKACH CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU W LUBLINIE - ZMIANA W WYKAZIE ELEMENTÓW SCALONYCH (ETAPÓW) ROBÓT - ZAŁ. NR 1
144/IR/18 2018-08-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 67/IR/18 Z DNIA 24.05.2018 R. (DOT. REMONTU OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA DZIEŃ 10.12.2018 R.
144/IR/19 2019-09-23 TORAKOL RAJMUND ZALEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 126/IR/19 Z DNIA 23.08.2019 R. DOT. ZADANIA "SYGNAŁ OD NOWA" BO II - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI O 6 TYGODNI TJ. DO 15.11.2019 R.
144/IT/18 2018-12-07 EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA
14022,00 DOSTĘP DO INTERNETU.
144/IT/19 2019-03-21 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ST.STASZICA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
144/KL/14 2014-03-26 JÓZEF SZOPIŃSKI
550,00 PROWADZENIE NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA UROCZYSTOŚCI MDT 2014
144/KL/15 2015-02-27 COLLEGIUM ARTIUM
22000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2015 - 2017 - STYPENDIUM IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
144/KL/16 2016-02-18 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
17000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, LUBLOVE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
144/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA SKARPY
144/KL/18 2018-02-27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA VI
144/KL/19 2019-02-20 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - ŻURAWIE - LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTURALNE.
144/KP/14 2014-06-17 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6150,00 WZAJEMNE ŚWIADCZENIE STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
144/KP/15 2015-09-17 XD GIFTS SP. Z O.O.
24775,30 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN: DŁUGOPIS Z LOGO MIASTA, DŁUGOPIS Z KOŃCÓWKĄ DO EKRANÓW DOTYKOWYCH, OŁÓWEK Z BŁYSZCZĄCĄ KOŃCÓWKĄ, KREDKI OŁÓWKOWE W PUDEŁKU.
144/KP/16 2016-09-02 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS
14391,00 WYKONANIE I DOSTARCZENIE 18 TABLIC WYSTAWIENNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.
144/KP/19 2019-10-29 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA ROK 2020.
144/OR/14 2014-05-08 JANUSZ CIOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 121 DO PE.
144/OR/15 2015-04-01 ANNA BIAŁY
2500,00 SPORZĄDZENIE I PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW W ZAKRESIE ŚRODKÓW NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW ORGANIZACJI WYBORÓW DO RAD DZIELNIC, PRZYGOTOWANIE PROJETÓW UMÓW ZLECEŃ, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, (...)
144/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH OSAK
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
144/OR/18 2018-09-21 JÓZEF SULOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 16 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
144/OR/19 2019-03-22 PIOTR KUKIER
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 19 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
144/OŚ/14 2014-12-29 ANNA POLSKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
144/OŚ/15 2015-10-19 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
135456,23 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN
144/OŚ/16 2016-07-01 BARTŁOMIEJ TWAROWSKI
70000,00 OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW W OBSZARZE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBLIN
144/OŚ/17 2017-10-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
12300,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 127/OŚ/17 Z DNIA 04.08.2017 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN
144/OŚ/18 2018-10-01 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 130/OŚ/15 ZMIENIAJĄCY LOKALIZACJĘ SKŁADOWANIA ODPADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
144/OŚ/19 2019-05-21 GRAŻYNA MIŁOBOG
3950,76 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
144/OW/18 2018-10-25 JURIMP SP. Z O.O.
1308,72 DOSTAWA RĘKAWIC SPAWALNICZYCH I ZESTAWU SZCZYPIEC W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
144/PN/14 2014-06-24 -- OLGA KROKOWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSLATORSKICH NR 137/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
144/PN/15 2015-11-06 EUROINWESTYCJE TOMASZ NAWROCKI
3490,00 EWALUACJA PROJEKTU CKW
144/PN/18 2018-09-20 ANDRZEJ SKÓRSKI
1000,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
144/PN/19 2019-08-05 MARHARYTA PODENEZHNA
1846,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
144/ST/14 2014-02-28 KLUB SPORTOWY PACO
3000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W GALACH BOKSU
144/ST/15 2015-03-20 SŁAWOMIR TADEUSZ JURASZEWSKI
4674,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH SEZONU LUBLIN
144/ST/16 2016-02-15 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
31500,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ Z LEKKIEJ ATLETYKI W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN
144/ST/17 2017-01-31 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3930,00 "ZIMOWA SENIORIADA" -ZADANIE PUBLICZNE
144/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
187675,00 UDOSTĘPNIENIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CELU ORGANIZACJI ZAWODÓW I TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
144/ST/19 2019-01-16 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
4672,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
144/WZP/19 2019-02-11 STOWARZYSZENIE PIELĘGNIARSKO-OPIEKUŃCZE "Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLE
26384,95 ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE MATEUSZ GRODKA - MAŁOLETNIEGO POZBAWIONEGO NA PODSTAWIE ART. 18 UST. 2 I 3 USTAWY Z 27 SIERPNIA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.
144/ZE/16 2016-11-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LUBLIN ORAZ INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W KOMPARYCJI UMOWY TJ., CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE" W LUBLINIE, DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN" W LUBLINIE, GALERIA LABIRYNT W LUBLINIE, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE, OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" W LUBLINIE, TEART STARY W LUBLINIE, ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ W LUBLINIE, OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O., TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O., MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP. Z O.O., TARGI LUBLIN S.A., PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 18 891 851,99 ZŁ BRUTTO.
1450/OR/19 2019-10-07 BARBARA WARDA
8100,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. WSPÓŁPRACY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
1451/OR/19 2019-10-07 GOBI ADAM BORYŃ
31353,93 DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW METALOWYCH W POMIESZCZENIU URZĘDU MIASTA LUBLIN W BUDYNKU PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 38, 20-147 LUBLIN.
1452/OR/19 2019-10-07 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
15750,15 ANEKS DO UMOWY 2/OR/19 Z 3.01.2019 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 196 954,66 ZŁ BRUTTO.
1453/OR/19 2019-10-10 PAWEŁ STASIECZEK
500,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MIEJSKIEM BIUREM DO SPRAW WYBORÓW W BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1454/OR/19 2019-10-04 ANGELIKA SUCHODÓŁ
648,00 PLAKATOWANIE OBWIESZCZEŃ NA TERENIE MIASTA LUBLIN DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - OBWODY 12-28.
1455/OR/19 2019-10-10 GRZEGORZ CEJNER
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO I Z SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1456/OR/19 2019-10-10 PAWEŁ SZWAJEWSKI
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO I Z SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1457/OR/19 2019-10-09 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
1300,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCHI, WPROWADZANIE DANCH W SYSTEMIE KSAT 2000I W ZAKRESIE HARMONOGRAMÓW REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R.
1458/OR/19 2019-10-09 KAROLINA STACHYRA
1300,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYMI W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1459/OR/19 2019-10-09 BEATA WALENCIK
1500,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W BANKU ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R.
145/GM/14 2014-06-17 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
678,00 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM, PRZEZNACZENIE - DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. WESOŁEJ (DZ. NR 8, OBR. 34, ARK. 5)
145/GM/15 2015-05-08 JÓZEF MURAK
40,00 UMOWA NR: 72/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY - GARAŻ
145/GM/16 2016-07-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO: DZIAŁKA NR 5 (OBR. 73, ARK. 10), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. WĄDOLNEJ 23 I DZIAŁKA NR 7/4 (OBR. 24, ARK. 6), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. NARCYZOWEJ 13A, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SZAF TELETECHNICZNYCH, A TAKŻE ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
145/GM/17 2017-06-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/91 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. RUMIANKOWEJ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
145/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYNALEŻNYM - PIWNICĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8 - W CELU SPRZEDAŻY.
145/GM/19 2019-06-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 58/1, DZIAŁKA NR 85 I DZIAŁKA NR 86 (OBR. 11, ARK. 14) NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ NN WRAZ ZE ZŁĄCZEM KABLOWO-POMIAROWYM ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
145/IPS/19 2019-09-16 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
364,00 BILETY DO KINA BAJKA DLA 26 OSÓB NA SEANS PT. TAJEMNICA OJCA PIO W DNIU 20 WRZEŚNIA 2019 ROKU DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
145/IR/14 2014-07-07 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
147600,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
145/IR/15 2015-06-19 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2016 ROK NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ
145/IR/16 2016-07-28 OVUM WYPOSAZENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI
16195,50 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DLA DWÓCH SIŁOWNI NAPOWIETRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 31/3 W OSIEDLU LIPIŃSKIEGO ORAZ NR 5/9 W OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE
145/IR/17 2017-09-12 EURO-DIRECT CONSULTING
17084,70 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA 6 OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE", TJ. DLA SP NR 20, BSNR7, PRZY ZSTRANSPORT.-KOMUNIKAC., SP NR 18 I 33, ZS NR 4 ORAZ IIII L.O.
145/IR/18 2018-08-24 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
4551,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, ŁAWEK, TYMCZASOWEGO UTWARDZENIA TERENU / DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW I TERENÓW REKREACYJNYCH NA DZ. 2 I 3 OBR. 11 ARK. 16 PRZY UL. SKRZYNICKIEJ.
145/IR/19 2019-09-17 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.
5633400,00 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 - ETAP 1.
145/IT/18 2018-12-11 APN PROMISE S.A.
541390,50 MODERNIZACJA ŚRODOWISKA ACTIVE DIRECTORY.
145/IT/19 2019-03-22 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
145/KL/14 2014-03-27 RADIO ER
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURALNY LUBLIN DLA DZIECI - MIASTO KULTURY
145/KL/15 2015-02-27 LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, ARCHITEKTURA POPRZEMYSŁOWA LUBLINA NA FOTOGRAFII, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
145/KL/16 2016-02-19 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
8000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SIEDEM OSTATNICH SŁÓW CHRYSTUSA - KONCERT WIELKOPOSTNY W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM, UMOWA 145/KL/16 Z DNIA 19.02.2016
145/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ŁĘGI Z KULTURĄ
145/KL/18 2018-02-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000,00 KL-OP-I.526.23.2018 UM. 145/KL/18 Z DN. 27.02.2018 R. - MIASTO KULTURY TALENTY - NIEPODLEGŁEJ
145/KL/19 2019-02-20 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
15000,00 KULTURA I STUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA FAMILY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
145/KP/14 2014-06-17 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 116/KP/14 W SPRAWIE ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH SPONSORÓW
145/KP/15 2015-09-17 AGENCJA REKLAMOWA BIURO FACH ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI
22241,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN W TYM: ZAGŁÓWEK W POKROWCU, WOREK ZE SZNURKAMI, BALON, ODBLASKI, PONCHO PRZECIWDESZCZOWE W KULCE.
145/KP/16 2016-09-05 MAGDALENA OSTAPIUK
800,00 OPRACOWANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO III KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA LUBLIN.
145/KP/19 2019-10-29 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.
0,00 POROZUMIENIE W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA ROK 2020.
145/OR/14 2014-05-08 DARIUSZ CIEŚLA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 017 DO PE.
145/OR/15 2015-04-14 MIKOMAX-MEBLE BIUROWE MARCIN SZCZEPANIUK
31082,10 DOSTAWA KRZESEŁ NA POTRZEBY UM LUBLIN.
145/OR/17 2017-12-06 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. EWA OSTAŃSKA-MULHERRON
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
145/OR/18 2018-09-21 TOMASZ IDZIKOWSKI
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 17 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
145/OR/19 2019-03-22 TERESA CHMIELEWSKA
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 20 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
145/OŚ/14 2014-12-29 RENATA GAŁECKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI ORAZ WERYFIKACJA DANYCH.
145/OŚ/15 2015-10-26 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
135456,23 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN
145/OŚ/16 2016-07-12 ANDRZEJ ŻURKOWSKI
8520,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
145/OŚ/17 2017-10-30 ANNA KOZAKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
145/OŚ/18 2018-10-01 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 71/OŚ/18 ZMIANIAJĄCY LOKALIZACJĘ SKŁADOWANIA ODPADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
145/OŚ/19 2019-05-21 ŁUKASZ PIETRAK
7400,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
145/OW/18 2018-10-31 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
145/PN/14 2014-07-02 ANNA MCCREA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DZIEŁO NR 95/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA ZADANIA
145/PN/15 2015-11-13 MAŁGORZATA BOROWSKA DOM PRACY TWÓRCZEJ
2000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW BOM "SZKOLENIE Z WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ" W DNIACH 20-21.11..BR
145/PN/18 2018-09-20 HANNA ZAREMBA - KOSOVYCH
1550,00 UDZIAL W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW PROJEKT: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
145/PN/19 2019-08-05 EDUARD POLIAKOV
1846,55 WOLONTARIAT GRUPOWY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE4S: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR SOLIDARITY IN THE FIELD OF CITY CULTURE"
145/ST/14 2014-03-13 GREEN SPORT CLUB
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 44/ST/14 ZMIENIAJĄCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, HARMONOGRAMU I RODZAJU KOSZTÓW
145/ST/15 2015-03-20 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
615,00 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH W RAMACH IV EDYCJI SEZONU LUBLIN 2015
145/ST/16 2016-02-15 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - SZACH KRÓLOWI
145/ST/17 2017-01-24 JANUSZ WASZKIEWICZ
12000,00 FUNKCJA KOORDYNATORA DS. ZAKWATEROWANIA I BOISK MIASTA LUBLIN W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO MISTRZOSTW EUROPY UEFA U21 POLSKA 2017
145/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
84278,88 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
145/ST/19 2019-01-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
50108,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (KONTYNUACJA) LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
145/WZP/19 2019-03-01 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
10000,00 UMOWA 145/WZP/19 W RAMACH GPPN - UPOWSZECHNIENIE WIEDZY NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
145/ZE/16 2016-12-21 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 253/IR/15 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
1460/OR/19 2019-10-09 ELŻBIETA GUTALSKA
1500,00 NADZÓR NAD PROWADZENIEM KSIĄG RACHUNOWYCH, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZW. Z WYBORAMI, ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOT. ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU, DOKONYWANIE KONTROLI DOKUMENTÓW DOT. OPERACJI GOSPODARCZYCH I FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 13.10.2019 R.
1461/OR/19 2019-10-09 EWA PLESZ
1300,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1462/OR/19 2019-10-09 EWELINA RYDEL
1300,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1463/OR/19 2019-10-09 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
1000,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1464/OR/19 2019-10-09 MAŁGORZATA WAWRUCH
1300,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1465/OR/19 2019-09-02 KAROLINA WÓJCIK
1680,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWEGO SPISU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKU PRZEDWYBORCZEGO,WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, DYŻUR W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP.
1466/OR/19 2019-09-25 RADOSŁAW HERMAN
1200,00 PRZYGOTOWYWANIE, AKTUALIZACJA I WYDRUK SPISU WYBORCÓW DLA OBWODÓW ODRĘBNYCH, DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13.10.2019 R.
1467/OR/19 2019-09-17 CEZARY BĄCZKOWSKI
1400,00 DORĘCZANIE I PODPISYWANIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA WYBORCY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1468/OR/19 2019-09-23 JACEK ZAJĄC
1400,00 DORĘCZANIE I PODPISYWANIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA WYBORCY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
1469/OR/19 2019-09-23 DARIUSZ TARGOŃSKI
600,00 POMOC W AKTUALIZACJI SPISÓW WYBORCÓW, WPROWADZANIE DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO DANYCH OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW ZA POŚREDNICTWEM EPUAP NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 13.10.2019 R
146/GM/14 2014-06-17 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
3300,00 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM Z PRZEZNACZENIEM NA ZBIERANIE I MAGAZYNOWANIE ODPADÓW ZGODNIE Z RAPORTEM O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO (KOD 17 05 04)
146/GM/16 2016-06-16 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PERŁA - BROWARY LUBELSKIE S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO: DZIAŁKA NR 166/3 (OBR. 10, ARK. 4), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 106, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ KABLA ENERGETYCZNEGO, A TAKŻE ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ.
146/GM/17 2017-05-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JANA LISA 41 ( DZ. 173, OBR. 31, ARK. 1) O POW. 0,0542 HA, ZAWARTA Z LUBELSKIM TOWARZYSTWEM DOBROCZYNNOŚCI W LUBLINIE, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "ROZTOCZE"
146/GM/18 2018-06-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 42 (OBR. 26, ARK. 6), W CELU PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
146/GM/19 2019-06-05 WOJCIECH GIEROBA
141,60 UMOWA NR: 1013/2019 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA DOJAZD I ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 118 M2
146/IPS/19 2019-09-16 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
2080,00 26 BILETÓW NA INAUGURACJĘ SEZONU ARTYSTYCZNEGO W TEATRZE MUZYCZNYM W LUBLINIE TJ. WIDOWISKO MUZYCZNE OD OPOLA DO SAN REMO W DNIU 12.10.2019 R. DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
146/IR/14 2014-06-02 PW GRETASPORT ILONA STAŃCZYK
-41141,68 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 242/IR/13 DOT. ZMNIEJSZENIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
146/IR/15 2015-07-17 USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ JANUSZ STAŃCZYK
17600,00 WYRÓWNANIE TERENU POD BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKÓWKI, PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ W LUBLINIE
146/IR/16 2016-07-28 STRABAG SP. Z O.O.
24600,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA ZADANIU DOTYCZĄCYM PRZEDŁUŻENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ BIEGNĄCEJ PRZY BOISKU GIMNAZJUM NR 16 DO UL. KONCERTOWEJ W LUBLINIE.
146/IR/17 2017-09-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
5535,00 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU DOZOROWANIA OBIEKTU WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM NA PRZEBUDOWYWANYM STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE
146/IR/18 2018-08-24 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
4551,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE PLACU ZABAW NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 164/12 OBR. 28 ARK. 3, NAPRZECIWKO BLOKÓW PRZY UL. ZANA 58 I UL. ZANA 60 W LUBLINIE.
146/IR/19 2019-09-23 ERBUD S.A.
15129,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 53/IR/18 Z DNIA 14.05.2018 R. NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, PRZY UL. BERYLOWEJ W LUBLINIE, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: PRZEDSZKOLE, DOM KULTURY, SZKOŁA PODSTAWOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM FINANSOWANIA INWESTYCJI POPRZEZ ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA RZECZ BANKU LUB INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ - ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI WYNAGRODZENIA NA KWOTĘ BRUTTO - 69 097 393,50 ZŁ
146/IT/18 2018-12-18 INTALIO SPÓŁKA CYWILNA, TOMASZ MAKIEŁA,TOMASZ MIKOŁAJCZYK
147354,00 USŁUGA OPTYMALIZACJI SYSTEMU PRACY GRUPOWEJ ZIMBRA COLLABORATION NETWORK EDITION.
146/IT/19 2019-03-22 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII LUBELSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
146/KL/14 2014-03-27 CENTRUM JANA PAŁWA II
60000,00 LUBELSKI FESTIWAL CHÓRÓW PARAFIALNYCH - MIASTO KULTURY
146/KL/15 2015-03-02 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
19000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: XXI FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE" (UM. NR 146/KL/15 Z DN. 02.03.2015 R.)
146/KL/16 2016-02-22 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - MEDIALNA UNIA
146/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGOP - KULTURA NA RUCIE
146/KL/18 2018-02-27 NARODOWE CENTRUM KULTURY
800000,00 RAMOWE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY. DEKLARACJA: 1) PODJĘCIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ORGANIZACJI W 2018 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO WSCHÓD KULTURY. 2) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI FESTIWALU WSCHÓD KULTURY- INNE BRZMIENIA ART"N-MUSIC FESTIVAL W LUBLINIE. 3) PROWADZENIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ W CELU PROMOWANIA FESTIWALU.
146/KL/19 2019-02-20 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ, UMOWA 146/KL/19 Z DN. 20.02.2019 R.
146/KP/14 2014-06-17 MONIKA ŚLIWIŃSKA
5166,00 WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ I OBSŁUGA TECHNICZNA EKRANU LED NA POTRZEBY ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW 2014
146/KP/15 2015-09-22 GIS-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3500,00 AUTORSKIE WYKONANIE 2 MAP ORAZ WARSTWY DO GEOPORTALU MIEJSKIEGO, NA POTRZEBY PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA PROJEKTU BUDŻET OBYWATELSKI
146/KP/16 2016-09-05 IWONA BORCUCH
1700,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W RAMACH III KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA LUBLIN.
146/KP/19 2019-10-29 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
14022,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - CZĘŚĆ 1: TORBA PAPIEROWA (MAŁA, DUŻA).
146/OR/14 2014-05-08 JACEK MARKOWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 048 DO PE.
146/OR/15 2015-03-31 EDYTA LIS
3600,00 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW.
146/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
146/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF NÓŻKA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 18 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
146/OR/19 2019-03-22 ROMAN OLENDER
140,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 21 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z REFERENDUM LOKALNYM W DNIU 7 KWIETNIA 2019 R.
146/OŚ/14 2014-12-29 TOMASZ IWANIAK
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
146/OŚ/15 2015-10-27 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
0,00 ANEKS DO UMOWY - ZMIANA TERMINU REALIZACJI
146/OŚ/16 2016-06-27 KONRAD KOTLARCZUK
1800,00 TWORZENIE MAP, RYCIN I GRAFIK W ZAKRESIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM REWITALIZACJI DOLINY BYSTRZYCY ORAZ BIEŻĄCA AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ WWW.BYSTRZYCA.LUBLIN.EU
146/OŚ/17 2017-11-09 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
4305,00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA 30-SEKUNDOWEGO SPOTU RADIOWEGO.
146/OŚ/18 2018-10-08 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
9765,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VI.
146/OŚ/19 2019-05-21 SŁAWOMIR JUREK
JUREK KATARZYNA
4450,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
146/OW/18 2018-11-07 MARTYNA MAZUREK FIZJOACTIV
6800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE TOROWANIA NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO PNF - KURS PODSTAWOWY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
146/PN/14 2014-07-01 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
</